Slavnostní předání Nymburských lvů 2017

Vloženo: 26.10. 2017

Autor: Mgr. Petr Černohous

Ve středu 25. října byla na radnici slavnostně předána významná městská ocenění. Vyznamenání Nymburský lev II. třídy uděluje rada města Nymburk, vyznamenání Nymburský lev III. třídy uděluje starosta města Nymburk.

Nymburský lev II. třídy byl udělen MUDr. Arnoštu Václavíčkovi za významný přínos při budování moderní zdravotnické péče v Nymburce.

Nymburský lev II. třídy byl udělen ppor. Petru Růžičkovi za dlouholetou příkladnou práci pro Policii ČR a zásluhy o výchovu desítek kriminalistických techniků.

Nymburský lev II. třídy byl udělen Oldřichu Syrovému za významné zásluhy o rozvoj sportovního letectví na Nymbursku. Nadšený aviatik, modelář, letecký instruktor a jeden ze zakladatelů letiště u Hořátve (1950). V letošním roce oslavil 90. narozeniny.

Nymburský lev III. třídy byl udělen paní Marii Bláhové za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost v oboru hry na příčnou flétnu. Marie Bláhová vyučuje na ZUŠ B. M. Černohorského v Nymburce a během let dosáhla vynikajících výsledků ve výuce hry na příčnou flétnu a v komorní hře příčných fléten.

Nymburský lev III. třídy byl udělen plk. Ing. Luďku Turkovi za dlouholetou, spolehlivou spolupráci při prohlubování bezpečnostní situace ve městě Nymburk a v souvislosti s požární ochranou na úseku prevence a represe.

V letošním roce byl také udělen Nymburský lev II. třídy Vladimíru Mišíkovi. V sobotu 15. září ho zpěvákovi předal přímo na pódiu starosta Pavel Fojtík. Městské vyznamenání obdržel Vladimír Mišík u příležitosti letošních 70. narozenin. Dalším důvodem byla skutečnost, že kapela ETC byla založena před 44 roky právě v Nymburce.

Město Nymburk udělilo od 28. 10. 1998, kdy byla vyznamenání předávána poprvé, některého ze Lvů 188 osobnostem a 17 organizacím, celkem tedy 192 Lvů. Čestných občanů je městem evidováno celkem 22.