Třebestovice

Územní plán - Návrh

Územní plán [747 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP [3735 kB | pdf]


Hlavní výkres [582 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Koordinační výkres [949 kB | pdf]

Výkres základního členění [429 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Výkres širších vztahů [1285 kB | pdf]

Veřejně prospěšné vztahy [344 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Zábor pudního fondu [593 kB | pdf]

Vymezení zastavěného území

Textová část [452 kB | pdf]

Návrh zastavěného území [582 kB | pdf]