Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Žádost o přidělení městského bytu
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správy městského majetku
Předmět situace
Z jakéhokoli důvodu jste se ocitli v situaci, že nemáte kde bydlet
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Občané z členských zemí Evropské unie starší 18 let, nevlastnící žádný byt ani nemovitost umožňující bydlení v k.ú. Nymburk.
Jaký je postup pro řešení situace
Dostavte se na odbor správy městského majetku Městského
úřadu v Nymburce, úřední hodiny Po,St 8,00 – 17,00, Čt. 12,00 -16,00 hod
a vyzvedněte si formulář žádosti o byt. Po obdržení vyplněného formuláře, bude Vaše žádost předložena bytové komisi, která po projednání Vaší žádosti v případě, že je pro Vás vhodný byt volný, navrhne jeho přidělení radě města, která musí schválit každého nového nájemce.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Podejte žádost o byt na Městském úřadu v Nymburce
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Městský úřad Nymburk – odbor správy městského majetku
S kým můžete tuto situaci řešit
Pracovníci oddělení správy městského majetku
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Není nutné předkládat doklady
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádostí o byt jsou k dispozici na odboru správy městského majetku MěÚ Nymburk

Formuláře ke stažení:
Žádost o pronájem bytu v DPS ul. Purkyňova 1615-1616 - formát [253 kB] formát [44 kB]
Žádost o pronájem bytu v DPS ul. Soudní 21 - formát [44 kB] formát [253 kB]
Kritéria a zásady pro pronájem obecních bytů - formát [155 kB]

Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Bytová komise rady města má zasedání jednou za měsíc, převážně první pondělí každého měsíce. O  výsledku jednání je žadatel písemně informován v co nejkratším možném termínu.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Směrnice Kritéria a zásady, platné pro uzavírání nájemních smluv v domech a bytech nacházejících se ve vlastnictví města Nymburk schválených zastupitelstvem města 18.2.2015
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
žádné
Kdy byla situace aktualizována
13:35 22.04.16
Dodatky k životní situaci
Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku

zpět na přehled všech situací