Radní se setkali s občany - Jankovice 11. května 2017

Vloženo: 22.05. 2017

Autor: Mgr. Petr Černohous

Starosta města PhDr. Pavel Fojtík společně s místostarostou Ing. arch. Janem Ritterem čekali na občany u Jednoty, kde setkání začalo. Na v pořadí třetí setkání s občany tentokrát v Jankovicích přišlo okolo dvaceti obyvatel se svými připomínkami, dotazy a nápady. Setkání začalo v 17 hodin a vedlo ulicemi Jankova, Tomáše Černého, Ke Strouze, Polní a U Lidušky.

Starosta zahájil setkání a přivítal občany, kteří přišli na setkání v Jankovicích, a představil přítomné i zástupce Městské policie Nymburk. „Všechny vás vítám na setkání, zde v Jankovicích. Přišli jsme sem, pro všechny vaše připomínky a postřehy protože právě vy znáte svou lokalitu nejlépe. Veškeré informace, poznatky, stížnosti a nápady si zapíšeme a budeme je řešit. Vím, že je zde zásadní problém v podobě parkování a proto hledáme kompromis mezi chodci a řidiči, kteří chtějí zaparkovat,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Společně s panem místostarostou ještě informoval o projektu revitalizace Jankovic a řešení připomínek ze strany občanů právě k tomuto projektu. Nejvíce připomínek k projektu se týká právě zohlednění parkování a zeleně.

Obyvatelé na setkání si postěžovali na špatně parkující spoluobčan, kteří tak stěžují pohyb chodců a výhledu do křižovatek. Zásadní témata se vázala k parkování, kultivaci zeleně a strouhy, svozu odpadu, běžné úpravě komunikací a úklidu. Všechna témata byla předmětem debaty setkání občanů s radními v Jankovicích. Z nich již tradičně vyplynuly úkoly, jejichž cílem je zvelebovat město a udržovat jej čisté a příjemné pro život v celé lokalitě.

Pro akutní řešení problémů je všem Nymburákům k dispozici bezplatná linka 156 Městské policie Nymburk a web www.bezpecnynymburk.cz, kde najdou aktuality od nymburských strážníků a policistů, z dopravy a dalších oblastí pro bezpečnost ve městě. Mohou sem zároveň psát své dotazy a najdou zde i aplikaci na webu Technických služeb města Nymburk, kam lze vkládat text a fotografie problematického místa či závady.