Systém sběru tříděného odpadu od domů

Ve městě Nymburk funguje již druhým rokem systém sběru tříděného odpadu přímo od domů. Jedná se o třídění papíru a plastu do speciálních nádob přímo u domů. Tento systém má za cíl snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku, a naopak zvýšení objemu recyklovatelného odpadu. Zároveň je opatřením proti neúměrnému navyšování poplatku za svoz odpadu.

Systém sběru tříděného odpadu přímo od domů od října rozšiřujeme o Centrum, Drahelice a Zálabí, čímž bude do svozu zahrnuto celé město. Přímo u svého domu budete mít k dispozici sběrné nádoby na plast, papír a komunální směsný odpad. Technické služby mají prozatím k dispozici dostatek popelnic na plast a na papír, mohou se o ně tedy přihlásit také obyvatelé ostatních lokalit, kteří je ještě nemají.

TS provedou distribuci nádob dle následujícího harmonogramu:

Centrum města
6.9.2022 15:00 - 16:30 hod. Na Rejdišti
16:30 - 18:00 hod. parkoviště u Hálkova divadla (ZŠ Tyršova)
Drahelice
7.9.2022 15:00 - 16:30 hod. K Náplavce/Kostomlátecká
16:30 - 18:00 hod. Na Hroudách/Františka Přítele
Zálabí
8.9.2022 15:00 - 16:30 hod. Dlabačova/U Hřiště
16:30 - 18:00 hod. Na Bělidlech (před hvězdárnou)

Co je nejprve třeba udělat:

ZAREGISTRUJTE se (níže) nebo na telefonním čísle 325 501 210, e-mail: pavel.bednar@meu-nbk.cz a nádoby si můžete vyzvednout také ve sběrném dvoře TS (Drahelická 230, 288 02 Nymburk) na základě smlouvy o výpůjčce (připravte si občanský průkaz nebo jiné prokázání vztahu k dané nemovitosti). Nádoby budou vydávány zdarma na základě smlouvy o výpůjčce (připravte si občanský průkaz nebo jiné prokázání vztahu k dané nemovitosti).

V případě, že nevyužijete možnosti zapůjčení nádob na tříděné odpady, bude svoz směsného komunálního odpadu přesto probíhat jednou za 2 týdny (dle harmonogramu svozu). V případě mimořádně většího množství odpadu lze využít sběrných míst, anebo ho odvést na sběrný dvůr TS, Drahelická 230, Nymburk.

Kam se v případě dotazů obrátit:

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách města Nymburk v sekci „Odpadové hospodářství“ (Město a jeho správa/Odpadové hospodářství/Systém sběru tříděného odpadu od domů) nebo na telefonním čísle 325 501 210, e-mail: pavel.bednar@meu-nbk.cz, TS Nymburk – telefon: 325 517 961, e-mail: info@ts-nymburk.cz.

Svoz tříděného odpadu přímo od domů od září 2022

04.10.2022BIO
05.10.2022papír
11.10.2022BIO
12.10.2022komunální odpad
18.10.2022BIO
19.10.2022plast
25.10.2022BIO
26.10.2022komunální odpad
01.11.2022BIO
02.11.2022papír
08.11.2022BIO
09.11.2022komunální odpad
15.11.2022BIO
16.11.2022plast
22.11.2022BIO
23.11.2022komunální odpad
29.11.2022BIO
30.11.2022papír
06.12.2022BIO
07.12.2022komunální odpad
13.12.2022BIO
14.12.2022plast
20.12.2022BIO
21.12.2022komunální odpad
27.12.2022BIO
28.12.2022papír

Harmonogram a organizace svozu ve spojitosti s tímto systémem

  1. Svozový den směsného komunálního odpadu 1 x za dva týdny
  2. Svozový den s plasty je 1 x za čtyři týdny ve středu
  3. Svozový den s papírem je 1 x za čtyři týdny ve středu
  4. Svozový den s bioodpadem je 1 x za týden vždy v úterý