SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk – předávání maturitních vysvědčení, obor Zdravotnický asistent (4. A) a Zdravotnické lyceum (4. L)

Vloženo: 27.06. 2016

Autor: foto: Mgr. Olga Vendlová, text: Mgr. Lucie Pekárková

V pondělí 20. června 2016 si v obřadní síni na radnici převzali maturitní vysvědčení absolventi SZŠ a VOŠ zdravotnické v Nymburce. Starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph. D., zástupkyně ředitelky školy PaedDr. Věra Bartošová a třídní učitelka Mgr. Věra Müllerová předali maturitní vysvědčení a pamětní listy absolventům studijních oborů Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Slavnostní akt doplnila dvě pěvecká vystoupení Lucie Nazarevičové a Sabiny Müllerové, studentek ze ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk, pod vedením paní učitelky Věry Kubálkové.