Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Osoby se zdravotním postižením, senioři - Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor sociálních věcí
Předmět situace
USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DŮCHODU
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, které budou ustanoveny zvláštním příjemcem důchodu za osobu, která má trvalý pobyt v obci Nymburk
Jaký je postup pro řešení situace
klient se obrátí na odbor sociálních věcí
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
písemnou žádostí
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Městský úřad Nymburk, odbor sociálních věcí
S kým můžete tuto situaci řešit
s pracovnicí odboru sociálních věcí
tel.: 325 501 245, 325 501 241
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
• platný občanský průkaz oprávněné osoby
• platný občanský průkaz osoby, která bude ustanovena zvláštním příjemcem důchodu
• důchodový výměr oprávněné osoby
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
písemná žádost, kterou je možné vyzvednout na odboru sociálních věcí
Jaké jsou správní a jiné poplatky
žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dní
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu
Dle ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., O organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Kdy byla situace aktualizována
11:56 25.06.12

zpět na přehled všech situací