Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Osoby se zdravotním postižením - EUROKLÍČ
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor sociálních věcí
Předmět situace
EUROKLÍČ
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, které mají trvalý pobyt ve správním obvodu obce Nymburk s rozšířenou působností
Jaký je postup pro řešení situace
klient se obrátí na odbor sociálních věcí
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
ústní žádostí
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Městský úřad Nymburk, odbor sociálních věcí
S kým můžete tuto situaci řešit
s pracovnicí odboru sociálních věcí
tel: 325 501 245, 325 501 241
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost
platný průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P nebo

v případě stomika a diabetika bez průkazu TP,ZTP, ZTP/P potvrzení diagnózy od lékaře
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
na odboru sociálních věcí

Formuláře ke stažení:
Evidenční karta Euroklíče - formát [97 kB]

Jaké jsou správní a jiné poplatky
žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
žádné
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Projekt Euroklíč Střední Čechy města
Kdy byla situace aktualizována
10:23 1.06.12

zpět na přehled všech situací