Hlašení dne: 21.10. 2020

Středa 21.10. -MIMOŘÁDNÉ HLÁŠENÍ v 10 hodin

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další následující mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
a to:

- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování - v prostředcích veřejné dopravy- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
- v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Více informací najdete na webových stránkách města a na úřední desce města a i ve sdělovacích prostředcích.
zpět na přehled hlášení