Hlašení dne: 13.07. 2018

Upozorňujeme na probíhající strojní čištění ulic a žádáme občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a předešli tak možnému riziku sankcí a následnému odtažení vozidla. Strojní čištění ulic proběhne v úterý 17. července v ulicích Dlabačova a U Hřiště, dále v pátek 20. července v ulicích Zdonínská, Všechlapská, Velelibská a Železničářů.

Technické služby Nymburk oznamují přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad. Ve středu 18. července v době od 15 h do 17 hodin budou kontejnery přistaveny v ul. Kovanická (parkoviště u čp. 1093) a v ul. Luční (u garáží).

Upozorňujeme cestující, že z důvodu stavebních prací budou od pondělí 16. července do konce září autobusové zastávky pro linku 433 v ulici Šeříková přemístěny do ulice Topolová (U Adély).
zpět na přehled hlášení