Beseda s obyvateli o revitalizaci sídliště Jankovice

Vloženo: 22.02. 2017

Autor: Mgr. Petr Černohous

V pondělí 20.2.2017 se sešli zástupci města a projektant s obyvateli sídliště, aby představili budoucí koncepci revitalizace Jankovic (přítomen byl starosta města PhDr. Pavel Fojtík, místostarostka Mgr. Adriena Gabrielová, místostarosta Ing. arch. Jan Ritter, projektant Ing. Michal Čepelka, za odbor rozvoje a investic Ing. B. Klicpera, Mgr. Ž. Volfová, H. Ottová a za odbor správy městského majetku Ing. J. Konhefr). Okolo třiceti obyvatel Jankovic přišlo na besedu se svými podněty a názory na vylepšení projektu revitalizace sídliště. Přítomní diskutovali o větším počtu parkovacích míst nebo naopak snížením, další by chtěli co nejvíce zeleně, zatímco jiní by nechali staré stromy pokácet. „Toto sídliště má mnoho neduhů a je opravdu těžké vyhovět každému. Budeme se ale s projektantem snažit zapracovat do projektu všechny připomínky," ubezpečil diskutující Pavel Fojtík. Projektant Ing. Michal Čepelka na besedě představil dvě varianty projektu. Druhá z variant vznikla kvůli březnovým změnám v autobusové dopravě, která by na rozdíl od první varianty vedla Topolovou ulicí. Připomínky, které na setkání zazněly, budou projednány a do půl roku by mohl vzniknout celý projekt. Práce na revitalizaci Jankovic by mohly začít v roce 2019.