Komise

Komise zřizuje Rada města Nymburk dle § 122 odst.1 a § 102 odst.2 písm.h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Komise mají postavení iniciativního a poradního orgánu rady města. Zřízeny jsou:
  1. Komise bytová
  2. Komise sociální a zdravotní
  3. Komise pro strategický rozvoj
  4. Komise pro školství, kulturu a cestovní ruch
  5. Komise pro sport a volnočasové aktivity
  6. Komise pro životní prostředí a zeleň
  7. Komise pro dopravu a bezpečnost
  8. Komise pro majetek a likvidační

Komise bytová

Člen funkce
Stanislav Bohuslav Předseda
JUDr. Jiří Sobotka Člen
RSDr. Jarmila Šmídová Člen
Martin Šimek Člen
Mgr. Kateřina Bínová Člen
Petr Pařízek Člen
Mgr. Jan Petřík Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise sociální a zdravotní

Člen funkce
PhDr. Dagmar Sitná, PhD. Předseda
MUDr. Félix Ndzahabato Člen
Mgr. Ivana Bohuslavová Člen
Hana Nehybová Člen
Radka Plačková Člen
Mgr. Adriena Gabrielová Člen
Ing. Eva Rathausová Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise pro strategický rozvoj

Člen funkce
Jan Chrtek Předseda
Jiří Vetešník Člen
Jan Kelyman Člen
Ing. arch. Jan Ritter Člen
Ing. arch. Jaroslav Janoušek Člen
Ing. Vlastimil Šesták Člen
Josef Kubiš ml. Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise pro školství, kulturu a cestovní ruch

Člen funkce
Mgr. Pavel Douděra Předseda
Jiří Teper Člen
Bc. Lukáš Toman Paclt Člen
Mgr. Hana Podzimková Člen
Mgr. Eva Černá Člen
Mgr. Ivan Mezlík Člen
Mgr. Michal Čán Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise pro sport a volnočasové aktivity

Člen funkce
Ivana Rychetská Předseda
Ladislav Sokolovský Člen
Jaroslav Radoň Člen
Mgr. Martina Kučerová Člen
Mgr. Olga Vokřálová Člen
Aneta Brynychová Člen
Mgr. Michaela Bydžovská Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise pro životní prostředí a zeleň

Člen funkce
Lenka Pousková Předseda
Petra Nebáznivá Člen
Miroslav Jisl Člen
Jaroslav Šimůnek Člen
Vlastimil Burian Člen
Bc. Martina Šantrůčková Člen
MUDr. Aleš Omáčka Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise pro dopravu a bezpečnost

Člen funkce
JUDr. Jiří Zvěřina Předseda
Miloš Šindelář Člen
Simona Lazarová Člen
Jiří Křivánek Člen
Milan Ježek Člen
Václav Šťastný Člen
Jan Sádlo Člen
Zápisy z jednání: Zde

Komise pro majetek a likvidační

Člen funkce
Mgr. Věra Beranová Předseda
Vojtěch Věchet st. Člen
Mgr. Jindřich Moník Člen
Petr Procházka Člen
Petr Hasan Člen
Jakub Veselý Člen
Jaroslav Štencl Člen
Zápisy z jednání: Zde