Pro pořadatele akcí

Nabízíme všem pořadatelům nymburských kulturních a sportovních akcí možnost propagace jimi pořádaných akcí jak na webových stránkách města, tak v kulturním měsíčníku a v prostorách turistického informačního centra. Plakáty můžete donést do infocentra (náměstí Přemyslovců 165) nebo zaslat e-mailem na  infocentrum@meu-nbk.cz.

Turistické informační centrum
náměstí Přemyslovců 165
288 02 Nymburk
tel./ fax: 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz