Radní se setkali s občany U HŘBITOVA

Vloženo: 20.09. 2016

Autor: Mgr. Petr Černohous

Okolo dvaceti obyvatel lokality přišlo na setkání se zástupci vedení města. Starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D. přivítal všechny občany, kteří přišli na setkání před hlavním vchodem na hřbitov se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde žijí. „Vítáme vás všechny na tomto setkání za město Nymburk. Zástupci vedení města jsou tu a nyní můžete přijít se všemi pochvalami, připomínkami a nápady, které jste si na nás připravili. Všechno si zapíšeme a příští rok se znovu opět sejdeme,“ uvítal občany starosta Tomáš Mach. Občané vznesli různé stížnosti a připomínky i včetně návrhů na jejich řešení ze strany města.
Setkání začalo v 17 hodin před hřbitovem a vedlo ulicemi Lipová, Hronětická, Kostomlatská, Doubravská, Drahelická, Feuersteinova.
Hlavními tématy byly: současná situace a rekonstrukce ulice Lipová, hluk a zápach z technických služeb v ranních hodinách, úprava a sekání zeleně. Přítomní si také postěžovali na spoluobčany, kteří neuklízejí po svých čtyřnohých mazlíčcích a na zapáchající a propadlou kanalizaci v této lokalitě.