Končí každoroční chození pro známky na popelnice

S rokem 2020 přichází i nové evidenční známky na popelnice s trvalou platností, pro nádoby na komunální odpad a bio odpad. Technické služby ve spolupráci s městem přichází s novými známkami, které mají neomezenou platnost a zpřehlední současný systém.

„Největší výhodou nové služby je, že občané už nebudou muset každý rok chodit na městský úřad pro známku. Na známkách platných od roku 2020 není uveden rok a tyto známky mají neomezenou platnost do dalších let. Známka má nejen novou podobu, ale i své pořadové číslo, které zajistí evidenci počtu nádob v domácnosti a minimalizuje podvodné jednání,“ vysvětlil místostarosta města Bořek Černý.

Občané si nové známky mohou vyzvednout naposledy na podatelně nebo pokladně MěÚ Nymburk nejdéle do konce února 2020. Dostane ji každý občan, který prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem své trvalé bydliště v Nymburce.

Způsob placení za odpady a termín splatnosti zůstává nezměněn. Každoroční poplatek lze uhradit na pokladně městského úřadu hotově nebo kartou, příkazem z účtu, složenkou na poště nebo prostřednictvím SIPA a převodem na bankovní účet. Číslo účtu je 19-504359359/0800 a každý poplatník má svůj variabilní symbol. Platba s vydáním známky nesouvisí.

Technické služby upozorňují a prosí občany, aby se před nalepením nové známky pokusili odstranit z nádoby na komunální odpad všechny předešlé a neplatné známky (teplou vodou, kartáčem zdrhnout, nebo znečitelnit atp.). Pokud staré známky odstranit nelze, důležité je vylepit novou aktuální známku na dobře viditelném místě v prostoru odpadové nádoby, aby nesplynula s již neplatnými známkami. Nádoby, které nebudou zřetelně označeny novou svozovou známkou, nebudou vyvezeny.
Známky na popelnice