Hlašení dne: 13.10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další následující mimořádná opatření:
- všem osobám se s účinností od 13. října 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování
- v prostředcích veřejné dopravy
- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

Vláda ČR
- s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020:
- omezuje provoz všech škol s výjimkou škol mateřských

- s účinností od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020
- zakazuje
- hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech nebo ve vnějších prostorech, odstup osob nejméně 2 metry
- pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, odstup osob nejméně 2 metry
- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
- koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté
- poutě a podobné tradiční akce
- kongresy a jiné vzdělávací akce
- veletrhy
- provoz heren a kasin
- provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center
- provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní
- návštěvy a prohlídky zoologických zahrad
- návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií

- omezuje se - provoz provozovny stravovacích služeb
- zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb - restaurace, hospody a bary
- svoboda pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti

Více informací naleznete na webových stránkách města a úřední desce města a i ve sdělovacích prostředcích.Městská knihovna v Nymburce, včetně pobočky na sídlišti je až do odvolání uzavřena z důvodu karantény. Nevhazujte prosím knihy do biblioboxu, výpůjčky budou prodlouženy. Sledujte prosím webové stránky a facebook knihovny, kde budou čtenáři informováni o situaci. Děkujeme za pochopení.
zpět na přehled hlášení