DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 2017

Vloženo: 14.11. 2017

Autor: Mgr. Petr Černohous

V sobotu 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut si Nymburk tradičně připomněl Den válečných veteránů. Slavnostní akt k výročí konce první světové války a uctěním památky těch, kteří bojovali za svobodu naší vlasti se konal v Parku hrdinů v Havlíčkově ulici.
V úvodu pamětník a vojenský veterán Vladimír Rykl společně se starostou Pavlem Fojtíkem připomněli události první světové války a její vliv na další uspořádání Evropy a vznik Československa. Následně přítomní legionáři společně se starostou položili věnec k pomníku a promluvila i farářka Československé církve evangelické Kateřina Roskovcová, která své vystoupení zakončila modlitbou. Na závěr shromáždění zazněla státní hymna a slavnostní salva.