Městská vyznamenání

  • Zobrazit
  • Seřadit podle

Přehled vyznamenaných osobností - Nymburský lev I.třídy

Andrle Josef

†2004 Brno

Basketbalový trenér, člen FIBA, dlouholetý ředitel Sportovního centra Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města in memoriam v roce 2004 za významný přínos nymburskému sportu.

Basketbal Nymburk

Založen 1929

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2009 za 80 let nepřetržité činnosti a péče o mládež

Blažek Otakar

†2006 Bobnice

Volejbalový trenér, pedagog, sportovec, dlouholetý ředitel Sportovního centra Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za významný podíl na rozvoji města a celoživotní dílo, jehož výsledkem je jedno z nejlepších a nejvýznamnějších sportovních středisek v Evropě.

Boháč Viktor, Ing.

†1984 Nymburk

Ředitel lázní, protifašistický odbojář, politický vězeň

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy bylo uděleno zastupitelstvem města in memoriam v roce 2005 za odbojovou činnost během II. světové války.

BOJOVNÍCI, KTEŘÍ NASAZOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST V OBDOBÍ I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za účast v odboji proti fašismu: Josefu Freivaldovi, Františku Jiránkovi, Josefu Kameníkovi, Libuši Pleskačové, Vladimíru Rumlovi a Ing. Boleslavu Šormovi.

Dětský domov

Založen 1898

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za vytváření krásného prostředí a života pro děti žijící v této náhradní rodině ke 100. výročí založení.

Drbohlav Miroslav

†2012 Pardubice

Strojní zámečník, konstruktér, sportovec – atlet, hráč basketbalu a volejbalu, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2005 za vynikající sportovní úspěchy při příležitosti životního jubilea.

Freiwald Josef

†2001 Mladá Boleslav

Cukrář, pekař, řidič, odbojář

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za účast v odboji proti fašismu.

Fuksa Josef

Mechanik kolejových vozidel, sportovec – kanoista, funkcionář TJ Lokomotiva Nymburk, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2014 za celoživotní vynikající přínos vodáckému sportu v Nymburce.

Holan Josef

Úředník, sportovec, sportovní funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2009 za zásluhy o nymburský fotbal při příležitosti 100 let od obnovení aktivní činnosti fotbalového klubu SK Polaban Nymburk.

Horčic Miroslav, PhDr.

Sportovec, lehký atlet – sprintér, učitel, vysokoškolský pedagog a odborný publicista

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za vynikající sportovní reprezentaci.

Jansta Miroslav, JUDr.

Advokát, podnikatel, zakladatel a prezident basketbalového klubu, předseda ČSTV

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2009 za dovedení nymburského basketbalu do Evropy.

Jiránek František

†2005 Benešov

Učitel, odbojář, inspektor České státní pojišťovny

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za účast v odboji proti fašismu.

Kameník Josef

†2003 Trutnov

Cukrář, odbojář-výsadkář, topič, dělník

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za účast v odboji proti fašismu.

Klimeš Vlastibor, Ing., akad. architekt

†2009 Praha

Akademický architekt, projektant

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1999 za dlouholetou práci pro město Nymburk při příležitosti životního jubilea.

Kračmar Vladislav

†2012 Praha

Obchodník, pokladník, svářeč, fotbalista

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2009 za zásluhy o nymburský fotbal při příležitosti 100 let od obnovení aktivní činnosti fotbalového klubu SK Polaban Nymburk.

Kutík Ladislav

Technik, konstruktér, sportovec, trenér, starosta města

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za velké osobní zásluhy o rozvoj města a vytváření jeho nové tváře.

Kutík Ladislav

Technik, konstruktér, sportovec, trenér, starosta města

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2009 za obětavou práci pro rozvoj nymburského basketbalu.

Musil Roman

Sportovec, paralympionik

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za vynikající sportovní reprezentaci, osobní odvahu a vůli.

Navrátil Jiří

Pedagog, houslista, violista, sbormistr, dirigent, hudební publicista, propagátor vážné hudby, moderátor a muzikoterapeut

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2006 za obětavou celoživotní činnost v oblasti hudby a pedagogiky. V roce 2011 bylo Jiřímu Navrátilovi uděleno městem Poděbrady „Čestné občanství“ za celoživotní zásluhy o rozvoj kultury při příležitosti životního jubilea.

Novák Pavel

Voják z povolání, vodohospodář, místostarosta města Nymburk, zastupitel a člen rady města, učitel autoškoly

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2006 za dlouholetou činnost ve prospěch města.

Petera Miloš, Ing.

Chemik, technik, ředitel VaK Nymburk a.s. místostarosta a starosta Města Nymburk, krajský zastupitel a náměstek hejtmana Středočeského kraje, hejtman Středočeského kraje, předseda OVV ČSSD, auditor životního prostředí, poslanec Parlamentu ČR

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2013 za významnou vodohospodářskou činnost pro město Nymburk a nymburský region, za dlouholeté aktivní působení ve vedení Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, místní organizace Českého rybářského svazu a ve vedení sportovního klubu SK Polaban Nymburk.

Pleskačová Libuše

Účetní

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy jí bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za účast v odboji proti fašismu.

Řehounek Jan

Novinář, redaktor, historik, kulturní pracovní, fotograf, dramatik, odborný publicista, spisovatel

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2012 za vydání knih s nymburskou tématikou a literární tvorbou pro děti.

Rufer Antonín, MUDr.

Zubní lékař, hráč basketbalu a kuželek, trenér, člen zastupitelstva a rady města Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2011 za dlouholetou úspěšnou práci pro město.

Ruml Vladimír

†2000 Nymburk

Zámečník, odbojář

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za účast v odboji proti fašismu.

Ruso Karel

Sportovec – silový trojboj, podnikatel

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2012 za dlouholetou vynikající sportovní činnost a reprezentaci města v silovém trojboji.

Sbor dobrovolných hasičů

Založen 1874

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2004 za 130 let obětavé činnosti.

Šebek Svatopluk

†1996 Nymburk

Historik, přírodovědec, ochránce přírody, mykolog, muzejník, vlastivědný pracovník, odborný publicista, hudebník, folklorista

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města in memoriam v roce 2005 za vynikající vědeckou, uměleckou a folkloristickou činnost.

Šrom Boleslav, Ing.

†2000 Nymburk

Vojenský letec, antifašista

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za účast v odboji proti fašismu.

TJ Lokomotiva Nymburk - oddíl stolního tenisu

Založen 1954

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2004 oddílu stolního tenisu za 50 let činnosti oddílu.

TJ Sokol Nymburk

Založen 1868

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2004 za pevné postoje ve všech krizových okamžicích českého národa k 136 letům činnosti.

Válek Zdeněk

Elektrikář, revizor lanových drah, herec, režisér

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za dlouholetou uměleckou a organizační činnost v Divadelním spolku Hálek.

Vetešník Jiří

†2010 Městec Králové

Stavitel, malíř, skaut, sportovní funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1998 za významný přínos v uměleckém ztvárnění města.

Vetešník Jiří

†2010 Městec Králové

Stavitel, malíř, skaut, sportovní funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2009 za zásluhy o nymburský fotbal při příležitosti 100 let od obnovení aktivní činnosti fotbalového klubu SK Polaban Nymburk.

Weiss Zdeněk, MUDr.

Lékař - chirurg

Městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 2004 za dlouholetou činnost v nymburském zdravotnictví při příležitosti životního jubilea.

Přehled vyznamenaných osobností - Nymburský lev II.třídy

Bejbl Radek

Sportovec, fotbalista

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2002 za dlouholetou vynikající reprezentaci státu a vynikající sportovní úspěchy.

Benák Pavel, Ing.

Ekonom, ředitel a majitel nymburského pivovaru

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za rozvoj nymburského pivovaru, podporu spolkové činnosti ve městě a aktivní spolupráci s Klubem čtenářů Bohumila Hrabala.

Beneš Jiří

Klarinetista, klavírista, akordeonista a kytarista, hudební skladatel

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2004 za úspěšnou hudební a skladatelskou činnost při příležitosti životního jubilea.

Beneš Josef Daniel, Mgr.

Evangelický kněz, spisovatel, prozaik

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za dlouholetou obětavou práci evangelického faráře a za významnou literární činnost.

Beran Jiří

†2012 Nymburk

Sportovec – stolní tenista, dlouholetý člen TJ Lokomotiva Nymburk, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za dlouholetou aktivní sportovní činnost při příležitosti životního jubilea.

Bohman Luděk, Mgr.

Stavební technik, sportovec, sprinter, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za vynikající sportovní úspěchy.

Burešová Zdeňka, Mgr.

Učitelka, hráčka basketbalu, trenérka

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Cafourek Jiří

Elektrikář, velitel výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2014 za činnost velitele výjezdové jednotky a rozvoj dobrovolné požární ochrany v Nymburce při příležitosti 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Černý Jiří, Ing.

Zootechnik, úředník, hudebník, textař, publicista, básník, cestovatel, amatérský ornitolog

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2004 za významnou propagaci města a jeho památek.

Divadelní spolek Hálek

Založen 1860

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2000 za 140 let nepřetržité činnosti spolku a za dlouholeté udržování kulturního ducha města.

Dragonteam Nymburk, TJ Lokomotiva Nymburk

Založen 2004

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za dlouholeté vynikající sportovní úspěchy doma i v zahraničí.

Elbogen Petr

Pedagog, sportovec – atlet

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za vynikající sportovní úspěchy při příležitosti životního jubilea.

Fuksa Josef

Mechanik kolejových vozidel, sportovec – kanoista, funkcionář TJ Lokomotiva Nymburk, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2006 za dlouholetou aktivní činnost v nymburském sportu při příležitosti životního jubilea.

Fuksa Petr

Sportovec – kanoista, trenér, manažer

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za dlouholetou vynikající reprezentaci státu a získání titulu mistra světa v roce 1998.

Hájek Jiří

Elektromechanik, hudebník – kytarista, textař, skladatel, zvukař

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2013 za dlouholetou hudební a skladatelskou činnost ve skupině Dabble Dose a Gradace
a za profesionální zvučení muzikálů a českých interpretů doma i v zahraničí.

Hanuš Miloslav

†2009 Nymburk

Železničář - výpravčí, skaut, malíř, karikaturista

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2004 za celoživotní výtvarnou činnost při příležitosti životního jubilea.

Hašek Ivan, JUDr.

Sportovec - fotbalista, trenér, funkcionář, právník

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za dlouholetou vynikající reprezentaci státu a vynikající sportovní úspěchy.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Nymburk

Založen 1970

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za dlouholetou aktivní spolupráci s městem a k 40. výročí založení profesionální stanice Nymburk.

Havlasová Zdena, Mgr.

Speciální pedagožka, ředitelka školy a dětského domova

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 2002 za osobní zásluhu o vybudování Zvláštní školy v Nymburce a dlouholetou lidskou činnost.

Hendrych Jaroslav

Elektrikář, sportovec - fotbalista, trenér, sportovní funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2004 za dlouholetou činnost v nymburském fotbalu při příležitosti životního jubilea.

Hep František, plukovník

Provozní zámečník, profesionální hasič, ředitel ÚO HZS Středočeského kraje

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za celoživotní obětavou práci v hasičském záchranném sboru, za spolupráci s městem a za velké člověčenství.

Heršálková Alena

Ekonomka, organizátorka festivalů mateřských škol

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2015 za obětavé organizování dvaceti ročníků celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka od roku 1995.

Holan Josef

Úředník, sportovec, sportovní funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2002 za dlouholetou činnost ve prospěch SK Polabanu Nymburk.

Horčic Ladislav

†2012 Nymburk

Optik, divadelní ochotník, myslivec

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2004 za dlouholetou ochotnickou činnost při příležitosti životního jubilea.

Hoznauer Miloslav, PhDr.

Učitel, publicista, reportér, spisovatel, scénárista

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2014 za celoživotní významnou literární činnost.

Hrubá Eva

Básnířka, recitátorka, divadelní režisérka, herečka, závodní kanoistka

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 1998 za básnickou a dramatickou tvorbu.

Janišová Věra, Bc.

Učitelka hry na klavír, ředitelka základní umělecké školy

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 2010 za úspěšnou pedagogickou činnost.

Kolářová Jaroslava

†2012 Krupka

Grafička, výtvarnice

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 2004 za dlouholetou výtvarnou činnost pro město při příležitosti životního jubilea.

Kopecký Zdeněk, Ing.

Konstruktér, hudebník, organizátor kulturního života, sborový pěvec, prezident pěveckého sboru

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2004 za dlouholetou aktivní práci v pěveckých souborech města.

Kořínek Václav

†1978 Mladá Boleslav

Strojní zámečník, železničář, amatérský historik, sběratel, kronikář

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města in memoriam v roce 2004 za celoživotní sběr materiálů o městě a kronikářské práce z historie Nymburka.

Kračmar Vladislav

†2012 Praha

Obchodník, pokladník, svářeč, fotbalista

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za dlouholetou vynikající reprezentaci města v SK Polaban Nymburk.

Kubíček Václav, Ing.

†2011 Nymburk

Projektant, statik, sportovní funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Kunstýř Jiří

†2009 Nymburk

Úředník, fotograf

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za celoživotní fotografickou činnost při příležitosti životního jubilea.

Kusovský Oldřich, Ing.

†2001 Městec Králové

Malíř porcelánu, zootechnik, kulturní pracovník, zakladatel folklorních souborů a zakladatel folklorního festivalu v Nymburce (Polabská vonička)

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města in memoriam v roce 2005 za aktivní činnost v oblasti lidové kultury a folkloru (Polabská vonička).

Kutíková Zuzana

†1992 Kaňk u Kutné Hory

Konstruktérka, hráčka basketbalu, trenérka mládeže

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města in memoriam v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Laš Břetislav

†2012 Nymburk

Učitel, sokolský funkcionář, trenér, rozhodčí

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Martinková Stanislava

Ekonomka, personalistka, hráčka basketbalu

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Matoušková Anna

Ekonomka, učitelka, hráčka basketbalu, funkcionářka

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Matyáš Josef, akad. architekt

Akademický architekt, projektant

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za dlouholetou práci pro město Nymburk.

Modrochová Jaroslava, PhDr.

Sbormistryně, hudební pedagožka, publicistka

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 2005 za dlouholetou aktivní práci v oblasti nymburského sborového zpěvu a za aktivní organizaci festivalu B. M. Černohorského při příležitosti životního jubilea.

Müller Ivo

Soustružník, herec, pozounista, klavírista, sportovec – atlet, volejbalista, modelář

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za významnou hudební a hereckou činnost.

Netík Tomáš, PaedDr.

Hokejista, hokejový trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2002 za úspěšný rozvoj a výkonnostní vzestup nymburského hokeje.

Netopilík Jan

Opravář zemědělských strojů, letecký modelář

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za získání titulu vícenásobného mistra světa a republiky v leteckém modelářství.

Novák Pavel

Voják z povolání, vodohospodář, místostarosta města Nymburk, zastupitel a člen rady města Nymburk, učitel autoškoly

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2002 za dlouholetou činnost ve prospěch města.

Pátý Libor, profesor

Vědecký pracovník v oboru matematika, fyzika a její historie, vysokoškolský profesor a autor mnoha literárních děl napříč všemi obory

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2015 za celoživotní šíření dobrého jména města Nymburka v médiích, literárním díle a v profesním životě.

Pavelec Miroslav, Ing.

Geodet, vodní skaut, sportovec – kajakář, lodní konstruktér

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za významné sportovní úspěchy v kajakářských štafetách a za přínos v konstrukcích nových sportovních lodí.

Pavelec Miroslav, Ing.

Geodet, vodní skaut, sportovec – kajakář, lodní konstruktér

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2015 za odbojovou činnost v Nymburce na konci II. světové války při příležitost 70. výročí konce II. světové války v roce 2015.

Pěvecký sbor Hlahol

Založen 1860

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2000 u příležitosti 140 let trvání sboru.

Pokorný Vladimír, Mgr.

Pedagog, ředitel základní školy

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2004 za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost při příležitosti životního jubilea.

Polák Vlastimil

Konstruktér, basketbalista, trenér basketbalu

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Pospíšil Břetislav

Konstruktér, tajemník Městského úřadu v Nymburce, místostarosta obce Třebestovice, sportovec, fotbalový rozhodčí

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2002 za dlouholetou činnost ve prospěch města.

Procházka Miroslav

†2004 Nymburk

Konstruktér, basketbalista, trenér basketbalu

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města in memoriam v roce 2005 za rozvoj nymburského sportu a tělovýchovy.

Radoň Jaroslav

Elektrikář, sportovec, trenér mládeže, ředitel Technických služeb Nymburk, radní města Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za dlouholetou obětavou činnost v oblasti mládežnického sportu – fotbalu.

Randák Otakar, Ing.

Elektroinženýr, expert pro řízení technologických procesů průmyslových podniků

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2015 za odbojovou činnost v Nymburce na konci II. světové války při příležitost 70. výročí konce II. světové války v roce 2015.

Řehounek Jan

Novinář, redaktor, historik, kulturní pracovník, fotograf, dramatik, odborný publicista, spisovatel

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za literární a dramatickou tvorbu čerpající z nymburského prostředí.

Říha Petr, akademický malíř

†2013 Jablonec nad Jizerou

Výtvarník, textilní výtvarník, malíř, sochař, nakladatel

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za vynikající výtvarnou činnost.

Rufer David, Ing.

Stavební inženýr, zakladatel a vlastník projektového ateliéru, sportovec – basketbalista

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2014 za dlouholetou reprezentaci města Nymburk v basketbalu.

Ruso Karel

Sportovec – silový trojboj, podnikatel

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za vynikající sportovní činnost.

Rýdlová Jana

Učitelka, organizátorka festivalů mateřských škol, gymnastka, sportovní trenérka

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2015 za obětavé organizování dvaceti ročníků celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka od roku 1995.

Rylich Bohuslav

Strojní zámečník, sportovec – basketbalista

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za dlouholetou vynikající reprezentaci státu a vynikající sportovní úspěchy.

Rylich Josef, Ing.

Dopravní inženýr, sportovec – basketbalista, hráč tenisu, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Rylich Zdeněk

Sportovec – basketbalista

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za dlouholetou vynikající reprezentaci státu a vynikající sportovní úspěchy.

Sedlatý Bohuslav, PhDr.

†2005 Městec Králové

Úředník, hudebník, dirigent

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2004 za dlouhodobou aktivní práci v oblasti kultury.

Šesták Václav

†2009 Nymburk

Strojní zámečník, sportovec – lehký atlet, basketbalista

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Šimeček Rudolf, Ing.

Konstruktér, úředník, hráč basketbalu, trenér mládeže, ředitel sportovního klubu

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Šístek Vratislav

Námořník, kapitán dálkové plavby, hráč basketbalu a tenisu, trenér, sportovní manažer

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Šmejdová Ivana, PhDr.

Učitelka, ředitelka festivalu Mateřinka, ředitelka divize vydavatelství, manažerka, spisovatelka, novinářka

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2015 za obětavé organizování dvaceti ročníků celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka od roku 1995.

Šťastný Vladislav, Ing.

†2011 Mladá Boleslav

Chemik, přednosta Okresního úřadu Nymburk, politik

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno města v roce 2002 za mnohaletou dobrou spolupráci s městem Nymburkem a rozvoj regionu.

Sýkora František

Konzervátor, muzejník, sběratel

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2014 za obětavou práci při udržování odkazu díla Bohumila Hrabala a péči o stálou expozici spisovatele ve Vlastivědném muzeu v Nymburce.

Sýkorová Stanislava

Učitelka hudby na základní umělecké škole

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 2013 za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost.

Teper Jiří

Spisovatel, básník, dramatik, novinář, textař, fotograf, ornitolog, divadelní herec

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za literární a básnickou tvorbu.

Toman Adolf, MgA.

†2011 Nymburk

Ekonom, režisér, herec, dramatik, ředitel divadla

Pamětní deska mu byla odhalena v interiéru Hálkova městského divadla péčí Divadelního spolu Hálek Nymburk v roce 2012.

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za dlouholetou uměleckou činnost a významný přínos nymburské a světové kulturní scéně.

Tuma Emil, Mgr.

Středoškolský profesor, vodní skaut, konzervátor ochrany přírody

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2015 za odbojovou činnost v Nymburce na konci II. světové války při příležitost 70. výročí konce II. světové války v roce 2015.

Vacek Miroslav

Úředník, sportovec, sportovní funkcionář, starosta TJ Sokol Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2010 za dlouholeté vynikající výsledky v silovém trojboji a za rozvoj tohoto sportu doma i v zahraničí.

Vančura František

†1987 Praha

Úředník, sportovec, sportovní funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města in memoriam v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce

Vlasák Zdeněk, Bc.

Ekonom, hasič, velitel výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy mu bylo uděleno radou města v roce 2014 za obnovení a velení výjezdové jednotce a rozvoj dobrovolné požární ochrany v Nymburce při příležitosti 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Zarybnická Zdena

†2010 Broumov

Soustružnice, sportovní parašutistka

Městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy jí bylo uděleno radou města v roce 2010 za vynikající úspěchy ve sportovním parašutismu.

Přehled vyznamenaných osobností - Nymburský lev III.třídy

Bárta František

†2010 Nymburk

Malíř písma, lakýrník, zaměstnanec města

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za dlouholetou obětavou práci pro město Nymburk při příležitosti 100. narozenin.

Benáček Predrag

Hráč basketbalu, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Beneš Vít

Mechanik elektronik, hudebník-klávesista a kytarista, zpěvák, korepetitor, textař, hudební skladatel

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2013 za vynikající hudební a skladatelskou činnost.

Betka Václav

Letecký modelář

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za získání dvojnásobného titulu mistra světa v leteckém modelářství.

Borůvka František, Ing.

Dopravní inženýr, sportovec, hráč basketbalu, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Cafourek Jiří

Elektrikář, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu roku 2002.

Cafourek Milan

Elektromechanik, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu roku 2002.

Červinka Ladislav

Technik, výtvarný grafik

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2014 za osobitou výtvarnou činnost a přínos nymburské kulturní scéně.

Červinka Petr

Kuchař, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu roku 2002.

Danzer Karel, Ing.

†2016 Nymburk

Technolog, hráč basketbalu, trenér, funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Doubrava Zdeněk

Mechanik, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu roku 2002.

Douděrová Olga

Učitelka výtvarné výchovy, keramička

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost na půdě Základní umělecké školy v Nymburce.

Dragonteam Nymburk, TJ Lokomotiva Nymburk

Založen 2004

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2005 za vynikající sportovní úspěchy v závodech dračích lodí.

Drahokoupil Dan

Student, profesionální sportovec – kanoista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2014 za vynikající úspěchy a reprezentaci města a republiky ve vodáckém sportu.

Drahota Antonín

Soustružník, fotbalový funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský fotbal při příležitosti 100 let od obnovení aktivní činnosti fotbalového klubu SK Polaban Nymburk.

Dvořák Zdeněk, Ing.

Podnikatel, sportovec, trenér karate

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2014 za dlouholetou propagaci karate a práci s mládeží

Endler Miloslav

†2014 Nymburk

Motorář, železničář, trenér SK Polabanu Nymburk, malíř – karikaturista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský fotbal při příležitosti 100 let od obnovení aktivní činnosti fotbalového klubu SK Polaban Nymburk.

Fančík Blažej

Elektrotechnik, soukromý podnikatel ve filmovém průmyslu

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2013 za záchranu a obnovu tradiční nymburské restaurace „U Gregorů“.

Fiala Jaroslav

Účetní, sportovec, fotbalový funkcionář, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za dlouholetou a obětavou činnost v řadách TJ Sokol.

Forejt Karel

Hráč basketbalu, asistent, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Fuksa Martin

Sportovec – rychlostní kanoista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2012 za vynikající sportovní úspěchy v juniorské kategorii rychlostních singl kanoistů.

Hašek Josef, JUDr.

†2011 Praha

Právník, advokát, člen rady města Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za dlouholetou činnost ve prospěch města.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Nymburk

Založen 1970

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2000 při příležitosti 30. výročí založení sboru.

Havlík Vladimír

Dispečer, účetní, ekonomický náměstek, ředitel

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Hazdra Zdeněk, Mgr., Ph.D.

Český historik, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, scénárista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2013 za vědeckou a publikační činnost v oblasti české historie.

Heršálková Alena

Ekonomka, organizátorka festivalů mateřských škol

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2002 za myšlenku a realizaci celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka a stálé rozvíjení a organizaci této aktivity.

Hrůza Tomáš

Mechanik elektronických zařízení, sportovec – kanoista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za významné sportovní úspěchy v kanoistice.

Hudzík Martin

Ekonom, profesionální skateboardista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za významné sportovní úspěchy a rozvoj skateboardingu v Nymburce.

Janda Vlastimil, Ing.

Konstruktér, úředník, sportovec

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost ve prospěch města.

Janků Jitka

Výtvarnice, učitelka, sportovkyně – volejbalistka, trenérka

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2006 za dlouholetou činnost v nymburském volejbalu při příležitosti životního jubilea.

Jarolím Jiří

Stavební technik, hudebník – kytarista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2014 za vynikající přínos nymburské hudební scéně.

Ježdík Michal, Mgr.

Pedagog, profesionální hráč basketbalu, trenér, publicista, komentátor

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Katzurin Muli

Basketbalový trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Kmenta Jaroslav

Novinář, spisovatel

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2004 za investigativní žurnalistiku a spisovatelskou činnost.

Knitl Miroslav, RNDr.

†2012 Nymburk

Chemik, pedagog, sokolský funkcionář, hráč basketbalu, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Kokojan Petr

Pedagog, ředitel školy, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Kopeček Zdeněk

†2014 Nymburk

Zámečník, technik – pumpař, flašinetář

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy bylo uděleno starostou města v roce 2005 za udržování tradičního koloritu města a rozdávání dobré nálady při příležitosti životního jubilea.

Krause Oskar Leo

†2011 Pfäffikon, Švýcarsko

Ředitel cirkusu, galerista, spisovatel

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města in memoriam v roce 2011 za celoživotní obětavý postoj vůči útlaku a násilí a za propagaci české kultury v zahraničí.

Kříž Jaroslav

Dřevomodelář, stavitel, soukromý podnikatel, skaut, textař, divadelní herec, hudebník – kytarista a skladatel, zpěvák a frontman nymburské rockové skupiny Crossband, ředitel divadla

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za významnou uměleckou činnost.

Kubálek Miroslav

Truhlář, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk, kronikář

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu roku 2002.

Kučerová Martina, Mgr.

Speciální pedagog, pedagog volnočasových aktivit, trenérka a lektorka pole sportu – vertikální gymnastiky

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2014 za obětavou práci s dětmi a rozvoj dětských volnočasových aktivit

Marek Ladislav

Technolog, hráč basketbalu, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Matyásek Luboš

Dřevomodelář, strojař, letecký modelář

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za získání titulu mistra světa v leteckém modelářství.

Medřický Jiří, PaedDr.

Vysokoškolský profesor, ředitel Sportovního centra Nymburk, trenér volejbalu, sportovec - volejbalista, publicista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2014 za sportovní činnost a zpracování historie nymburského volejbalu.

Město Mytyšči

Založen 1925

Partnerské město

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 partnerskému městu za dlouholetou spolupráci mezi městy při příležitosti 85. výročí založení města Mytišči.

Michl Václav

Elektrotechnik, úředník, podnikatel

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2013 za záchranu a obnovu nymburského Hotelu Grand.

Motyková Karla, PhDr., DrSc.

Archeoložka, publicistka

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2010 za významné archeologické objevy na území města Nymburka při příležitosti životního jubilea.

Navrátil Stanislav

Hudebník - klavírista, zakladatel nymburského dixielandového orchestru, učitel

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2004 za celoživotní přínos v oblasti hudby při příležitosti životního jubilea.

Ned hockey Nymburk

Vstoupil na sportovní scénu 1995

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2012 při příležitosti 80. výročí hraní ledního hokeje v Nymburce.

Plachý Jaroslav

Opravář silničních kolových vozidel – automechanik, řidič

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavé nasazení při likvidaci následků povodní v letech 1997 a 2002.

Radoň Jaroslav ml., Bc.

Technik, sportovec – kanoista, člen týmu dračích lodí

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za významné sportovní úspěchy v kanoistice.

Rambousek Miroslav

†2011

Soustružník, hráč volejbalu a basketbalu

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Rástočná Anna

†2009 Městec Králové

Organizátorka Klubu důchodců v Nymburce

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou v roce 2004 za obětavou činnost pro Klub důchodců.

Rejšek Radomil, PhDr., CSc., Doc.

†2012 Praha

Učitel, geograf, tanečník, zpěvák, organizátor folklorní činnosti, dramaturg

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2005 za dlouholetou činnost v oblasti lidové kultury a folkloru (Polabská vonička).

Rejšková Eva, PaedDr.

Učitelka, tanečnice, choreografka, organizátorka folklorní činnosti, dramaturgyně, publicistka

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2005 za dlouholetou činnost v oblasti lidové kultury a folkloru (Polabská vonička) při příležitosti životního jubilea.

Rufer Antonín, MUDr.

Zubní lékař, hráč basketbalu a kuželek, trenér, člen zastupitelstva a rady města Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Ruso Vojtěch

Student, profesionální sportovec – kanoista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2014 za vynikající sportovní úspěchy a reprezentaci města a republiky ve vodáckém sportu.

Rybářský spolek

Založen 1906

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2006 u příležitosti oslav 100 let založení spolku.

Rýdlová Jana

Učitelka, organizátorka festivalů mateřských škol, gymnastka, sportovní trenérka

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2002 za myšlenku a realizaci celostátního festivalu Mateřinka a stále rozvíjení této aktivity.

Šimůnek Jaroslav

Nástrojař, politik, zahrádkář

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2013 za dlouholetou aktivní činnost v Českém zahrádkářském svazu.

Skořepa Michal

Elektromechanik, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu 2002.

Škrdla Václav

Řidič, údržbář, sportovní funkcionář

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský fotbal při příležitosti 100 let od obnovení aktivní činnosti fotbalového klubu SK Polaban Nymburk.

Šmejdová Ivana, PhDr.

Učitelka, ředitelka festivalu Mateřinka, ředitelka divize vydavatelství, manažerka, spisovatelka, novinářka

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2002 za myšlenku a realizaci celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka a stálé rozvíjení a organizaci této aktivity.

Šmídová Jarmila, RSDr.

Úřednice, politička

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2013 za dlouholetou aktivní činnost v oblastním spolku Českého červeného kříže a podporu organizování aktivit pro nymburské seniory.

Straková Zdeňka

Úřednice, učitelka, průvodkyně, organizátorka kulturní činnosti pro důchodce

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2005 za obětavou činnost pro nymburské seniory.

Strnadová Vlasta

Úřednice, členka Sokola

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2014 za dlouholetou obětavou činnost ve prospěch města Nymburk.

Šturma Jaroslav

Zámečník, jevištní technik, zvukař, herec, hudebník a zpěvák

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2010 za dlouholetou hereckou činnost a za vynikající ztvárnění hrabalovské postavy strýce Pepina.

Švec Miroslav, Ing.

†2015 Praha

Projektant, hráč basketbalu

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Sýkora Bohuslav, PaedDr., CSc.

Pedagog, hráč basketbalu, trenér, publicista, básník, hudebník

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

TJ Stadion Nymburk

První hokejový zápas sehrán 1932

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2012 při příležitosti 80. výročí hraní ledního hokeje v Nymburce.

Ulrych Ivan, Ing.

Ekonom, nakladatel, fotograf, cestovatel, skaut

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2012 za dlouholetou úspěšnou nakladatelskou činnost a propagaci města.

Urbánková Zora, Mgr.

Psycholožka

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2012 za dlouholetou a záslužnou práci při poskytování odborné psychologické
a psychoterapeutické péče a poradenství v sociálně právní oblasti.

Vácha Jiří

Soustružník, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk, starosta SDH Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu roku 2002.

Vecko Karel, Ing.

Dopravní ekonom, hráč basketbalu, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Vetešník Jan, Bc.

Profesionální sportovec – veslař

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2005 za vynikající sportovní činnost.

Vetešník Jiří, major

Stavební technik, hasič

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v  roce 2010 za dlouholetou obětavou práci v Hasičském záchranném sboru Středočeského kraje – územní odbor Nymburk.

Vetešník Ondřej, Ing.

Specialista na odpadové hospodářství, profesionální sportovec – veslař

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2005 za vynikající sportovní činnost.

Veverka Josef, RNDr.

†1971 Liberec

Novinář, politik, politický vězeň

Dne 4. 2. 2013, mu byla odhalena pamětní deska na domě čp. 794 v Jičínské ulici v Nymburce.

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města in memoriam v roce 2013 za věrnost svému politickému přesvědčení a ideálům v době nacistické okupace i v komunistickém režimu při příležitosti 110. výročí narození.

Vlasák Zdeněk

Ekonom, hasič, velitel výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu 2002.

Vocásek Zdeněk

Ekonom, hasič, velitel výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nymburk

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2002 za obětavou činnost při záchranných pracích během povodně v srpnu 2002.

Vojáček Václav

†2014 Mladá Boleslav

Strojní zámečník, strojvedoucí, fotbalový trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský fotbal při příležitosti 100 let od obnovení aktivní činnosti fotbalového klubu SK Polaban Nymburk.

Vorlíček Jan, Mgr.

Učitel, ředitel, inspektor, trenér

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Vorlíček Jan

Malíř, grafik, výtvarník

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2004 za celoživotní výtvarnou činnost při příležitosti životního jubilea.

Vorlíček Václav

Kontrolor, vedoucí kanceláře, tanečník, divadelní ochotník, sportovec

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský basketbal při příležitosti 80. výročí založení basketbalového klubu v Nymburce.

Základní umělecká škola B. M. Černohorského Nymburk

Založen 1931

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy jí bylo uděleno starostou města v roce 2010 při příležitosti 80. výročí založení školy.

Zumr Ladislav

†2011 Nymburk

Soustružník, sportovec – fotbalista

Městské vyznamenání Nymburský lev III. třídy mu bylo uděleno starostou města v roce 2009 za zásluhy o nymburský fotbal při příležitosti 100 let od obnovení aktivní činnosti fotbalového klubu SK Polaban Nymburk.