V Nymburce byla odhalena socha Bohumila Hrabala
vloženo: 12.10. 2012  autor: Markéta Tomčíková

12.10.2012 v jedenáct hodin dopoledne se slavný spisovatel Bohumil Hrabal symbolicky vrátil do Nymburka. Bohumil Hrabal se do Nymburka s rodiči přistěhoval v roce 1919, když mu bylo pět let. Navštěvoval zde obecnou školu a reálku, kde v roce 1934 maturoval. Nymburk byl Hrabalovým domovem až do roku 1947, kdy se odstěhoval do Prahy. Hrabal se s Nymburkem rozešel až v roce 1975 poté, co byl vyloučen z přípravného výboru oslav 700 let založení města. Jeho druhým domovem se pak stalo Kersko. „Pokud však měl Bohumil Hrabal jmenovat místa, která mu byla nejbližší, byl to v první řadě Nymburk, pak Praha Libeň a Kersko. Jsem proto rád, že si dnes tímto originálním způsobem připomínáme člověka, který se ve druhé polovině dvacátého století stal jedním z našich největších spisovatelů a jehož knihy byly přeloženy do 37 světových jazyků. Nymburk na svého spisovatele nezapomíná.
V městské knihovně funguje Klub čtenářů Bohumila Hrabala, v pivovaru je ve výšce, kam čůrají psi, umístěna pamětní deska, v roce 2009 bylo odhaleno posezení U Tří Koček. Dnes se Bohumil Hrabal do Nymburka vrátil a posadil se na náměstí,“ řekl místostarosta PhDr. Pavel Fojtík.
Podle Jany Štočkové z Turistického informačního centra bude socha na Náměstí Přemyslovců umístěna vždy během turistické sezony. Přes zimu bude ve foyer městského úřadu. „Lidé do Nymburka za Hrabalem jezdí. V Polabském muzeu je stálá expozice věnovaná Bohumilu Hrabalovi. To ale nestačí. Chtěli jsme návštěvníkům města umožnit, aby se s Bohumilem Hrabalem mohli například vyfotit. Což se povedlo,“ vysvětlila Jana Štočková.
Originální dřevěná socha je dílem Michala Járy, který je také autorem posezení U Tří Koček.