Dny evropského dědictví 2012
vloženo: 15.09. 2012  autor: Markéta Tomčíková

Druhý ročník Dnů evropského dědictví proběhl 15. 9. 2012. Nymburk oproti prvému ročníku pozměnil zpřístupněné památky, jen dvě byly zpřístupněné i v loňském roce (staré Děkanství a věž ZŠ Tyršova) a na zájmu veřejnosti to bylo znát.

Staré děkanství/Kaplanka - 850 lidí
Výhled z posledního patra budovy COPu - 346
Věž ZŠ Tyršova - 310
Pivovarské sklepy - 412
Secesní vodárenské věž - 620
Hálkovo městské divadlo - 350
Hydroelektrárna - 180

Celkem tedy navštívilo nymburské historické a technické památky 3068 návštěvníků! Je to fascinující číslo. „Druhý ročník se setkal s enormním zájmem nymburské veřejnosti. Velkého ohlasu se dostalo technickým památkám, zejména vodárenská věž byla doslova v obležení a dokonce se tvořily fronty. Výhled na město z ochozu byl však jedinečný. Taktéž zpřístupnění hydroelektrárny za plného provozu se vydařilo. Čtyři předem domluvené prohlídky se konaly od 13 do 15 hodiny. Dokonce předem projevil zájem o prohlídku speciálně zájezd z Plzně. Dík patří všem správcům objektu (řediteli divadla, řediteli COPu, správci hydroelektrárny) i členům Společnosti přátel starého Nymburka, kteří se s velkou obětavostí pustili do provádění po zpřístupněných objektech,“ shrnul místostarosta města PhDr. Pavel Fojtík. Nejdobrodružnější byl bezesporu výstup na ochoz vodárenské věže, mnozí návštěvníci se šli domů převléknout, aby nebyli ochuzeni o tento nevšední zážitek. Na druhou stranu někteří si netroufli po čtyřech prolézt škvírou na ochoz.
„Jsem skutečně rád, jakému ohlasu se těší tento den mezi Nymburáky. Je to důkaz, že nymburští občané se zajímají o své město i jeho památky. Co se od loňska tedy změnilo na poli zpřístupňování nymburských památek? Podařilo se dokončit Tureckou věž a letos byla zahájena první etapa komplexní rekonstrukci Kaple sv. Jana Nepomuckého, jedinečné gotické stavby z 13. století. A nyní do rozpočtu na rok 2013 předkládám návrh na zpřístupnění kostelní věže sv. Jiljí,“ nastínil plány do budoucna místostarosta města PhDr. Pavel Fojtík.
Součástí doprovodného programu byl křest unikátní knížky Dějiny královského města Nymburka od Josefa Merkla z roku 1819. Knihu k vydání edičně připravili historici PhDr. Marek Ďurčanský, Mgr. Tomáš Rataj a Mgr. Igor Votoupal. Merklova (1761-1833) kniha představuje první pokus o ucelené podání dějin města od počátků až do autorovy současnosti. Kniha byla pokřtěna nymburským pivem.