Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Vydání mezinárodního řidičského průkazu (MŘP)
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
MŘP se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. MŘP neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Oprávněný držitel.
Jaký je postup pro řešení situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Podáním písemné žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
S kým můžete tuto situaci řešit
S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Tel. 325 501 515, 325 501 540
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
• Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
• Doklad totožnosti
• Platný řidičský průkaz
• 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.

Formuláře ke stažení:
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu - formát [121 kB]

Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní poplatek Kč 50
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ihned po podání žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968;
Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.
Související předpisy:
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována
22.11.2018
Dodatky k životní situaci
Národní řidičský průkaz je akceptován ve všech zemí EU.
Kde získáte bližší informace:

• obecní úřad obce s rozšířenou působností
• magistrát města
Ministerstvo dopravy ČR (www.mdcr.cz)

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správních činností

zpět na přehled všech situací