Mezinárodní den památek a sídel v Nymburce – mohyla, Hrabal a mýval
vloženo: 23.04. 2013  autor: Zdenka Svobodová, Markéta Tomčíková, Lucie Šťastná

Ve čtvrtek 18. dubna se slavil Den památek a sídel. Město Nymburk tohoto celkem nenápadného svátku využilo k zahájení turistické sezony. V tento den se proto poprvé zpřístupnila pravěká mohyla v ulici Na Příkopě. Byly u toho i kamery České televize a naše mohyla se dostala do Událostí v regionech. Mohylový hrob, obložený šikmo postavenými balvany, z pozdní doby kamenné objevila při archeologickém průzkumu v roce 1994 PhDr. Karla Motyková, DrSc., spolu s PhDr. Hedvikou Sedláčkovou, CSc. V roce 2010 vyrostla nad hrobem moderní stavba z dílny architekta Josefa Matyáše. V loňském roce město pracovalo na zpřístupnění celého objektu, byl natočen animovaný Příběh mohyly a rozhovor s Karlou Motykovou – obojí si nyní můžete v mohyle prohlédnout. Turistické informační centrum také vydalo publikaci pro děti a nechalo vyrobit turistickou vizitku.

Na Náměstí Přemyslovců byla odpoledne vynesena plastika Bohumila Hrabala a dorazil i strýc Pepin, v podání herce Jaroslava Šturmy. A kdo se nudil, užil si medvídka mývala, který všechny diváky umyl a dětem rozdal sladké odměny. Mýval Ondřej přijel do Nymburka za Bohumilem Hrabalem až z Jihlavy – maskota místního akvaparku laskavě zapůjčily Služby města Jihlavy.

Zájemci o historii si mohli během celého dne prohlédnout interiéry mlýnu Bašta a Turecké věže. Úspěch mělo i promítání Starých pověstí českých v kině Sokol. Nymburk tedy oslavil den památek důstojně. Děkujeme všem, kteří si tento svátek užili s námi, a už nyní se těšíme na zářijové Dny evropského dědictví.