Hlašení dne: 05.10. 2020

Vláda ČR vyhlašuje NOUZOVÝ STAV na celém území České republiky. NOUZOVÝ STAV je vyhlášen od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. V návaznosti na vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 přijala vláda tato krizová opatření:

•Zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti.

•Zakazují se koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

•Divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení.

•Nad rámec limitu osob se budou moci konat i sportovní akce v rámci oficiálních soutěží, kterých se může zúčastnit bez diváků až 130 osob, což platí i pro organizovaný trénink.

•Na nanejvýš 100 osob jsou omezeny bohoslužby, přičemž i zde platí zákaz zpěvu, či účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv.

•Zakazuje se přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod.

•U provozoven stravovacích služeb platí pravidlo, že u jednoho stolu smí sedět nanejvýš šest osob.

•Provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 7. října 2020 u křižovatky ulic Topolová a Růžová, v ulici Osvalda Polívky, Generála Antonína Sochora, Máchova, Kovanická, Dlabačova a Pístecká. Časový rozpis najdete na stránkách města a Technických služeb.

Upozorňujeme občany, že lávka přes plavební komoru je již v provozu.

Akce projektu „Radnice seniorům“ se odkládají.
Bohužel, vzhledem k současné epidemiologické situaci a vysokému riziku, kterému by byli naši starší občané vystaveni, jsme nuceni veškeré akce „Radnice seniorům“ odložit. Tradiční příležitost k setkávání nymburských seniorů, která spojuje sportovní, kulturní, společenské a gastronomické zážitky, tak musí ustoupit doporučení Ministerstva zdravotnictví. Děkujeme za pochopení a přejeme našim seniorům pevné zdraví! Těšíme se na setkání v náhradním termínu.

V rámci Týdnů duševního zdraví bude celý měsíc říjen probíhat v kavárně Strejda Burger na Palackého třídě č. 238 výstava obrazů klientů FOKUSU.

Nymburští basketbalisté oznamují, že vzhledem k vládním opatřením proti šíření nemoci COVID-19, budou následující 3 domácí utkání sehrána bez účasti diváků: 7.10. s Opavou 10.10. s Pardubicemi a 14.10. s Kolínem. O případných dalších opatřeních budou diváci včas informováni.
zpět na přehled hlášení