Zastupitelstvo města

Plánované zasedání zastupitelstva města v I. pol. roku 2020

Začátek v 16,00 hodin v Obecním domě
19.2.2020
13.5.2020
17.6.2020