Český zahrádkářský svaz

ČZS je dobrovolné ne politické občanské sdružení jehož členové kromě své pěstitelské záliby pomáhají udržovat rozvoj krajiny, ochrany přírody a tvorby životního prostředí, čímž se musíme zabývat má-Ii naše země zůstat" Modrou planetou" i pro budoucí generace.

Organizovaná zahrádkářská činnost na Nymburském okrese se datuje od třicátých let. Podle neúplných dochovaných materiálů zahrádkářská organizace vznikla v Nymburce kolem roku 1936 pod názvem" Sdružení zahrádkářů PRAIZLER pro Nymburk a okolí se sídlem v Nymburce".

Tato činnost je v celostátním měřítku zaštítěna Českým zahrádkářským svazem (ČZS). V rámci okresu je řízena Územní radou ÚR.ČZS. Jejímž předsedou je od roku 2009 Miroslav Pánek. ÚR usměrňuje zahrádkářskou činnost jak k nejvyššímu orgánu tj. Republikové radě (RR. ČZS) tak zpětnou vazbou do Základních organizací (ZO. ČZS). Největší rozmach zahrádkářského hnutí byl v osmdesátých letech minulého století, kdy v teritoriu okresu působilo 54 ZO s více jak 4 tisíci členy. Po roce 1990 nastal postupný pokles této občanské aktivity tak že k 31. 12. 2012 aktivně pracovalo 16 ZO. ČZS s 1050 členy.
Nevětší ZO na našem okrese je 1.ZO.ČZS Nymburk kterou v současné době vede a je její předsedou Vlastimil Burian. V osmdesátých letech převzali zahrádkáři do své péče velké množství pozemků nevhodných pro zemědělskou výrobu (různá smetiště, divoké skládky různé zavážky a jim podobné pozemky.) Zahrádkáři svojí pílí a umem tyto pozemky přetvořili v rozkvetlé zahrady a proto také jen v městě Nymburce vnikly 2 ZO s 13 zahrádkářskými osadami, které, obhospodařují více jak 15 ha půdy s 500 členy. I.ZO.ČZS Nymburk provozuje moštárnu kterou vybudovala svépomoci v roce 1982.
Na výstavbě této moštárny má velký podíl bývalý předseda 1.ZO.Nymburk pan Jaroslav ŠIMŮNEK. V moštárně se každý rok provádí moštování a to nejen pro členy ČZS ale i pro širokou veřejnost. Jsou zde prostory, ve kterých se pořádají každoročně výstavy a to nejen zahrádkářské, odborné školení, schůzová činnost, ale i jiné společenské akce včetně svateb. Územní sdružení aktivně spolupracuje se Základní uměleckou školou v  Nymburce a pořádá výstavy jejich prací. Naši členové jsou nápomocni při výstavách které pořádá ústředí ČZS v Lysé n/L. (NARCIS- KVĚTY) Pořádáme pro své členy zájezdy, odborné přednášky a různé školení se zahrádkářskou tématikou.

Za ÚR.ČZS. Nymburk Pánek Miroslav
Za 1.ZO.ČZS. Nymburk Burian Vlastimil
Za 2.ZO.ČZS. Nymburk Krušina Vladimír