Aktuality

a-1580458499.jpg

Městský úřad Nymburk upravil úřední hodiny

MěÚ Nymburk ve snaze vyjít vstříc občanům města upravil od 1. 2. 2020 úřední hodiny. Nově je tak možné navštívit úřad a vyřídit své záležitosti v pondělí až do 17.30 hod a ve čtvrtek již od 7.00 hod. Úprava hodin byla možná i díky tomu, že po projednání se zaměstnanci byla dosavadní pevně stanovená pracovní doba stanovena jako pružná.

Vloženo: 30.01. 2020

a-1582285282.jpg

Kotlíkové dotace naposledy

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul. Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám. Středočeský kraj proto stále pokračuje v přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci. A vyzývá všechny potencionální žadatele, kteří mají zájem, aby si podali žádost.

Podrobné informace a návod „Jak vyplnit elektronickou žádost“ jsou uveřejněny na krajských webových stránkách Středočeského kraje v sekci kotlíkových dotací (zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023).

Leták - ZDE

Vloženo: 21.02. 2020

Garant: Středočeský kraj

radnice.jpg

Stavební úřad v Mladé Boleslavi, přerušil řízení o dodatečném povolení stavby pro APP (dříve AZOS)

Magistrát města Mlada Boleslav a jeho stavební úřad zjistil, že žádost o dodatečném povolení stavby neobsahuje požadované náležitosti, bez kterých nelze v řízení dále pokračovat (řízení zahájeno 20. 3. 2014). Při ohledání na místě stavby 10. ledna 2020, shledal rozdíly v předložené dokumentaci, v porovnání se skutečným stavem. Z uvedeného důvodu byl rovněž vyjádřen nesouhlas dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví. Stavebník byl proto vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků. Stavební úřad rozhodl o přerušení řízení do doby, než budou nedostatky odstraněny.

Vloženo: 10.02. 2020

a-1580831899.jpg

Společné prohlášení starosty města Nymburk a ředitelky Nymburského kulturního centra

Prohlášení v detailu aktuality

Vloženo: 04.02. 2020

a-1580827784.jpg

Bazén upozorňuje na mimořádnou úpravu hodin pro veřejnost

V neděli 16.2., 29.3., 5.4. a 26.4. budou zkráceny hodiny pro veřejnost do 18 hodin. K úpravě dochází z důvodu mimořádných tréninků plaveckého oddílu SKP v čase 18 - 19 hodin.

Více na www.mesto-nymburk.cz/bazen

Vloženo: 04.02. 2020

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1580747766.jpg

Prohlášení vedení Města Nymburk k situaci v Nymburském kulturním centru

Vedení města chce zareagovat na zavádějící informace, které se během víkendu objevily na veřejnosti v souvislosti se situací v Nymburském kulturním centru. Vedení se problémy v NKC zabývá již několik týdnů na základě výsledků veřejnosprávní kontroly, která v příspěvkové organizaci proběhla koncem minulého roku. Z kontroly vyplynulo několik pochybeni v různé míře závažnosti, důležitosti a naléhavosti.

V závěru minulého týdne se proto představitelé města sešli s ředitelkou NKC Ivetou Friedelovou. „Chceme vyvrátit spekulace, že paní Friedelová byla odvolána z funkce ředitelky, i když i tato varianta byla během jednání na stole. Dnes proběhla další schůzka mezi mnou a paní ředitelkou, na které jsme projednali možná řešení. V brzké době budeme informovat o dalším postupu,“ uvedl starosta Nymburka Tomáš Mach.

Vloženo: 03.02. 2020

a-1580476679.png

Domácnosti navštíví tazatelé statistického úřadu

Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách českých domácností. Šetření nese název Životní podmínky 2020 a uskuteční se v době od 1. února do 24. května i na území města Nymburk.

Více informací v tiskové zprávě - ZDE

Vloženo: 31.01. 2020

a-1580470616.jpg

Kalendárium / Únor 2020

Město opět připravilo kompletní přehled kulturních i sportovních akcí. Prohlédněte si kalendárium a vyberte si, kterou akci navštívíte.

Kalendárium na měsíc únor - PDF, JPG

Vloženo: 31.01. 2020

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

kontejnery_velkoobjem.jpg

Plán kontejnerů na velkoobjemový odpad v měsíci únor

Středeční svozové dny jsou nádoby přistavovány na šesti vytipovaných místech dle aktuálního rozpisu vždy od 7 hodin a po dobu 45 minut. Pokud se zkušební provoz osvědčí, bude zachován na stálo. Soboty zůstávají ve stejném režimu (první a druhou sobotu v měsíci).

Plán na měsíc únor v detailu aktuality nebo zde

Vloženo: 30.01. 2020

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1580395115.jpg

Sirény se rozezní v pondělí 3. února

V pondělí 3. února bude v České republice vyhlášen státní smutek k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Z tohoto důvodu se ve 12 hodin rozezní sirény. Tím bude nahrazena pravidelná zkouška sirén ze dne 5. února 2020.

Vloženo: 30.01. 2020

uzavirka-doprava.jpg

Uzavření ulic Za Žofínem, Sedláčkova a Na Bělidlech

Upozorňujeme, že z důvodu opravy vodovodního a kanalizačního řadu budou ve dnech od 29.01. do 30.04. uzavřeny ulice Za Žofínem, Sedláčkova a Na Bělidlech.

Uzavírka k zobrazení ZDE

Vloženo: 29.01. 2020

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1580283274.jpg

Zemřela čestná občanka města Nymburka MUDr. Eva Rumlová

V úterý 21. ledna 2020 se ve věku nedožitých 90 let završila životní pouť nymburské rodačky MUDr. Evy Rumlové, čestné občanky města Nymburka. Pocházela ze známé nymburské rodiny, rovněž její bratr JUDr. Karel Ruml, který žije v USA, je čestným občanem našeho města.

Vloženo: 29.01. 2020

Garant: Vedení města

a-1579865873.png

Nové známky na popelnice si vyzvedněte do konce února

S rokem 2020 přichází i nové evidenční známky na popelnice s trvalou platností. Nově občané už nebudou muset každý rok chodit na městský úřad pro známku. Známka má nejen novou podobu, ale i své pořadové číslo, které zajistí evidenci počtu nádob v domácnosti. Více v aktualitě.

Vloženo: 24.01. 2020

Garant: Odbor správy městského majetku

radnice.jpg

Informace k místnímu poplatku z pobytu v r. 2020

Plátci místního poplatku z pobytu byli v prosinci roku 2019 informováni o změnách, které nastávají s účinností od 1.1.2020 v návaznosti na přijatou změnu zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále s odkazem na vydání Obecně závazné vyhlášky města Nymburka č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu.

Vloženo: 17.01. 2020

Garant: Odbor ekonomický

radnice.jpg

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, jako stavební úřad, ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby ,,Stavební úpravy hlavního výrobního objektu (SO.1), pomocných technických provozů (SO.3) a expedice (SO.4), v areálu společnosti Colegium Reality s.r.o., ul. Pražská č. p. 2589, Nymburk na pozemku st. p. 2585/1, 2585/3, 2587 v katastrálním území Nymburk" oznamuje, že ruší termín ústního jednání k projednání žádosti, které nařídil na den 14. ledna 2020 (úterý) v 9:00 hodin (v budově Magistrátu města Mladá Boleslav 2. NP, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav). Jednání je zrušeno na základě výsledků ohledání na místě stavby dle § 129 odst. 2 stavebního zákona, které bylo provedeno dne 10.1.2019. Řízení bude následně do odstranění nedostatků podání přerušeno - viz příloha.

Vloženo: 13.01. 2020

ts_rad.jpg

Technické služby a radnice jednotně v péči o Nymburk

Hned začátkem nového roku se sešli starosta Tomáš Mach, místostarosta Bořek Černý, vedoucí odboru správy městského majetku Jiří Konhefr a ředitel Technických služeb Martin Netolický nad ekonomickou uzávěrkou minulého roku.

Vloženo: 08.01. 2020

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1420709719.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020

Bližší info ZDE...

Vloženo: 30.12. 2019

Garant: Odbor ekonomický

a-1576768239.png

Končí každoroční chození pro známky na popelnice

S blížícím se novým rokem přichází i nová služba pro občany ve formě zavedení nových evidenčních známek s trvalou platností, pro nádoby na komunální odpad a bio odpad. Vedení města ve spolupráci s technickými službami zavádí nový systém evidenčních známek pro nádoby na komunální a bio odpad.

Více informací v sekci město a jeho správa - odpadové hospodářství - známky na popelnice

Vloženo: 19.12. 2019

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1576576713.jpg

Změna otevírací doby bazénu během vánočních svátků

Upozorňujeme na změnu otevírací doby bazénu během vánočních svátků. Více informací na stránkách www.mesto-nymburk.cz/bazen nebo ZDE.

Vloženo: 17.12. 2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

uzavirka-doprava.jpg

Umožnění průjezdu ulice Velké Valy

Dnes 15.prosince 2019 po 12.nácté hodině bude umožněn průjezd na Velkých Valech, II/330. Přechodná úprava provozu (průjezd stavbou) bude platit do konce zimního období, tj. do března 2020.

Vloženo: 15.12. 2019

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1575983069.png

Informace pro vlastníky lesa

Informujeme o možnosti získání finančního příspěvku státu pro vlastníky nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období. Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. O příspěvek mohou žádat vlastníci nestátních lesů, pokud jsou schopni doložit těžbu nebo soustřeďování nebo prodej jehličnatého dříví z nahodilé těžby v IV. čtvrtletí 2017 a v roce 2018 dle pravidel finanční pomoci. Žádost se sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele na webové stránce Ministerstva zemědělství, poté je třeba ji vytisknout, nechat potvrdit odborným lesním hospodářem a následně podat na příslušný krajský úřad osobně, písemně nebo datovou zprávou do datové schránky.
V případě dotazů lze kontaktovat Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, www.svol.cz.

Více informací uvedené v letáku - ZDE

Vloženo: 10.12. 2019

Garant: Odbor životního prostředí

a-1575374152.jpg

Adventní sbírka opuštěným pejskům a kočičkám

Chcete o Vánocích udělat radost nejen svým blízkým, ale třeba i pejskům a kočičkám? Pokud ano, můžete od 2. do 18. prosince přinést krmení, hračky a deky pod stromeček, který najdete ve foyer radnice na Náměstí Přemyslovců. Všechny dárečky za vás předáme pejskům, kteří našli dočasný domov v záchytných kotcích, o něž se starají strážníci Městské policie Nymburk. Dárky kočičkám poputují do útočiště pro kočky v nouzi Catky Poděbrady. Pokud se na radnici nedostanete a rádi byste kočkám pomohli jinak, tak veškeré informace naleznete na webových stránkách catky.cz.

Vloženo: 03.12. 2019

Garant: Stanislava Tichá, místostarostka

radnice.jpg

Místní poplatek z pobytu od 1. 1. 2020

V návaznosti na přijatou změnu zákona 565/1990 SB., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme ubytovatele na některé zásadní změny v systému výběru tohoto místního poplatku s účinností od 1. 1. 2020.

Vloženo: 02.12. 2019

Garant: Ekonomický odbor

a-1575030418.jpg

Advent v Nymburce nabídne spoustu zábavy i vánoční atmosféru

Vedení města a Nymburské kulturní centrum opět připravily program po celý adventní čas. Vše odstartuje rozsvícení vánočního stromu a 1. adventní svíčky, kde součástí akce bude Ježíškova nebeská kancelář a porcelánové hrnečky s Ježíškem na vratnou zálohu, nebo ke koupi. Vedle této tradiční akce jsou naplánovány i kratší nedělní programy spojené s rozsvěcením adventní svíčky v oknech radnice, občerstvením od místních podnikatelů, koncerty nebo divadlo. Malá změna ve výzdobě čeká Nymburáky na Náměstí Přemyslovců.

Kompletní program k dispozici ZDE, na stránkách NKC nebo v TIC a Kině Sokol.

Vloženo: 29.11. 2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1574080289.jpg

I v Nymburce se mění televizní vysílání

V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. V noci ze středy 27. na čtvrtek 28. listopadu bude ukončeno stávající vysílání ve standardu DVB-T, a to z vysílačů Žižkov a Cukrák pokrývajících oblast Prahy a středních Čech. Od počátku roku 2020 budou na nový signál postupně přecházet i ostatní oblasti České republiky. Tato změna se postupně dotkne všech televizoru, které přijímají pozemní vysílání.

Více informací - ZDE

Vloženo: 18.11. 2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1571734489.jpg

Pátky se starostou - přijďte si popovídat se starostou města

Co byste chtěli v Nymburce změnit? Co se vám naopak líbí? Co je v plánu a co se aktuálně řeší? Na to všechno se mohou Nymburáci přijít zeptat a využít nabídky osobního setkání se starostou města. Každý poslední pátek v měsíci, od 9 do 12 hodin, je přivítá na radnici starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Další setkání se bude konat v pátek 31. ledna.

Leták k nahlédnutí - ZDE

Vloženo: 08.11. 2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1572964270.jpg

Nymburk chce zavést systém sběru tříděného odpadu od domů

Vedení města ve spolupráci s technickými službami plánuje nový pilotní projekt ve formě svozu tříděného odpadu přímo od domu. Každý občan, který ve vybrané lokalitě projeví zájem se zapojit, dostane k dispozici popelnice na papír a plast. Čtvrť, kde bude projekt zaveden a vyzkoušen si vyberou sami občané svým hlasováním v anketě.

Anketa a více informací ZDE

Vloženo: 05.11. 2019

Garant: Technické služby města Nymburka

radnice.jpg

Osoby bez přístřeší na území města Nymburka

Vyjádření k této problematice - ZDE

Vloženo: 01.11. 2019

a-1572611045.jpg

Město Nymburk začíná třídit kovy.

Od 1. listopadu mohou občané odkládat kovový odpad do nových kontejnerů. Technické služby rozmístily po městě 25 kusů šedých kontejnerů, do kterých lze odkládat plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky a další drobné kovové odpady.

Seznam a mapu jednotlivých stanovišť naleznete ZDE nebo ji najdete webu TS a města Nymburk.

Vloženo: 01.11. 2019

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1572598335.jpg

Nymburk vybírá vánoční strom

Hlasujte v anketě o výběru vánočního stromu pro město Nymburk. Strom musí splňovat požadavky na výšku, zdravotní stav, bohatost, přímý růst a také přístup pro jeho snesení a přepravu. Nabídnuto bylo celkem 6 vánočních stromů z okolí Nymburka, a to například z Choťánek, Sadské, Křečkova, Zavadilky nebo Kovanska. Uvedený požadavek plní čtyři stromy a vy nyní máte možnost rozhodnout, který vánoční strom bude zdobit Náměstí Přemyslovců v době adventu a vánočních svátků.

Anketa - ZDE

Vloženo: 01.11. 2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1572424803.jpg

Bioodpad bude vyvážen celoročně

Původně byl bioodpad vyvážen pouze od dubna do října. Nově zavádí technické služby města jeho celoroční svoz. Od listopadu až do února budou zajištěny mimořádné svozy. S přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám v tomto období se předpokládá zvětšení rozestupu mezi úterními svozy.

Vloženo: 30.10. 2019

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1570793670.jpg

Město vybere jednatele nemocnice

Rada města ve středu 9. 10. 2019 rozhodla o vypsání výběrového řízení na obsazení funkce jednatele Nemocnice Nymburk s. r. o. "Díky tomu, že situace v nemocnici je stabilizovaná, můžeme přistoupit k vyhlášení řádného výběrového řízení na obsazení funkce jednatele naší nemocnice, jak jsme již v březnu avizovali," sdělil po jednání rady starosta T. Mach. Krizový manažer byl do funkce jmenován v březnu a v zásadě naplnil veškerá očekávání a úkoly, které mu byly radou uloženy. Nemocnice má zastupitelstvem schválenou novou dlouhodobou strategii a nyní je třeba zajistit její odpovědné naplňování v delším časovém horizontu. "Výběrové řízení je otevřené a věříme, že v něm bude vybrán schopný manažer se zkušenostmi ve zdravotnictví, který bude zárukou naplnění našich záměrů a tedy rozvoje nemocnice." doplnil starosta.
Text oznámení je k dispozici - ZDE

Vloženo: 11.10. 2019

a-1569921239.jpg

S tuky a oleji už Nymburáci nemusí do sběrného dvora

Od 1. října mohou občané odkládat jedlé oleje a tuky na určených stanovištích (viz mapa). Technické služby již umístily po městě deset nádob, které jsou určeny na použité oleje z domácností, ne však motorové oleje. Tento druh odpadu ukládejte do sběrných nádob pouze v uzavíratelných plastových PET lahvích.

Mapa - ZDE

Vloženo: 01.10. 2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1569825908.jpg

Bazén od října prodlužuje otevírací dobu pro veřejnost

Město změnu domluvilo s provozovatelem nymburského bazénu. Otevírací doba pro veřejnost je nově každé úterý a čtvrtek od 6 do 7.30, od 13 do 14.30 a od 18 do 22 hodin. Sobota zůstává beze změny, tedy od 14 do 18 hodin. Výraznější změna je v neděli, která je nově od 8 do 20 hodin. Cena pro dospělého na hodinu je 50 Kč a pro dítě do 10 let 30 Kč.

Leták - zde

Vloženo: 30.09. 2019

kontejnery_velkoobjem.jpg

Středeční kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistavovány častěji

Soboty zůstávají zachovány ve stejném režimu (první a druhou sobotu v měsíci) a zachován bude i svozový den každou středu. Na základě podnětu občanů se Technické služby města Nymburk rozhodly změnit časy přistavení kontejnerů. Ke změně dochází pouze v době a délce přistavení středečních kontejnerů. Od října budou přistavovány na určená místa již od 7 hodin vždy po dobu 45 minut. Kontejner bude přistaven na šesti vytipovaných místech dle aktuálního rozpisu. Pokud se plánovaná změna osvědčí, bude zachována na stálo.

Plán na měsíc říjen v detailu aktuality nebo zde

Vloženo: 26.09. 2019

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1567769774.jpg

Nymburský bazén bude znovu otevřen

Po opravě podhledů se opět otevře plavecký bazén. Dnes město obdrželo konečné rozhodnutí krajské hygienické stanice, na které se čekalo. Bazén bude v provozu od pondělí 9. září 2019 pro plavecké školy a hned druhý den (10. září) i pro veřejnost. Otevírací doba pro veřejnost je v úterý a čtvrtek od 18 do 20 hodin, sobota a neděle od 14 do 18 hodin. Město jedná s provozovatelem bazénu o možnosti prodloužení těchto hodin.

Tisková zpráva - ZDE

Vloženo: 06.09. 2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1566479500.png

Podat hlášení do systému AirQ je možné i v papírové podobě

Radnice nabízí občanům, kteří nemají chytrý telefon nebo přístup k internetu, možnost podat hlášení o zápachu do systému AirQ také v papírové podobě. Stačí vyplnit předtištěný formulář, který je dostupný na podatelně MěÚ, v TIC nebo na webových stránkách města. Vyplněný formulář je pak třeba doručit na podatelnu. Technologie AirQ umí vyhodnocovat oprávněnost stížností zápachu a identifikovat jeho zdroj. Stížnosti mohou zadávat obyvatelé pomocí telefonů do systému, který porovná počasí, směr větru a emise z jednotlivých podniků. K posouzení oprávněnosti stížnosti systém využívá meteostanici.
Více info zde

Vloženo: 22.08. 2019

Garant: Odbor životního prostředí

a-1566478460.png

Městský úřad Nymburk hledá novou kolegyni/kolegu na funkci referenta odboru sociálních věcí, pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Podmínkou je především vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka).

Pokud máte odpovídající vzdělání, neváhejte se přihlásit, v pracovních podmínkách Vám vyjdeme maximálně vstříc. Přihlášky je možné posílat do 4. 10. 2019. Bližší podmínky naleznete zde.

Vloženo: 20.08. 2019

Garant: Odbor sociálních věcí

a-1563802368.jpg

Staňte se spoluautorem kalendáře 2020

Město vyhlašuje fotografickou soutěž, do které se může zapojit každý, kdo fotí Nymburk. Vybrané fotografie budou umístěny do plánovaného stolního kalendáře pro rok 2020 a vy se tak stanete jeho spoluautorem. Fotografie můžete nahrávat do 15. září 2019.

Pravidla soutěže a vkládací formulář naleznete ZDE

Vloženo: 22.07. 2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1561637371.jpg

Vlastivědné muzeum UZAVŘENO!

Z důvodu rekonstrukce budovy muzea v Nymburce bude od 1. července 2019 několik let muzeum uzavřené. V době rekonstrukce můžete navštívit další pobočky Polabského muzea a to v Poděbradech, Lysé nad Labem a v Přerově nad Labem.

Vloženo: 27.06. 2019

Garant: Vlastivědné muzeum v Nymburce

a-1559818936.jpg

Upozorňujeme na probíhající opravy komunikací

Technické služby zajistí opravy komunikací v Nymburce. Od 7.6. se budou opravovat oboustranně chodníky v ul. Jičínská v úseku mezi ulicí Ferdinanda Schulze a křižovatkou s ul. Husova. Od 14.6. TS budou provádět výspravy komunikací tryskovou metodou (tam kde nelze použít systém INFRASET). Opravy budou pokračovat i o prázdninách dle aktuálních potřeb. V červenci začne souvislá oprava komunikace v ul. Otakara Theera od Velkých Valů k ul. Purkyňova. Dále mají TS v plánu souvislou opravu ul. Drahelickáopravu chodníku u železničního přejezdu v ulici Tyršova.

Vloženo: 06.06. 2019

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1559113232.jpg

Informace pro vlastníky a správce lesních majetků

Zveřejňujeme informace a důležité odkazy pro vlastníky a správce lesních majetků, které mají za cíl zlepšit povědomí o kůrovcové kalamitě (https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/344), sumarizovat základní odborné informace o ochranných opatřeních a současně poskytnout bližší podrobnosti o dotačních nástrojích (https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019sk, https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019mze), které pomohou eliminovat finanční dopady na ekonomiku subjektů hospodařících v lesích. V příloze jsou vloženy informace o možnostech finanční podpory v oblasti lesního hospodářství a myslivosti platné k 1.červnu 2019.

DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOST - ZDE

Vloženo: 29.05. 2019

Garant: Odbor životního prostředí

a-1554376963.png

Kreativní vouchery Středočeského kraje - 2. VÝZVA

KREATIVNÍ VOUCHER je jednoduchá finanční dotace, která pomáhá probudit další inovační potenciál vaší firmy. VÝŠE dotace je až 300 000 Kč. Tato částka může pokrýt až 75% výdajů na kreativce.

Více informací na https://kreativnivouchery.s-ic.cz/ nebo v letáku zde

Vloženo: 04.04. 2019

Garant: Středočeské inovační centrum

a-1553162331.jpg

Nový informační portál Nekrm brouka

Vznikl nový informační portál pro drobné vlastníky lesů NEKRMBROUKA.CZ, který přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

Kalamitní kůrovcové desatero - ZDE

Vloženo: 21.03. 2019

Garant: Odbor životního prostředí

a-1552911679.jpg

Svoz bioodpadu je obnoven

Mimořádně již od 19. března 2019 mohou domácnosti opět počítat se svozem bioodpadu. Na základě aktuálních klimatických podmínek provedou Technické služby města Nymburk mimořádný svoz bioodpadu, který proběhne v úterý 19. 3. a 26. 3. 2019. Od dubna budou TS Nymburk vyvážet biopopelnice připravené před domy jednou týdně, vždy v úterý. Upozorňujeme občany, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad bez registrační známky nebudou dále vyváženy. Registrační známky se vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk.

Vloženo: 18.03. 2019

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1551441308.png

Výzva pro vlastníky lesů - opatření proti kůrovci

Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.

Celá výzva k nahlédnutí: ZDE

Vloženo: 01.03. 2019

Garant: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

a-1547047653.jpg

Město prodává rodinný dům

Město Nymburk nabízí k prodeji rodinný dům čp. 1093 v Kovanické ul. se zahradou o výměře 393 m2. Minimální požadovaná kupní cena je 7 000 000 Kč. Parcela 539/6 zahrada bude zatížena věcným břemenem práva čerpání vody ze studny. Prohlídky nemovitosti lze dohodnout na odboru správy městského majetku MěÚ Nymburk, tel. 325 501 209.

Fotografie v detailu aktuality.

Vloženo: 09.01. 2019

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1546876671.jpg

Parkovací karty je možné rezervovat i přes on-line systém

O rezidentní a abonentní parkovací karty, pro rok 2019, si občané mohou žádat nově i elektronicky. Město Nymburk tak přichází s novinkou, která by měla celý proces zjednodušit. Letos poprvé bude možné si objednat karty v on-line systému, který bude spuštěn na těchto webových stránkách v sekci otevřená radnice.

Odkaz ZDE

Vloženo: 07.01. 2019

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1543843930.jpg

Cena vodného a stočného v roce 2019

Cena pitné vody za kubík na příští rok je opět 41,18 korun. Stočné se lehce navýší a místo loňských 44,22 korun si v příštím roce odběratelé zaplatí za kubík 46,32 korun (jedná o zvýšení o 4,75 procenta). Uvedené ceny jsou pro koncového spotřebitele platné od 1.1.2019.

Vloženo: 03.12. 2018

Garant: Vodovody a kanalizace Nymburk

a-1541435085.jpg

Nymburský přívoz

Přívoz zajišťuje výletní loď Blanice v místě zdemolované lávky pro pěší přes Labe. Loď pojme až 50 osob a využít ji mohou nejen cyklisté, ale i maminky s kočárky. Plavba na druhý břeh trvá pár minut a je zdarma.
Nově má nymburský přívoz svůj pravidelný jízdní řád vyvěšený přímo u mola a na webových stránkách města. V pracovní dny jezdí každou čtvrthodinu od 7 do 19 hodin, sobota od 8 do 19 hodin a neděle od 10 do 19 hodin. Od 11.30 do 12 hodin je přestávka na oběd a v tuto dobu přívoz nejezdí.
Jízdní řád: ZDE,

Vloženo: 05.11. 2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1537876080.jpg

Prostřednictvím aplikace hlášení závad se již vyřešilo 513 požadavků

V sekci Otevřená radnice najdou občané odkaz na aplikaci, která umožňuje rychle a jednoduše nahlásit všechny nedostatky a závady ve městě, v ulicích či parcích. Může se jednat o různé opravy nebo doplnění mobiliáře (koše, lavičky atd.), úpravu zeleně (stromy, tráva) či výtluky v komunikacích. Aplikace funguje necelý rok a jejím prostřednictvím již bylo vyřešeno 513 hlášení a 37 je nyní v řešení. Nově byla přidána i analýza hlášení závad, kde mají občané možnost nalézt archiv všech hlášení s možností různých filtru pro lepší přehlednost.

Vloženo: 25.09. 2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1536945746.jpg

Porota vybrala návrh nové lávky přes Labe

Dnes 14. září vybrala odborná porota vítězný návrh nové lávky přes Labe. Vítězem se stal návrh od společnosti Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Konstrukci nové lávky bude tvořit oblouková konstrukce navržená tak, aby co nejméně konkurovala okolí. Pokud výběr schválí zastupitelstvo 19. září, začne město spolupracovat s vítězem na samotné projektové dokumentaci. Nová lávka by se finančně měla pohybovat okolo 40 mil. bez DPH a odhadovaný termín realizace je rok 2020.
Šest návrhů užší soutěže o návrh bylo posuzováno anonymně, aniž by porotci znali jména jednotlivých autorů. Až po vyhlášení vítěze se ukázalo, která společnost vyhrála.

Více informací v tiskových zprávách. Výsledky soutěže o návrh - ZDE
Vizualizace v detailu aktuality.

Vloženo: 14.09. 2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1536761093.jpg

Město zavádí první půlhodinu parkování zdarma

Město Nymburk od 20. září dovolí řidičům parkovat první půlhodinu zdarma. Cílem je umožnit občanům snadněji si vyřídit pochůzky i nákupy v centru města, aniž by museli platit za parkovné. Současně také přibudou místa i pro zásobování a dojde ke sjednocení cen. První půlhodina zdarma a každá další půlhodina i započatá 10 Kč na náměstí a v ostatních ulicích v centru. Výjimkou zůstává parkoviště Pod Eliškou, kde je první půl hodina také zdarma, ale každá další půl hodina i započatá stojí jen 5 Kč. Navíc je zde možnost celodenního stání za 50 Kč. Prokazování ceny v případě bezplatného půlhodinového stání je možné parkovacím kotoučem, na kterém se nastaví čas zaparkování (k zakoupení v TIC).

Režim a podmínky parkování pro abonenty a rezidenty zůstává nezměněn.

Tisková zpráva - ZDE
Parkovací řád a ceník - ZDE

Vloženo: 12.09. 2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

op_spravni.jpg

Změny při vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

S účinností od 1. 7. 2018 budou vydávány všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pouze s kontaktním elektronickým čipem. Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají nadále v platnosti (nebude probíhat hromadná výměna dokladů). Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vyhotovované na úřadech (tzv. blesk) budou vydávány pouze pro účely využití volebního práva anebo bezprostředně po nabytí státního občanství ČR.

Vloženo: 19.06. 2018

Garant: Odbor správních činností

a-1529301124.png

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí

- Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
- Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
- K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii

Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou fotografii.

Více informací v detailu aktuality nebo v letáku zde.

Vloženo: 18.06. 2018

Garant: Odbor správních činností

a-1527071611.jpg

Autobusy ze Zálabí a zpět jezdí zdarma

Občané mohou využít k překonání Labe autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Od 15. ledna 2018 byla zavedena doprava zdarma mezi těmito zastávkami. Ze Zálabí jede v průběhu dne od březnové integrace okolo 45 spojů. Opačným směrem se jedná o stejně vysoký počet spojů. Současně na žádost občanů byly posíleny večerní spoje (viz detail aktuality). Některé spoje zajišťovány i nízkopodlažními autobusy, které jsou v jízdním řádu označeny ikonou invalidního vozíčku. Kompletní jízdní řády všech linek jsou dostupné na webu města a na stránkách www.pid.cz

Autobusy vydávají nulový tarif všem cestujícím mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.

Autobusové spojení Nymburk náměstí - Nymburk Zálabí a zpět (jízdní řády) - ZDE

Vloženo: 23.05. 2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

obr_pen.jpg

Žádosti o individuální dotace

Žadatelé o individuální dotace z rozpočtu města Nymburka mohou předávat vyplněné žádosti o finanční podporu na podatelnu MěÚ nebo přímo na ekonomický odbor. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města (Úřad - formuláře ke stažení - formuláře ostatní - žádost o ind. dotaci).

Vloženo: 26.01. 2018

Garant: Odbor ekonomický

a-1514988248.jpg

Město Nymburk má svou koncepci vizuální komunikace

Doposud město využívalo jako jediný jednotící prvek pouze heraldický znak města, který současným potřebám marketingu již nedostačuje a je vhodné jej používat při důležitých a významných událostech. Stejně jako v jiných městech, i Nymburk přistoupil k vytvoření návrhů koncepce nové vizuální identity, kterou se město bude prezentovat a komunikovat se širokou veřejností.

Vloženo: 03.01. 2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1510313929.jpg

Regenerace panelového sídliště Drahelice (VI. etapa) (aktualizováno 4.5.2018)

Oznamujeme, že v průběhu letošního roku bylo zahájeno předčasné užívání stavby 6. etapy revitalizace sídliště. Důvodem předčasného užívání před kompletním dokončením jsou neprovedené přeložky VN a NN kabelů starého typu společnosti ČEZ Distribice a.s.

Přes veškerou snahu se nepodařilo dohodnout s distributorem el. energie dřívější termín přeložek. Z tohoto důvodu nebudou kompletně dokončeny některé chodníky (ul. Vítkovická) a některá parkovací stání (ul. Jurije Gagarina). Předpokládaný konec je v březnu 2019.

Věříme, že občané pochopí vzniklou situaci a budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po nedokončených komunikacích do doby řádné kolaudace stavby.

Vloženo: 10.11. 2017

Garant: Odbor rozvoje a investic

logo_ispop.jpg

Informace ke změnám v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2018

Ohlašování se provádí od 1.1.2018 elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP (www.ispop.cz), resp. přes jeho subsystém SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

Bližší informace na následujícím odkazu: zde

Vloženo: 27.10. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1483975884.jpg

Změna ohlašovací povinnosti pro přepravu nebezpečných odpadů

Dokument k nahlédnutí zde

Vloženo: 09.01. 2017

Garant: odbor životního prostředí