Slavnostní křest čtyř knižních novinek

Vloženo: 30.01. 2017

Autor: Text: H. Řehounek, P. Černohous Foto: P. Černohous

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 17. hodin se před zcela zaplněným hledištěm malé scény Hálkova divadla v Nymburce pokřtili čtyři knižní novinky. Akce se konala na Malé scéně Hálkova divadla v Nymburce pod záštitou starosty Pavla Fojtíka. Přítomni byli autoři knih i zástupci nakladatelů, ale i literáti obsažení v knize Nymburk literární. O příjemnou atmosféru se postarala jedna z nejlepších českých šansoniérek zpěvačka Marta Balejová.

Emil Zimmler: Paměti o úpravě středního Labe v Nymburce – Erární most v Nymburce

Významné svědectví předního odborníka na řešení otázek splavnění řek a s ním souvisejících technických děl první poloviny dvacátého století.

Jan Řehounek: Tajemné stezky – Zlatým pruhem Polabí

Nymburský spisovatel, znalec historie regionu středního Polabí se vydal podél toku Labe z Kolína do Mělníka, aby čtenářům zprostředkoval krásy, historii a pověsti tohoto regionu.

Jan Řehounek: Nymburk literární

Autor zve čtenáře na procházku městem s návštěvou sedmi desítek literátů, s nahlédnutím i do středověkých kronik a děl humanistických spisovatelů, a rovněž do bohatého literárního života Nymburka současného.

Jan Jelínek: Jizvy na duši

Vyprávění malého kluka, narozeného židovské mamince a křesťanskému otci v počátku druhé světové války. Válku přežili ukrytí u příbuzných, teprve po osvobození, kdy se přestěhovali do Nymburka, našel kamarády. První a na celý život.


Pokud by někdo zatoužil po těchto knížkách, může napsat na jan.rehounek@seznam.cz, nebo jsou k dostání v knihkupectví Kanzelsberger a vybrané i v Turistickém informačním centru Nymburk (Paměti o úpravě středního Labe v Nymburce – Erární most v Nymburce, Nymburk literární)

Město Nymburk, nakladatelství Kaplanka, nakladatelství Regia, nakladatelství Dauphin a nakladatelství Barrister&Principal