Významní občané

Bohumil Hrabal

* 28. 3. 1914 Brno - Židenice † 3. 2. 1997

spisovatel


více informací

Rudolf Bechyně

* 6.4.1881 Nymburk † 1.1.1948

politik, ministr I. republiky, novinář, publicista

Vilém Bufka

* 11.8.1915 Nymburk † 20.11.1967 Praha

válečný letec, spisovatel

Napsal knihy ...a dole čeká kat a Bombardér T-2990 se odmlčel. v roce 1939 odešel bránit okupovanou republiku nejprve do Francie a poté do Velké Británie, kde létal jako pilot 311. čsl. bombardovací perutě R.A.F. Byl vyznamenán několika československými, francouzskými a anglickými řády.


nymburská lokalita: dům č. p. 252 na Palackého třídě (bydliště v 50. letech 20. století) - pamětní deska na domě, městská čtvrť Kolonie (místo narození)

Bohuslav Matěj Černohorský

* před 16.2.1684 Nymburk † zřejmě 1.7.1742 Štýrský Hradec (Rakousko)

hudební skladatel, kněz, pedagog

Na skladatelovu počest Nymburk každoročně pořádá Mezinárodní hudební festival - Nymburské dny B. M. Černohorského. Černohorského starší díla Vesperae a Regina coeli se neliší od jiných skladeb té doby, teprve v Litaniích prozrazuje sklon k polyfonii, které se plně věnoval až do konce života. Jeho devět fug a tři velká oratoria se považují za vrchol kontrapunktického umění. Většina skladeb tohoto barokního hudebníka byla zničena při požáru kostela sv. Jakuba v Praze, kde byl ředitelem kúru.


nymburská lokalita: dům č. p. 7 v Tyršově ulici(v těchto místech stával rodný dům) - pamětní deska na domě


více informací

Tomáš Černý

* 1840 Nymburk † 1909

právník, politik, starosta Prahy, spoluzakladatel Sokola

v roce 1871 byl zvolen do pražského zastupitelstva,, v letech 1882-1885 byl poslancem v Českém sněmu a pražským primátorem. Byl spoluzakladatelem Sokola, působil v různých funkcích, např. v letech 1872-1882 jako starosta pražského Sokola.


nymburská lokalita: dům č. p. 47 na nynější Palackého třídě (rodný dům) - pamětní deska na domě

Jan Dlabač

* 30.12.1809 Nymburk † 22.8.1873 Praha

lékař, historiograf, kronikář města

Po studiích v Hradci Králové a v Praze praktikoval v Nymburce fyzikální léčbu. Byl ošetřujícím lékařem a přítelem Boženy Němcové za jejího pobytu ve městě. Zabýval se regionální historií, je autorem německy psané historické Kroniky města Nymburka.


nymburská lokalita: dům č. p. 40 na nynějším Náměstí Přemyslovců (rodný dům), Staré děkanství (ve dvoře je umístěna Dlabačova  náhrobní deska)

Vratislav Effenberger

* 22.4.1923 Nymburk † 10.8.1986 Praha

teoretik umění, filozof, spisovatel, kritik, překladatel


nymburská lokalita: dům č. p. 423 na Boleslavské třídě (rodný dům)


více informací

Otakar Husák

* 23.4.1885 Nymburk † 12.6.1964 Praha

generál, legionář, ministr národní obrany, chemik


více informací

Josef Jaške

* 30.1.1913 Nymburk † 20.6.2001 Oxford (Velká Británie)

válečný letec, první velitel 313. československé stíhací perutě

Vystudoval Leteckou akademii. Po obsazení Československa v roce 1939 emigroval do Polska, později do Francie a Velké Británie. v roce 1941 byl jmenován velitelem 313. stíhací perutě. v roce 1942 byl těžce zraněn Později pracoval jako asistent leteckého přidělence R.A.F. v Kanadě. Po válce se vrátil do vlasti, v roce 1949 znovu emigroval. Čechy znovu navštívil až v roce 1989. v roce 1991 byl rehabilitován, v roce 1992 povýšen do hodnosti generálmajora ve výslužbě. v roce 1996 byl jmenován čestným občanem města Nymburka.


nymburská lokalita: dům č. p. 883 v nynější Masarykově ulici(rodný dům) - pamětní deska na domě

Josef Kramolín

* 11.4.1730 Nymburk † 2.5.1802 Karlovy Vary

malíř (autor podobizen, maleb a fresek kostelů po celých Čechách)

Barokní malíř je autorem především kostelních fresek, např. v Teplé, Oseku, Štětí, Třebechovicích nebo v Kolíně. Podílel se na výzdobě cisterciáckého kláštera Plasy, na výzdobě budovy Klementina v Praze i na výzdobě kostela sv. Mikuláše v Praze. v roce 1758 vstoupil v Brně do jezuitského řádu, předtím působil ve Vídni. Po zrušení jezuitského řádu žil v cisterciáckém klášteře v Oseku u Duchcova. Kolem r. 1780 se přestěhoval do Karlových Varů, kde zastával funkci radního.


nymburská lokalita: dům č. p. 44 na nynější Palackého třídě (bydliště)

Václav Prokop Kramolín

* 4.7.1733 Nymburk † 23.1.1799 Nymburk

malíř (autor podobizen, kostelních obrazů a fresek)

Barokní malíř je autorem iluzivní dekorace v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze a fresek v ambitech chrámu Panny Marie ve Staré Boleslavi. Mistr Staroměstského pořádku malířského v Praze. v nymburském chrámu sv. Jiljí je jeho obraz sv. Václava, obraz sv. Floriána a iluzivní freskový oltář v jižní lodi chrámu.


nymburská lokalita: dům č. p. 44 na nynější Palackého třídě (bydliště), chrám sv. Jiljí na Kostelním náměstí (jeho tvorba)

Miroslav Macháček

* 18.5.1922 Nymburk † 17.2.1991 Praha

divadelní a filmový herec, režisér Národního divadla v Praze


více informací

Tomáš Mitis z Limuz

* 1523 Nymburk † 1591 Praha

spisovatel, básník, vydavatel, korektor, redaktor, představitel humanistického kulturního života

v roce 1552 se stal magistrem na pražské univerzitě. Erbovní šlechtictví "z Limuz" získal na přímluvu místosudího Českého království Jana staršího Hodějovského. Jeho literární tvorba (bez výjimek latinská) zahrnuje různé napodobeniny, oslavné básně a překlady, většinou z českých církevních písní. Ottův slovník naučný uvádí: "... čím byl Daniel Adam z Veleslavína literatuře české, tím byl Mitis u nás soudobé produkci latinské, hlavně veršované." Vydával díla Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Zřídil první samostatné knihkupectví v Praze.

Anna Polmanová-Preclíková

* 1895 Nymburk † 1972

první česká dirigentka, sbormistryně, profesorka na gymnáziu

František Přítel

* 1.12.1876 Drahelice (nyní součást Nymburka) - † 18.6.1930 Praha

sochař

Absolvoval sochařskou školu v Hořicích. Od roku 1895 žil a tvořil v Berlíně. Za tvorbu získal významná ocenění v Mnichově, Rize, Berlíně a Wiesbadenu. Je autorem pomníku Mistra Jana Husa v Parku Hrdinů a pomníku padlých v I. světové válce, který je v lokalitě proti restauraci u Huličků v Drahelicích. Do žuly vytesal znak hlavního města nad vchod do rezidence pražského primátora, stejně tak i státní a městský znak nad krby uvnitř bytu (budova Městské knihovny v Praze).


nymburská lokalita: dva výše zmíněné pomníky

František Rachlík

* 16.9.1904 Nymburk - † 13.2.1980 Praha

spisovatel, dramatik, redaktor, dramaturg čs. filmu

Vystudoval filozofickou fakultu Karlovy univerzity. K jeho nejznámějším dílům patří Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventýna, Pozdrav pánbu, pane Randák, Komedie plná lásky, Ko-Balty a drama Jan Žižka.


nymburská lokalita: poblíž mostu přes Labe stával rodný dům č. p. 272 v bývalé Mostecké ulici, budova gymnázia č. p. 779 v Komenského ulici (absolvent tehdejší reálky)


více informací

Jan Seidel

* 25.12.1908 Nymburk - † 6.6.1998 Praha

hudební skladatel, pedagog, divadelní dramaturg

Jan Seidel byl jednou z nejvýraznějších osobností české poválečné hudební kultury. Těžištěm jeho tvorby byla hudba vokální, je autorem mnoha symfonických děl, koncertů, hudby komorní, filmové (Dobrý voják Švejk, Anna proletářka) i scénické, upravil několik tisíc lidových písní. Je autorem popularizačních děl Národ v písni, Zpěvy betlémské a Zpěvy domova, s J. Špičákem vydal soubor českých tanců Zahrajte mi do kola. v letech 1958-64 působil jako šéf opera Národního divadla, členem Národního divadla byl i v letech 1967-75.


nymburská lokalita: budova hlavního vlakového nádraží (místo narození)

Václav Schulz

* 14.7.1854 Nymburk - † 7.12.1935 Praha 

archivář, kustod a ředitel archivu Národního muzea v Praze

Absolvoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Řadu let pracoval v archivu Národního muzea v Praze, v letech 1878-1880 jako asistent, v letech 1880-1913 jako kustod a v letech 1913-1915 jako jeho ředitel. Působil také jako správce archeologických sbírek Národního muzea, byl mimořádným členem Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění. Spolupracoval na Ottově slovníku naučném a byl autorem řady odborných studií a článků.

Svatopluk Šebek

* 1926 Nymburk - † 1996

přírodovědec, mykolog, muzejník, folklorista, hudebník

František Vyleťal, později známý pod uměleckým jménem Valdemar Vyleťal

* 1900 Nymburk - † 1928

básník

Autor knihy České písemnictví. Jeho tvorba je zastoupena i ve sbírce (výboru) předčasně zesnulých básníků Ztrhané struny zvuk.


nymburská lokalita: budova gymnázia č. p. 779 v Komenského ulici (absolvent tehdejší reálky v roce 1919) - pamětní deska na škole

Jan z Wojkowicz, vlastním jménem Jan Nebeský

* 18.5.1880 Nymburk - † 6.12.1944 Satalice u Prahy

básník, spisovatel

Básník vrcholného období dekadence byl po nedokončených studiích na Karlově univerzitě od roku 1907 trvale upoután na lůžko a věnoval se pouze poezii. Vyšel z okruhu Moderní revue a přispíval do literárních časopisů, především Lumíru. Vydal šest sbírek poezie(např. Básník a věčnost, Království snu), několik drobných psychologických próz (např. K psychologii ženy, Vteřiny duše) a autobiografický román.


nymburská lokalita: dům č. p. 449 na Palackého třídě (rodný dům), sousední dům č. p. 574 na Palackého třídě (zde žil a tvořil) - pamětní deska na budově

Emil Zimmler

* 14.11.1863 Nymburk - † 31.12.1950 Nymburk

odborný vodohospodářský pracovník, publicista, historik

Aktivně se podílel na regulaci Labe u Nymburka, stavbě nového mostu přes řeku, stavbě hydroelektrárny s plavební komorou a zejména na vybudování nymburského přístavu pod hradbami. v roce 1944 bylo Zimmler jmenován čestným občanem města Nymburka.


nymburská lokalita: dům č. p. 294 na parkáně u Katovny(bydliště), výše zmíněná místa ve městě


více informací