Třebestovice

Územní plán - Návrh

Územní plán [733 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP [3261 kB | pdf]


Hlavní výkres [601 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Koordinační výkres [950 kB | pdf]

Výkres základního členění [445 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Výkres širších vztahů [3618 kB | pdf]

Veřejně prospěšné vztahy [391 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Zábor pudního fondu [585 kB | pdf]

Vymezení zastavěného území

Textová část [452 kB | pdf]

Návrh zastavěného území [582 kB | pdf]