Hradištko

Změna 2.

změna č.2 územního plánu obce HRADIŠTKO - textová čast [303 kB | pdf]

Odůvodnění [802 kB | pdf]


Výkres základnho členění [697 kB | pdf]

Hlavní výkres [1316 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb [459 kB | pdf]

Koordinační výkres [2730 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [3392 kB | pdf]

Zábory lesního a půdního fondu [1202 kB | pdf]


Změna 1.

změna č.1 územního plánu obce HRADIŠTKO [307 kB | pdf]

Odůvodnění [1136 kB | pdf]

PŘÍLOHA č.1 - [90 kB | pdf]


koordinační výkres [1742 kB | pdf]

koordinační výkres [4246 kB | pdf]

veřejně prospěšné stavby [4917 kB | pdf]

funkční zóny [2855 kB | pdf]

výkres základního členění [4990 kB | pdf]

zábory lesního a půdního fondu [4997 kB | pdf]

širší vztahy [6228 kB | pdf]