Hlašení dne: 21.10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další následující mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
a to:
- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování - v prostředcích veřejné dopravy- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
- v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Více informací najdete na webových stránkách města a na úřední desce města a i ve sdělovacích prostředcích.


Jste v seniorském věku, žijete osamoceně nebo máte průkaz TP, ZTP nebo ZTP-P? Nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci s NÁKUPY nebo VYZVEDNUTÍM LÉKŮ? Nebo vy ostatní – znáte někoho, kdo by s tímto potřeboval pomoci? Obraťte se ve všední dny od pondělí do pátku mezi 9 až 12 hodinou na telefonní čísla: 735 708 884 nebo 732 186 883. Farní charita Nymburk k vám, nebo dotyčnému člověku, vyšle dobrovolníka, který rád pomůže s nákupy nebo léky. Službu zajišťují mimo Farní charity Nymburk i skautská střediska Cefeus , Krahujec a Modrá flotila za podpory Města Nymburk.

DDM Nymburk vyhlašuje Literární soutěž – Jak se vám líbí učit se doma? Stýská se vám po kroužcích? Jaké má pro vás uzavření škol a kroužků výhody a nevýhody? Básničky a texty zašlete do 30. listopadu do DDM Nymburk. Více informací najdete na www.ddm-nymburk.cz
zpět na přehled hlášení