Místní organizace Českého rybářského svazu Nymburk

náhled
V roce 2006 uplynulo 100 let od založení MO ČRS Nymburk. Za tu dobu se podílelo na práci spolku několik generací rybářů a je nám potěšením, že i po sto letech máme co nabídnout a v neposlední řadě i hodnotit.

V rámci oslavy 100 let, kterou všichni rybáři z naší MO budou slavit, bychom chtěli čtenáře seznámit s některými akcemi, které v příštím roce proběhnou. V první řadě se připravuje vydání rybářského almanachu o činnosti rybářské organizace v Nymburce a okolí. Seznámí nás s vývojem rybníkářství na tomto území od dávných dob až po současnost a v neposlední řadě s rybářskými tradicemi, které provází rybáře již několik generací. Dále se připravuje již tradiční 34. rybářský ples, který bude zaměřen na připomenutí 100 let od založení rybářské organizace. Představitelé rybářské organizace také nikdy nezapomínají na své nejstarší členy a funkcionáře a proto v rámci oslav proběhne slavnostní setkání s těmito členy, abychom si připomněli, že si jich vážíme a že nám na nich stále záleží.

Z dalších akcí, které se připravují, je setkání s podnikateli, abychom těmto lidem přiblížili nejen práci, kterou vykonáváme, ale na druhé straně, abychom jim umožnili se na chvíli zastavit a prožít hezké chvíle při lovu ryb. Vyvrcholením oslav budou dvě akce, a to slavnostní členská schůze a rybářské závody dospělých a mládeže. Toto je krátké shrnutí připravovaných akcí, které proběhnou v příštím roce.

Nyní mi dovolte, abych Vás seznámil s nejdůležitějšími událostmi, které naši MO nejvíce ovlivnily. V roce 1979 byla zahájena stavba víceúčelového zařízení u jezera Sadská, která byla zkolaudována v roce 1983. V roce 1996 bylo započato jednání se Státním rybářstvím Chlumec o odkoupení Loučeňské kaskády. Koupili jsme rybník Zavadilka, rybník Olšoví a rybník Jizbický. Na rybník Jivák je sepsána nájemní smlouva a  MO má zájem tento rybník odkoupit. V roce 2000 získala MO převodem od ČSTV objekt Tesco, který leží u Remanence.

Rybářský revír, který obhospodařujeme, je revír Labe a Mrlina. Vedle toho obhospodařujeme několik vodních ploch, které jsou součástí těchto revírů. Jedná se o vodní plochy: jezero Sadská, vodní plocha Remanence, Písty, Bobnice, Chleby, Všechlapy, Loučeňská kaskáda, která zahrnuje rybník Jivák až po rybník na Zavadilce. Z tohoto výčtu je patrné, že obhospodařujeme velké území vodních ploch, abychom uspokojili potřeby rybářů k sportovnímu vyžití.

V naší organizaci je evidováno cca 800 členů, což je úctyhodný počet. Jen v krátkosti jsem Vám představil naši organizaci, která nabízí vyžití ve volném čase pro naše spoluobčany.

Za organizaci ing. Miloš Petera
člen výboru MO ČRS