Radní se setkali s občany - 4.5.2017 Habeš

Vloženo: 11.05. 2017

Autor: Mgr. Petr Černohous

Na setkání s vedením města, radními a zástupci Městské policie Nymburk přišlo v lokalitě Habeš kolem šestnácti místních obyvatel. Setkání začalo v 17 hodin před budovou nymburského nádraží a vedlo ulicemi Petra Bezruče, Boženy Němcové, Maršála Koněva, U Cukrovaru, U vlečky a Palackého třídou zpět k nádraží.

Starosta PhDr. Pavel Fojtík přivítal všechny občany, kteří přišli na setkání v této lokalitě. „Všechny přítomné vítám na v pořadí druhém setkání občanů s námi. Cílem těchto setkání je získat od vás plno postřehů, protože vy znáte tuto lokalitu nejlépe. Pro nás jsou všechny vaše připomínky a poznatky velmi důležité, všechny si zapíšeme a následně je budeme řešit,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Dále zmínil otevření manipulační plochy a informoval o dalších možnostech parkování včetně systému Park & Ride („zaparkuj a jeď“). Společně s místostarostou Janem Ritterem přiblížili občanům informace o jednáních týkajících se celkové rekonstrukce nymburského nádraží. „Jedná se o čtyři do určité míry samostatné akce, které spolu ale více, než úzce souvisí a je potřeba věnovat maximální úsilí jejich koordinaci – 1. modernizace tratě, 2. úprava výpravní haly a budov nádraží, 3. parkoviště P+R a 4. přednádražní veřejný prostor,“ informoval místostarosta.

Zásadní připomínky a postřehy se vázaly k parkování v přilehlých ulicích. Obyvatelé si postěžovali na spoluobčany, kteří nedodržují dopravní značení a špatně parkují přímo před budovou české pošty, v křižovatkách nebo před vjezdy k rodinným domům. Dalšími tématy byly: špatný stav chodníků, úpravy komunikací a úklid nejen okolo nádraží. Z těchto témat již tradičně vyplynuly úkoly, jejichž cílem je zvelebovat město a udržovat jej čisté a příjemné pro život občanů dané lokality.

Pro akutní řešení problémů je všem Nymburákům k dispozici bezplatná linka 156 Městské policie Nymburk a web www.bezpecnynymburk.cz, kde najdou aktuality od nymburských strážníků a policistů, z dopravy a dalších oblastí pro bezpečnost ve městě. Mohou sem zároveň psát své dotazy a najdou zde i aplikaci na webu Technických služeb města Nymburk, kam lze vkládat text a fotografie problematického místa či závady.
Setkání radních s občany 2017 pokračují 8. června na Všechlapském vrchu (sraz na hřišti). Sraz příchozích je vždy v 17 hodin.