SMS InfoKanál

Vážení spoluobčané,

Město Nymburk Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Znění informovaného souhlasu: ZDE [PDF]

Tímto způsobem budete získávat informace o:

  • plánovaných odstávkách vody, haváriích a stavu jejich řešení
  • plánovaných přerušeních dodávek el. energie, popř. plynu
  • mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.

Možnosti registrace

1. Registrace ON-LINE

2. Pomocí SMS

obrázek

3. Osobně – Doručením vyplněného formuláře na podatelnu MěÚ, nebo do Turistického informačního centra, kde je také formulář k dispozici.