Pamětní a informační desky

Přehled pamětních a informačních desek

Pamětní deska - bojovníci proti fašismu
Drahelická čp. 60
Původní deska rozbita větrem 14.8. 2003.
Replika vyrobena péčí města a instalována v roce 2005.
Umístění: Na jižní (čelní) stěně Cejpovny.
Pamětní deska - ustavující schůze KSČ
Drahelická čp. 60
Původně zakryta reklamou restaurace RUSTICA, nyní volná.
Umístění: Na jižní (čelní) zdi Cejpovny.
Pamětní deska - bojovníci proti fašismu
Sídlo spotřebního družstva Jednota, Palackého třída čp. 544 (vpravo vedle Dělnického domu).
Umístění: Na čelní (východní) zdi domu.
Informační deska - kaple sv. Jana Nepomuckého
Tyršova ulice, vedle Hálkova městského divadla čp. 5
Umístění: Na severní zdi kaple, vlevo od vstupu.
Informační desky - chrám sv. Jiljí
Kostelní náměstí
Umístění: Dvě desky po obou stranách vchodu na západním průčelí kostela.
Pamětní deska - vpád Sasů do města 16. 8. 1634
Kostelní náměstí
Deska obnove péčí města v roce 2011.
Umístění: Severní stěna chrámu sv. Jiljí.
Pamětní deska - Hynek Boček z Kunštátu
Palackého třída čp. 190/43
Umístění: Východní zeď restaurace Na Tarase.
Pamětní deska - Bohuslav Matěj Černohorský, barokní hudební skladatel
Tyršova ulice č. p. 7/3
Deska obnovena péčí města v roce 2008.
Umístění: Na severní zdi bytového domu Eliška.
Pamětní deska - PhDr. Otakar Theer, básník
Tyršova ulice č. p. 172
Umístění: Čelní (jižní) stěna domu.
Pamětní deska - T.G.Masaryk - přednáška o Karlu Havlíčkovi Borovském
Tyršova ulice č. p. 180/4
Umístění: Na jižním průčelí Sokolovny.
Pamětní deska - Ing. Jan Eisner - umučen v Osvětimi
Ulice Na Bělidle č. p. 462/12, Zálabí
Umístění: Deska se závěsem na jižní zdi domu.
Pamětní deska - JUDr. Tomáš Sedláček - umučen za okupace
Sedláčkova ulice č. p. 781/2, Zálabí
Umístění: Na jižní zdi domu.
Pamětní deska - JUDr. Tomáš Černý - činovník Sokola aj.
Palackého třída čp. 47/10
Umístění: Na severní zdi domu.
Pamětní deska - Valdemar Vyleťal, básník
Komenského ulice čp. 779
Umístění: Jižní fasáda budovy gymnázia.
Pamětní deska - František Hrnčíř, spisovatel
Komenského ulice čp. 589
Umístění: Jižní strana budovy - nad původním hlavním vchodem do základní školy.
Pamětní deska Sokolům uvnitř budovy
Tyršova ulice č. p. 180
Umístění: Sokolovna, interiér – chodba, vpravo od vstupu.
Pamětní deska bývalým studentům gymnázia - obětem II. světové války
Komenského ulice čp. 779
Umístění: První patro budovy - interiér, chodba, proti schodišti.
Pamětní deska železničním zaměstnancům - obětem II. světové války
Umístění: Nástupiště hlavního nádraží Nymburk.
Pamětní deska nuceně nasazeným za II. světové války 1939-1945
Umístění: Nástupiště hlavního nádraží Nymburk.
Pamětní deska obětem nacistické okupace
(starosta, členové rady, přednosta)
Hala bývalého Městského úřadu v Nymburce, Palackého tř. 449
Umístění: Interiér, chodba v přízemí.
Pamětní deska v kostele sv. Jiljí obětem I. světové války
V kostele sv.Jiljí na Kostelním náměstí
Umístění: Pravá strana presbytáře.
Informační tabulka pod reliéfem Příjezd Elišky Přemyslovny do města Nymburka
Palackého třída čp. 252, tabulka i reliéf pocházejí z roku 1910.
Umístění: Východní průčelí domu.
Informační deska - kostel sv. Jiří
Tyršova ulice, vedle zimního stadionu
Restaurována péčí města v roce 2015.
Umístění: Informační deska na jižní stěně kostela.
Pamětní deska - spisovatel Bohumil Hrabal
Sladovna Pivovaru Nymburk, Pražská ulice čp. 581/22
Odhalena péčí pivovaru 21. 6. 1997.
Umístění: Na zdi sladovny ve výšce „kam čůrají psi“ (na přání pana spisovatele).
Pamětní deska - esperantista Josef Šilhart
Boleslavská třída čp. 1344
Původní skleněná deska (již téměř nečitelná) nahrazena kamennou a péčí města instalována v roce 2002.
Umístění: Západní průčelí domu.
Pamětní deska - rodný dům generála Josefa Jaškeho
Masarykova čp. 883
Deska odhalena péčí města Nymburka dne 9.10. 2003.
Umístění: Uliční (západní) průčelí domu.
Pamětní deska obětem ve vykonstruovaném politickém procesu v červnu roku 1950
Tyršova ulice čp. 180
Odhalena péčí města Nymburk 24.5. 2004.
Umístění: Na čelní (jižní) straně sokolovny, vlevo vedle vchodu, doplněna soškou Psýché od akad. sochaře Olbrama Zoubka.
Pamětní deska obětem ve vykonstruovaném politickém procesu v prosinci roku 1950
Tyršova ulice čp. 5
Odhalena péčí města Nymburka 24. 5. 2004.
Umístění: Hálkovo městské divadlo, severní průčelí, vpravo vedle hlavního vchodu.
Informační deska - architektonický článek dochovaný z původní gotické výzdoby palácového křídla královského nymburského hradu
Soudní ulice čp. 21
Instalováno péčí města Nymburka v roce 2005. Text v ČJ a AJ.
Umístění: Penzion Panorama, vstupní hala budovy, vpravo za vchodem.
Pamětní deska - založení Scotch Whisky Klubu Nymburk
Na Cejpovně, Drahelická ul. čp. 60, Drahelice (část města)
Odhalena péčí Klubu 23.10. 2006.
Umístění: Restaurace Rustica, jižní průčelí domu, vpravo od vchodu.
Informační deska - historie měšťanského domu čp. 171
Náměstí Přemyslovců čp. 171
Instalováno péčí města Nymburka v roce 2007.
Umístění: Dvě samostatné desky v chodbě domu, v AJ a ČJ.
Pamětní deska - přednáška T. G. Masaryka o demokratismu
Náměstí Přemyslovců čp. 166
Deska restaurována a instalována péčí města Nymburk v roce 2010.
Umístění: Budova Komerční Banky, vstup, stěna vpravo.
Pamětní deska - dům akademického malíře Hanuše Bohmana, ve kterém žil v letech 1915 - 1980
Tylova ul. čp. 830
Odhalena péčí města Nymburka 12.5. 2010.
Umístění: Uliční (severní) stěna domu.
Pamětní deska - místo bývalého rodného domu herce a režiséra Miroslava Macháčka
Eliščina třída čp. 151/18
Deska odhalena péčí města Nymburka 9. 5. 2012.
Umístění: Na východní (uliční) zdi domu, postaveném na místě původního Macháčkova domu.
Pamětní deska příslušníkům Židovské náboženské obce v Nymburce
Eliščina třída, bez čp.
Deska odhalena péčí města Nymburk 12.6. 2012.
Umístění: Východní průčelí bývalé synagogy.
Pamětní deska režisérovi, herci a dramatikovi MgA. Adolfu Tomanovi
Tyršova ulice čp. 5
Deska odhalena péčí Divadelního souboru Hálek Nymburk dne 21. 6. 2012.
Umístění: Foyer Hálkova městského divadla.
Pamětní deska - dům, ve kterém žil v letech 1903 - 1965 RNDr. Josef Veverka, novinář a politik
Jičínská ulice čp. 794
Deska odhalena péčí města Nymburka dne 4.2. 2013.
Umístění: Na západní (uliční) zdi domu.
Pamětní a informační deska sourozencům MUDr. Evě a JUDr. Karlu Rumlovým
Kolínská ul. 282, vila Tortuga
Deska odhalena péčí nymburských vodních skautů a města Nymburka 11.6. 2013.
Umístění: Na zdi vedle vchodové brány, směrem do ulice Kolínská.
Pamětní deska - rodný dům Ing. Emila Zimmlera
Palackého třída čp. 120/15
Pamětní deska byla odhalena péčí města Nymburk dne 14.11. 2013, v den 150. výročí narození slavného rodáka, Ing. Emila Zimmlera, Dr. tech. h. c.
Umístění: Na čelní (jižní) stěně domu.
Pamětní deska – rodný dům majora Jaroslava Loudy, příslušníka čsl. letecké perutě 312 R.A.F. v Anglii za druhé světové války
Boleslavská třída čp. 1004/43
Pamětní deska byla odhalena péčí rodiny, za podpory města Nymburk v roce 2015.
Umístění: Východní stěna domu, vpravo vedle vchodu.
Pamětní nika s deskou – vzpomínka na studenta gymnázia, spisovatele Bohumila Hrabala
Komenského ulice, čp. 779
Odhaleno dne 30. března 2016 při příležitosti 102. výročí narození spisovatele péčí Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce.
Umístění: Vstupní hala gymnázia, přízemí budovy.
Pamětní deska donátora přestavby kaple sv. Jana Nepomuckého
Tyršova ulice, kaple, bez čp.
Pamětní deska nymburského měšťana Jana Nepomuka Zedricha (1793 – 1873).
Umístění: Ve zdi za oltářem v kapli (východní část).
Pamětní deska spisovatele a učitele Františka Ladislava Vorlíčka
Základní škola v Tyršově ulici, čp. 446
Obnovena péčí města v roce 2014.
Umístění: Vstupní chodba bývalého hlavního vchodu do budovy směrem od lávky pro pěší přes Labe (východní strana školy).
Pamětní deska výsadby Hrabalova stromu „Bohoušek“
Strom - dub letní “Fastigiata“ - byl vysazen dne 3. října 2014 péčí Divadelního souboru Hálek Nymburk při příležitosti 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala jako vzpomínka na jeho dětská školní léta prožitá v Nymburce.
Umístění: Nábřeží řeky Labe (pravý břeh) pod parkovištěm u bytového domu Eliška.
Informační deska k pamětní desce o přednášce T. G. Masaryka o demokratismu
Komerční banka na Náměstí Přemyslovců, čp. 166
Doplňující text k pamětní desce. Instalováno péčí města v roce 2010.
Umístění: Vstup do banky, vpravo od vchodu, pod pamětní deskou.
Pamětní deska hudebního skladatele Václava Kálika
Dům čp. 899 na rohu ulice Masarykova a Dr. Antonína Dvořáka
Deska odhalena městem z iniciativy profesora nymburského gymnázia, Jiřího Navrátila dne 5. září 1971.
Umístění: Fasáda domu směrem do ulice Dr. Antonína Dvořáka.
Informační deska na budově dětského domova
Dětský domov v Resslově ulici čp. 612, původně okresní sirotčinec
Umístění: Nad vchodem do budovy, východní průčelí domu.
Pamětní desky obětem I. a II. světové války
Havlíčkova ulice, Park Hrdinů
Na deskách je uvedeno 150 jmen obětí I. světové války a 116 jmen obětí II. světové války.
Umístění: V parku, naproti Husově sboru, vpravo a vlevo vedle sochy Mistra Jana Husa.
Informační tabulka na Hrabalově posezení „U Tří koček“ na Zálabí
Ulice Na Bělidlech, naproti vile rodiny Hrabalových, směrem k Labi
Stylové posezení bylo slavnostně uvedeno do provozu péčí města dne 3. 12. 2009.
Umístění: Masivní nohy dubového stolu – jedna tabulka směrem k Labi, druhá směrem do ulice Na Bělidlech.
Pamětní deska výsadby Hrabalova stromu „Bogan“
Ulice Na Bělidlech, Zálabí
Strom – platan východní – byl zasazen dne 3. října 2014 na svátek Bohumila péčí města Nymburk, Městské knihovny Nymburk a Klubu čtenářů Bohumila Hrabala při příležitosti 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala.
Umístění: Nedaleko levého břehu Labe, vedle Hrabalova posezení „U Tří koček“.
Informační deska o postavení tělovýchovného střediska
Sportovní centrum, Tyršovy sady, čp. 1801
Deska instalována v roce 1953, kdy bylo středisko otevřeno.
Umístění: Čelní stěna koridorové chodby (původně vrátnice) Sportovního centra, směrem od Remanence.