Vedení města

Jméno
Funkce
telefon
emailová adresa
Ing. Tomáš Mach, Ph. D.
starosta
325 501 217
602 485 810
Mgr. Bořek Černý
1.místostarosta
325 501 223
734 750 570
Stanislava Tichá
2.místostarostka
325 501 215
731 178 945