TJ Lokomotiva Nymburk se představuje

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Nymburk je nezávislou dobrovolnou organizací - občanským sdružením, sdružujícím 14 sportovních oddílů s cílem uspokojování jejich potřeb, zájmů a sportovního využití.

TJ Lokomotiva byla založena v roce 1948 pod názvem Sokol Nymburk. V letech 1950-1952 existovala pod názvem Železničáři Nymburk. V lednu 1952 byla přejmenována a ustanovena jako TJ Lokomotiva Nymburk. Po výměně členských legitimací měla TJ asi 600 členů.

Po ustavení sdružovala TJ Lokomotiva Nymburk tato sportovní odvětví: box, cyklistiku, házenou, jezdectví, kanoistiku, kopanou, košíkovou, kuželky, lední hokej, lehkou atletiku, lyžování, nohejbal, plavání, sportovní gymnastiku, stolní tenis.V roce 1956 došlo k rozšíření ještě o šachy, tenis, turistiku, veslování a zápas.

V průběhu 44 let trvání TJ Lokomotivy Nymburk však některé sporty v Nymburce úplně zanikly (box, cyklistika, házená, kuželky, zápas), některé se osamostatnily (jezdectví, lední hokej, košíková, kopaná) a oddíl lehké atletiky se sloučil s SKP Nymburk.

Z řad sportovců TJ Lokomotiva vzešla řada vynikajících sportovců, reprezentujících naši republiku na vrcholových světových soutěžích a olympijských hrách. Mistry světa se stali kanoisté MUDr. Jiří Vokněr, Petr Fuksa, veslaři bratři Vetešníkové. Na olympijských hrách startovali například ing.Miroslav Pavelec, MUDr. Jiří Vokněr, Petr Fuksa a medailisté na MS a ME Petr Kubíček a Radek Bejbl.

TJ vlastní majetek v hodnotě přesahující 18 milionů korun. Jedná se o areál vodních sportů, areál kopané, areál sportů sdružených na "RÉMĚ" a chatu lyžařů. Všechny tyto areály jsou pravidelně udržovány a jsou sportovci plně využívány.

Od roku 1991 provozuje TJ Lokomotiva také městské lázně a plavecký bazén.

TJ velice úzce spolupracuje s okresním sdružením TJ - SK a s městem Nymburk především v oblasti údržby a výstavby jednotlivých sportovišť.

V současnosti má TJ Lokomotiva 1089 členů, kteří jsou sdruženi v oddílech kanoistika, lyžování, nohejbal, plavání, stolní tenis, šachy, tenis, turistika, veslování, volejbal, GO, triatlon, mentálně postižení a skateboard.

Dlouhodobě nejúspěšnějším sportem jednoty je oddíl rychlostní kanoistiky. Oddíl se v pořadí Českého poháru umisťuje mezi nejlepšími oddíly České republiky, závodníci získávají každoročně tituly mistrů republiky a reprezentují naši republiku. Posádka dračí lodě Lokomotivy Nymburk je trojnásobným mistrem Evropy, dvojnásobným vítězem seriálu Českého poháru 2004, 2005.

Velice úspěšným oddílem je oddíl GO, kde Radek Nechanický je světovou špičkou této hry.

Ligové zastoupení v ženském nohejbalu mají ženy naší TJ, které tuto soutěž hrají již druhým rokem.

Také oddíl tenisu hraje se svými družstvy v soutěži první a druhé ligy smíšených družstev, což je pro nymburské tenisty skvělý úspěch.

Oddíl plavání dosahuje výborných výsledků hlavně v práci s mládeží. Závodníci získávají medaile na mistrovství republiky jednotlivých věkových skupin a práce s mládeží v tomto oddílu je příkladná.

Oddíl stolního tenisu hraje se svými družstvy soutěže na úrovni krajských přeborů a níže. Oddíl má v dlouhodobých mistrovských soutěžích šest družstev dospělých. Družstvo Lokomotivy A skončilo v krajské soutěži 1. třídy na 9. místě, družstvo B v krajské soutěži II. třídy na 4. místě. V okresním přeboru I. třídy měl oddíl dvě družstva. Lokomotiva C se umístila na pátém a Lokomotiva D na sedmém místě. Lokomotiva E v okresním přeboru II. třídy na 7. místě a mladé družstvo juniorů startující v okresním přeboru III. třídy pod hlavičkou Lokomotiva F na 7. místě. Oddíl úspěšně reprezentují čtyři členové v dlouhodobém mistrovství české republiky veteránů.

Oddíl veslování po odchodu bratří Vetešníků do pražské Dukly již znovu výsledkově ožívá. Skifař Míla Šágr má v letošním roce velkou šanci na vítězství v mistrovství republiky žáků a objevují se i další talenty.

Oddíl lyžování má ve svých řadách talenty, kteří dokáží závodit ve druhé desítce republikového žebříčku, ale k tomu, aby se závodníci výrazněji prosadili, by bylo zapotřebí velké množství finančních prostředků k nutnému tréninku.

Oddíl volejbalu v naší tělovýchovné jednotě má družstvo žen, které dlouhé roky vévodí v krajské soutěži.

Oddíl turistiky vykazuje činnost formou poznávání při akcích pořádaných klubem Českých turistů, pořádáním besed a pěších túr.

Kromě vlastní sportovní činnosti jednotlivé oddíly organizují a pořádají různé sportovní akce. V tomto směru je příkladný oddíl lyžování, který každoročně organizuje závody FIS a mezinárodní závody mládeže ve Špindlerově Mlýně. Oddíl plavání pořádá Cenu osvobození, Vánoční cenu a přebory krajských družstev. Oddíl tenisu organizuje soutěž první ligy a různých turnajů od mládeže po dospělé. Oddíl kanoistiky každoročně pořádá závod "Nymburská 500", která je vyhledávaným závodem, festival dračích lodí a byl i pořadatelem Českého poháru těchto lodí.

Oddíl nohejbalu pořádá turnaje jak mužů, tak i žen.

Výbor tělovýchovné jednoty těší sportovní výsledky svých oddílů, pořádání sportovních akcí, ale nejvíce těší to, že se pracuje s mládeží, čímž se vyplňuje jejich volný čas. Za to patří dík všem funkcionářům, trenérům a cvičitelům.