Bohuslav Matěj Černohorský

asi před 16.2.1684 Nymburk - 1.7.1742 Štýrský Hradec

(psán tehdy Czernohorský a Cžernohorský)
český barokní hudební skladatel, kněz a pedagog, člen řádu Minoritů

Bohuslav Matěj Černohorský se narodil varhaníkovi a učiteli Samuelovi Josefu Černohorskému (u něhož získal také základní hudební vzdělání) jako jedno z jeho 13 dětí. V Nymburce žil asi do čtrnácti let. Nastoupil na univerzitu v Praze, kde se věnoval nejprve studiu filosofie. Během tohoto studia se seznámil se středověkou scholastikou Tomáše Akvinského a již v r. 1702 složil bakalářské zkoušky. V 19 letech poté vstoupil do minoritského řádu, kde se mu naskytla velká příležitost věnovat se studiu hudby. Právě jeho talent mu následně umožnil další studium v zahraničí v Itálii.


Kolem roku 1700 byly ve svatojakubském chrámu nainstalovány nové varhany a zde měl Černohorský možnost rozvíjet své varhanní umění. Minorité měli u Sv. Jakuba stálý sbor pěvců a hudebníků, a to v době, kdy se u jiných řádů např. Jezuitů a Piaristů pěstovaly pouze chorální mše. Dne 28.1.1703 přestoupil Černohorský k Minoritům, řeholní slib složil 10.4.1704 a církevní řádná studia dokončil 2.6.1708, kdy byl vysvěcen na kněze. Roku 1710 odjel do Itálie, kde působil nejprve v Assissi a také v chrámu Sv. Antonína v Padově, nazývaném Il Santo, který společně s chrámem Sv. Marka v Benátkách byl ve své době nejdůležitějším hudebním centrem severní Itálie. Černohorský zde slavil velké úspěchy svojí hrou na varhany. Po desetiletém italském pobytu se vrátil zpět do Čech. Nejprve pobýval v Horažďovicích a poté v Praze u Sv. Jakuba. Po desetiletém pobytu (tentokrát v Čechách) se vrátil zpět do Itálie, kde se brzy dostal do podvědomí široké veřejnosti zejména svým přízviskem "Il Padre Boeme (otec Čech)" jako úspěšný varhaník a skladatel. (Itálii zřejmě ještě v dalších letech navštívil čtyřikrát a pravděpodobně nějaký čas byl i ředitelem kůru Sv. Antonína v Padově a lze se domnívat že i v Assissi.) V roce 1722 ve Vratislavi získal titul magistra hudby "magistr musicae". V době pražského pobytu byl ředitelem kůru u Sv. Jakuba, stal se významným autorem chrámové hudby a také vypomáhal i v Týnském chrámu.


Roku 1729 během své snahy o povznesení hudební úrovně v Praze složil slavné vokálně-instrumentální moteto "Laudetur Jesus Christus". Zbytek svého života trávil skladatel v Itálii. Smrt ho zastihla nečekaně při návratu zpět do vlasti ve Štýrském Hradci dne 1.7.1742. (Matriky tohoto města nejsou zachovány. Můžeme se proto pouze domnívat, že se Černohorský stal snad obětí jedné z posledních morových epidemií a jeho tělo bylo pohřbeno v některém hromadném hrobu).


Přestože ve své době byl věhlas skladatele Černohorského obrovský, zachovalo se pouze čtrnáct jeho děl, zřejmě v důsledku požáru u Sv. Jakuba na Starém Městě Pražském v roce 1754. Jedná se zejména o varhanní fugy a toccata, které se řadí mezi první varhanní české skladby. Jeho díla, vycházející svou melodikou z lidových duchovních písní, byla skvěle přetvořena do koncertní podoby. Přestože se z tvorby Černohorského dochovala pouze část, hlásí se mnozí z následovníků k jeho hudebnímu odkazu. Se jménem Černohorského je spjata celá další skladatelská škola, jejímiž představiteli jsou zejména Josef Seger, Jan Zach a František Tůma.


B. M. Černohorský společně s Janem Dismanem Zelenkou (1675-1745) jsou považováni za vrcholné představitele českého hudebního baroka.


Mezi nejznámější a často hraná díla B. M. Černohorského patří fuga "Toccata C dur" a z instrumentálních skladeb árie "Regina Coeli". Vrcholem díla skladatele Černohorského jsou tři velké vokálně instrumentální fugy, díky nimž je uznávaným zakladatelem kontrapunktické české školy 18. století.


Hlavní předností Černohorského je bezprostřednost a svěžest melodiky a harmonie a zvláštní hudební spontánnost, v níž je významným předchůdcem téměř všech velkých tvůrců české hudby od Stamice až k Dvořákovi a Martinů. Význam skladatelovy práce spočívá v postupném opouštění barokní ponurosti a příklonu k předklasickému melodickému typu hudební tvorby.


Na památku slavného nymburského rodáka byla pojmenována místní základní umělecká škola na ZUŠ B. M. Černohorského. V nedávné době při příležitosti mezinárodního hudebního festivalu Nymburské dny B. M. Černohorského byla vydána péčí města knížečka o životě tohoto významného nymburského rodáka, s textem M. Plavce a to pod názvem: "B. M. Černohorský - život nymburského barokního skladatele".


Město Nymburk od roku 1991 každoročně pořádá na uctění památky velkého rodáka významný mezinárodní hudební festival "Nymburské dny B. M. Černohorského", kterého se pravidelně účastní domácí a zahraniční soubory z celého světa.