Čestní občané

  • Seřadit podle:

Beneš Edvard, Prof. PhDr. et JUDr., prezident

†1948 Sezimovo Ústí

Ministr zahraničí, druhý československý prezident

Ministr zahraničí v letech 1918-1935, člen Československé exilové vlády v Londýně, druhý československý prezident v letech 1935 – 1948.


Čestné občanství města Nymburk přijal v roce 1946 od delegace, která mu současně předala diplom od nymburského akademického malíře Hanuše Bohmana.

Bohman Hanuš, akad. malíř

†1980 Nymburk

Výtvarník, malíř, karikaturista

Nejvýznamnější nymburský malíř 20. století, výborný karikaturista a portrétista, v krajinné tvorbě se převážně věnoval okolí Nymburka.
Dne 12. 5. 2010 mu byla odhalena pamětní deska na domě čp. 830 v Tylově ulici v Nymburce.


Čestné občanství bylo uděleno zastupitelstvem města in memoriam 21. 10. 1998 za vynikající uměleckou činnost a zachycení lidí i krajiny Polabí.

Foerster Josef Bohuslav, PhDr.

†1951 Nový Vestec u Staré Boleslavi

Hudební skladatel, hudební pedagog a spisovatel malíř, varhaník, kritik

Český hudební skladatel, hudební pedagog a spisovatel, který pomyslně spojuje skladatelské umění českých klasiků a autorů moderní české vážné hudby ve 20. století. Čestný člen nymburského Hlaholu, kterému věnoval i několik svých skladeb.


Čestné občanství mu bylo uděleno 28. 12. 1947.

Hrabal Bohumil, JUDr.

†1997 Praha

Výpravčí, dělník, spisovatel

Jeden z nejvýznamnějších spisovatelů druhé poloviny 20. století. Podle jeho děl byla realizována celá řada filmů (např. Ostře sledované vlaky, které obdržely Oskara v roce 1968) a divadelních představení. Od roku 1919 žil s rodiči v Nymburce. Nevlastni otec, byl ředitelem Nymburského pivovaru. V roce 1934 odchází studovat Právnickou fakultu UK Praha. V Praze bydlel od roku 1950.
Dne 21. 6. 1997 mu byla odhalena pamětní deska v pivovaru čp. 581/22 v Pražské ulici v Nymburce.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 28. 2. 1991 u příležitosti 77. narozenin za významnou uměleckou činnost.

Husák Otakar, generál

†1967 Praha

Legionář a ministr národní obrany v úřednické vládě 1920-21

Významná osobnost československých legií, ministr národní obrany v letech 1920 – 1921.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města in memoriam 21. 10. 1998 za záslužnou vojenskou a politickou činnost.

Jansta Miroslav, JUDr.

Právník, pedagog, předseda ČSTV

Absolvent právnické fakulty UK Praha. Spolumajitel advokátní kanceláře Jansta - Kostka, spol. s.r.o. Praha. V první polovině 90. let 20. století, jako člen ústavně právního výboru a místopředseda imunitního výboru se podílel na přípravě řady ústavních zákonů. Je autorem řady odborných publikací souvisejících s jeho pedagogickou a vědeckou činností na právnické fakultě.
Je členem České advokátní komory, České basketbalové federace, kde je od roku 2009 ve funkci předsedy. V roce 2011 se stal spoluzakladatelem iniciativy Český sport 2011. V lednu 2012 byl zvolen předsedou ČSTV.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 20. 11. 2013 za vynikající přínos rozvoji nymburského sportu a propagaci dobrého jména Nymburka a České republiky ve světě.

Jaške Josef, generálmajor

†2001 Oxford (Velká Británie)

Voják, letec, velitel perutě R.A.F

Velitel 313. československé stíhací perutě u R.A.F. v Anglii. Po skončení druhé světové války byl povýšen na podplukovníka generálního štábu, v únoru 1948 byl z armády propuštěn a zařazen do zálohy. Z politických důvodů v roce 1949 emigroval do Velké Británie. Prezident Václav Havel ho 7. 3. 1992 jmenoval generálmajorem ve výslužbě. Je pohřben na vojenském hřbitově v Brookwoodu v Oxfordu v Anglii.
Dne 9. 10. 2003 mu byla odhalena pamětní deska na rodném domě čp. 883 v Masarykově ulice v Nymburce za účasti mnoha letců – veteránů druhé světové války.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 25. 6. 1992 za obětavé nasazení ve válce proti fašismu v řadách R.A.F. v Anglii.

Jetel Jiří, MUDr.

†2012 Vídeň

Lékař, malíř, výtvarník, krajinář, cestovatel, sběratel umění

Nymburský rodák, absolvent Fakulty všeobecného lékařství na UK v Praze, od roku 1967 žil ve Švédsku a také v Rakousku. Byl členem Vídeňské secese a mimořádným členem Künstlerhausu ve Vídni, nositel „Zlatého vavřínu“ za vynikající uměleckou činnost. Byl členem Rotary Klubu a držitelem prestižního rotariánského ocenění „Paul Harris Fellow se safírem“.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 12. 6. 1996 za významnou uměleckou činnost.

Karlík Hanuš, Ing.

†1927 Praha

Chemik, cukrovarník, pivovarník, ředitel nymburského cukrovaru, spoluzakladatel místního pivovaru a sladovny

Významný český chemik a průmyslník, absolvent české techniky v Praze (1870). V letech 1881 – 1909 ředitel cukrovaru v Nymburce. Podílel se i na založení místního pivovaru a sladovny. V Nymburce představoval významnou postavu veřejného života. Zastával funkci radního, předsedal občanským spolkům Beseda a Hlahol. Náležel k propagátorům myšlenky založení střední školy a výstavby její samostatné budovy ve městě. Podílel se na zřízení Spolku pro podporování chudých studujících reálky. Poskytl reálce pozemek cukrovaru, na kterém vzniklo školní cvičiště. V roce 1927 zemřel v Praze, ale pochován je v Nymburce.


Čestné občanství mu bylo uděleno v roce 1909 za zásluhy o rozvoj města.

Kutík Ladislav

Technik, konstruktér, sportovec, trenér basketbalu, starosta města

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Mladé Boleslavi. V letech 1960-1989 byl zaměstnancem Ústavu vývoje a racionalizace železničního průmyslového oprávárenství v Nymburce. V listopadu 1989 se stal mluvčím Občanského fóra. V roce 1990 byl zvolen starostou města a tuto funkci zastával 20 let, do listopadu 2010. Zastával celou řadu politických a společenských funkcí, např. byl v letech 2004 - 2008 radním Středočeského kraje, od roku 2008 pak členem krajského zastupitelstva. Aktivně hrál basketbal do roku 1969, od října 1962 trénuje ženský basketbalový tým TJ Lokomotiva Nymburk. Je držitelem 2 městských vyznamenání – Nymburských lvů I. třídy – za zásluhy o rozvoj města (1998) a za obětavou práci pro rozvoj nymburského basketbalu (2009).


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 12. 1. 2011 za dlouholetou obětavou práci pro město Nymburk a jeho rozvoj.

Macháček Miroslav

†1991 Praha

Letecký mechanik, herec a režisér Národního divadla v Praze

Významný umělec divadla i filmu, herec a režisér Národního divadla v Praze.
Dne 9. 5. 2012 mu byla odhalena pamětní deska na domě čp. 151/18 v Eliščině třídě v Nymburce.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města in memoriam 21. 10. 1998 za celoživotní dílo.

Majer Václav

†1972 College Park (USA)

Politik, ministr výživy, předseda exilové ČSSD

Přední sociálně demokratický odborník na problematiku vesnice. Od roku 1940 působil v čs. zahraničním odboji ve Velké Británii. Ministr průmyslu, obchodu a živností čs. exilové vlády v Londýně. V letech 1945–48 člen představenstva Čs. sociální demokracie, poslanec Národního shromáždění a ministr výživy. V létě 1948 emigroval do Velké Británie a v roce 1950 do USA. Od září 1948 až do své smrti předseda Čs. sociální demokracie v exilu.


Na návrh rady MNV bylo plénem MNV v Nymburce, ministru výživy, Václavu Majerovi, dne 24. 8. 1947 uděleno Čestné občanství města Nymburk.
Na doporučení akčního výboru plénum MNV dne 16. 4. 1948 Čestné občanství zrušilo. Důvodem zrušení bylo zpronevěření se lidově demokratickým zásadám Gottwaldovy vlády.

Masaryk Tomáš Garrigue, prof., Dr.

†1937 Lány

První československý prezident, vědec, filozof, univerzitní profesor, politik, žurnalista

Po vypuknutí l. světové války emigroval do Švýcarska. V roce 1916 se stal předsedou Národní rady československé v Paříži a organizoval odboj v emigraci s cílem zřízení samostatného československého státu. Připravil půdu pro založení československých legií v Rusku. Po ustavení Československé republiky 28. 10. 1918 byl zvolen jejím prvním prezidentem - 14. 11. 1918.
Dne 28. října 1924 mu byla odhalena pamětní deska na domě čp. 180/14 v Tyršově ulici v Nymburce.


Čestné občanství mu bylo uděleno 9. 3. 1935 zastupitelstvem města za celoživotní šíření zásad lidskosti, práva, spravedlnosti, světového míru a lepší budoucnost Československé republiky při příležitost jeho 85. narozenin.

Matyáš Josef, akad. architekt

Akademický architekt, projektant

Absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Majitel architektonického studia AMS – Praha. Dlouholetý hlavní architekt města Nymburk. Zakládající člen České komory architektů.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 25. 9. 2006 za dlouholetou činnost pro město Nymburk.

Procházka Adolf, JUDr.

†1970 New York (USA)

Právník, politik, ministr zdravotnictví

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1924). Po okupaci Československa v roce 1939 odešel do exilu, kde v letech 1942 – 1945 působil jako předseda právní rady československé exilové vlády v Londýně. Po osvobození patřil k předním představitelům Československé strany lidové. V letech 1945 – 1948 byl ministrem zdravotnictví. Po komunistickém puči v roce 1948 uprchl s manželkou a dětmi do USA, kde žil až do konce života. Vydal řadu odborných publikací z oboru práva.


Na návrh rady MNV bylo plénem MNV v Nymburce, ministru zdravotnictví, JUDr. Adolfu Procházkovi, dne 24. 8. 1947 uděleno Čestné občanství města Nymburk.
Na doporučení akčního výboru plénum MNV dne 16. 4. 1948 Čestné občanství zrušilo. Důvodem zrušení bylo zpronevěření se lidově demokratickým zásadám Gottwaldovy vlády.

Ruml Karel, JUDr.

Skaut, protikomunistický odbojář, právník

Nymburský občan, kterému se povedlo v roce 1951 ujet „Vlakem Svobody“ do Bavorska a své zážitky popsal v knize „Z deníku Vlaku Svobody“, která vyšla poprvé v roce 2001 a podruhé v roce 2013. Dnes žije ve městě Granwill ve státě Ohio v USA. V roce 2000 se společně s nymburským občanem Stanislavem Randákem a svou sestrou Evou podílel na realizaci „Knihy dobových pohlednic“, která byla vydána městem Nymburk v roce 2000.
Dne 11. 6. 2013 jemu i sestře MUDr. Evě Rumlové, byla odhalena pamětní deska na vile Tortuga v Kolínské ulici v Nymburce.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 26. 9. 2001 za stálou péči o město.

Rumlová Eva, MUDr.

Lékařka

Absolventka lékařské fakulty UK Praha. V roce 1968 emigrovala do Švýcarska, kde pracovala jako dětský chirurg. Spolu s bratrem Karlem Rumlem se finančně podílela na vydání prestižní publikace „Kniha dobových pohlednic“, která byla vydána městem Nymburk v roce 2000.
Dne 11. 6. 2013 jí i bratru JUDr. Karlu Rumlovi, byla odhalena pamětní deska na vile Tortuga v Kolínské ulici v Nymburce.


Čestné občanství jí bylo uděleno zastupitelstvem města 26. 9. 2001 za stálou péči o město.

Schulz Ferdinand

†1905 Praha

Spisovatel, publicista, poslanec, profesor, literární historik

Absolvent filozofické fakulty UK Praha. V roce 1867 byl zvolen poslancem Českého zemského sněmu za Nymburk a Mladou Boleslav. V roce 1872 se stal profesorem na obchodní akademii a s Janem Nerudou redigoval Matici lidu, Poesii světovou a další. Přispíval do různých časopisů, založil a řídil Literární listy. Byl kulturním redaktorem Národních listů. Psal současnou i historickou prózu. Jeho dílo „Nymburská rychta“ bylo úspěšně zdramatizováno nymburským ochotníkem Janem Paulů k 700. výročí založení města (1975).


Představiteli města mu byl udělen Titul Čestný měšťan (občan) královského města Nymburka (před rokem 1905, přesné datum není známo).

Vokněr Jiří, MUDr.

Lékař, sportovec – kanoista

Absolvent lékařské fakulty UK Praha. Významná osobnost československého sportu. Vícenásobný mistr republiky, mistr světa, olympionik. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde působil jako lékař. V roce 2003 se vrátil zpět do Nymburka. Zabývá se regionální historií.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města 21. 10. 1998 za vynikající sportovní úspěchy.

Volodin Nikolaj Konstantinovič, generálporučík

V roce 1945 se podílel na osvobozovacích bojích naší republiky a v Nymburce působil v květnu jako velitel sovětské posádky.


Dne 4. září 1970 přijal generálporučík Nikolaj Konstantinovič Volodin z rukou předsedy tehdejšího MNV Nymburk, Josefa Dittricha, diplom Čestného občana a odznak Budovatele Nymburka.

Wimmer Heinrich, baron

†1868

Polní maršál - poručík

Major a komandant baron Heinrich Wimmer byl velitelem nymburského štábu c. k. zemského hřebečního a remontního departmentu (v originále zněl jeho tehdejší název „K.K. Land Gestütt und Remontirungs Department in Böhmen zu Nimburg“). Stál v jeho čele od roku 1818 do roku 1844 a v závěru své kariéry dosáhl generálské hodnosti.


Je prvním známým Čestným měšťanem (občanem) královského města Nymburk, jenž velmi pomohl městu po zhoubném požáru města, který vzplál v noci z 13. na 14. května 1838
(v plamenech zaniklo tehdy 82 domů i se stodolami, převážně na Rynku a Boleslavském předměstí a shořela i Mostecká brána a radnice).

Zimmler Emil, Ing. Dr. tech. h. c.

†1950 Nymburk

Technik, národohospodář, vodohospodář, projektant, kulturní a vědecký pracovník, novinář, redaktor, publicista.

Významný nymburský rodák, stavební inženýr, jehož jméno je navždy spojeno s vodohospodářstvím. V Nymburce, kromě spolupráce při výstavbě elektrárny, úpravy a splavnění Labe a obnově renesanční radnice, působil jako předseda Okrašlovacího spolku a předseda Muzejního spolku (1934-1950).
Dne 14. 11. 2013 mu byla odhalena pamětní deska na rodném domě čp. 120/15 na Palackého třídě v Nymburce.


Čestné občanství mu bylo uděleno zastupitelstvem města v roce 1944 za vodohospodářskou a kulturní činnost ve prospěch města.