Hlašení dne: 20.08. 2018

Společnost Thermoservis oznamuje přerušení dodávky teplé vody z důvodu přestavby parní výměníkové stanice na horkovodní, která bude zásobovat teplem celé Drahelické Sídliště. K odstávce teplé vody dojde v úterý 21.8.2018 od 6,00hod a bude trvat do středy 22.8.2018 do 20,00hod.
Odstávkou teplé vody budou dotčeni odběratelé tepla Drahelického Sídliště v ulicích: G.Sochora, K.Čapka, U Růžáku, J.Gagarina, Vítkovická, Okružní, Mládežnická, I.Olbrachta, J.Mánesa, J.Wolkera, M.Alše, A.Muchy, Hrnčířova, Dědinova a Letců RAF 1933 a 1934.
Společnost Thermoservis se omlouvá za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Technické služby Nymburk přistaví kontejnery na velkoobjemový odpad ve středu 22. srpna od 15 do 17 hodin u křižovatky ulic Masarykova a Černohorského a v ulici Na Rejdišti.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 23. srpna v době od 7 do 15 hodin v ulici U Cukrovaru č. 1628/20. Bližší informace najdete v odkazu: ČEZ - odstávky.

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ platnou pro Středočeský kraj od 23. července do odvolání.

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, vydal opatření obecné povahy, kterým zakazuje s platností do odvolání odběr povrchových vod z vodních toků na celém správním území ORP Nymburk, a to pro účely mytí aut, oplachů zemědělské techniky, zalévání trávníků, napouštění nádrží, koupališť, bazénů.
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, pro něž je odběr povrchových vod důležitý pro jejich provozuschopnost, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. V těchto případech vodoprávní úřad vyzývá odběratele k maximálnímu hospodárnému využívání těchto vod.

Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách pro vás připravilo opět českou komedii Tátova volha. V Parku Pod Hradbami se bude promítat ve středu 22. srpna ve 21:45 hodin.

Čtvrtý ročník Postřižinské dočesné nabídne v sobotu 25. srpna v areálu pivovaru Nymburk česání chmele, doprovodný hudební program a samozřejmě občerstvení v podobě Postřižinského piva a další.
zpět na přehled hlášení