Logo EMS

Zde najdete veškeré informace o sportovním dění v Nymburce

Kalendárium akcí

Akce na dnešní den

image Papírové modely - Modely slepené nejen v Nymburce

Papírové modely - Modely slepené nejen v Nymburce
02.10. 2018 - 06.01. 2019
Na výstavě Papírové modely ve Vlastivědném muzeu se můžete přesvědčit, že práce na modelech je velká zábava a zároveň náročná práce. Představíme práce Jindřicha Tesaře, "jeho" dětí z modelářského kroužku v ZŠ R.A.F. a dalších modelářů. K vidění budou modely od architektury, přes figurky až po různé druhy techniky.

image Vánoční výstava

Vánoční výstava
01.12. 2018 - 31.12. 2018
Prodejní výstava Centra Pro Všechny. Výtěžek z prodeje bude použit na podporu činností dětí a mládeže s postižením.

 Rozpis vánočních bohoslužeb - Církev českobratrská evangelická

 Rozsvícení adventní svíce

image Roráty

Roráty
08.12. 2018 - 22.12. 2018
Bohoslužba se zpěvem staročeských adventních zpěvů ze 16. století. V atmosféře ztemnělého kostela osvíceného pouze svitem svíček vynikne přicházející svítání. Zpěv tvoří velkou část dění. Příchozí mají k dispozici sešitek se zpěvy a mohou se přidat ke zpěvu.

 Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální univerzita třetího věku
10.10. 2018 - 19.12. 2018
Téma: České dějiny a jejich souvislosti II. Knihovna od září opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku tentokrát o české historii. Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání a e-learningového studia završit slavnostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní. Výukovým garantem přednášek je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Tento cyklus přednášek volně navazuje na kurz České dějiny a jejich souvislosti. Věnuje se dalším historickým etapám.

image Vánoční výstava

Vánoční výstava
10.12. 2018 - 14.12. 2018
Výstava výtvarných prací dětí ze ZUŠ B. M. Černohorského.

image Ondřej Havelka & Melody Makers

Ondřej Havelka & Melody Makers
12.12. 2018
PŘIPRAVUJE SE! Rhapsodie v modrém pokoji aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek - dva muži mezi nebem a jazzem. Více informací najdete na www.divadlonymburk.c…

image Cirkus Rwanda

Cirkus Rwanda
12.12. 2018
Výrazný dokument o jedinečné spolupráci a přátelství pražského cirkusového souboru La Putyka a afrických akrobatů Ze Rwandy. Co vznikne, když jedno představení začnou připravovat dva rozdílné světy?

image Zpívání u stromečku

Zpívání u stromečku
12.12. 2018
Pěvecký sbor Hlásek ze ZŠ Tyršova zazpívá koledy u stromečku

Stálé Akce

image Stálá expozice Bohumila Hrabala

Stálá expozice Bohumila Hrabala
výstava ve Vlastivědném muzeu

image Nymburk v proměnách věků

Nymburk v proměnách věků
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Židé a židovské památky na Nymbursku

Židé a židovské památky na Nymbursku
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu