Klubu důchodců města Nymburka

Klub důchodců v Boleslavské ulici č.p. 467 v Nymburce, je otevřen pro všechny seniory města v pondělí a středu od 13,00 do 16,00 hodin.

Nabízí zajímavé programy, možnost se pobavit, zahrát si společenské hry, zazpívat si a  popovídat.
Dále jsou pořádány autobusové zájezdy po regionu i zájezdy delší, po ČR, zájezdy vlakové za pamětihodnostmi Prahy (muzea, Pražský hrad, Petřín, Strahovská knihovna, divadla...) a další akce.
Program na jednotlivé měsíce je vyvěšen za oknem Klubu a je k dispozici i v Turistickém informačním centru. Programy v KD jsou vždy od 14.00 hodin (není-li uvedeno jinak)
Samospráva Klubu důchodců srdečně zve seniory města na pořádané akce.

Doporučujeme:

Půjčování knih v Klubu důchodců zdarma.
Účast na akcích Nymburského kulturního centra a Městské knihovny.
Uvítáme jakékoli náměty nebo připomínky k naší práci.
Za výbor samosprávy Soukupová Zdenka a Straková Zdeňka

Program klubu důchodců

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013