Rekonstrukce výtahu

Vloženo: 05.01. 2021
V budově Městského úřadu Nymburk, U Staré sladovny čp. 390 probíhá od 05.01.2021 rekonstrukce stávajícího výtahu, jež si vyžaduje vyřazení výtahu z provozu. Rekonstrukce výtahu a jeho opětovné zprovoznění potrvá cca 1 měsíc.
Tato situace může zkomplikovat úřední jednání osobám, které vyžadují bezbariérový přístup. V dotčené budově sídlí Odbor správních činností, Odbor Obecní živnostenský úřad a Odbor školství kultury a památkové péče.
Omezení se týká následujících agend:
• odbor Obecní živnostenský úřad,
• občanské průkazy,
• cestovní pasy,
• evidence obyvatel,
• matrika,
• ověřování listin a podpisů,
• služby CzechPOINT,
• řidičské průkazy a centrální registr řidičů,
• registrace vozidel a technik,
• dovozy vozidel ze zahraničí,
• přestupková agenda,
• památková péče,
• školství.

Pro občany, kteří si nemohou vyřídit své záležitosti bez použití výtahu, byla v přízemí budovy zřízena telefonní linka, z níž je možné volat do všech kanceláří. Telefonní seznam dotčených agend je na místě k dispozici. Úředníci jsou připraveni navrhnout řešení a v případech, kdy vyřízení věci je možné i mimo obvyklé prostory, sejít do přízemí a žádost vyřídit, eventuálně se domluvit na jiném možném způsobu vyřízení věci.
Tato možnost se bohužel netýká vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu, neboť předmětnou agendu nelze vyřídit mimo instalované kabinky v prostorách II. patra budovy. Osobám, které si chtějí požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nemohou se osobně dostavit k přepážce bez použití výtahu, doporučujeme, aby si žádost vyřídili na nejbližším úřadě (Poděbrady, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Kolín…).
Služby CzechPOINT jsou zajišťovány též v podatelně – hlavní budovy Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců čp. 163.
Dotazy týkající se Vašich konkrétních žádostí budou zodpovězeny na tel. číslech:
Odbor správních činností:
Oddělení správních činností: 325 501 521
Oddělení dopravních činností: 325 501 517
Oddělení přestupkových agend: 325 501 533

Odbor Obecní živnostenský úřad: 325 501 545
Odbor školství, kultury a památkové péče: 325 501 567

Děkujeme za pochopení.