Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Výměna řidičského průkazu
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
Výměna řidičských průkazů s ukončenou platností, změny v řidičském průkazu, rozšíření řidičského oprávnění apod.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Držitel řidičského průkazu
Jaký je postup pro řešení situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Podáním písemné žádosti o vydání nového řidičského průkazu osobně na příslušném úřadě.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
S kým můžete tuto situaci řešit
S pracovníky Městského úřadu Nymburk, odbor správních činností. Tel. 325 501 515, 325 501 540
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
• řidičský průkaz
• doklad totožnosti
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Výměna neplatných řidičských průkazů je prováděna dle zákona bezplatně.
Změna v řidičském průkazu (příjmení, brýle,atd.) Kč 200.
Záznam profesní způsobilosti řidiče Kč 200.
Rozšíření řidičského oprávnění Kč 200.
Výměna řidičského průkazu za ztracený, odcizený Kč 200
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
20 dnů od podání žádosti,
příp. 5 pracovních dní po uhrazení správního poplatku Kč 700
Podle kterého právního předpisu se postupuje
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

související předpisy:
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována
22.11.2018
Dodatky k životní situaci
Kde získáte bližší informace:

• obecní úřad obce s rozšířenou působností
• magistrát města
Ministerstvo dopravy ČR (www.mdcr.cz)
Od 1. 5. 2004 je vydáván nový řidičský průkaz podle vzoru ES. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou již neplatné, jejich platnost skončila 31. prosince 2013. Výměna těchto řidičských průkazů se provádí bezplatně do 20 dnů (příp. do 5 prac. dnů za 500,- Kč.)

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správních činností

zpět na přehled všech situací