Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Bližší informace [zde]

Legislativní rámec

Doplňkové soubory

Sazebník úhrad - [232 kB | pdf]
Doporučený formulář [40 kB | rtf]

Výroční zpráva a poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva

Pro rok 2022 není vložená žádná výroční zpráva.

Poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

9) Informace k honitbám - [424 kB | pdf]
20) Informace ke kácení dřevin v k. ú. Zábrodovice - [282 kB | pdf]

Příloha: Příloha č.2 situace - [590 kB | pdf]

21) Informace ke svědectví - [85 kB | pdf]
25) Informace ke stavebním rozhodnutím DOMY NYMBURK s.r.o. - [132 kB | pdf]

Přílohy:
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 1 - [120 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 2 - [107 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 3 - [117 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 4 - [109 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 5 - [117 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 6 - [117 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 7 - [117 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 8 - [117 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 9 - [117 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 10 - [118 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 11 - [118 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 12 - [120 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 13 - [153 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 14 - [153 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 15 - [153 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 16 - [153 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 17 - [153 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 18 - [153 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 19 - [153 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 20 - [169 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 21 - [132 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 22 - [155 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 23 - [120 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 24 - [120 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 25 - [120 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 26 - [120 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 27 - [120 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 28 - [120 kB | pdf] ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 29 - [116 kB | pdf]

30) Informace k odstraňování staveb - [331 kB | pdf]

Přílohy:
Stavby v areálu ZELKO - [238 kB | pdf] Nemocnice Nymburk - odstranění objektů G a L - [206 kB | pdf]