Malé obhajoby – ZŠ Letců R. A. F.

Vloženo: 27.06. 2016

Autor: foto: Mgr. Olga Vendlová, text: Mgr. Lucie Pekárková

V úterý 14. června 2016 byly v obřadní síni na radnici vyhodnoceny ročníkové práce žáků dvou devátých tříd ZŠ Letců R. A. F. Z rukou pana místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka převzali certifikáty a ti nejlepší i pamětní medaile. Za ZŠ Letců R. A. F. se akce zúčastnil ředitel školy, pan Mgr. Jiří Cabrnoch, zástupce ředitele Mgr. Radek procházka a třídní učitelky Ing. Vladislava Říhová a Vanda Špicarová.