Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Osoby se zdravotním postižením - parkovací karty
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor sociálních věcí
Předmět situace
PARKOVACÍ KARTY pro osoby se ZTP, ZTP/P
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, které jsou držiteli ZTP, ZTP/P a  mají trvalý pobyt ve správním obvodu obce Nymburk s rozšířenou působností
Jaký je postup pro řešení situace
klient se osobně obrátí na odbor sociálních věcí
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
ústní žádostí
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Městský úřad Nymburk, odbor sociálních věcí
S kým můžete tuto situaci řešit
s pracovnicí odboru sociálních věcí
tel.: 325 501 245, 325 501 241
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
• platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost
• platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
• fotografie rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné
podobě občana, která zobrazuje občana v čelném pohledu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
žádné
Jaké jsou správní a jiné poplatky
žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
žádné
Podle kterého právního předpisu se postupuje
dle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Kdy byla situace aktualizována
10:25 1.06.12

zpět na přehled všech situací