Minimální síť sociálních služeb města Nymburk

Pravidla pro zařazení a aktualizaci Minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk na léta 2021-2023 [pdf/257KB]


Žádost o zařazení do Minimální sítě sociálních služeb na léta 2021 - 2023 (s platností od 1. 1. 2022). [xlsx/77KB]


Zásady o poskytování peněžních prosředků z rozpočtu města Nymburk [pdf]


Město Nymburk vyhlašuje aktualizaci "Minimální sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb ve městě Nymburk na léta 2021 -2023" (s platností od 1. 1. 2022). Žádosti o vstup do Minimální sítě (s platností od 1. 1. 2022) v písemné i elektronické podobě zasílejte na adresu Městského úřadu Nymburk a na kpssnbk@gmail.com. Příjem žádostí je stanoven od 16. 12. 2021 do 10. 1. 2022. Veškeré informace k žádosti jsou uvedeny v "Pravidlech pro zařazení a aktualizaci Minimální sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb ve městě Nymburk na léta 2021 - 2023".

Formulář vyúčtování Programové dotace z rozpočtu města Nymburk za rok 2021.
Formuláře v písemné i elektronické podobě posílejte na adresu Městského úřadu Nymburk a na kpssnbk@gmail.com. Termín odevzdání vyúčtování je do 31. 1. 2021

Město Nymburk vyhlašuje dotační řízení na "Programové dotace na poskytování sociálních služeb ve městě Nymburk pro rok 2022". Dotace jsou určeny pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do "Minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk na léta 2021-2023". Příjem žádostí o programovou dotaci je stanoven od 1. 2. 2022 do 21. 2. 2022 včetně.