Hlašení dne: 03.04. 2020

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.
Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.
Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.
Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Více informací naleznete na webových stránkách města.
Děkujeme, že se chováte zodpovědně.


Integrovaná doprava středočeského kraje oznamuje úpravu dopravní obslužnosti v Nymburce od 4. 4. 2020. Linka 434 od Milovic bude zkrácena pouze k hlavnímu nádraží a spoje linky 434 jedoucí po městě Nymburk budou převedeny pod linku 433. Tímto opatřením dojde k výraznému zlepšení orientace pro cestující, protože původní linku MAD bude zajišťovat pouze linka 433 a současně lze krátké spoje jedoucí pouze po Nymburce oproti původním spojům linky 434 atraktivně navázat vlaky. Na lince 433 budou zřízeny zastávky Nymburk, Diskont potraviny a Nymburk, Zálabská jako náhrada za linku 434. Dojde také k posílení linky 433 ve večerním období a nově bude zajištěn odvoz od hlavního nádraží po městě Nymburk i v 19 a ve 21 hodin. Více informací naleznete na stránkách města.


Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 8. dubna 2020 na těchto místech:
ulice U Mrliny, křižovatka ulic Masarykova – Černohorského, křižovatka ulic Černohorského – Hrabalova, křižovatka ulic Maršála Koněva – Na Splavech, křižovatka ulic V Zahrádkách – Lipová a ulice Pivovarní.
Časový rozpis najdete na stránkách města a Technických služeb.


Město Nymburk zřídilo krizovou linku Městského úřadu Nymburk. Na telefonní čísla – 325 501 423, 724 107 093 se dovoláte v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Česká pošta, Nymburk 2, Petra Bezruče dočasně upravila provozní dobu pro veřejnost. Pobočka je nově otevřena od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V sobotu pak od 8 do 12 hodin.
zpět na přehled hlášení