KORONAVIRUS: informace pro občany ORP Nymburk – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

Pondělí 09. 05. 2022

Očkování v květnu

OD 9.5. 2022 je změna očkovacího místa, které je přesunuto do prostor Nemocnice Nymburk, přízemí hlavní budovy, vstup D, v prostorách infuzní ambulance.

Středa 05. 05. 2022

Jednání Vlády ČR

V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.
Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.
Současně zaniká nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma. Nadále lze zdarma postoupit pouze diagnostický PCR test, a to v případě, že lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a vystaví Vám žádanku. Kdokoli se může nechat otestovat jako samoplátce.
Přehled odběrových míst přináší informace o tom, jaké odběrové místo máte nejblíže, zda má smluvní vztah s Vaší zdravotní pojišťovnou, příp. u kterého odběrového místa můžete podstoupit PCR test jako samoplátce.
Certifikát k provedenému testu lze stáhnout na portálu ocko.uzis.cz. Výsledek negativního testu bývá dostupný po obdržení výsledku z laboratoře. Certifikát o prodělaném onemocnění, tedy pozitivní výsledek PCR testu nebo pozitivní výsledek antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovník u osoby s příznaky, je na portálu k dispozici 11. den od odběru.

Středa 13. 04. 2022

Jednání Vlády ČR

Vláda projednala a odsouhlasila změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vybraných veřejných prostorách. S účinností od 14. dubna se ruší povinnost nosit respirátory v prostředcích hromadné dopravy, zachována bude už jen ve zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociálních služeb. Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 10. 03. 2022

Jednání Vlády ČR

Ministerstvo zdravotnictví upravuje nošení respirátorů. Všem osobám se s účinností ode dne 14. března 2022 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek.
 • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
  • zdravotnické zařízení, nebo zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
  • zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba),
 • v případě lanové dráhy jen, jde-li o uzavřenou kabinu,
s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 2.

Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022 do odvolání

Středa 09. 02. 2022

Jednání Vlády ČR

 • Od čtvrtka 10. února se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity. Regulovat se bude nadále pouze počet osob na hromadných akcích. Do 19. února zůstanou limity na současných úrovních, tedy nanejvýš tisícovka sedících diváků či hostů na kulturních představeních, sportovních akcích či kongresech a nanejvýš sto osob na ostatních hromadných akcích a volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Po tomto datu bude platit limit 500 diváků tam, kde se nesedí, a v hledištích s kapacitou nad tisíc míst bude možné zaplnit nad tisícový limit až 50 procent kapacity míst k sezení.
 • Od 19. února se upravují také podmínky pro testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách tak, že se působnost mimořádného opatření zužuje z původně všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní a lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a ruší se možnost využít tzv. pracovní karantény.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 02. 02. 2022

Jednání Vlády ČR

Vláda odsouhlasila vydání nového opatření, kterým se nastavují nová karanténní pravidla pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy tak, aby i za zhoršené epidemické situace a vysokého počtu zaměstnanců v karanténě bylo možné zajišťovat jejich nepřetržitý chod. Pro zaměstnance, kteří se dostanou do rizikového kontaktu s nakaženým nemocí covid-19, proto začnou od 3. února platit stejná pravidla umožňující v případě nutnosti výkon práce, jaká platí pro zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách.
Vláda také odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února. Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 26. 01. 2022

Jednání Vlády ČR

Vláda se zabývala rovněž změnami v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od 15. února začne platit v České republice omezení platnosti certifikátů o dokončeném očkování u osob starších 18 let na maximálně 270 dnů. Stejné nařízení v rámci evropského digitálního certifikátu, které vydala Evropská komise, bude platit už od 1. února, ale vláda se rozhodla dát českým občanům ještě další dva týdny, aby se stihli naočkovat třetí dávkou, a platnost certifikátu si tak prodloužili. Od 31. ledna se změní pravidla pro testování zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů firemních orgánů tak, že výjimku z testování budou mít všichni, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní RT-PCR test a skončili v izolaci. To samé bude platit i pro testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách, ale nově se do testování zapojí i studenti vyšších odborných škol. Ministerstvo také se souhlasem vlády zakázalo od 27. ledna do 13. února až na přesně specifikované výjimky návštěvy ve věznicích, ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Neděle 23. 01. 2022

Mobilní očkovací tým Nemocnice Nymburk vyráží za lidmi

Mobilní očkovací tým vyrazí o víkendu 29. ledna 2022 do Milovic a 30. ledna 2022 do Lysé nad Labem. Očkovat budeme zájemce o první, druhé i třetí posilující dávky bez předchozí registrace. Na výběr budou vakcíny COMIRNATY od výrobce Pfizer/BioNTech a JANSSEN od výrobce Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson). Očkování se mohou zúčastnit zájemci od 16 let.
K očkování je potřeba vyplněný Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19 a Čestné prohlášení, které dostanete a vyplníte na místě v mobilním očkovacím centru. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, kartičku pojištěnce, případně lékařskou zprávu o předchozím očkování proti Covid-19, nebo jiné potvrzení o předchozím očkování, například v aplikaci tečka.

Žádáme všechny, kdo přicházejí do mobilního očkovacího centra, aby dodržovali protiepidemická opatření:
- měli na ústech a nosu respirátor typu FFP2, případně nanoroušku
- dezinfikovali si zejména při vstupu ruce
- dodržovali rozestupy
- byli doprovázení maximálně 1 další osobou
- chráníte tím sebe i nás. Děkujeme.

Posledního pacienta odbavíme ve 14:45.

Milovice
Lékařský dům Balonka, Dukelská 347
Sobota 29.ledna 2022 od 9 do 15 hodin

Lysá nad Labem
Výstaviště Lysá nad Labem, vchod od nádraží z ulice Čapkova
Neděle 30. ledna 2022 od 9 do 15 hodin
Zdroj: Nemocnice Nymburk

Neděle 16. 01. 2022

Nemocnice Nymburk se připravuje na omikronovou vlnu a otevírá nová testovací místa

Nemocnice Nymburk reaguje na aktuální situaci a zvýšenou potřebu PCR a antigenního testování. V pondělí 17. ledna 2022 otevírá nové odběrové místo v Lysé nad Labem. Testování bude probíhat na Výstavišti Lysá nad Labem, vchod Jih od nádraží z ulice Čapkova. Otevřeno bude každý všední den od 12 do 18 hodin.
Od pondělí 10. ledna 2022 funguje i odběrové místo v Milovicích. Testuje se v Lékařském domě Balonka, ulice Dukelská 347, Milovice. Otevřeno je zde každý všední den od 6 do 14 hodin. „Už první den jsme v Milovicích odbavili desítky zájemců o PCR i antigenní testování. V pátek to bylo již skoro 150 testovaných,“ uvedla jednatelka Nemocnice Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková. Nemocnice Nymburk počítá s tím, že se v následujícím týdnu bude zájem o testování ještě zvyšovat.
Během omikronové vlny rozšiřujeme i otevírací dobu PCR odběrového místa v Nymburce, ulice Nerudova (parkoviště za bazénem). Kromě všedních dnů od 7 do 15 hodin zde bude otevřeno nově i v neděli od 12 do 16 hodin.
Od 17. ledna 2022 zavádí vláda ČR povinné antigenní testování zaměstnanců. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou, tzv. boosterem. Nově proto rozšiřujeme i otevírací dobu antigenního odběrového místa v Nymburce, Obecní dům Kokos v ulici Bedřicha Smetany 55/28. Vchod je z ulice Havlíčkova, u autobusové zastávky Havlíčkova-kostel. Otevřeno je zde dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek od 6:30 do 14:30 hodin.
Nemocnice Nymburk dává ve všech našich odběrových místech na výběr:
- u PCR testů výtěrem z nosu nebo krku.
- u antigenních testů stěrem z přední části nosu nebo krku. Nově nabízíme i plivací testy ze slin.

Pro ty, kteří si neví rady se stažením certifikátu o provedeném testování je k dispozici od pondělí do pátku nonstop covid linka Nemocnice Nymburk na čísle 601 576 681.

Otevírací doba odběrových míst Nemocnice Nymburk
PCR odběrové místo Nymburk
Parkoviště za bazénem, Nerudova ulice
Pondělí až pátek 7:00 - 15:00
Neděle 12:00 - 16:00

PCR a AG odběrové místo Milovice
Lékařský dům Balonka, Dukelská 347
Pondělí až pátek 6:00 - 14:00
PCR a AG odběrové místo Lysá nad Labem
Výstaviště Lysá nad Labem, vchod od nádraží z ulice Čapkova
Pondělí až pátek 12:00 - 18:00

AG odběrové místo Nymburk
Obecní dům Kokos, vchod z ulice Havlíčkova
Pondělí a čtvrtek 6:30 - 14:30

Zdroj: Nemocnice Nymburk

Pátek 14. 01. 2022

Jednání Vlády ČR

 • Pracovní karanténa - zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli v rámci pravidelného testování pozitivní antigenní test, ale nemají příznaky nemoci covid-19, budou moci chodit do práce i v rámci nařízené karantény. Toto pravidlo ale bude platit jen ve výjimečných případech, kdy zaměstnavatel nebude schopen bez těchto zaměstnanců dál zajišťovat péči o pacienty či klienty. Podmínky pro pracovní karanténu určí krajské hygienické stanice.
 • Všichni zdravotníci a pracovníci v sociálních službách se budou od pondělí 17. ledna testovat jednou týdně profesionálně odebraným antigenním testem, případně dvakrát týdně samotestem jako ostatní zaměstnanci. Dosud musela testovat neočkované zaměstnance jen lůžková zařízení.
 • Od 17. ledna se sjednocuje limit plně hrazených RT-PCR testů klientům zdravotních pojišťoven na pět měsíčně. V současné době mají na pět hrazených testů nárok jen osoby mladší 18 let, osoby s nedokončeným očkovacím schématem a osoby, které se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů. Nově budou moci jít na pět bezplatných testů i plně očkovaní s platným certifikátem, kteří mají dosud nárok jen na dva hrazené PCR testy měsíčně. I nadále zůstane v platnosti, že neočkovaní lidé si musí RT-PCR testy, které nepředepsal lékař nebo hygienická stanice, zaplatit.
 • Od 17. ledna je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek na nákup rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) použitých k testování zaměstnanců a dalších osob, dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky (tedy i obce) podrobnosti viz odkaz: https://www.samotesty-covid.cz/
 • Ve školách se nebude již testovat dvakrát týdně, ale pouze jedenkrát antigenním testem. V případě pozitivního testu pak musí dotyčný absolvovat PCR test. Ředitelé škol budou moci reagovat na lokální epidemickou situaci pomocí vyhlášení ředitelského volna. Ze současných pěti dnů se počet navýší o dalších deset (v návrhu na jednání vlády příští týden).
 • Lyžařské kurzy mohou být od 17. ledna pořádané nejen školami, ale i dalšími organizacemi, mohou odjet pouze děti s negativním výsledkem PCR testu. Pokud se v kolektivu objeví pozitivní případ, pak dotyčný nastupuje do karantény. Ostatní děti však smějí odjet.Zároveň se změní i pravidla pro karantény a izolace osob s pozitivním testem, s příznaky nemoci a pro jejich významné epidemické kontakty. V reakci na očekávaný masivní nástup mutace omikron, která vykazuje odlišný průběh nákazy než předchozí varianty, dojde od 11. ledna ke zkrácení doby nařízené izolace a karantény na nejméně pět kalendářních dnů. K ukončení karantény ani izolace nebude nutný RT-PCR test, lidé s pozitivním antigenním testem ale budou moci na základě negativního výsledku následného RT-PCR testu izolaci ukončit ihned. Naopak lidé s příznaky nemoci covid-19 budou muset nad rámec pětidenní izolace případně ještě počkat nejméně dva dny po jejich odeznění. Do karantény budou po rizikovém kontaktu chodit i očkovaní a lidé po prodělání covid-19.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 05. 01. 2022

Jednání Vlády ČR

Vláda ČR odsouhlasila změnu v protiepidemickém opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje testování zaměstnanců. Všichni zaměstnanci ve veřejném i soukromém sektoru, ale i osoby samostatně výdělečně činné a jednatelé právnických osob, pokud přicházejí do styku s lidmi mimo vlastní domácnost, se budou muset od 17. ledna testovat v zaměstnání dvakrát týdně pomocí antigenních testů určených pro použití laickou osobou. Pro potřeby státních zaměstnanců vláda současně rozhodla o centrálním nákupu více než dvou milionů kusů testovacích sad prostřednictvím veřejné zakázky vyhlášené Správou státních hmotných rezerv.
Testování bude pro zaměstnance povinné. V případě, že zaměstnanec odmítne test podstoupit, je povinností zaměstnavatele tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanec, který odmítne podstoupit test je pak povinen nosit respirátor, dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně.

Zároveň se změní i pravidla pro karantény a izolace osob s pozitivním testem, s příznaky nemoci a pro jejich významné epidemické kontakty. V reakci na očekávaný masivní nástup mutace omikron, která vykazuje odlišný průběh nákazy než předchozí varianty, dojde od 11. ledna ke zkrácení doby nařízené izolace a karantény na nejméně pět kalendářních dnů. K ukončení karantény ani izolace nebude nutný RT-PCR test, lidé s pozitivním antigenním testem ale budou moci na základě negativního výsledku následného RT-PCR testu izolaci ukončit ihned. Naopak lidé s příznaky nemoci covid-19 budou muset nad rámec pětidenní izolace případně ještě počkat nejméně dva dny po jejich odeznění. Do karantény budou po rizikovém kontaktu chodit i očkovaní a lidé po prodělání covid-19.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 29. 12. 2021

Jednání Vlády ČR

V maloobchodě a službách se od 30. prosince pro hudební a taneční kluby a diskotéky ruší pravidlo o povinném usazení a odstupu zákazníků a pravidlo, že není možné do provozovny pustit více osob, než kolik je uvnitř míst k sezení. U provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin se také ruší povinnost provozovatele aktivně bránit ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru.
Od 3. ledna se toto opatření navíc upraví tak, že se zrušení povinnost i aktivně bránit shromažďování osob dotkne i dalších provozoven a služeb, kde je až dosud vyžadováno, jako jsou například tržnice, bazény či lanovky. Dále se od 3. ledna všude tam, kde je u zákazníků a klientů vyžadováno prokazování se certifikáty o očkování nebo o prodělané nemoci, zavede povinnost provozovatelů kontrolovat platnost certifikátů prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví čTečka.
Od 4. ledna se na třetí dávku očkování budou moci registrovat všechny osoby starší 18 let, které mají minimálně 5 měsíců od dokončeného očkování. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 22. 12. 2021

Jednání Vlády ČR

Vláda upravila krizové opatření, kterým během nouzového stavu reguluje činnost provozoven v maloobchodu a službách. Od 12.00 hodin 24. prosince do 24.00 hodin 25. prosince bude zakázán maloobchodní prodej v prodejnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních s výjimkou čerpacích stanic, lékáren, prodejen na letištích a vlakových a autobusových nádražích a prodejen ve zdravotnických zařízeních. Jedná se o stejná pravidla, která by v tyto dny platila na základě zákona o prodejní době v maloobchodě.
Po skončení nouzového stavu, tedy od 25. prosince, začnou platit pro maloobchod a služby upravená protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví. Skončí zákazy pro noční provoz restaurací, barů, diskoték, kasin a obdobných zařízení, pro provozování adventních trhů a pro konzumaci alkoholu na veřejnosti, které byly navázány právě na nouzový stav. Zrušeno bude i omezení shromažďovacího práva a omezení pro volby a činnost orgánů právnických osob. v období od 29. prosince do 2. ledna bude platit o něco přísnější verze tohoto opatření, která omezuje počet osob u jednoho stolu v restauraci na čtyř i a maximální počet osob na veřejných a soukromých akcích, kde se schází na jednom místě větší počty lidí a nemají výhradně místa k sezení, na padesát.
Vláda souhlasila také s dalším pokračováním screeningového testování ve školách po 1. lednu. Zásadní změnou je úprava frekvence testování na dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, až do 17. ledna. Po tomto datu bude testování probíhat opět jen jednou týdně, první den docházky. Testování se bude nově týkat i zaměstnanců škol a přestane platit výjimka pro očkované či osoby po prodělání nemoci covid-19. Vláda si od tohoto opatření slibuje včasný záchyt případného nástupu varianty omikron.
Ministerstvo zdravotnictví také otevře od pondělí 27. prosince možnost pro očkování posilující třetí dávkou i pro osoby starší 30 let, kteří mají pět měsíců od dokončeného schématu očkování. Dosud pro ně platilo šestiměsíční období.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 13. 12. 2021

Jednání Vlády ČR

Lidé, kterým vyjde v zaměstnání nebo ve škole pozitivní antigenní test, se od 20. prosince jednodušeji dostanou k potvrzujícímu PCR testu. Podle současných pravidel musí pro žádanku za svým praktickým lékařem, což celý proces zdržuje. Nově jim žádanku vystaví přímo zaměstnavatel. Zaměstnavatel zaměstnanci vydá vzorové potvrzení a s tímto potvrzením půjde zaměstnanec na odběrové místo, kde mu bude proveden test PCR. Od 3. ledna příštího roku dětem pozitivně testovaným ve školách bude žádanku vystavovat krajská hygienická stanice prostřednictvím externích call center. Školy si také od 14. prosince budou moci zvolit libovolný den pro testování – dosud to bylo plošně pondělí.
Od zítřka se upřesňuje pravidlo o používání ochrany dýchacích cest při používání lanovek tak, že povinnost používat respirátor se bude týkat jen uzavřených kabin.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR
 • Důležité informace pro Nymburáky (leták) - ZDE
 • Formulář pro objednávku roušek (zdarma) - ZDE
 • vzor čestného prohlášení v pdfword
 • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdfword
 • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdfword
Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 17 175 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 16 821 lidí již uzdravilo. (Aktualizováno: 31.05.2021)

Čtvrtek 25. 11. 2021

Vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na 30 dnů, omezí hromadné akce, provoz restaurací či konzumaci alkoholu na veřejnosti

Vláda Andreje Babiše v demisi rozhodla na jednání ve čtvrtek 25. listopadu 2021 o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky od 00.00 hodin dne 26. listopadu 2021 na 30 dnů. Zároveň schválila krizová opatření, kterým i zpřísnila podmínky pro provoz některých služeb a pro konání hromadných akcí. Rozhodla také o vyhlášení pracovní povinnosti pro zdravotnické pracovníky.
Krizová opatření (nad rámec platných mimořádných opatření MZDR, ta zůstávají v platnosti) účinná od páteční 18. hodiny:
Restaurace a bary - Restaurace, bary, hudební a taneční kluby, kasina, herny a podobné podniky budou zavřené v čase od 22 hodin do 4:59.
Sport a kultura - Na sportovních utkáních, kulturních představeních a vzdělávacích akcích může být maximálně 1000 diváků.
Společenské akce - Maximální počet lidí na různých spolkových a společenských akcích, oslavách a podobně se snižuje z 1000 na 100 lidí.
Vánoční trhy - Platí zákaz konání vánočních a adventních trhů, s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů. Celoroční trhy mohou zůstat i nadále v provozu.
Pití alkoholu na veřejnosti - Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. v restauracích a podobných podnicích je pití alkoholu povoleno.
Jídlo v nákupních centrech - Platí zákaz konzumace potravin v obchodních centrech. v takzvaných ‚food courtech‘ bude možné koupit jídlo pouze s sebou.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 22. 11. 2021

Opatření v rámci MěÚ Nymburk

Na základě doporučení vlády, ze dne 19. listopadu, k přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19, s účinností od 22. listopadu 2021, žádá Městský úřad Nymburk všechny obyvatele, aby při kontaktu s MěÚ využívali především možnosti telefonické a elektronické komunikace a návštěvy omezili na nezbytně nutnou dobu. Dále žádáme o důsledné dodržování rozestupů a užívání ochranných pomůcek tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví návštěvníků a chodu úřadu.

Pátek 19. 11. 2021

Vláda schválila pravidelné testování zaměstnanců a OSVČ i zavedení krizového ošetřovného a příspěvku v karanténě

Vláda dnes na mimořádném jednání projednala zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví s ohledem na krajně nepříznivou epidemickou situaci s výskytem případů nemoci covid-19. Hlavní změny budou platit od pondělí 22. listopadu:
 • jako covidový certifikát se už nebudou uznávat žádné testy. Lidé se v restauracích, službách, ubytovacích zařízeních, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvě památek a muzeí musí prokázat ukončeným očkováním proti covidu nebo potvrzením o prodělání nemoci v posledních šesti měsících
 • prokazování laboratorním testem (ne samotestem) bude nadále možné například v lázních, při návštěvě nemocnice nebo zařízení sociálních služeb
 • plošné testování na základních a středních školách se bude konat každý týden v pondělí
 • testy musí podstoupit také neočkovaní zaměstnanci, živnostníci a profesionální sportovci, a to jednou týdně. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky mohou k testování použít antigenní testy včetně samotestů. Testování se nebude týkat lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi.
 • studenti při ubytování na kolejích se už nebudou moct prokazovat antigenním samotestem, ale pouze testem z odběrového místa (antigenním testem ne starším než 24 hodin nebo PCR testem ne starším než 72 hodin), a to každých sedm dnů. Neplatí pro studenty očkované nebo s potvrzením o prodělání nemoci.
 • výjimka v prokazování bude platit jen pro děti do 12 let věku. Covidovým certifikátem v podobě PCR testu se nadále budou moci prokazovat lidé do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Budou mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy. Zdravotní pojišťovny nebudou lidem proplácet antigenní testy.
 • lyžaři budou muset při nákupu skipasu předložit potvrzení o tzv. bezinfekčnosti*, v uzavřených kabinách lanovek budou muset mít roušku/respirátor
 • (*) tzv. bezinfekčnost se prokazuje potvrzením o ukončeném očkování (nejméně dva týdny po poslední dávce), nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech. v některých případech je uznáván také negativní test na covid (PCR test, případně antigenní test). Doklad nemusí prokazovat děti do 12 let.
 • na očkování proti covidu se mohou registrovat lidé starší 12 let. Na třetí, tzv. posilující dávku, je možné se registrovat po 6 měsících od ukončeného očkování. Na vybraných místech probíhá očkování i bez registrace. Seznam očkovacích míst je na webu ockoreport.uzis.cz. Děti ve věku 12-16 let se mohou registrovat jen na určených místech s dětským lůžkovým oddělením, u očkování musí být rodič a pediatr. Potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělané nákaze si mohou lidé stáhnout na webu ocko.uzis.cz.
Pohyb lidí a shromažďování
 • volný pohyb lidí není omezen
 • kulturní či sportovní akce mohou být naplněné až na 100 procent kapacity. v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3000 přítomných, musí všichni splňovat podmínky bezinfekčnosti*. U větších akcí musí minimálně polovina z účastníků nad počet 3000 splňovat podmínku očkování nebo prodělání nemoci; zbývající část účastníků musí mít negativní PCR test nebo antigenní test. Od 22. listopadu již nebudou uznávány žádné testy.
 • organizovaných akcí se může zúčastnit maximálně 1000 lidí uvnitř nebo 2000 lidí venku (od 22. listopadu pouze 1000 lidí, omezení ale neplatí pro kulturu a sport), při neprokázání bezinfekčnosti* smí být přítomno maximálně 20 lidí. Organizátor musí potvrzení kontrolovat. Pravidlo se nevztahuje na svatby, pohřby nebo uzavření registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 lidí.
 • na shromážděních jako jsou demonstrace není celkový počet účastníků omezen, venku mohou být účastníci ve skupinách po nejvýše 20 lidech a s rozestupy mezi skupinami alespoň 2 metry. Uvnitř musí být rozestup mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů domácnosti) alespoň 1,5 metru a před vstupem si lidé musí dezinfikovat ruce.
Nošení roušek/respirátorů
 • na vybraných místech se lidé nesmí pohybovat bez respirátoru nebo roušky s účinností alespoň 94 procent (například respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek apod. odpovídajících vlastností), děti od 2 do 15 let mohou nosit také zdravotnickou roušku
 • nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování) - například v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických a sociálních zařízeních, v prostředcích veřejné dopravy (ne však na nástupištích, v přístřešcích nebo čekárnách), na pracovišti pak jen při nedodržení odstupu 1,5 metru. Od 22. listopadu bude povinnost platit také v kabinových lanovkách.
 • ve školách musí děti a učitelé nosit roušku pouze ve společných prostorách, ne ve třídách. Neočkovaní učitelé musí nosit respirátorpři výuce. Roušku při výuce budou muset nosit žáci, kteří se odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce.
 • z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, žáci, studenti a učitelé, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také hospitalizovaní pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), lidé během soudního řízení, herci a zpěváci při představení, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby a lidé venku při dodržení odstupu, zákazníci stravovacích služeb nebo lidé venku při jídle či pití, snoubenci či partneři a jejich hosté při obřadu a focení a lidé na koupalištích. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.
 • lidé mohou požádat svého lékaře o výjimku z povinnosti nosit respirátor nebo o možnost nahradit jej jiným typem ochrany. o výjimku mohou žádat především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo srdečními nemocemi, které vyvolávají otok plic.
Obchody a služby
 • tržiště, tržnice či stánky mohou prodávat veškerý sortiment. Prodejci musí zajistit odstupy mezi stánky nejméně 2 metry, u každého místa umístit nádoby s dezinfekcí. Je možné prodávat jídlo a pití ke konzumaci na místě za určitých podmínek (například odstup mezi zákazníky alespoň 1,5 metru, u jednoho stolu nejvýše šest lidí apod.).
 • služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné služby) mohou fungovat bez omezení. Zákazník nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost* (od 22. listopadu pouze ukončené očkování nebo prodělání nemoci), které musí provozovatel kontrolovat. Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 metru.
 • v obchodech by zákazníci měli dodržovat rozestupy nejméně 1,5 metru, uvnitř nesmí být vi´ce nezˇ jeden zákazník na 10 metrů čtverečních plochy
 • •dětské koutky mohou být otevřeny, podmínkou je naplnění maximálně poloviny kapacity, děti také nesmí mít příznaky covidu
 • veletrhy a prodejní hospodářské výstavy se mohou konat, návštěvníci musí dodržovat odstup 1,5 metru (mimo členů domácnosti), na jednoho návštěvníka musí připadat 10 metrů čtverečních plochy nebo je možné naplnit nejvýše 75 procent kapacity
 • bazény, wellness, sauny, solária a solné jeskyně mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru.
 • muzea, galerie, památky, zoologické a botanické zahrady mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (mimo členy domácnosti). Účastníci skupinové prohlídky nesmí mít příznaky covidu, při skupině nad 20 lidí musí prokázat bezinfekčnost*, kterou musí provozovatel kontrolovat.
Restaurace a hotely
 • restaurace, hospody, bary, kavárny či neveřejné provozy (zaměstnanecké jídelny, stravování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách či ve věznicích, školní jídelny) mohou mít otevřené vnitřní i vnější prostory. Zákazníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti* a nesmí mít příznaky covidu. Od 1. listopadu musí personál potvrzení kontrolovat (neplatí pro jídlo s sebou a neveřejné provozovny).
 • provozovny musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou usazeni s odstupem alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí nejvýše 6 zákazníků (s výjimkou lidí ze společné domácnosti), u stolu s 10 a více místy musí být mezi skupinami po max. 6 zákaznících odstup od další skupiny alespoň 1,5 metru. Uvnitř nesmí být více zákazníků, než kolik je míst k sezení.
 • hotely, penziony a další ubytovaní služby mohou fungovat bez omezení kapacity, hosté nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ubytovat se lze nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí host opětovně prokázat bezinfekčnost*. Bez splnění podmínek mohou být odděleně ubytováni také např. lidé s nařízenou izolací nebo karanténou nebo lidi v bytové nouzi.
 • tanec je umožněn pouze lidem s potvrzením o bezinfekčnosti* Pravidlo neplatí pro oslavy svatby, vstupu do registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu. U živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa pro vystupující nejméně 2 metry.
Sport
 • otevřena mohou být všechna sportoviště, při vstupu do vnitřních prostor musí návštěvník prokázat bezinfekčnost* a nesmí mít příznaky covidu. Na skupinových lekcích musí sportující udržovat rozestup alespoň 1,5 metru.
 • bazény a koupaliště, wellness, sauny a solné jeskyně mohou fungovat bez omezení kapacity, návštěvníci se musí prokázat potvrzením o bezinfekčnosti* a nesmí mít příznaky covidu, ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru
 • od 22. listopadu budou muset lidé prokazovat bezinfekčnost* při nákupu skipasu, v kabinových lanovkách musí nosit roušku/respirátor
Školy
 • školy jsou otevřené pro všechny děti, žáky či studenty ve všech krajích, jednotlivé třídy či školy však mohou být uzavřeny kvůli nařízené karanténě
 • roušky jsou povinné pouze ve společných prostorách škol, neočkovaní učitelé musí při výuce nosit respirátor
 • školáci se musí testovat od 22. listopadu ve všech školách. Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce, budou muset i při výuce nosit roušku.
 • studenti ubytovaní na vysokoškolských kolejích musí předložit potvrzení o tzv. bezinfekčnosti*. Od 15. listopadu mají žáci a studenti povinnost nosit roušku/respirátor, pokud jich je více než 50 v jedné místnosti.
 • na vysokoškolských kolejích bude možné ubytování pouze s očkováním, prodělanou nemocí, PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem z odběrového místa ne starším než 24 hodin. Využívání samotestů nebude možné. Test budou studenti potřebovat každých sedm dní.
Úřady
 • úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin, doporučen je však přechod na práci z domova
 • platnost řidičských průkazů se automaticky prodlužuje o 10 měsíců pro doklady propadlé od 1. září 2020 do 30. června 2021, řidiči mohou cestovat i s propadlým řidičským průkazem
Zdravotnická a sociální zařízení
 • některá zdravotnická a sociální zařízení kvůli šíření covidu a dalších respiračních nemocí omezila nebo zcela zakázala návštěvy, konkrétní informace podají jednotlivé instituce
 • tam, kde jsou návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a sociálních službách povolené, je podmínkou prokázání bezinfekčnosti - kromě očkování a prodělání nemoci jsou uznávány i PCR a antigenní testy (nikoli samotesty). Po dobu návštěvy je nutné mít respirátor/roušku.
 • přítomnost u porodu je povolena při splnění podmínek: 1) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 2) bude zamezen kontakt hosta s ostatními rodičkami, 3) host splní podmínky pro návštěvu pacientů (uvedené v předchozím bodě)
Příjezd do Česka
 • návrat do Česka se řídí tzv. mapou cestovatele, která rozlišuje státy podle rizikovosti. U zeleně a oranžově označených států musí cestující vyplnit příjezdový formulář a nechat se otestovat před vstupem do Česka nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test (neplatí pro plně očkované a lidi s prodělaným covidem v posledních 180 dnech).
 • při návratu z červených nebo tmavě červených zemí je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. (neplatí pro plně očkované a lidi s prodělaným covidem v posledních 180 dnech). Nově už nemusí cestovatel po návratu být v samoizolaci, do obdržení výsledku testu ale musí mimo domov nosit respirátor. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.
 • podmínky návratu se netýkají lidí, kteří mají dva týdny po ukončeném očkování nebo v posledním půl roce prodělali covid. Zůstává pouze povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Vláda na jednání schválila také návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, kterým se znovuzavede krizové ošetřovné. Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, tak budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy anebo při individuální karanténě dítěte. Ošetřovné zároveň bude platit i na dítě, které se nemůže účastnit výuky kvůli karanténě v rodině. Ošetřovné se navýší na 80 % denního vyměřovacího základu. Celkem tak rodiče získají minimálně 400 korun na den, a to i pro tzv. dohodáře. S platností se počítá od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.
Posledním bodem jednání se stal návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Tzv. izolačka umožní zaměstnancům, kterým z důvodu karantény vznikl nárok na náhradu příjmu, získat příspěvek ve výši 370 korun za každý kalendářní den. Celkem však půjde čerpat pouze během prvních 14 dní trvání karantény. Pokud však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne hranici 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Vyplácet příspěvek bude zaměstnavatel. Vyplacení si ovšem budou moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. v současné chvíli se počítá s vyplácením příspěvku nejdéle do 30. června 2022. Další informace se dozvíte v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.
Plná znění všech opatření jsou zveřejněna na stránkách Vlády ČR nebo Covid Portálu covid.gov.cz.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Čtvrtek 18. 11. 2021

Vláda projednala přísnější protiepidemická opatření, od pondělí se při návštěvě služeb či sportovních akcí bude uznávat pouze O-N

Vláda dnes na mimořádném jednání projednala zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví s ohledem na krajně nepříznivou epidemickou situaci s výskytem případů nemoci covid-19. Přísnější pravidla budou platit od pondělí 22. listopadu. Zpřísňují se pravidla pro provoz obchodů a služeb a návštěvy hromadných akcí. Všude tam, kde se dnes zákazníci či návštěvníci musí prokazovat podle pravidel O-T-N, tedy například u kadeřníka, v restauracích, hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách hradů, zámků nebo muzeí, už nebude od pondělí možné prokázat se PCR či antigenním testem. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci.
Výjimka bude platit jen pro děti do 12 let. Osoby do 18 let, lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a rozočkovaní, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce, se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem. Splnění podmínek budou mít za povinnost provozovatelé nebo pořadatelé zkontrolovat před vstupem do objektu nebo před zahájením poskytování služby.
Ke změně dojde od pondělí i u povolování návštěv do lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Nadále už nebude možné jít na návštěvu s tím, že si dotyčná osoba udělá samotest přímo při vstupu do zařízení. Zůstává ale možnost prokázat se PCR testem nebo RAT testem provedeným zdravotnickým pracovníkem.
Od pondělí se rovněž zpřísní podmínky pro návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců. Na návštěvu bude moci jít pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, byla kompletně naočkovaná, nebo prodělala nemoc, nebo má nejdéle 72 hodin platný negativní výsledek PCR testu. Uvnitř budov bude muset mít návštěva celou dobu nasazený respirátor nebo obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest.
Změní se i pravidla pro testování klientů zdravotních pojišťoven. Z nařízení o provádění bezplatného testování klientů zdravotních pojišťoven na jejich žádost se vypouští antigenní testování. Plně očkovaní budou mít i nadále nárok na dva bezplatné PCR testy, zvyšuje se ale počet bezplatných testů pro osoby mladší 18 let, pro rozočkované a pro ty, co se nemohou kvůli kontraindikaci naočkovat, a to na pět testů do měsíce.
Od pondělí se také nebude uznávat provedení samotestu u studentů, kteří se přicházejí ubytovat na vysokoškolskou kolej. Ubytování na kolejích tedy bude umožněno jen těm studentům, kteří doloží, že byli plně naočkováni, prodělali nemoc v posledních 180 dnech nebo se prokáží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
Vláda prodiskutovala také možnost zavedení plošného testování zaměstnanců ve firmách a u všech dalších zaměstnavatelů. Ministr zdravotnictví dostal za úkol připravit příslušné mimořádné opatření, kterým se zavede povinný test jednou týdně pro neočkované. Bude se pokračovat v testování ve školách, jak je to naplánováno plošně.
Ministerstvo vnitra předloží také návrh na zavedení home office pro orgány a instituce státní správy. Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 10. 11. 2021

Vláda projednala návrhy změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

V opatření o povinném používání ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo, že výjimka z nošení respirátorů během vzdělávacích aktivit se od 15. listopadu nebude vztahovat na kolektivy, kde je více než 50 dětí, žáků nebo studentů, což platí především pro přednášky na vysokých školách.
Povinnost pravidelného testování zaměstnanců v léčebnách dlouhodobě nemocných a pobytových zařízeních sociálních služeb se od 15. listopadu rozšíří na všechna lůžková zařízení zdravotní a sociální péče a zároveň se bude toto testování týkat i osob připravujících se u poskytovatele na výkon povolání.
Ministerstvo zdravotnictví také rozhodlo, že od 15. listopadu bude stát platit vakcíny i cizincům s dlouhodobým legálním pobytem v ČR nad 90 dnů, kteří nejsou v ČR ani v EU plátci zdravotního pojištění a dosud si vakcinaci museli kompletně hradit. Nově si budou platit jen provedení samotného výkonu.
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 v České republice se bude Ministerstvo zdravotnictví a vláda zabývat i dalším možným zpřísněním protiepidemických opatření. Na zítřejší ráno bude svolána Rada vlády pro zdravotní rizika, k projednání dalších návrhů opatření, která vláda projedná v pátek. Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pátek 05. 11. 2021

Vláda projednala dílčí změny v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví

Od 15. listopadu se zpřísní pravidla pro návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče tak, že se zkrátí doby platnosti testů na obligátních 72 hodin u PCR a 24 hodin u RAT testu, přičemž zůstane možnost provést si samotest přímo při vstupu do objektu. Od 22. listopadu se změní i mimořádné opatření omezující provoz maloobchodu a služeb. Do opatření se doplňují pravidla pro lyžařské areály a lanovky, kdy provozovatelé budou muset zkontrolovat platnost OTN při prodeji jízdenek a skipasů a poté alespoň namátkově i u samotných lanovek a vleků, a změní se i podmínky pro pořádání hromadných akcí.
Zásadní změnou je, že u kulturních, uměleckých a sportovních akcí s návštěvností nad tisíc diváků se už nebude uznávat prokázání se antigenním testem a že u spolkových a podobných veřejných akcí se stanovuje jednotný limit účastníků uvnitř i venku na 1 000 osob.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 26. 10. 2021

Jednání Vlády ČR

Vláda vydala souhlas se změnami v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví vyhlášených na základě pandemického zákona, která vstoupí v platnost od 1. listopadu. Ministerstvo v nich mimo jiné zavádí povinné testování pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy v okresech nejvíce postižených aktuální vlnou pandemie covid-19: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testování se uskuteční ve dvou vlnách 1. a 8. listopadu. Testování se vyhnou očkované děti a ty které doloží potvrzení o prodělané nemoci nebo platný negativní výsledek antigenního nebo PCR testu absolvovaného u poskytovatele zdravotních služeb.
Zaměstnanci škol a dalších školských zařízení budou muset ve stejných termínech doložit rovněž OTN, případně na místě podstoupí antigenní samotest. Pro děti i zaměstnance, kteří se testovat odmítnou, bude až na jasně stanovené výjimky platit povinnost nosit celou dobu ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest – do 15 let roušku, pro starší respirátor. Povinnost prokázat se OTN budou mít i vysokoškoláci, kteří budou chtít být ubytováni na kolejích.
Upřesňuje se i mimořádné opatření k nošení ochrany dýchacích cest, kde se například doplňují výjimky z povinnosti používání respirátoru pro přesně stanovené zaměstnance – očkované pečující osoby v dětské skupině, zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou. Upřesňuje se i výjimka z povinnosti používání respirátorů pro osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti za podmínky postupu v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákoníku práce za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky (zdravotnickou obličejovou maskou).
Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 20. 10. 2021

Jednání Vlády ČR

Vláda na mimořádném jednání ve středu 20. října 2021 projednala zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s rostoucími počty nakažených nemocí covid-19. Vláda projednala změny v protiepidemických opatřeních, které v souvislosti se sílící vlnou epidemie covid-19 připravilo Ministerstvo zdravotnictví.
Od 25. října bude opět zavedena povinnost používat respirátor ve všech vnitřních prostorech budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky, např. pro pedagogické pracovníky při výuce nebo pro zaměstnance, kteří budou na pracovišti sami.
Od 1. listopadu pak bude platit, že provozovatelé restaurací, klubů, diskoték a dalších obdobných provozoven budou mít povinnost kontrolovat OTN, zda má zákazník platný test, očkování či potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Dojde také ke zkrácení doby platnosti testů – antigenní test bude nově platit jen 24 hodin, PCR test 72 hodin. Zároveň ministerstvo rozhodlo omezit úhradu preventivních testů na SARS-CoV-2. Nárok na bezplatné provedení testu (RAT antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování. Zároveň se ale zvyšuje věková hranice dětí, které se nemusejí prokazovat OTN, ze šesti na dvanáct let, a pokud se bude jednat o organizovanou sportovní soutěž, zvyšuje se tato věková hranice na 18 let. Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 27. 09. 2021

Jednání Vlády ČR

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila dílčí změny v protiepidemických opatřeních od čtvrtka 30. září. Týkají se hlavně kolektivů a testování:
 • Od 30. září rozvolní opatření týkající se testování. Neočkované děti, které splní podmínky, nebudou potřebovat test na různé volnočasové a sportovní aktivity. Základním kritériem pro rozvolnění bude stálý kolektiv. v praxi to znamená, že skupina dětí z jedné školy, která pojede na školní výlet do zoo, muzea, galerie, do divadla a podobně, test potřebovat nebude. Pokud by se akce účastnily děti z vícero škol, test potřebují. Povinností bude vedení docházky účastníků.
 • K rozvolnění dochází také u sportovní přípravy profesionálních i amatérských sportovců. Pokud je účast do 20 osob a kolektiv není proměnlivý, test nebude potřeba. Pokud se na aktivitě setkávají pokaždé jiní lidé, test potřeba bude.
 • Vláda schválila také časově omezené opatření týkající se nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, kdy bude povinnost mít ve volební místnosti nasazenou ochranu dýchacích cest tak, jak je tomu například v obchodě nebo veřejné dopravě. Výjimku budou mít pouze ti, kteří ji mají i v jiných případech – tedy lidé, kteří nemohou mít respirátor ze zdravotních důvodů nebo třeba lidé s poruchou autistického spektra.
 • Vláda schválila jedno ochranné opatření, a to, že od 30. září reaguje na rozsudek Městského soudu v Praze, který řekl, že nelze odlišovat v rámci udělování víz různé skupiny osob. Nově se připouští bez omezení, aby zastupitelské úřady projednaly žádosti cizinců z třetích zemí o dlouhodobá víza.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 30. 08. 2021

Zaměstnanci a klienti pobytových sociálních zařízení se budou od září pravidelně testovat

 • zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti a uživatelé těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.
 • nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované, prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu nemoci v hospicích. v případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty či uživateli sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Pravidelné testování se tak bude týkat například domovů pro seniory, lůžkových zařízení pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů či odlehčovacích pobytových služeb.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 23. 08. 2021

Preventivní testy na covid-19 zůstanou zdarma pro všechny pojištěnce, vláda také prodloužila výjimku z placení DPH u respirátorů

Vláda ČR na jednání v pondělí 23. srpna 2021 rozhodla o zachování testů na covid-19 zdarma pro všechny pojištěnce. Až do 31. října se prodlužuje výjimka z placení DPH u respirátorů.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Čtvrtek 19. 08. 2021

Vláda schválila změnu podmínek pro hrazení preventivních testů

Vláda na svém dnešním jednání rozhodla, že preventivní testy na covid-19 budou mít od září hrazené z prostředků zdravotního pojištění pouze osoby do 18 let, lidé mezi první a druhou dávkou očkování a pak ti, kteří budou mít od lékaře potvrzenou kontraindikaci očkování. Tyto testy slouží například k prokázání bezinfekčnosti při cestování, návštěvě restaurací nebo kulturních a sportovních akcí. Až dosud platilo, že nárok na úhradu preventivních testů mají všechny pojištěné osoby. a to na jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Od září bude preventivní testování hrazeno jen osobám do 18 let a rozočkovaným lidem, kteří jsou mezi 1. a 2. dávkou, nebo jim ještě neuplynulo 14 dní od 2. dávky či v případě Janssenu 14 dní od 1. dávky. Bezplatné preventivní testy budou mít také lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Hrazené i nadále budou testy indikované lékařem.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 16. 08. 2021

Vláda souhlasila s dalším mírným rozvolnění protiepidemických opatření

Vláda ČR na mimořádném zasedání v pondělí 16. srpna 2021 schválila plán testování žáků a studentů na začátku školního roku. Testování se nebude týkat dětí, které mají ukončené očkování, prodělaly onemocnění covid-19 nebo doloží potvrzení o provedení testu u poskytovatele zdravotních služeb. Schválila změnu pravidel od 1. září pro sportovní a kulturní akce. Od 1. září:
 • Zvýší se kapacita kulturních či sportovních akcí.
 • Rozvolní dr omezení pro návštěvníky zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav. Nově může provozovatel umožnit vstup takovému počtu lidí, aby bylo možné dodržet rozestupy 1,5 metru.
 • Rozvolnění se dotkne i restaurací. Tam bude nově moci sedět u stolů 6 lidí namísto dosavadních 4.
 • Změna se týká i kapacit diváků na kulturních přestaveních, sportovních utkáních, kongresech a vzdělávacích akcích. Zde bude možné naplnit až 100 % kapacity. v prostorech s kapacitou do 3000 diváků musí návštěvníci splnit některý z požadavků OTN.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 26. 07. 2021

Vláda souhlasila s dalším mírným rozvolnění protiepidemických opatření

Od 27.7.2021 musí mobilní operátoři vložit do uvítacích sms zpráv po příjezdu do České republiky informaci o povinnosti vyplnit elektronický příjezdový formulář.
Od 1. srpna pak dojde k mírnému rozvolnění protiepidemických opatření v obchodě a službách. Navýší se maximální povolené počty návštěvníků na kulturních, sportovních či společenských akcích, za zpřísněných požadavků na testy a další způsoby prokazování bezinfekčnosti bude možné na diskotékách, v klubech či restauracích tančit a zmenší se například minimální povolené rozestupy zákazníků v kadeřnictvích a obdobných provozovnách.
Na dvojnásobek ze současných nanejvýš deseti osob se zvýší i dosavadní limit používaný ve školství, například pro pravidla u zkoušek či na akademických obřadech.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 19. 07. 2021

Jednání Vlády ČR

Vláda projednala návrh ministra zdravotnictví na vydání nového mimořádného opatření, kterým se od 1. září změní podmínky pro bezplatné testování na nemoc covid-19. Nově budou mít nárok na testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze osoby mladší 12 let, ty s plně nedokončeným očkováním a také ti, kteří předloží lékařskou zprávu, že se ze zdravotních důvodů nemohou nechat naočkovat. Pro tyto osoby bude dál platit limit dvou bezplatných RT-PCR testů za měsíc a jednoho POC antigenního testu za 7 dní.

Pondělí 12. 07. 2021

Jednání Vlády ČR

V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění. Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. v případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

Čtvrtek 01. 07. 2021

Jednání Vlády ČR

Vláda nově změnila status lidí, kteří mají pouze jednu dávku očkování. Ta od pátku 9. července nebude stačit k prokázání bezinfekčnosti. Lidé se proto budou muset nechat testovat až do doby, kdy uběhne 14 dní po druhé dávce očkování. Vláda zrušila omezení 9 měsíců, kdy je očkování považováno za účinné. Bude na dobu neomezenou a uvidí se, zda pak bude nutné přeočkování. Testy po návratu ze zahraničí
Zpřísní se pravidla po příjezdu ze zahraničí. Na rozdíl od stávajících pravidel budou muset být testovaní přijíždějící z jakékoliv země. Konkrétní režim bude záviset na barvě dané země. Režim bude sjednocený pro zelené a oranžové země. Cestující z těchto států budou muset vyplnit příjezdový formulář a prokázat se antigenním testem starým maximálně 48 hodin. Pokud navíc zaměstnanec nebude mít negativní test po příjezdu za zahraničí, nesmí ho podle nového vládního nařízení zaměstnavatel na pracoviště pustit. Letecká společnost by člověka neměla vpustit na palubu, pokud nebude mít odjezdový formulář. Kontrola lidí po příjezdu má být pro hygienické stanice nyní priorita. U červených a tmavě červených zemí pro plně naočkovaného člověka žádné omezení neplatí. Ostatní budou muset jít do samoizolace a poté podstoupit PCR test. O zákazu cestování do zemí označených černě ministr řekl, že „není jednoznačné“. „To se mění na důrazné doporučení do černých, nejvíce rizikových, nejezdit. Řadí se sem země jako Tunisko. Od 12. 7. by tam byla zařazena i Velká Británie. Vláda dále schválila opatření, podle kterého musí být každý test vyšetřený na mutace. Hygienické stanice podle ministra musí vzorek trasovat do 48 hodin.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 28. 06. 2021

Jednání Vlády ČR

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Od 1. července už nebudou povinné respirátory na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ve vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb a na veřejných nebo soukromých akcích, kde bude uvnitř na jednom místě méně než 10 osob a venku 30 osob. Povinnost nosit alespoň roušku přestane platit na všech venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor) budou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Diskriminační RT-PCR vyšetření
Ministerstvo zdravotnictví také od 1. července nařídilo laboratořím, které testují PCR vzorky na přítomnost koronaviru, aby současně provedly u každého pozitivního vzorku tzv. diskriminační RT-PCR vyšetření na zjištění případné mutace koronaviru. Toto vyšetření budou mít povinnost provést u všech pozitivních vzorků do 24 hodin, případně si musí najmout jinou laboratoř, která toto vyšetření dokáže provést.
Plán na screeningové testování dětí
Ministerstvo zdravotnictví také předložilo vládě plán na screeningové testování dětí přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální a žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání po jejich návratu do školních lavic v září. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. září a na jeho zajištění bude potřeba zhruba 4,2 milionu antigenních testovacích sad. Část z nich pokryjí nespotřebované sady z aktuálního školního roku, zbytek dokoupí Správa státních hmotných rezerv.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 21. 06. 2021

Jednání Vlády ČR

Od soboty 26. června
Obchody
 • Nově bude platit pravidlo jednoho člověka na 10 metrů čtverečních.
Restaurace
 • V restauracích a klubech bude umožněna živá hudba, nikoliv tanec.
Služby
 • Kadeřnictví, kosmetika či masáže už nebudou muset poskytovat službu pouze jednomu zákazníkovi a nebude potřeba zákazníky evidovat.
 • V bazénech a wellness centrech se zvýší kapacita na 75 procent.
Kulturní akce
 • Od 1. července bude možné pořádat venku kulturní akce až pro 5 tisíc lidí, uvnitř budou moci být akce pro 2 tisíce návštěvníků.
 • Kapacita sálu bude moci být naplněna ze 75 procent.
 • Nově budou moci lidé konzumovat i v hledištích.
 • Pro provázené skupinky návštěvníků na hradech a zámcích nebude platit omezení na 10 lidí.?
Roušky
 • O používání roušek místo respirátorů, například v obchodech či veřejné dopravě, vláda rozhodne příští týden.

S platností od zítřka, tedy od úterý 22. června, se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, že byl plně naočkován látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou. Vzory schválených národních certifikátů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 14. 06. 2021

Jednání Vlády ČR

Od 15. června
 • Ruší se přísnější pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách a na pracovištích v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
 • Mezi výjimky z nařízení karantény a izolace se doplňují držitelé certifikátu o provedeném očkování, a to i pro certifikáty zemí EU a v dalších zemích s nízkým rizikem nákazy, na druhou stranu se ale ruší dosavadní výjimka pro osoby, které prošly první dávkou dvoudávkového očkovacího schématu
 • Do karantény či izolace nebudou muset ti, kteří jsou 14 dnů po ukončení vakcinace.
 • Mění se i podmínky pro testování studentů na vysokých školách, kde se prodlužuje platnost RT-PCR testů na sedm dnů a uznávat se budou i testy provedené v zaměstnání a samotesty.
Od 1. července
 • V bazénech a wellness centrech se zvýší kapacita na 75 procent.
 • V restauracích a klubech bude umožněna živá hudba, ale ne tanec.
 • V obchodech bude platit bude nově pravidlo jednoho člověka na 10 metrů čtverečních.
 • Kadeřnictví, kosmetika či masáže už nebudou muset poskytovat službu pouze jednomu zákazníkovi a nemusí zákazníky evidovat.
 • Bude možné pořádat venku také kulturní akce až pro 5 tisíc lidí, nově se bude moci také stát. Uvnitř budou moci být akce pro 2 tisíce návštěvníků, kapacita sálu bude moci být ale naplněna ze 75 procent.
 • Nově budou moci lidé konzumovat i v hledištích.
 • Pro provázené skupinky návštěvníků na hradech a zámcích nebude plati omezení na 10 lidí.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 07. 06. 2021

Jednání Vlády ČR

Od 8. června
 • dojde mimo jiné k narovnání podmínek pro vstup do provozoven služeb a sportovních či kulturních institucí. Jejich návštěvníci se budou moci prokázat všemi možnými způsoby včetně samotestu provedeného přímo na místě. U kulturních a sportovních akcí se rovněž navyšují počty povolených diváků tak, že je povoleno 50 procent kapacity k sezení, maximálně 1 000 lidí uvnitř, respektive 2 000 venku, a pokud venkovní prostory mají vyšší kapacitu než 2 000 míst, tak pořadatelé mohou navýšit počet diváků až na 25 procent celkového počtu míst k sezení.
 • Zmírňují se také pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, a to ve všech krajích s výjimkou Jihočeského, Libereckého a Zlínského. Nebudou se muset ochranné pomůcky používat žáci, studenti ani vyučující během sezení v lavicích či v posluchárnách. Stejná výjimka bude platit i pro zaměstnance na svých pracovištích, pokud na něm budou výhradně se svým spolupracovníkem. Pro celou republiku pak bude platit výjimka z používání ochrany dýchacích cest při zkouškách za podmínky, že zkoušený a zkoušející dodrží dvoumetrový odstup od ostatních osob.
 • upravují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, když se prodlužuje interval platnosti PCR testu na sedm dnů a POC antigenního testu na 72 hodin a uznávat se bude i test provedený zaměstnavatelem či školou. Očkované osoby se také budou moci prokázat certifikáty a test bude možné podstoupit přímo na místě. k seznamu zemí, jejichž očkovací či testovací certifikáty se uznávají na základě bilaterálních dohod, se od 8. června přidá i Srbská republika.
Od 11. června
 • Ministerstvo zdravotnictví upravuje termíny pro očkování druhou dávkou vakcín. U vakcíny COMIRNATY od firmy Pfizer /BioNTech na 38 až 42 dní od podání dávky první dávky, u vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca na 84 až 91 dní od podání dávky první dávky a u vakcíny MODERNA na 25 až 35 dní od podání dávky první dávky.
Vláda také odsouhlasila zrušení povinného testování u všech typů zaměstnavatelů, a to od 1. července. Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 31. 05. 2021

Jednání Vlády ČR

Umělecké školy
Na uměleckých školách bude moci zpívat společně až 30 studentů, nyní to bylo pouze šest. Dětské koutky
Povoluje se činnost dětských koutků v nákupních centrech za podmínky maximálně padesátiprocentní kapacity a vedení evidence osob, které službu využily, pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví. Fotografování ve škole
Do opatření o nošení ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo výjimku pro pořizování fotografií organizované školou nebo školským zařízením. Potvrzení o testu, nákaze či očkování
Na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) půjde stáhnout potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze nebo očkování včetně první dávky.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pátek 28. 05. 2021

Od pondělí budou moci za stanovených podmínek otevřít všechny zbývající služby, odsouhlasila vláda

Od pondělí 31. května budou moci lidé opět navštěvovat restaurace, bazény, sauny či kasina, pokud splní podmínku testování, očkování či prodělané nemoci a pokud provozovatelé zajistí nařízená protiepidemická opatření. Změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví schválila vláda na mimořádné schůzi v pátek 28. května 2021. Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 24. 05. 2021

Vláda projednala změny v mimořádných opatřeních

Od úterý 25. května
 • podmínky pro ubytovávání hostů v hotelích či penzionech se mění tak, že k dosud platným možnostem prokázání bezinfekčnosti se přidává možnost využít i potvrzení o absolvovaném testu od zaměstnavatele, čestné prohlášení o otestování ve škole nebo absolvování antigenního samotestu přímo na místě. Zároveň se povinnost prokazovat bezinfekčnost nebude vztahovat na děti mladší šesti let.
Od pondělí 31. května
 • Připravený je systém testování dětí na školách v přírodě a letních táborech. Pravidla budou platit od 31. května, pro obojí stejná. Režim pro dětské tábory bude stejný jako loni, jen doplněný PCR testováním.
 • Venkovní bazény se otevřou na 50 procent kapacity. Dovnitř se bude smět jenom do šaten. Tedy nikoli do sprch.
 • Budou se také moci konat skupinové prohlídky v muzeích a památkách pro nejvýše deset lidí nebo až 30 lidí s potvrzením o prodělaném covidu, o testu či očkování.
 • Sport venku bude až pro 150 lidí, uvnitř pro 75 lidí.
 • Pěvecké sbory budou mít umožněno činnost při účasti 30 lidí. Smějí si během zpěvu sejmout ochranu dýchacích cest, ale musí se vést evidence účastníků. Lidé mají mezi sebou mít rozestupy dva metry a také splněnu jednu z podmínek na očkování, testování nebo prodělání nemoci.
 • Budou moci již bez omezení otevřít zoo a botanické zahrady.
Od úterý 1. června
 • Se v Česku změní systém testování. Lidé budou mít v červnu zdarma dva PCR a čtyři antigenní testy. Doposud měli PCR test zdarma pouze v případě, že je na něj poslal lékař kvůli podezření na onemocnění covidem-19. Antigenní test pak bylo možné na pojišťovnu absolvovat každé tři dny. Plánovaný letní provoz testování ministerstvo zatím ve formě mimořádného opatření nemá a rovněž ho bude teprve ladit a představovat.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pátek 21. 05. 2021

Vláda chce nastavit pravidla pro tzv. covidové pasy, souhlasila i s prodloužením ochranné lhůty po prodělání covid-19 z 90 na 180 dnů

Lidem, kteří prodělali covid-19, bude od pondělí v případech, kdy je to vyžadováno jako jedna z alternativ umožnění vstupu či poskytnutí služby, prodloužena ochranná lhůta z 90 na 180 dnů. Uznáváno bude i očkování 21 dnů po první dávce. Změny příslušných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda na mimořádném jednání v pátek 21. května 2021.
Další změnou v mimořádných opatřeních, kterou vláda schválila a jež bude platit od pondělí, je zrušení zákazu používat ve školách a školských zařízeních šatny.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Středa 19. 05. 2021

ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ MÍSTO - ZMĚNA UPOZORNĚNÍ

Ve středu 26. 5. dojde v čase 7:30 - 13:00 hodin k plánované odstávce elektřiny. Z tohoto důvodu bude Antigenní odběrové místo v "Kokosu" otevřeno od 14:00 do 18:00 hodin. V případě, že máte již na tento den zarezervovaný termín pro antigenní testování v našem odběrovém místě (Bedřicha Smetany 55, Nymburk) v obvyklém čase, naši pracovníci vás kontaktují s náhradním termínem.
Děkujeme za pochopení.
Zdroj: Nemocnice Nymburk s.r.o

Pondělí 17. 05. 2021

Vláda odsouhlasila záměr dalšího rozvolnění protiepidemických opatření

Od úterý 18. května
Ochrana dýchacích cest
 • Mezi výjimky budou nově zařazeni sportovci a cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a také zákazníci v službách, kterým je poskytována péče v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby.

Od Pondělí 24. května
Školství
 • Na všech 2. stupních základních škol skončí rotační výuka. Nyní již neplatí v šesti krajích (Plzeňském, Pardubickém, Středočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém) a v Praze.
 • Obnoví se také teoretická výuka na středních školách. Žáci se budou testovat jedenkrát týdně.
 • Výuku mohou obnovit také vysoké školy, tam bude podmínkou dodržovat rozestupy 1,5 metru.
ZUŠ
 • Výuka v základních uměleckých školách bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků.
 • Ve Středisku volného času se pak může sejít najednou deset osob bez testu, s testem pak až 50 osob uvnitř, 100 venku.
Ubytování
 • Hotely, penziony a další ubytovací služby budou moci obnovit provoz, a to bez omezení kapacity.
 • Hosté se budou muset prokázat testem, očkováním, nebo proděláním covidu v posledních 90 dnech.
Sport
 • Od příštího týdne bude smět uvnitř sportovat ve skupině pohromadě až 12 lidí.
 • Na celém sportovišti pak bude moci být 30 osob místo deseti.
Akce
 • Od 24. května se bude moci kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale být zároveň naplněna maximálně poloviční kapacita prostoru.
 • Budou se moci konat také akce uvnitř s účastí maximálně 500 diváků a pořadatelé také mohou obsadit maximálně polovinu celkové kapacity.
 • Podmínkou účasti na všech zmíněných akcích bude buď negativní test, uplynutí 14 dní od dokončeného očkování či maximálně 90 dní od prodělané nemoci covid-19.
 • Oba typy akcí mohou navštěvovat jen sedící diváci, kteří musejí nosit respirátor.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pátek 14. 05. 2021

Vláda schválila konečnou podobu podmínek pro provoz zahrádek restaurací

 • Podle upraveného znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 17. května zákazník oprávněn vstoupit na zahrádku restaurace jen v případě, že je schopen doložit, že byl očkovaný nebo že prodělal covid-19 nebo že byl otestován podle ministerstvem stanovených pravidel. Oprávnění ke vstupu bude muset zákazník doložit při případné kontrole hygieniky nebo policisty.
 • Ministerstvo z konečného znění opatření vypustilo také zákaz provozovatelům zahrádek poskytovat hostům internetové připojení. Zrušení tohoto zákazu se bude týkat i velkých obchodních center, kde platil už několik měsíců.
 • Vláda odsouhlasila také vydání nového znění mimořádného opatření, které řeší povinnosti zaměstnanců a OSVČ, kteří byli pozitivně testováni během plošného testování v zaměstnání. Předchozí mimořádné opatření zrušil svým verdiktem Nejvyšší správní soud kvůli tomu, že bylo chabě odůvodněné. Ministerstvo zdravotnictví proto situaci napravilo, znění samotného opatření se nezměnilo.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 10. 05. 2021

Od zítřka mohou do lázní i samoplátci, v pondělí 17. května se otevřou zahrádky restaurací a rozběhne se kulturní život, odsouhlasila vláda

Od 17.května
 • Ve školách skončí na 1. stupni základních škol rotační výuka, v šesti krajích (Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Libereckém, Středočeském a Pardubickém) a v Praze skončí i na 2. stupni základních škol.
 • Otevřít by měly také zahrádky restaurací. Zákazníci budou muset mít negativní test na koronavirus, a to buď PCR, nebo antigenní. Na zahrádky budou moci také ti, kteří prodělali covid či mají očkování. U stolu pak budou moci sedět pouze 4 lidi, pokud nejsou ze stejné domácnosti.
 • Od 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku až pro 700 lidí, podmínkou bude negativní test na koronavirus, odstup nejméně 14 dnů od očkování nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19.
 • V nemocnicích budou znovu povoleny návštěvy.
 • Zoologické či botanické zahrady budou moci naplnit kapacitu na 50 procent. Dosud to bylo 20 procent.
Od 24. května
Další rozvolnění pak vláda plánuje na 24. května. Týkat by se mělo například škol či ubytovacích služeb.
 • Do škol by se měli k teoretické výuce vrátit studenti středních škol, na 2. stupních by měla ve všech krajích skončit rotační výuka.
 • Za čtrnáct dní by měly také otevřít ubytovací služby. Povinný zřejmě bude negativní test. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) by ale nemusela být podle původního plánu omezena jejich kapacita.
 • Kulturní akce bude možné pořádat zřejmě i uvnitř. Podmínkou bude maximální obsazení 50 procent kapacity míst k sezení a nejvíce 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku. Podmínkou bude opět očkování, test nebo odstup od prodělané nemoci ne delší než 90 dní.
Od 31. května
 • Žáci budou moci zřejmě vyjet na školy v přírodě.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Čtvrtek 06. 05. 2021

Od pondělí se rozvolní i ve zbývajících krajích, prodlouží se kompenzační bonus a covidové programy

Obchody:
 • Od pondělí 10. května otevře zbytek maloobchodu.
 • Povinné budou v provozovnách respirátory, platit bude také pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních.
Služby:
 • Obnovit provoz budou moci opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické služby, lanovky, střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Své pobočky budou moci otevřít také cestovní kanceláře a agentury, kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních nástrojů.
 • Bude umožněno konání veletrhů a výstav, přičemž budou povinné dvoumetrové rozestupy a 15 metrů čtverečních na osoby.
 • Zavřené stále zůstávají například bazény, fitness centra, dále pak restaurace, bary a ubytovací služby.
 • Svateb a pohřbů se bude moci nově účastnit 30 lidí.
Školství:
 • Od 10. května se otevře 2. stupeň základních škol navíc také v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském. Zlínském, Jihočeském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině.
 • Tam se také do školek vrátí všechny děti.
 • Nyní jsou školky a základní školy na 2. stupni otevřené již v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.
Ochranné prostředky dýchacích cest:
 • Od pondělí 10. května bude také nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách již jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.
 • Nebude tak již povinná na ulici, pokud jde po ní člověk sám.
Pravděpodobně od 17. května:
 • Zahrádky u restaurací by se mohly otevřít 17. května, stejně tak by mohly opět začít fungovat ubytovací služby. Vláda se ještě definitivně nerozhodla. Jasno by mělo být nejpozději příští čtvrtek.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 03. 05. 2021

Vláda projednala návrh na další fázi rozvolnění protiepidemických opatření od 10. května

 • Od 4. května budou moci ve Středočeském kraji a dalších 6 regionech, ve kterých už dnes platí pro školní docházku mírnější pravidla než ve zbytku republiky, docházet děti na skupinové konzultace nebo výuku ve vnitřních nebo vnějších prostorech na základních uměleckých školách a do středisek volného času. Tyto aktivity budou omezeny počtem dětí ve skupině a vázány na absolvování testu na covid-19.
 • Od pondělí 10. května vláda odsouhlasila i úpravu mimořádného opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nově už nebude povinné nosit ochranu venku tam, kde bude možné dodržet maximální počet dvou osob na méně než dvou metrech. Z tohoto pravidla pak bude platit výjimka na nezbytně nutnou dobu pro konzumaci potravin a nápojů mimo provozovny stravovacích služeb.
 • Od pondělí 10. května se vrátí do škol k prezenčnímu vzdělávání další skupiny žáků a studentů. Na vysokých školách se rozběhne klinická a praktická výuka a praxe ve zbývajících oborech vzdělávání, na střední školy se vrátí v rotační výuce žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře i ve zbývajících krajích, přičemž vláda ve čtvrtek na základě aktuálního epidemického vývoje rozhodne, zda se návrat bude týkat i žáků v Jihočeském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Stejná podmínka platí i pro návrat žáků druhého stupně základních škol či pro otevření středisek volného času. Změna v opatření také umožní konání zkoušek včetně přijímacích za stanovených podmínek.
 • Od pondělí 10. května skončí dosavadní systém výjimek povolujících nejdůležitější segmenty maloobchodu. Otevřít budou moci všichni maloobchodní prodejci, skončí i omezení sortimentu pro trhy a tržnice, podstatně se rozšíří i nabídka služeb, rozjet se budou moci i lanovky. Bez zákazníků se budou muset i nadále obejít restaurace, až na výjimky hotely a další ubytovací zařízení, kongresy, herny a kasina, vnitřní sportoviště s výjimkami pro organizovaný sport, vnitřní bazény a wellnes a další epidemiologicky velmi rizikové provozy.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Čtvrtek 29. 04. 2021

Od pondělí se vrátí do škol a školek děti v dalších třech krajích a v Praze, odsouhlasila vláda

 • Od pondělí 3. května se do škol budou moci vrátit v rotační výuce žáci druhého stupně základních škol a studenti nižšího stupně víceletých gymnázií a konzervatoří a také všechny děti z mateřských škol v sedmi regionech. Kromě již avizovaných Karlovarského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje vláda souhlasila s rozšířením seznamu o Liberecký, Pardubický a Středočeský kraj a hlavní město Prahu. v těchto krajích budou moci školáci také začít sportovat a bude platit výjimka z povinnosti testování pro školkové děti a otevřít budou moci i dětské skupiny.
 • V kraji se rozšiřuje i výjimka pro otevření muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů pro individuální prohlídky, možnost pořádat veletrhy a prodejní hospodářské výstavy za účasti veřejnosti a také možnost obnovení sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let organizované sportovními svazy ve venkovních areálech za stanovených protiepidemických podmínek. Vláda zároveň schválila úpravu podmínek pro klienty otevřených služeb péče o tělo. Podle nové úpravy bude možné obsloužit i zákazníka, který se prokáže potvrzením zaměstnavatele či školy o provedeném testu, případně se otestuje přímo v provozovně.
 • Od 3. května se jen jednou týdně budou muset testovat ti žáci, kteří už do škol pravidelně chodí. Nově se vracející ročníky škol zůstanou v režimu dvou testů týdně. Do učeben se budou moci vrátit na klinickou a praktickou výuku a praxi studenti všech ročníků studijního programu veterinární lékařství.
 • Od 3. května se také zmírní pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení tak, že se preventivní testování bude provádět jen jednou týdně.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 26. 04. 2021

Od 3. května se otevřou kadeřnictví a další služby péče o tělo, ve třech krajích se vrátí do škol další žáci

Od pondělí 3. května se po celé republice budou moci otevřít kadeřnictví, pedikúry či kosmetické salony. v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se navíc budou moci za dodržení protiepidemických opatření vrátit do škol v rotační výuce i žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, žáci prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žáci 2. stupně základní školy. Příslušné změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví projednala vláda ČR na schůzi v pondělí 26. dubna 2021.
 • Tzv. služby péče o tělo společně i služby péče o zvířata budou umožněny za podmínky, že se každý člen personálu věnuje jen jednomu klientovi, mezi zákazníky budou alespoň dvoumetrové rozestupy a každý z klientů se prokáže platným negativním testem na covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci v posledních nanejvýš 90 dnec.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pátek 23. 04. 2021

Nové mimořádné opatření MZ ČR z 23. 4. 2021

Provoz obchodů a služeb zůstane zatím kvůli epidemii koronaviru omezený. Po výtkách soudu opatření neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100, musejí se ale rozdělit na dvacetičlenné skupiny ve dvoumetrových rozestupech. Nové opatření také už neobsahuje pravidla zakazující hromadný zpěv či vyžadující sezení při bohoslužbách, stejně jako v jiných vnitřních prostorech staveb ale účastníci musejí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy.
Zdroj: Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR

Změna provozní doby antigenního odběrového místa - zůstane původní

NA ČETNÉ ŽÁDOSTI OBČANŮ PROVOZNÍ DOBA ANTIGENNÍHO ODBĚROVÉHO MÍSTA v KOKOSU ZŮSTÁVÁ 6.30-14.30 (pondělí – pátek)
Zdroj: Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Čtvrtek 22. 04. 2021

Vláda projednala plán dalšího rozvolňování, záviset bude na počtu nově nakažených v populaci

Klíčem k dalšímu rozvolňování života v České republice, který je teď stále omezen kvůli trvající epidemii nemoci covid-19, bude především výskyt nových případů na 100 000 osob za sedm dnů. Scénář dalšího postupu projednala vláda ČR na mimořádném jednání ve čtvrtek 22. dubna 2021.
Další rozvolnění Ministerstvo zdravotnictví plánuje v případě příznivého vývoje epidemie na pondělí 3. května, kdy by se v režimu jeden na jednoho mohly otevřít za přísných hygienických podmínek služby péče o tělo a péče o zvířata. v regionech, kde výskyt nových případů nepřekročí 100 záchytů na 100 000 obyvatel týdně, by se mohli do škol vrátit v rotační výuce i žáci 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří, otevřeny galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek a umožněn venkovní amatérský sport dětí až ve 20 osobách. a pokud se podaří stlačit počty nově nakažených pod tuto hranici v celostátním průměru, bude za stanovených pravidel otevřen i veškerý dosud zavřený maloobchod a zbývající sortiment venkovních trhů a tržišť.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Změna provozní doby antigenního odběrového místa

Upozorňujeme na úpravu provozní doby antigenního odběrového místa. Nově – od zítřka 23. 4. 2021 bude antigenní odběrové místo v provozu od 7:00 do 12:00 hodin.
Antigenní odběrové místo najdete v Obecním domě "Kokos" - vchodem z Havlíčkovy ulice (u autobusové zastávky Havlíčkova-kostel). Antigeny jsou prováděny zdarma pro všechny osoby s platným zdravotním pojištěním v ČR a pokud neabsolvovali v posledních třech dnech jiné testování. Výsledek se dozvíte na místě během cca 15 minut od provedení. Samozřejmostí je i potvrzení o testování.

Pondělí 19. 04. 2021

Jednání vlády ČR 19.04.2021

Od 21. dubna bude upřesněno opatření nařizující nošení ochrany dýchacích cest tak, že účastníci přijímacích zkoušek na střední školy budou moci místo respirátoru použít i zdravotnickou roušku či obdobný certifikovaný ochranný prostředek.
 • Od 21. dubna bude povolena činnost dětských skupin v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. v ostatních regionech bude povolena jen pro děti, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo pro poskytování služby péče o dítě rodičům vybraných profesí a zaměstnavatelů.
 • Od 24. dubna bude spuštěno plošné testování na vysokých školách, a to za obdobných podmínek jako v ostatních plošně nařízených segmentech. Testovat se budou studenti, kterým bude následně od 26. dubna umožněno zúčastnit se prezenční výuky. Testování nejméně jednou za sedm dní bude jednou z podmínek účasti na prezenční výuce, i v tomto případě platí výjimky pro kompletně očkované či osoby, které prodělaly covid-19 v posledních 90 dnech. Testování zajistí přímo vysoká škola, nebo si student může přinést platný vlastní test provedený v autorizovaném testovacím místě. Tato povinnost se nebude vztahovat ani na účastníky individuálních konzultací či individuální výuky.
 • Od 26. dubna se budou moci středoškoláci účastnit praktické výuky. Studenti posledních ročníků vysokých škol budou moci nastoupit na praktickou a klinickou výuku.
 • Od 26. dubna se budou moci v Karlovarském a Královéhradeckém kraji vrátit i další děti do školek.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 12. 04. 2021

PCR odběrové místo má od pondělí 19. 4. 2021 novou otevírací dobu

PCR odběrové místo má od pondělí 19. 4. 2021 novou otevírací dobu. Nechat se otestovat PCR metodou můžete každý všední den od 7:00 do 12:00 hodin. Na test můžete přijít i bez objednání. Testovat se mohou v tento čas jak osoby se žádankou, tak i samoplátci. Pro samoplátce platí, že je potřeba nejprve uhradit platbu za PCR test na pokladně nebo recepci nemocnice (cena testu je 1510,- Kč za test + 250,- Kč za případné písemné potvrzení). Výsledek se dozvíte formou SMS zprávy do 48 hodin od testování. Pokud potřebujete písemné potvrzení o výsledku testu, dostanete jej na recepci nemocnice po předložení Vaší SMS o výsledku testu z laboratoře. Pokud je někdo objednán na konkrétní čas, jde samozřejmě na řadu v daný čas. Fronty se ale příliš netvoří, rušněji bývá obligátně ráno hned po otevření. Na testovacím místě prosíme o dodržování základních hygienických opatření (respirátory na nosu a ústech, rozestupy, dezinfekce rukou) a dodržování pokynu personálu.
Zdroj: Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Pondělí 12. 04. 2021

Vláda projednala několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví

Vláda v souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasila změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.
Vláda projednala také několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví:
 • Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena.
 • Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií.
 • Nově povolilo skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků i na středních školách a vyšších odborných školách a konzervatořích, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.
 • Poskytovatelé sociálních služeb musí omezit poskytování sociálních služeb a sociální služby poskytovat v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. v nařízení jsou stanoveny i podmínky, za jakých je možné tyto služby poskytovat, jako je například nošení respirátorů při poskytování terénních služeb klientům.
Zdroj: Výsledky jednání vlády 12. dubna 2021

Provoz škol a školských zařízení od 12. dubna

Sobota 10. 04. 2021

MZČR upravilo mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021

K úpravě dochází v setkávání lidi na veřejnosti v maximálním počtu dvou osob. Výjímky uvádí opatření v bodu č. 16. Omezení se rovněž dotkne rekreačního sportování a organizovaných tréninků amatérů včetně dětí a mládeže na venkovních sportovištích.

Úterý 06. 04. 2021

Od pondělí se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí, do škol a školek se vrátí první děti

V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda ČR na jednání v úterý 6. dubna 2021 schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Zároveň v opatřeních dojde k řadě změn – do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu a dojde k dílčím změnám v pravidlech pro maloobchod a služby.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 29. 03. 2021

Antigenní testovaní i o velikonocích

Antigenní testovací místo bude otevřeno i přes velikonoční pátek a pondělí (2. a 5. 4.) ve standardním režimu, tzn. od 6:30 do 14:30.
Jak víte, přijít můžete i bez objednání.
Adresa: Obecní dům "Kokos" - vchod z Havlíčkovy ulice (u autobusové zastávky Havlíčkova-kostel).
(PCR testování funguje ve standardním otevíracím režimu: po-čt 7:00-15:00, pátek 7:00-13:00, pro samoplátce 8:00-11:00, přes VELIKONOCE bohužel neodebíráme).
Zdroj: Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Pátek 26. 03. 2021

Vláda prodloužila nouzový stav i všechna dosud platná krizová opatření

Vláda na mimořádném jednání v pátek 26. března 2021 rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Čtvrtek 25. 03. 2021

Změna provozu odběrového místa PCR v nemocnici Nymburk

PCR odběrové místo má v pátek upravenou otevírací dobu, a to na 7:00 – 13:00 hodin (dosud bylo do 15:00).
Ostatní dny platí stávající otevírací doba, tzn. pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:00.
Vše ostatní zůstává stejné, včetně času odběru samoplátců, u nich funguje příjem v čase 8:00 – 11:00 hodin.
Více info - ZDE

Úterý 23. 03. 2021

PCR testování i pro samoplátce

Od úterý 23. 3. 2021 provádí Nemocnice Nymburk PCR testování i pro samoplátce, tedy nejen pro osoby se žádankou od hygienika nebo praktického lékaře. Samoplátci se mohou nechat testovat denně (pondělí - pátek) v čase 8:00 – 11:00 hodin, bez rezervace na konkrétní hodinu. Přednost však mají vždy osoby se žádankou a konkrétním termínem objednání. Odběr je prováděn standardně výtěrem z nosohltanu a výsledek se testovaný dozví do 48 hodin formou SMS zprávy. Ujistěte se, že u administrace máte správně zadané svoje údaje.
Zájemce předem zaplatí na pokladně nemocnice nebo na recepci (na recepci pouze pro platby platební kartou) a s potvrzením o platbě mu bude v PCR odběrovém místě proveden test.
PCR odběrové centrum se nachází mimo areál Nemocnice Nymburk, v ulici Nerudova, za městským bazénem (areál bývalé tržnice). Cena testu je 1.510,- Kč (viz platný ceník Nemocnice Nymburk).
Potvrzení o testování Vám vydá recepce nemocnice a může být vydáno teprve po předložení potvrzovací SMS zprávy z laboratoře.
Žádáme všechny zájemce o testování, aby dodržovali základní hygienická opatření: zakrytí nosu a úst respirátorem, dodržování rozestupů a dezinfekci rukou u vstupu. Chráníte tím sebe i nás.
Děkujeme
Zdroj: Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Pondělí 22. 03. 2021

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, testovat se budou muset i OSVČ a neziskovky

Vláda ČR rozhodla na jednání v pondělí 22. března 2021, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení trvání nouzového stavu na území České republiky o 30 dnů, tedy do 27. dubna. Souhlasila také s rozšířením povinného testování zaměstnanců o nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné a o všechny nestátní neziskové organizace a uvolnila finanční prostředky na mimořádné odměny pro zaměstnance hygienických stanic a zdravotních ústavů.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Čtvrtek 18. 03. 2021

Vláda prodloužila protiepidemická opatření až do 28. března a rozšířila povinné testování i na veřejné zaměstnavatele s méně než 50 zaměstnanci

Platná protiepidemická opatření budou na území České republiky platit s drobnými úpravami o týden déle, až do 28. března. O jejich prodloužení rozhodla na mimořádném jednání ve čtvrtek 18. března 2021 vláda ČR. Schválila také další rozšíření povinného testování zaměstnanců o zbylé zaměstnavatele ve veřejném sektoru. od pondělí 22. března, bude platit rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 15. 03. 2021

Povinně testovat zaměstnance budou muset i malé firmy, odsouhlasila vláda

Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně deset osob. Vydání příslušného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila v pondělí 15. března 2021 vláda ČR. Vláda odsouhlasila také několik dílčích úprav platných protiepidemických opatření. Rozšířila okruh rodičů, jejichž dětem musí obce zajistit školní či předškolní péči, o starosty obcí.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Přesun Antigenního odběrového centra do Obecního domu

Antigenní odběrové centrum (AOC) je přesunuto z budovy E v areálu Nemocnice Nymburk, a to od pondělí 15. 3. 2021, do Obecního domu „Kokos“ – vchod z ulice Havlíčkova, vedle kostela (Husův sbor). Vchod je označen.
Provozní doba AOC bude pondělí – pátek, 6:30 – 14:30 hodin.
AOC bude přijímat jak objednané (přes Reservio), tak i lidi BEZ OBJEDNÁNÍ!
Více: ZDE

Středa 10. 03. 2021

Distribuce respirátorů ze skladů Potravinové banky

Město Nymburk obdrželo respirátory a roušky od Potravinové banky. Respirátory a roušky jsou určeny jen pro seniory od 65 let s trvalým bydlištěm v Nymburce, kteří jsou v nouzi nebo ohrožení, nebo nejsou schopni zajistit si ochranné prostředky jiným způsobem. Respirátory a roušky si zájemci splňující výše popsané podmínky budou moci vyzvednout po předložení občanského průkazu ve vchodu Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nymburk, budova B, ulice u Staré sladovny 165 pouze v předem stanovených termínech. Množství na osobu je 5 respirátorů a 5 roušek. v měsíci březnu 2021 jsou termíny následující:
Pátek 12. 3. 20219 – 11 hodin
Úterý 16. 3. 202113 – 16 hodin
Pátek 19. 3. 2021 9 – 11 hodin
V případě zájmu budou vypsány a zveřejněny další termíny. Upozorňujeme, že v jiných termínech nelze ochranné prostředky vyzvednout. Prosíme občany, aby při vyzvedávání roušek a respirátorů dodržovali rozestupy a měli zakrytá ústa a nos respirátorem či nanorouškou.

Úterý 09. 03. 2021

Nová linka pomoci

Potřebujete pomoci s registrací či rezervací očkování? Zřídili jsme pro takový případ novou linku města. Každý všední den od 8 do 15 hodin můžete volat na číslo 722 972 450.
Upozornění: do rezervačního systému Reservatic nemáme přístup, nemůžeme vám tudíž poskytnout informace ke konkrétnímu případu. S těmito dotazy se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Pátek 05. 03. 2021

Vláda uložila pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických škol, testování bude povinné i pro zaměstnance ve veřejném sektoru

Od pondělí 8. března je uložena pracovní povinnost i žákům a studentům lékařských fakult a zdravotnických škol, kteří dovršili 18 let. Krizové opatření, které umožní hejtmanům a pražskému primátorovi využít je pro práci ve zdravotnických zařízeních, schválila vláda na mimořádném jednání v pátek 5. března 2021. Současně kabinet rozhodl rovněž o zahájení povinného plošného testování zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Úterý 02. 03. 2021

Zaměstnanci se budou moci stravovat v závodních jídelnách, musí ale dodržet rozestupy

Vláda na mimořádném jednání v úterý 2. března 2021 odsouhlasila úpravy několika protiepidemických opatření.
Platné od 3.března:
 • Zaměstnanci mohou opět využívat závodních jídelen i k přímé konzumaci pokrmů. U jednoho stolu ale bude smět sedět jen jeden strávník, a pokud se jedná o dlouhý stůl, musí být mezi strávníky alespoň dvoumetrová mezera nebo mechanické překážky, které brání šíření kapének.
 • Pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou nakaženou koronavirem SARS CoV-2 a nelze dodržet podmínky její izolace od ostatních členů domácnostiod ostatních členů domácnosti. Délka karantény se v tomto případě zkracuje z 21 dnů na 14 dnů.
 • Mezi výjimky ze zákazu vycházení v denní době se nově doplňuje účast na shromáždění a upřesňuje se, že osoby, které se takového shromáždění účastní, musí používat respirátor či chirurgickou roušku či obdobně účinný certifikovaný prostředek na ochranu dýchacích cest.

Pondělí 01. 03. 2021

Mimořádná opatření nařízená dne 1. 3. 2021

 • Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani
  Vzhledem k potřebě i nadále provádět antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb se umožňuje toto testování provádět i nadále přímo u těchto poskytovatelů, a za dodržení nastavených podmínek bude možné žádat úhradu ceny práce i materiálu z veřejného zdravotního pojištění, tak, jak je nastaveno v antigenních testovacích centrech. Zároveň se ale omezuje okruh osob, které mohou absolvovat antigenní test u poskytovatelů sociálních služeb, a to z důvodu omezení vstupu veřejnosti, jako prevence zavlečení infekčního onemocnění do těchto zařízení.
 • Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani
  Vzhledem k nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné testování zaměstnanců, je umožněno provádění antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké použití laickou veřejností, a při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu, a při pravidelném opakování s frekvencí minimálně 1x týdně dojde k postupnému vychytávání infikovaných převážně asymptomatických osob. V případě pozitivního záchytu bude výsledek nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR. Na základě provedeného konfirmačního testu standardní metodou RTPCR lze pozitivní osobě nařídit izolaci dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování izolací a karantén a zahájit epidemiologické šetření s cílem nařídit karanténu všem osobám, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou.
 • Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani
  Vzhledem k potřebě i nadále provádět antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb se umožňuje toto testování provádět i nadále přímo u těchto poskytovatelů, a za dodržení nastavených podmínek bude možné žádat úhradu ceny práce i materiálu z veřejného zdravotního pojištění, tak, jak je nastaveno v antigenních testovacích centrech. Zároveň se ale omezuje okruh osob, které mohou absolvovat antigenní test u poskytovatelů sociálních služeb, a to z důvodu omezení vstupu veřejnosti, jako prevence zavlečení infekčního onemocnění do těchto zařízení.

Vláda navrhne Parlamentu zvýšit lidem v karanténě náhradu mzdy, firmy budou mít povinnost testovat své zaměstnance

Zaměstnanci v karanténě by mohli čtrnáct dnů pobírat náhradu mzdy ve výši sto procent denního vyměřovacího základu. Příslušný návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě schválila Vláda ČR na jednání v pondělí 1. března 2021. Rozhodla také o povolání dalších vojáků na pomoc Policii ČR a odsouhlasila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bude zavedeno pravidelné testování zaměstnanců ve firmách na covid-19.
Kabinet projednal i několik dílčích změn v přijatých protiepidemických opatřeních. Od 2. března budou zakázány také zkoušky v autoškolách a ke stejnému datu bude zakázáno, aby zaměstnanci konzumovali jídlo přímo v provozovně zaměstnaneckého stravování. Závodní jídelna či bufet tedy budou sloužit pouze pro prodej nebo výdej pokrmů. Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Sobota 27. 02. 2021

Přijatá opatření od 1. března přehledně

Volný pohyb osob
 • Od pondělí platí zákaz opouštět území okresu, na kterém má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři a na úřad.
 • Pro cesty mimo vlastní okres bude při cestě do zaměstnání potřeba například potvrzení zaměstnavatele. Pro cesty k lékaři či na úřady pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.
 • Vzory formulářů:
  vzor čestného prohlášení v pdfword
  vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdfword
  vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdfword
 • I v rámci okresu budou povoleny jen nezbytné cesty, například na nákupy, a to v nezbytném počtu osob. Návštěvy příbuzných v rámci okresu nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.
 • Cesty do přírody a sportování - možné jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
 • okres Nymburk [jpg], území města Nymburk [jpg]
Základní a mateřské školy
 • Od pondělí se zavřou všechny školy, školky a dětské skupiny s výjimkou těch, které fungují při zdravotnických zařízeních a které jsou určené pro pracovníky záchranných složek (IZS). Vedení města společně s odborem školství, kultury a památkové péče zajistí péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí ve městě Nymburk, vyčleněna byla jedna z MŠ.
 • Postup pro umístění dětí dle NV
Fungování Městského úřadu Nymburk
 • Provoz bude zajišťován v souladu s nařízením vlády pouze v nezbytně nutném rozsahu. Úřední hodiny zůstávají stejné, ale prosíme občany, aby omezili návštěvu jen na neodkladné záležitosti. Doklady, které pozbyly platnosti v době nouzového stavu platí i nadále.
Ochrana dýchacích cest
 • Končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru. V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.
 • Ochrana dýchacích cest bude nově povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami, ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel.
Oblast maloobchodu a služeb
 • Vláda zredukovala počet výjimek, nejsou mezi nimi nadále například prádelny a čistírny, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví nebo prodejny dětského oblečení a obuvi.
 • Otevřené budou dál potraviny, lékárny, drogerie, optiky a výdejny zboží.
U stravovacích provozů se režim nemění, nadále budou moci prodávat přes výdejní okénka.

Pátek 26. 02. 2021

Když přijde zvací SMS s PIN2, musíte si termín rezervovat do 72 hodin, jinak propadne i registrace

Po obdržení zvací SMS s PIN2 máte 72 hodin na rezervaci termínu očkování na reservatic.com/ockovani. Pokud to nestihnete, platnost PIN2 propadá, rezervace vám nebude umožněna. Zároveň vám ale propadá i registrace. Je to z důvodu, aby např. osoby, které o očkování už nemají zájem, neblokovaly termíny dalším čekajícím na očkování. Pokud budete mít zájem o nový termín očkování, proveďte registraci znovu. Dle věku budete zařazení v soupisu registrací na preferované Očkovací místo.
Původně byl PIN2 platný až do úspěšného provedení rezervace.

Zdroj: ockovani.kr-stredocesky.cz/Aktualita-2402-zrusenipin2

Vláda vyhlásila nouzový stav do 28. března, od pondělí se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět uzavřou školy

Od soboty 27. února bude na území České republiky platit nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. března, ho na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR
Účinnost od 27.2.2021 do 28.2.2021

Středa 24. 02. 2021

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do konce března

Na mimořádném jednání ve středu 24. února 2021 schválila vláda Andreje Babiše návrh žádosti Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na prodloužení doby nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky, a to do 31. března. Zabývala se také návrhem na samotestování zaměstnanců antigenní testy ve firmách a osob samostatně výdělečně činných s finanční podporou zdravotních pojišťoven.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 22. 02. 2021

Od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky

Od čtvrtka budou muset lidé v České republice na vybraných veřejně přístupných místech povinně nosit respirátor či jednorázové chirurgické roušky. Zpřísnění mimořádného protiepidemického opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda ČR na jednání v pondělí 22. února 2021. Rozhodla také o dalším prodloužení podpůrného programu Antivirus či o dalším bezplatném poskytnutí osobních ochranných prostředků pro zaměstnance škol a pro osoby ohrožené chudobou.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Čtvrtek 18. 02. 2021

Výzva občanům k dodržování opatření

Radní pro zdravotnictví města Nymburk MUDr. Aleš Toman, MBA, a předseda okresního sdružení České lékařské komory v Nymburce MUDr. Martin Dvořák apelují na občany, aby dodržovali základní protiepidemická opatření. Upozorňují na to, že záleží na zodpovědném přístupu každého z nás.

Výzva v PDF

Očkovací průkaz je již online

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. Tento očkovací portál, který je součástí modulu „Očko“ Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.
Zdroj: Očkovací průkaz je již online (https://koronavirus.mzcr.cz/)

Pondělí 15. 02. 2021

Městský úřad rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost

O víkendu vláda zrušila platnost nařízení omezujících úřední hodiny úřadů. V souvislosti s tím město mění, počínaje středou 17. února, otevírací hodiny. V pondělí a ve středu bude úřad otevřen pro veřejnosti v době 8 - 12 hodin a 13 - 17 hodin. Současně se znovu spouští rezervační systém. Ve čtvrtek budou obslouženi pouze předem objednaní, a to v době od 8 do 12 hodin. Pokladna je nově otevřena v pondělí a ve středu v 8 - 12 hodin a 13 - 17 hodin. Podatelna a Czech POINT jsou navíc přístupné i v úterý a ve čtvrtek v čase od 8 do 12 hodin, v pátek je zavřeno. Vše přehledně viz leták. Prosíme občany, aby se i nadále snažili komunikovat hlavně přes telefon a elektronickou cestou. Samozřejmě ani radnici se nemoc nevyhnula. Dosud se však dařilo zajistit plný chod jednotlivých odborů i díky rozdělení úředníků na týmy, které se nepotkávají. Tato praxe se osvědčila, je tak minimalizováno riziko zavření celého odboru, k čemuž už v jiných městech dochází. I nadále apelujeme na občany, aby zvážili cestu na radnici a chránili tak i sebe. Děkujeme za pochopení.
Upravené úřední hodiny [PDF/695kB]

Město Nymburk v nezbytném případě zajistí pro seniory nad 80 let žijící v Nymburce odvoz na očkování

Město Nymburk v nezbytném případě zajistí pro seniory nad 80 let žijící v Nymburce odvoz na očkování proti COVID-19, volejte 325 501 423 nebo 724 107 093.

Neděle 14. 02. 2021

Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový stav na 14 dnů

Vláda ČR na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2020 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2. V platnost vstoupí 15. února v 00.00 hodin a trvat bude čtrnáct dnů, tedy do 28. února. Naváže tak na nouzový stav, který končí v neděli 14. února o půlnoci.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pátek 12. 02. 2021

Fungování MěÚ Nymburk po neprodloužení nouzového stavu

Vzhledem k neprodloužení nouzového stavu PS ČR je jednou z možností dalšího vývoje ukončení účinnosti vládního opatření o omezení provozu úřadů ke dni 14. 2. 2021.
Vzhledem k probíhajícím jednáním mezi vládou a kraji bude v týdnu od 15. 2. 2021 MěÚ Nymburk prozatím fungovat podle stávajících pravidel (úřední hodiny, provozní hodiny podatelny a pokladny). V pondělí 15. 2. 2021 Vás budeme informovat a případně rozhodneme o dalším postupu.

Čtvrtek 11. 02. 2021

Jednání Poslanecké sněmovny ČR

Poslanecká sněmovna ČR na svém dnešním jednání neprodloužila nouzový stav. Informační leták hejtmanky s informací o výsledku z dnešního jednání poslanecké sněmovny - neprodloužení nouzového stavu.[513kB/PDF]

Mimořádné jednání Vlády ČR

Vláda ČR dnes na mimořádném jednání zakázala od půlnoci ze čtvrtka na pátek lidem z okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou nejvíce postiženy koronavirem, aby je opouštěli. Platí i zákaz pro ostatní, aby do těchto okresů jezdili. Netýká se to cest za prací a do školy. V těchto okresech bude také povinné nosit respirátor FFP2 či chirurgickou roušku.

Pondělí 08. 02. 2021

Jednání Vlády ČR

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, tedy do 16. března. Vláda současně projednala dílčí úpravu v krizovém opatření omezujícím činnost maloobchodu a služeb. Od úterý 9. února umožní činnost provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, jež jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti. Rozšíří se i povolené vzdělávací akce a zkoušky, a to o praktickou přípravu na výkon regulovaného povolání sociální pracovník, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti podle zákona o dráhách a o rekvalifikační kurzy zabezpečované Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pondělí 01. 02. 2021

Středočeský kraj spouští speciální informační web

Především občanům Středočeského kraje je určen nový informační web https://ockovani.kr-stredocesky.cz/. Stránka obsahuje informace o podmínkách a očkování v kraji, odpovědi na základní otázky, seznam očkovacích míst i užitečných kontaktů. Nejen pro média je určena část věnovaná statistikám z oblasti očkování.
Více na webu: https://ockovani.kr-stredocesky.cz/
Informační leták - Vše o očkování ve Středočeském kraji [PDF/541kB]

Čtvrtek 28. 01. 2021

Vláda přistoupila k úpravám opatření, od soboty bude nařízeno další omezení využívání hotelových služeb či kontaktů

Od soboty 30. ledna dojde v České republice k dílčím změnám krizových opatření, které mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 28. ledna 2021 se na tom shodla Vláda ČR.
Více v Tiskové zprávě Vlády ČR
Úpravy v omezení v pohybu
 • Doporučení omezení kontaktu s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytě nutnou míru.
 • Cestovat lze na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti.
 • Důrazné doporučení, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje.
 • Doporučeno při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95.

Úpravy v omezení v oblasti maloobchodu a služeb
 • Uzavření vleků a lanovek pro veřejnost
 • Ubytovací služby mohou využívat pouze osoby na služební cestě a bez dalšího doprovodu. Musí mít nutné potvrzení od zaměstnavatele či objednatele služby
 • Z výjimek byly nově zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

Dochází k zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních
Interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny

MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na tiskové konferenci představil, jak budou letos vypadat maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na vyšších odborných školách a konzervatořích. „Vyslechli jsme si nejen pozici samotných studentů, ale zároveň jsme se o tom bavili s učiteli a řediteli škol a snažili se nalézt takové řešení, které bude zohledňovat složitost současné situace. Věřím, že se nám podařilo najít vybalancované řešení,“ řekl v úvodu tiskové konference ministr školství. Více v Tiskové zprávě MŠMT
Informační leták - Jak budou vypadat letosní maturity? [PDF/463kB]

Pátek 22. 01. 2021

Vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 14. února, umožní činnost dětských skupin

Nouzový stav v České republice bude nově platit do 14. února. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla o jeho prodloužení na mimořádném jednání v pátek 22. ledna 2021 Vláda ČR.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky

Čtvrtek 21. 01. 2021

Ministerstvo zdravotnictví upravilo centrální rezervační systém

Ministerstvo zdravotnictví představilo upravený centrální rezervační systém, který reaguje na situaci s nedostatečnými dodávkami vakcín ze strany dodavatelů. Oproti původní verzi si zájemci o očkování mohou od 22. ledna konkrétní termín rezervovat až v momentě, kdy na jejich vybraném očkovacím místě budou dostupné vakcíny, o čemž budou informováni prostřednictvím SMS. Nadále platí, že se přes web registrace.mzcr.cz aktuálně hlásí lidé starší 80 let. s přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, praktičtí lékaři nebo lékárníci.
Více v Tiskové zprávě MZČR
Informační leták - Očkování centrální rezervační systém [JPG/545kB]

Poslanecká sněmovna ČR dnes na svém jednání prodloužila nouzový stav

Poslanci na dnešním jednání Poslanecké sněmovny schválili prodloužení nouzového stavu do 14. února.

Pondělí 18. 01. 2021

Jednání Vlády ČR

Vláda souhlasila s drobnou úpravou dosud platných pravidel, která začnou platit od 19. ledna. Nejdůležitější změnou je otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Umožní také profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. Schválila také opatření, které umožní nahradit dočasně vstupní lékařskou prohlídku a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Pátek 15. 01. 2021

Ministerstvo zdravotnictví spustí centrální rezervační systém

Ministerstvo zdravotnictví v pátek 15. ledna v 8:00 spustí pro vybranou skupinu populace nový centrální rezervační systém pro očkování proti COVID-19. Hlásit se mohou lidé starší 80 let přes web https://registrace.mzcr.cz/, https://crs.uzis.cz/ nebo telefonní linku 1221. s přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, ale také jejich praktičtí lékaři.
Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR

Pondělí 11. 01. 2021

Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

Vše o očkování proti COVID-19 ve Středočeském kraji [1,99MB/pdf]
Mapa očkovacích míst ve Středočeském kraji [864kB/jpg]
Informační leták MěÚ k registraci na očkování proti covid-19 pro seniory nad 80 let
Město Nymburk je připraveno poskytnout veškerou potřebnou součinnost včetně pomoci občanům s registrací do Centrálního registračního systému ihned po jeho spuštění.

Jednání Vlády ČR

Vláda se zabývala situací v pohřebnictví, kdy se některá krematoria ocitla na hranici svých kapacit. Vláda proto přijala krizové opatření, které s účinností od 12. do 22. ledna zakazuje zpopelňovat těla osob zemřelých mimo území České republiky, které nebyly státními občany České republiky ani neměly trvalý pobyt na území České republiky s výjimkou těl zemřelých, které se k dnešnímu dni nacházejí na území České republiky. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Čtvrtek 07. 01. 2021

Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna, pokračovat bude i bezplatné antigenní testování

Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni protiepidemického systému PES budou platit do 22. ledna. o jejich prodloužení o dvanáct dnů rozhodla Vláda ČR na mimořádném jednání ve čtvrtek 7. ledna 2021.
K dílčímu upřesnění dochází u krizového opatření, kterým je omezen provoz školských zařízení. Nově bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob.
Až do odvolání prodloužilo Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády možnost pro klienty zdravotních pojišťoven nechat se bezplatně otestovat na koronavirus za použití antigenního POC testu. I po 15. lednu tedy bude platit, že se každý pojištěnec může nechat jednou za pět dní preventivně otestovat.
Vláda vydala také nové krizové opatření upravující návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče.
Více v tiskové zprávě Vlády ČR

Úterý 05. 01. 2021

Ministerstvo zdravotnictví představilo centrální rezervační systém a nový protiepidemický systém PES 2.0

Ministerstvo zdravotnictví představilo nový centrální rezervační systém pro očkování proti covid-19. Jde o systém vycházející ze zkušeností z plošného antigenního testování, jehož cílem je nabídnout zájemcům pohodlnou rezervaci termínů očkování a zároveň zpřístupnit rezervaci očkování v rámci jednotlivých krajů z jednoho místa. V reakci na zásadní proměnu strategie testování covid-19 v České republice představilo Ministerstvo zdravotnictví také novou verzi protiepidemického systému PES 2.0.
Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví

Středa 23. 12. 2020

Vláda prodloužila nouzový stav o dalších 30 dnů, přísnější opatření začnou platit od 27. prosince

Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 bude platit prozatím do 22. ledna 2021. o jeho čtvrtém prodloužení, a to na 30 dnů, na základě předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla Vláda ČR na mimořádném jednání ve středu 23. prosince 2020. Rozhodla rovněž o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž dojde v neděli 27. prosince. Současně s prodloužením nouzového stavu vláda prodloužila platnost všech dosud přijatých krizových opatření do 26. prosince včetně. Přikročila pouze k několika dílčím úpravám v souvislosti s vánočními svátky. Provozovny maloobchodního prodeje a služeb budou moci mít otevřeno na Štědrý den do 12 hodin, výjimku ze zákazu provozu na svátky budou nově mít i půjčovny a servisy sportovního vybavení, lyžařské školy, infocentra, parkoviště a parkovací domy v lyžařských areálech a také provozovatelé lyžařských vleků. Vláda dala také výjimku ze zákazu nočního vycházení pro účastníky půlnoční mše 24. prosince, a to do dvou hodin do rána. Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky
 • hotely, restaurace, bary, bazény, wellness a fitness centra jsou uzavřeny
 • zákaz nočního vycházení od 21 do 5 hod
 • zavření všech prodejen a služeb včetně výdejních okének od 21 do 5 hod
 • budou povoleny opět jen vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb.
 • omezeno shromažďování osob na veřejnosti na dvě
 • svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš patnáct osob
 • pro církevní a náboženská shromáždění byla snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének
 • až do 10. ledna budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol. V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace
 • zákaz se od 27. prosince bude týkat i lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost

Úterý 22. 12. 2020

Poslanecká sněmovna ČR dnes na svém jednání prodloužila nouzový stav

Poslanci na dnešním jednání Poslanecké sněmovny schválili prodloužení nouzového stavu do 22. ledna.

Pondělí 21. 12. 2020

Čtvrtek 17. 12. 2020

Vláda ČR přijala dvě úpravy platných krizových opatření

Vláda přijala také dvě dílčí upřesnění platných krizových opatření. Aby rozptýlila případné pochybnosti, nově jsou výslovně povoleny všechny cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, což platí i v případě, kdy jde dotyčný nakupovat pro jinou osobu. Druhá úprava umožní i nadále činnost autoškol. Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky

Středa 16. 12. 2020

Informace o provozní době odběrových center nemocnice Nymburk

Upozorňujeme, že doba se může měnit dle aktuální situace. Vždy je třeba se rezervovat telefonicky nebo přes rezervační systém.
Antigenové testy pro veřejnost Pavilon E
16. 12. 2020: 6.30 - 14.30
18. 12. 2020: 6.30 - 14.30
V týdnu od 21. 12. 2020: PO, ÚT, PÁ 6.30 - 14.30 (1. 1. 2021 zavřeno)
PCR TEST Odběrové místo za plaveckým bazénem
PO-PÁ 7.00-15.00

Ponděli 14. 12. 2020

Přísnější opatření 4. stupně PES začnou platit v pátek, rozhodla vláda, postiženým podnikatelům pomohou další kompenzace

Od pátku 18. prosince se Česká republika vrátí do 4. stupně protiepidemického systému (PES), který ale dozná několika změn. Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky
 • hotely, restaurace, bary, bazény, wellness a fitness centra jsou uzavřeny
 • všechny obchody a služby (typu kadeřnictví apod.) zůstávají otevřené vč. neděle, nutné 15 m2 na osobu
 • otevírají se skiareály
 • obchody kompletně zavřeny od 24. 12. do 26. 12.
 • ZŠ, SŠ a VOŠ školy od 21. 12. do 3. 1. uzavřeny
 • od 16. 12. začíná dobrovolné testování obyvatel, nutné zdrav. poj., lze opakovaně, max 1x za 5 dní
 • zákaz nočního vycházení od 23 do 5 hod.

Čtvrtek 10. 12. 2020

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 23. prosince

Nouzový stav na území České republiky bude trvat do 23. prosince 2020. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 10. prosince 2020 rozhodla o dalším prodloužení na základě předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou Vláda ČR. Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky

Středa 09. 12. 2020

Poslanecká sněmovna ČR dnes na svém jednání prodloužila nouzový stav

Poslanci na dnešním jednání Poslanecké sněmovny schválili prodloužení nouzového stavu do 23. prosince.

Pondělí 07. 12. 2020

Vláda dnes přijala několik změn v dosud platných krizových opatřeních

Od středy 9. prosince bude opět platit zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Současně s tím začne platit i zákaz jeho prodeje s sebou z výdejních okének či z restaurací a také na trzích a v tržnicích. Restaurace a další provozovny stravovacích služeb budou muset zavřít už ve 20 hodin a nebudou smět po této hodině provozovat ani výdejní okénko. Od čtvrtka 10. prosince vláda ruší pracovní povinnost mediků ve zdravotnických zařízeních a na hygienických stanicích. s účinností od 8. prosince pak vláda změnila své usnesení z 16. října, které se týká možnosti nahradit povinnou vstupní lékařskou prohlídku čestným prohlášením, tak, že tato možnost platí do konce roku.

Pondělí 30. 11. 2020

Vláda přijala opatření platná pro třetí stupeň PES, Parlamentu navrhne bezúplatné dobrovolné očkování proti covid-19

Vláda na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince.
Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, ohlásila vláda už po nedělním mimořádném jednání. Dnes schválila jejich definitivní znění. Od čtvrtka 3. prosince tak budou moci za jasně stanovených pravidel otevřít všechny obchody a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit deset osob uvnitř a padesát osob venku. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky.

Od pondělí 7. prosince se do školních lavic budou moci vrátit i zbylé ročníky středních škol, avšak za podmínky, že se třídy budou po týdnu střídat v běžné docházce a distanční výuce. Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Vláda vzala na vědomí i opatření Ministerstva zdravotnictví. První ošetřuje provádění antigenních testů na covid-19 u pedagogických pracovníků, kteří o to projeví zájem, druhé upravuje nošení roušek pro sportovce – na venkovních hřištích bude výjimka z nošení pro všechny sportující, na vnitřních sportovištích jen pro profesionální sportovce. Drobných úprav doznalo i opatření pro vstup cizinců do ČR. Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky

Matice opatření protiepidemického systému (PES)

Neděle 29. 11. 2020

Do třetího stupně PES přejde Česko ve čtvrtek, rozhodla vláda

Do třetího stupně protiepidemického systému PES přejde Česká republika ve čtvrtek 3. prosince. Na dalším postupu v rozvolňování epidemiologických opatření se shodla vláda na mimořádném jednání v neděli 29. listopadu 2020.
Více v Tiskové zprávě Vlády České republiky Co se změní od čtvrtka 3.12.2020: Leták od Středočeského kraje

Pátek 20. 11. 2020

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, od pondělí dojde k dílčímu zmírnění některých opatření

Nouzový stav v České republice bude prodloužen zatím do 12. prosince. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla o jeho prodloužení na mimořádné schůzi v pátek 20. listopadu 2020 vláda ČR. Od pondělí 23. listopadu ale dojde k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, která povedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí.
Přijaté změny od 23. listopadu:
 • Zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne.
 • Nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob.
 • Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest.
 • Nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření
 • Bude umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob.
 • Obchody budou moci mít otevřeno také až do 23 hodin.
 • Nové znění nařízení umožní také koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, avšak jen bez přítomnosti diváků.
 • Úpravu dozná od pondělí i pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven. U těch malých do 15 m2 se nebude omezení počtu zákazníků na jednoho vztahovat na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nebudou počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.
Dalšího rozvolnění se dočká i školství:
 • Od 23. listopadu bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek.
 • Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.
 • Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky

Čtvrtek 19. 11. 2020

Poslanecká sněmovna ČR dnes na svém jednání prodloužila nouzový stav

Poslanci na dnešním jednání Poslanecké sněmovny schválili prodloužení nouzového stavu do 12. prosince.

Pondělí 16. 11. 2020

Vláda ČR přijala další krizová opatření

Vláda rozhodla o změně některých opatření určených k omezení šíření koronaviru. Od 18. do 20. listopadu je upraveno krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. Nově se lze účastnit svatby, pohřbu či bohoslužby, v počtu maximálně 15 osob. Výjimku budou mít také lidé sportující na venkovních sportovištích.
Od 18. do 20. listopadu je upraveno také krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Bude prodloužena možnost prodejní doby až do 21.00, v provozovně bude moci být maximálně 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a nově je výjimka ze zákazu pro psí a kočičí salóny.
Od 18. do 20. listopadu budou moci do škol a školních družin docházet k prezenční výuce, za přísných protiepidemických opatření, žáci 1. a 2. tříd. Mezi výjimky z opatření o omezení provozu škol nově patří například i individuální konzultace na základních a středních školách. Informace k omezením v oblasti školství od 18. listopadu https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq#omezeni-do-201117.
Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky

Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení PES

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.
PES opatření Více v Tiskové zprávě MZČR

Pátek 30. 10. 2020

Pondělí 26. 10. 2020

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19

S účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.:
 • Platí zákaz nočního vycházení od 21:00 do 5:00 s vyjímkou cesty do zaměstání nebo jiných neodkladných cest. Povolené je i venčení psů, ale jen v okruhu 500 m od bydliště
 • Na farmářských trzích se zakazuje konzumace potravin na místě. Dále pak mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy musí být nejméně 2 metry volný prostor. V jeden čas nesmí být na ploše farmářského tržiště více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních
 • Zakazuje se prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej základního sortimentu v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně
 • Zakazuje se prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří
 • Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej poskytování služeb v provozovnách v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 až 05:00 a v neděli po celý den. Toto omezení se netýká čerpacích stanic, lékáren, obchodů na nádražích a prodejen ve zdravotnických zařízeních

Vyjímky ze zákazu jsou také v jednotlivých usneseních vlády. Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky

Pátek 23. 10. 2020

Upozorňujeme na úpravu úředních a provozních hodin MěÚ

Od pondělí 26.10. dochází k úpravě úředních a provozních hodin na Městském úřadě v Nymburce. Ve dnech 29.10. a 30.10. je úřad uzavřen.
Upravené úřední a provozní hodiny od 26.10.2020

Čtvrtek 22. 10. 2020

Knihovna je dle nařízení vlády uzavřena.

Městská knihovna Nymburk je z důvodu nařízení vlády uzavřena. Bibliobox je v provozu. Knihovna se chystá zavést službu pro čtenáře a na základě telefonické domluvy a objednání bude v dopoledních hodinách ve vstupní hale vydávat objednané knihy.

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje, propadlý průkaz není potřeba měnit

V rámci nouzového stavu na území České republiky se považují řidičské průkazy, jimž vypršela platnost, za platné. Lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty.
Pokud uplynula doba platnosti řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče v době trvání nouzového stavu, hledí se na tyto doklady jako na platné. Řidiči nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, postihováni v přestupkovém řízení.
Opatření zatím platí na období nouzového stavu a pouze v České republice. Ministerstvo dopravy jedná s Evropskou komisí o návrhu prodloužení platnosti propadlých řidičských průkazů do 31.03.2021.

Středa 21. 10. 2020

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19

Vláda dnes rozhodla, že od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky:
 • zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky.
 • zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách.
 • omezen i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů
Vyjímky ze zákazu jsou v jednotlivých usneseních vlády. Zdroj: Tisková zpráva Vlády České republiky

MŠ Sluníčko z důvodu karantény uzavřena

Z důvodu vyhlášení karanténních opatření KHS bude MŠ Sluníčko uzavřena od 22. 10. do 1. 11. Zákonní zástupci budou informováni.

Pomoc seniorům od Farní charity Nymburk

Jste v seniorském věku, žijete osamoceně nebo máte průkaz TP, ZTP nebo ZTP-P? Nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci s NÁKUPY nebo VYZVEDNUTÍM LÉKŮ? Nebo vy ostatní – znáte někoho, kdo by s tímto potřeboval pomoci? Obraťte se na naši linku (pondělí-pátek 9-12h): 735 708 884 nebo 732 186 883. My k vám nebo dotyčnému člověku vyšleme dobrovolníka, který rád pomůže s nákupy nebo léky. Službu zajišťuje Farní charita Nymburk, skautská střediska Cefeus, Krahujec a Modrá flotila za podpory Města Nymburk.

Úterý 20. 10. 2020

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištění léčivých přípravků během karantény

 1. Dochází vám dlouhodobě užívané léky? Nebo máte předepsané nové léky? Obraťte se nejprve na zdravého rodinného příslušníka nebo blízkou osobu, aby vám je vyzvedl v lékarně, kde léky obvykle vyzvedávate nebo nebližší lékarně v okolí.
 2. Nemůže vám léky vyzvednout někdo blízký? Obraťte se telefonicky/e-mailem na svoji lékárnu, nejbližší lékárnu v okolí nebo organizaci poskytující charitativní donáškové služby ve vašem městě. Domluvíte se na donášce potřebných léků domů.
  Při rozhovoru vám mohou být pokládány následující dotazy:
  Potřebujete své léky okamžitě nebo máte ještě nějakou zásobu?
  Užíváte léky dlouhodobě, nebo je máte předepsány nově?
  Neužíváte nějaké další léky, či doplňky stravy?
  Nemáte nějaké nové obtíže?
  Nezměnil se váš zdravotní stav?
  Může lékárník zaměnit váš lék, pokud nebude v lékárně dostupný, od jiného výrobce se stejnou účinnou látkou (využít tzv. generické substituce)?

  Následně se s konkrétní lékárnou nebo organizací domluvíte na způsobu předání lékařského předpisu.
 3. Léky vám budou doručeny domů dle konkrétní domluvy. Prosíme o trpělivost. Lékárníci mohou být vytíženi.
Léták: Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištění léčivých přípravků během karantény [109kB/JPG]

Pondělí 19. 10. 2020

Vláda vydala další mimořádně opatření

Od středy 21.10. si lidé budou muset nasadit roušky i v automobilech, pokud jedou s někým, kdo není členem společné domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti.

Pondělí 12. 10. 2020

Vláda vydala další mimořádně opatření

Od půlnoci 13.10. do odvolání platí:
 • Povinné nošení roušek na zastávkách veřejné dopravy
Od půlnoci 14.10. do konce nouzového stavu 4.11. platí:
 • Omezení shromažďování na 6 osob
 • Školy s výjimkou mateřských přecházejí na distanční výuku
 • Dočasné uzavření restaurací, barů a klubů (umožněn prodej výdejovým okénkem v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod)
 • Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech

Pátek 9. 10. 2020

Zrušení nařízení KHS Středočeského kraje 5/2020 a 7/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020

Opatření v rámci chodu Městského úřadu Nymburk

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 994/2020 ze dne 8. 10. 2020 jsou po dobu od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 Městským úřadem Nymburk zavedena opatření za účelem omezení osobního kontaktu.
Úřední hodiny, provozní hodiny poklady, podatelny a Czech POINT Městského úřadu Nymburk jsou stanoveny takto:
Úřední hodiny:
Pondělí: 12.00 – 17.00
Středa: 8.00 – 13.00

Provozní doba pokladny:
Pondělí: 12.00 – 17.00
Středa: 8.00 – 13.00

Provozní doba podatelny a Czech POINT:
Pondělí: 8.00 – 17.00
Úterý: 8.00 – 11.00
Středa: 8.00 – 17.00
Čtvrtek: 8.00 – 11.00

Pondělí 5. 10. 2020

Od 5. října dochází k omezení provozu škol

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod nařizuje KHS mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v:
 • omezení provozu vysokých škol spočívajicí v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání,
 • omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří spočívajicí v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,
 • omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
 • omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
 • omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení, tak že součástí vzdělávání není zpěv,
 • omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.
Úřad navštěvujte pouze za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti bude probíhat pouze prostřednictvím pracoviště podatelny. Mimo úřední hodiny a stanovené provozní hodiny využijte veškeré možnosti písemné, elektronické a telefonní komunikace a bezhotovostní platby. Klienti objednaní v rezervačním systému na jednotlivá pracoviště do dnešního dne budou odbaveni v rezervovaných termínech, jinak pouze v úředních hodinách.
V budově a městského úřadu bude volně přístupná vstupní hala, ve které se nachází podatelna a pokladna. Vstup do dalších prostor pro návštěvníky a osobní kontakt s pracovníky úřadu v této budově bude možný pouze po telefonické domluvě z prostor podatelny. Do ostatních budov městského úřadu bude umožněn vstup rovněž prostřednictvím telefonické domluvy, a to prostřednictvím telefonu z podatelny, nebo telefonu, který bude umístěn v přízemí budovy C (odbor správních činností, živnostenský odbor a odbor školství, kultury a památkové péče).
Vezměte prosím na vědomí, že ve shora uvedeném období bude osobní kontakt veřejnosti s naším úřadem probíhat pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol

S účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.
 • se zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.
 • dochází k omezení u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby.
 • Divadla, kina a organizované sportovní akce budou za stávajících podmínek fungovat až do nedělní půlnoci.

S účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin:

Čtvrtek 8. 10. 2020

Nemocnice Nymburk otevírá odběrové místo pro COVID

Nemocnice Nymburk otevírá 08.10. odběrové místo pro testování na COVID-19 na parkovišti v Nerudově ulici (pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin). Kapacita provedených odběrů činí cca 30 denně s brzkým plánovaným navýšením. Tato kapacita je určena výlučně pro pacienty, kteří budou mít indikaci od praktického lékaře nebo od Krajské hygienické stanice. Není určena pro samoplátce. Pro potřeby odběrového místa bude fungovat online rezervační systém http://bit.ly/rezervaceNEMNBK. Pacienti se objednají na konkrétní čas. Odbavení se dočkají pouze řádně objednaní pacienti. Testování samoplátců není v tuto chvíli možné.
Více v tiskové zprávě - Zřízení odběrového místa pro COVID-19 v Nymburce

Středa 30. 9. 2020

Vláda vyhlásila na území České republiky od pondělí nouzový stav na 30 dnů, do 18. října omezila hromadné akce

S účinností od 5. října 2020 od 0.00 hod. do dne 18. října 2020 do 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob:
 • Zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti.
 • Zakazují se koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.
 • Divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení.
 • Nad rámec limitu osob se budou moci konat i sportovní akce v rámci oficiálních soutěží, kterých se může zúčastnit bez diváků až 130 osob, což platí i pro organizovaný trénink.
 • Na nanejvýš 100 osob jsou omezeny bohoslužby, přičemž i zde platí zákaz zpěvu, či účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv.
 • Zákazuje se přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod
 • U provozoven stravovacích služeb platí pravidlo, že u jednoho stolu smí sedět nanejvýš šest osob.
 • Provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Čtvrtek 24. 9. 2020

Od čtvrtka 24. 9. se rozšíří protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. Resort od čtvrtka 24. září omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravuje konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října.
Více v tiskové zprávě MZČR
Mimořádné opatření

Středa 23. 9. 2020

Zákaz osobní přítomnosti studentů při výuce na vysokých školách ve Středočeském kraji

S účinností ode dne 23. 9. 2020 do 31. 10. 2020 (včetně) nařizuje KHS mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020 [411 kB / PDF]

Pondělí 21. 9. 2020

Roušky budou od pondělí 21.9. povinné i na venku pořádaných hromadných akcích pro více než 100 osob ve Středočeském kraji

mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020

Pondělí 14. 9. 2020

Od pondělí 14.9. uzavření restaurací a barů mezi půlnocí a šestou ranní

S účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání nařizuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod. Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Středa 9. 9. 2020

Roušky od čtvrtka povinné v budovách!

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že od zítra 10. 9. platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci a velkému nárůstu nových případů opět rouškujeme. Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání

Úterý 1. 9. 2020

Přijaté nové plošné mimořádné opatření

Tiskové zprávy MZČR
Od 1. září budou povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech
Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní

Mimořádné opatření

Pondělí 27. 7. 2020

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.
Stupně pohotovosti jsou 0 až 3 a znamenají:
 • 0, bílá: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO
 • 1, zelená: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU
 • 2, žlutá: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR
 • 3, červená: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR
Více v tiskové zprávě MZČR ze dne 27.07.2020 - Tisková zpráva MZČR – Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19

Sobota 25. 7. 2020

Přijatá nová plošná mimořádná opatření

Pondělí 22. 6. 2020

Rozvolňování přijatých opatření od 1. července

 • Zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření se nově budou přijímat jen na regionální úrovni. Povinnost nošení roušek tak zůstane výhradně v lokálních ohniscích
 • Povolení provozu zařízení stravovacích služeb mezi 23:00 a 6:00 hodinou a možnost konzumace občerstvení v prostorách hlediště a sálu.

Rozvolňování přijatých opatření od 22. června

 • Navyšuje se kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 osob,
 • Povoluje se provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti
 • Ruší se také rovněž limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení.
 • Povolení veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas.
Tisková zpráva MZČR - Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 22. června 2020 (omezení konání hromadných akcí)
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 22. června 2020 (provoz stravovacích a ubytovacích služeb, zoo, divadel, koupališť a dalších)
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 22. června 2020 (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Pondělí 15. 6. 2020

Rozvolňování přijatých opatření od 15. června

 • Roušky není potřeba nosit venku, pokud je rozestup menší než 1,5 metrů. Nadále je povinné nosit roušky uvnitř budov a ve veřejné dopravě a na venkovních hromadných akcích, kde nelze dodržet odstup od ostatních lidí aspoň 1,5 metru.
 • Pokud jsou zachovány oddělené skupiny po maximálně 500 lidech je možné vpustit na hromadné akce až 2500 lidí.
 • Na farmářských a ostatních trzích bude možné prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci. Je nadále nutné zachovat odstup 2 metry.
 • Ruší se dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými zákazníky v kadeřnictví a holičství.
 • V kinech či divadlech lze opět nabízet občerstvení. Nesmí se konzumovat přímo v hledišti. Lze sedět v hledišti bez rozestupu.
Tisková zpráva MZČR k rozvolnění od 15. června
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 15. června 2020 (omezení konání hromadných akcí)
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 15. června 2020 (provoz stravovacích a ubytovacích služeb, zoo, divadel, koupališť a dalších)
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 15. června 2020 (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)
Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 15. 6. 2020

Pondělí 8. 6. 2020

Rozvolňování přijatých opatření od 8. června

 • V tento den se otevřou venkovní prostory provozoven stravovacích služeb i v čase mezi 23:00 a 6:00 hodinou.
 • Na farmářských a ostatních venkovních trzích a tržištích již bude povoleno zkoušení oblečení na místě.
 • Počet návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, bude nově v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení.
 • V muzeí, galeriích, výstavních síních a dalších podobných zařízeních se může ve stejný čas nacházet nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům.
 • V hledišti divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů může být nejvýše 500 diváků.
 • V případě venkovních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek bude počet návštěvníků v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení. V případě vnitřních prostor se bude v památce nacházet ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům.
 • Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, budou povolena do 500 osob ve stejný čas
 • U divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů již není nutné, aby provozovatelé vyžadovali sezení diváků v každé druhé řadě a nejvýše dvou osob vedle sebe a od jiných osob je oddělovalo alespoň jedno volné sedadlo.
 • Na organizovaném tréninku nebo zápase sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti je povoleno ve stejném čase nejvýše 500 osob. Limit 500 osob bude platit i na sňatečném obřadu a bohoslužbách.

Rozvolňování přijatých opatření od 15. června

Od 15. června 2020 bude občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Systém označující bezpečné země pro cestování dnes schválila vláda.

Tisková zpráva MZČR k rozvolnění ve dnech 8. června a 15. června
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 8. června 2020 (omezení konání hromadných akcí)
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 8. června 2020 (provoz stravovacích a ubytovacích služeb, zoo, divadel, koupališť a dalších)
Mimořádná opatření MZČR s účinností od 15. června 2020 (podmínky vstupu do ČR)

Pátek 5. 6. 2020

Mimořádné jednání vlády dne 5. června

Od dnešních 12:00 se zcela uvolní cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem - Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5. 6. 2020 od 12.00 hodin do 14. 6. 2020 do 23.59 hodin

Pondělí 25. 5. 2020

Rozvolňování přijatých opatření od 25. května

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.
Tisková zpráva MZČR, Podmínky pro uvolňování opatření od 25. 5. 2020
Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:
 • restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory);
  (povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2)
 • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
 • taxislužby (dosud nepovolené);
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.);
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
 • hrady a zámky (vnitřní prostory);
 • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
 • sauny a wellness centra;
 • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;
 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Platí za dodržení přesně definovaných podmínek.

Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst:
 • všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
 • prostředky veřejné dopravy;
 • všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Městský úřad funguje v běžných úředních hodinách jako před pandemií. Je přístupný veřejnosti v plném rozsahu, ale zároveň se zvýšenými opatřeními na dezinfekci vnitřních prostor. Nadále žádáme všechny občany, aby využívali především telefonickou a elektronickou komunikaci.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní školy se při stanovení provozních podmínek řídí souborem hygienických a bezpečnostních pokynů pro mateřské školy, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Dokument naleznete zde: https://www.msmt.cz/file/52773_1_1/
Základní a mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace
Výuka žáků 9. ročníku. Výuka probíhá od 11.5.2020 do 5.6.2020, a to vždy v úterý od 8:00 do 9:45 matematika a ve čtvrtek od 8:00 do 9:45 český jazyk. Podrobnosti naleznete zde: https://www.zs-komenskeho.cz/detail-aktuality/1860
Informace k výuce na 1. stupni v období od 25. 5. 2020 naleznete zde: https://www.zs-komenskeho.cz/detail-aktuality/1858
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace
Informace k umožnění vzdělávacích aktivit žákům 1. stupně naleznete zde: http://www.zstyrsova.cz/
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R. A. F. 1989 – příspěvková organizace
Informace k výuce žáků 1. stupně naleznete zde: https://www.zs-raf.cz/hlavni-zpravy/navrat1stupen/
Informace k výuce žáků 9. ročníku naleznete zde: https://www.zs-raf.cz/hlavni-zpravy/navrat9roc/

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřské školy se řídí při stanovení provozních podmínek řídí souborem hygienických a bezpečnostních pokynů pro mateřské školy, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dokument naleznete zde: https://www.msmt.cz/file/52770_1_1/
Mateřská škola Čtyřlístek – v provozu
www.msctyrlistek-nbk.cz
Mateřská škola Sluníčko – v provozu
www.msslunicko-nbk.cz
Mateřská škola Růženka – v provozu od 25. 5. 2020
http://www.zstyrsova.cz/materska-skolka/
Mateřská škola Adélka – v provozu
www.msadelka.cz
Mateřská škola Větrník – v provozu
www.msvetrnik.info
Mateřská škola Pejsek a kočička – v provozu
www.msupejskaakocicky.cz

Končí vyhrazené nákupní hodiny pro seniory

Vláda se na dnešním jednání dohodla, že od úterý končí vyhrazené nákupní hodiny pro seniory nad 65 let od 8 do 10 hodin.

Úterý 19. 5. 2020

Děkovačka společnosti Autopotahy, autokoberce a další autodoplňky

Společnost Autopotahy, autokoberce a další autodoplňky dokázala během jednoho dne přeorientovat výrobu autodoplňků na výrobu ochranných roušek, které se v době koronaviru staly nedostatkovým zbožím. Dnes pan starosta převzal z rukou zástupkyně této společnosti dar v podobě dalších 70 kusů látkových roušek. Děkujeme, že nymburské firmy umí prokázat svou solidaritu.

Pondělí 18. 5. 2020

Úprava povinnosti nošení roušek od 19. května

Od 19. května nebude povinnost nosit roušky v kancelářích, ale budou se muset dodržovat rozestupy dva metry. Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 19. 05. 2020

Neděle 17. 5. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 52 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 46 lidí již uzdravilo.

Sobota 16. 5. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 51 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 46 lidí již uzdravilo.

Pátek 15. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví představilo hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.
Tisková zpráva MZČR, Podmínky pro uvolňování opatření od 25. 5. 2020
Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:
 • restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory);
  (povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2)
 • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
 • taxislužby (dosud nepovolené);
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.);
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
 • hrady a zámky (vnitřní prostory);
 • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
 • sauny a wellness centra;
 • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;
 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Platí za dodržení přesně definovaných podmínek.

Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst:
 • všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
 • prostředky veřejné dopravy;
 • všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Čtvrtek 14. 5. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 50 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 45 lidí již uzdravilo.

Úterý 12. 5. 2020

Děkujeme Basketball Nymburk a.s. za finanční příspěvek

Všichni jsme v tom společně. A velké díky patří našim skvělým basketbalistům, vedení Basketball Nymburk připsalo na náš koronavirový transparentní účet neuvěřitelných 25 000 korun! Velmi si vážíme této pomoci, veškeré finance budou použity na náklady spojené s touto krizí. Díky.

Pondělí 11. 5. 2020

Dnes proběhla další schůze Vlády ČR

 • Od zitřejšího dne nebudou muset nosit roušky logopedi či účastníci přijímacích řízení na školách při rozestupu 1,5 metru a maximálně 15 osobách v místnosti
 • Při zachování příznivé epidemiologické situace bude od 25. května zrušeno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu a pobytu mimo bydliště
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020, Tisková zpráva MZČR - nošení roušek na veřejnostií od 25. května

V úterý 12. května se ve 12 hodin rozezní zvony a vozy zdravotnických záchranných služeb jako poděkování všem zdravotníkům

V úterý 12. května, na Mezinárodní den sester, se ve 12 hodin rozezní zvony a vozy zdravotnických záchranných služeb po celé ČR po dobu jedné minuty. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Asociací záchranných služeb a Českou biskupskou konferencí tak vyjádří poděkování všem pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v boji s koronavirem.
Zdroj: MZČR

Poděkování za roušky pro personál našich tří základních škol

Velmi si vážíme pomoci všech šikovných švadlenek a celému týmu z Nymburáci Nymburákům šijí roušky, kteří v době koronaviru nelenili a šili roušky. Díky nim se podařilo zásobit personál našich tří základních škol. Každá z nich obdržela 100 kusů látkových roušek, díky!

Sobota 9. 5. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 50 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 44 lidí již uzdravilo.

Čtvrtek 7. 5. 2020

Konání svatebních obřadů od 11. května 2020

S účinností od 11. května 2020 je povoleno konat za dodržení přísných hygienických opatření sňatečné obřady pro celkový maximální počet 100 účastníků. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář, příp. fotograf nebo tlumočník. Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. Obřadu se mohou účastnit též další osoby ze strany úřadu, pokud nedojde k překročení celkového počtu osob (asistentka zajišťující hudbu k obřadu). Snoubenci v průběhu obřadu nemusí mít roušku. Účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat odstup minimálně 2 m od jiných osob. Po skončení obřadu se provádí dezinfekce všech použitých pomůcek.
Více v aktualitě - ZDE

Od dnešního dne se rouškomat mění na dezimat

Přes automat v podloubí radnice se mezi vás dostalo více než 16 000 jednorázových roušek. Od dnešního dne se rouškomat mění na dezimat a naleznete v něm dezinfekci Anti-COVID ve dvou velikostech balení. Lahvička o obsahu 250 ml stojí 20 korun a půllitrová 30 korun. Děkujeme společnosti Delikomat, která nám tento automat zapůjčila. Ceny dezinfekce jsou symbolické a veškerý výtěžek z prodeje je ukládán na transparentní účet města: 038244-0504359359/0800

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 50 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 43 lidí již uzdravilo.

Středa 6. 5. 2020

Ruší se zkouška sirén

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude dnes 6. května 2020 zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem. O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba. Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak například při povodních v roce 2009 a 2013 nebo při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 2010. Cíl je jediný, nevyvolávat paniku.

Úterý 5. 5. 2020

Děkujeme panu Kartákovi z týmu Czech SAR Team

Děkujeme panu Kartákovi z týmu Czech SAR Team za dodání 10 kusů ochranných štítů. Předáváme dál na potřebná místa!

Pondělí 4. 5. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 49 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 42 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity. To vše ale pouze za dodržení přísných hygienických pravidel. Více v tiskové zprávě - ZDE
Leták - Do obchodních center bezpečně, Leták - Za kulturou bezpečně, Leták - Do restaurace bezpečně

Neděle 3. 5. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 49 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 40 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Sobota 2. 5. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 48 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 39 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pátek 1. 5. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 46 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 38 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Nymburský rouškomat

Milí občané, k dnešnímu dni se nám podařilo přes nymburský rouškomat dostat mezi vás více než 15 000 kusů jednorázových roušek! Doplňování automatu bude probíhat příští týden opět od pondělí do vyčerpání zásob. Následně bude stále možnost zakoupit dezinfekci Anti-COVID. Děkujeme a přejeme hezký prodloužený víkend.

Od soboty 2.5. bude sběrný dvůr otevřen dle standardní otevírací doby

Podrobnosti naleznete zde: www.ts-nymburk.cz/sberny-dvur/

INFORMACE – Ošetřovné pro OSVČ

Dotace na Ošetřovné pro OSVČ budou MPO poskytovány i za období duben 2020. Výzva II bude, podle sdělení vedoucího projektového týmu, který Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ“ realizuje, zveřejněna na stránkách MPO dne 4. května 2020, přičemž žádosti budou moci být podávány od 11. května 2020.

Včera proběhla další schůze Vlády ČR

Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla:
 • Nouzový stav se prodloužil do 17. května 2020
 • Od dnešního dne platí výjimky z povinnosti nošení roušek na veřejnosti pro osoby se závažným duševním onemocněním. Roušku nebudou muset mít nasazenu také moderátoři a redaktoři televizních a rozhlasových pořadů, pokud budou ve studiu sami, herci a tanečníci v divadlech či při natáčení a děti mladší sedmi let při pobytu v mateřské škole či v dětské skupině. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví
 • Od 11. května Vláda ČR do již schváleného scénáře přidala například činnost muzeí a galerií, kin, divadel, cirkusů a podobných provozů, pokud dodrží stanovené limity a omezení.
Usnesení Vlády ČR - prodloužení nouzového stavu
Usnesení Vlády ČR - o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb
Usnesení Vlády ČR - o omezení volného pohybu osob s účinností od 11. května 2020

Čtvrtek 30. 4. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 46 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 36 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Úterý 28. 4. 2020

Poslanecká sněmovna jednala o prodloužení nouzového stavu

Poslanecká sněmovna dnes na svém jednání schválila prodloužení nouzového stavu do 17. května.

Parkování na území města Nymburk

Na základě vládního usnesení s účinností od 28.4.2020, 0:00 hod., se ruší vládní nařízení ze dne 16.3.2020 o placených zónách parkování. Od zítřka, tedy od 29.4.2020, tak budou platit placené zóny parkování dle standardního režimu po celém Nymburce.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 46 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 32 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pondělí 27. 4. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 46 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 30 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Nymburská vietnamská komunita pomáhá

Obdrželi jsme dalších 200 kusů ručně šitých roušek od nymburské vietnamské komunity. Děkujeme!

Sobota 25. 4. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 46 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 26 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pátek 24. 4. 2020

Rada města Nymburk bude projednávat znovuotevření mateřských škol a znovuotevření knihovny

Ve středu 29.4.2020 se uskuteční jednání Rady města Nymburka, jedním z bodů je i projednání znovuotevření mateřských škol, které byly na doporučení Ministerstva zdravotnictví od 16.3.2020 uzavřeny, vzhledem k pandemii onemocnění Covid-19.
Více v tiskové zprávě - ZDE

Rada města bude ve středu rozhodovat o otevření knihovny
Plánujeme, že knihovnu budeme pro veřejnost otevírat postupně – od pondělí 4. května by měla být pro veřejnost přístupná pobočka, od 11. května pak hlavní budova na Palackého třídě. S ohledem na informace z Ministerstva kultury, které předpokládalo otevření knihoven až od 8. června, se naše skvělé knihovnice pustily do práce a rozhodly se udělat v knihovně generální úklid a revizi knižního fondu. Rovněž se připravují na montáž nových elektromagnetických zábran, instalaci kabeláže a ladí nutnou desinfekci knih. Knihovnu chceme otevřít až v okamžiku, kdy budeme plně připraveni čtenářům poskytnout kompletní služby a neohrozíme jejich bezpečnost. Děkujeme za pochopení a už se na všechny milovníky knih moc těšíme.

Čtvrtek 23. 4. 2020

Dnes proběhla další schůze Vlády ČR

Od zítřejšího dne je zvolněné omezení volného pohybu. Může se potkávat až deset osob. - Usnesení Vlády ČR č. 452
Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností: ZDE
Harmonogram uvolnění ve školách a školských zařízeních: ZDE
Harmonogram uvolnění na stránkách Vlády ČR: ZDE
Přijatá krizová opatření Vlády ČR: Usnesení Vlády ČR č. 443, Usnesení Vlády ČR č. 450, Usnesení Vlády ČR č. 453, Usnesení Vlády ČR č. 454, Usnesení Vlády ČR č. 455, Usnesení Vlády ČR č. 456

V domech pro seniory proběhla dezinfekce společných prostor

Město Nymburk, které je majitelem objektů, zajistilo v těchto třech objektech celoplošnou dezinfekci, jako ochranu před možným šířením onemocnění Covid-19. Dezinfekce probíhala mlžnými děly, které vytvoří aerosol, který je nosičem polymeru. Tato polymerová vrstva vytvoří ochranný film, a tím je zasažený prostor dezinfikován. Dodána byla i dezinfekce v rozprašovačích, kterou budou moci zaměstnanci následně ošetřovat nejnamáhanější místa lokálně (např. kliky u dveří, zvonky, vypínače, zábradlí atd.).

Ministerstvo životního prostředí vydalo jednoduchý manuál jak správně nakládat s odpady

Ministerstvo životního prostředí vydalo jednoduchý manuál jak správně nakládat s odpady v době koronavirové pandemie. Správné třídění odpadu je důležité, předcházíte tím případnému šíření onemocnění.
Manuál - ZDE

Středa 22. 4. 2020

Zítra 23.4. bude v čase od 8.00 - 18.00 hod probíhat náhradní termín distribuce dezinfekce Anti-COVID ZDARMA do nymburských domácností.

Výdej bude probíhat před Turistickým informačním centrem. Máte tak možnost si vyzvednout 0,5 l této tekutiny, pokud jste nestihli v minulém týdnu. Dále pak bude dezinfekce k dostání v rouškomatu/dezimatu umístěném v podloubí radnice za symbolických 20,-Kč. Veškeré utržené peníze z tohoto automatu budou vloženy na transparentní účet. Při výdeji dodržujte hygienická opatření - zakrytí nosu a úst a rozestupy mezi sebou. Chráníte tím nejen sebe, ale i ostatní.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 46 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 24 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Úterý 21. 4. 2020

Milí občané našeho města, následující řádky věnujeme ohlédnutí a rekapitulaci celé koronavirové krize, která zpomalila...

Zveřejnil(a) Město Nymburk dne Úterý 21. dubna 2020

Konání svatebních obřadů

S účinností od 20. dubna 2020 je povoleno konat za dodržení přísných hygienických opatření sňatečné obřady pro maximální počet 10 účastníků – snoubenci, 2 svědci, oddávající, matrikář + další 4 osoby (do tohoto počtu se započítává příp. fotograf nebo tlumočník). Výjimka z opatření zakazující volný pohyb osob se vztahuje pouze na účast na obřadu včetně cesty na obřad. Snoubenci v průběhu obřadu nemusí mít roušku. Po celou dobu je nutno dodržovat odstup min. 2 m (neplatí pro členy jedné domácnosti a snoubence). Po skončení obřadu se provádí dezinfekce všech použitých pomůcek.
Více v aktualitě - ZDE

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 44 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 21 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 4 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pondělí 20. 4. 2020

Přesunutí vstupního filtru do nemocnice

Kvůli probíhajícím stavebním pracím na Boleslavské třídě byl vstupní filtr do nemocnice přesunut k zadnímu vchodu v ulici Nerudova. Zdroj: Nemocnice Nymburk s.r.o.

Ve čtvrtek, 23.4. bude v čase od 8.00 - 18.00 hod probíhat náhradní termín distribuce dezinfekce Anti-COVID ZDARMA do nymburských domácností.

Výdej bude probíhat před Turistickým informačním centrem. Máte tak možnost si vyzvednout 0,5 l této tekutiny, pokud jste nestihli v minulém týdnu. Dále pak bude dezinfekce k dostání v rouškomatu/dezimatu umístěném v podloubí radnice za symbolických 20,-Kč. Veškeré utržené peníze z tohoto automatu budou vloženy na transparentní účet. Při výdeji dodržujte hygienická opatření - zakrytí nosu a úst a rozestupy mezi sebou. Chráníte tím nejen sebe, ale i ostatní.

Čtvrteční farmářské trhy obnoveny

Ve čtvrtek 23. dubna budou opět probíhat tradiční farmářské trhy. Ty budou fungovat v poněkud jiném režimu, mezi stánky bude větší rozestup, aby byl dostatek prostoru pro zákazníky. K dispozici bude dezinfekce a na trzích budou informační cedule, připomínající zákazníkům pravidla bezpečného chování.

Neděle 19. 4. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 43 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 10 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 5 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Sobota 18. 4. 2020

Včera proběhla další schůze Vlády ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 17.4. další upravená mimořádná opatření:
 • Od 20. 4. začnou opět fungovat řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách
 • Od 27. 4. budou možné bohoslužby, zatím za účasti 15 osob.
Mimořádné opatření MZČR - zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, s účinností od 20. 4. 2020,
Mimořádné opatření MZČR - zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 27. 4. 2020,
Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020,
Tisková zpráva MZČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 43 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 9 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 5 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pátek 17. 4. 2020

Poděkování za spolupráci v době koronaviru

Hovoříme o "statečných" z prvních linií, ale neméně důležitou a potřebnou práci odvádí zaměstnanci Technických služeb Nymburk z úseku Odpadů. Ti jsou vystaveni riziku nákazy při manipulaci s odpady, proto děkujeme občanům, že důsledně dbají na správné vhazování použitých ochranných pomůcek do směsného odpadu. Chráníte tím ty, kteří se starají o čistotu našich domovů. Slov pana ředitele Ing. Netolického si vážíme a též děkujeme za spolupráci a koordinaci všech prací kolem koronaviru, především pomoci kolem plnění a distribuce tolik potřebné dezinfekce. Jsme v tom všichni společně!
www.ts-nymburk.cz/reditel-informuje/

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 42 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 9 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 5 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Čtvrtek 16. 4. 2020

Dnes byl zahájen výdej dezinfekce ZDARMA do všech nymburských domácností

Dnes byl zahájen výdej dezinfekce ZDARMA do všech nymburských domácností. Nás i dobrovolníky najdete zase zítra na pěti stanovištích dle volebních okrsků. Před hlavním vchodem do Technických služeb, před školami - ZŠ R.A.F. Nymburk, ZŠ Tyršova, Gymnázium Bohumila Hrabala a před Tortugou. Svoje výdejní místo naleznete na webu města zde: https://bit.ly/volebniOKRSKY. Výdej bude probíhat i zítra v čase 15 - 18 hod

Obnovení chodu úřadu v plných úředních hodinách od 20. 4. 2020

Městský úřad Nymburk s účinností od 20. 4. 2020 obnovuje fungování v rozsahu běžných úředních hodin, ale nadále realizuje opatření proti šíření Covid – 19. Využijte prosím v plném rozsahu možnosti telefonické a elektronické komunikace a kontakt především přes podatelnu úřadu. V rámci našeho úřadu doposud neevidujeme žádného zaměstnance nakaženého nebo v karanténě. Přestože budeme věnovat maximální pozornost dezinfikování všech prostor a zajistíme dezinfekci rukou pro návštěvníky a zaměstnance, bude pohyb návštěvníků a kontakt se zaměstnanci omezen tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví návštěvníků a chodu úřadu.
V budově A městského úřadu bude volně přístupná vstupní hala, ve které se nachází podatelna a pokladna. Vstup do dalších prostor pro návštěvníky a osobní kontakt s pracovníky úřadu v této budově bude možný pouze po telefonické domluvě z prostor podatelny. Do ostatních budov městského úřadu bude umožněn vstup rovněž prostřednictvím telefonické domluvy, a to prostřednictvím telefonu z podatelny, nebo telefonu, který bude umístěn v přízemí budovy C (odbor správních činností, živnostenský odbor a odbor školství kultury a památkové péče).
Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na přerušení normálního chodu úřadu v předcházejícím období může přechodně dojít ke zvýšenému zájmu občanů o vyřizování úředních záležitostí. Ze strany úřadu budou přednostně vyřizování předem telefonicky objednaní zájemci.
Žádáme o důsledné dodržování rozestupů a užívání ochranných pomůcek.
Mgr. Aleš Růžička, tajemník MěÚ

Středa 15. 4. 2020

Děkujeme za 10 kusů ochranných štítů, dokonale vyladěných v městských barvách

Ty převzalo vedení města a využije je pro zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s veřejností. Daru si velmi ceníme a děkujeme! Díky několikatýdenní neúnavné práci pana Jindřich Tesař a jeho ženy už mají štíty i naši strážníci, putovaly do nemocnice a další jsou připraveny pro pečovatelky Centra sociálních služeb. Nic z toho by nešlo bez materiální a morální podpory 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, takže naše poděkování míří i tam.

Úterý 14. 4. 2020

Dnes proběhla další schůze Vlády ČR

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností: ZDE
Harmonogram uvolnění ve školách a školských zařízeních: ZDE

Město Nymburk poskytne do každé z nymburských domácností ZDARMA 0,5 litru dezinfekce na ruce

Výdej proběhne 16. a 17.4.2020 od 15 do 18 hodin na těchto místech:
 • Okrsky 1, 2, 3, 4, a 14 – před Gymnáziem Bohumila Hrabala, křižovatka ulic Komenského a Resslova
 • Okrsky 5 a 8 – před budovou ZŠ Tyršova ulice Tyršova
 • Okrsek 6 – ulice Kolínská před vilou Tortuga
 • Okrsek 7 a 15 – ulice V Zahrádkách před budovou TS
 • Okrsek 9, 10, 11, 12, 13 – ulice Letců RAF před ZŠ RAF
Mapu okrsků naleznete zde: https://bit.ly/volebniOKRSKY
Při převzetí dezinfekce je třeba se prokázat průkazem totožnosti.
Občanům nad 65 byla lahvička s dezinfekčním prostředkem na ruce doručena domů. Pokud patříte do této skupiny obyvatel a svoji dezinfekci jste doposud neobdrželi, kontaktujte nás v pracovní dny od 8 do 16 hodin na telefonu 722 967 429, dezinfekci vám dovezeme. Odběr na výše uvedených výdejních místech není možný. Stejně tak upozorňujeme občany, že dezinfekci nevydávají ani Technické služby města Nymburka.

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 bude vzhledem k opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 probíhat bez přítomnosti dětí i rodičů od 2. do 11. května 2020.
Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky, které zašlou nebo předají do konkrétní MŠ, kterou preferují v rámci právního subjektu.
Právní subjekty:
 • ZŠ a MŠ Letců R. A. F.
  • MŠ U Pejska a kočičky
  • MŠ Adélka
  • MŠ Větrník
 • ZŠ a MŠ Komenského
  • MŠ Čtyřlístek
  • MŠ Sluníčko
 • ZŠ a MŠ Tyršova
  • MŠ Růženka
Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání, kterou si zákonní zástupci mohou stáhnout z webových stránek mateřských škol, nebo si ji osobně vyzvednout v MŠ a ostatní přílohy, tj.
a) kopie rodného listu dítěte
b) čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované (nahrazuje potvrzení od lékaře)
c) kopie očkovacího průkazu
můžou doručit následujícími způsoby:
1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!).
2. poštou na adresu mateřských škol
3. osobním podáním v mateřských školách 11. května od 8 do 17 hod. (příjem žádostí bude organizován tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách mateřské školy)
Žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží 12. května e-mailem nebo SMS zprávou, a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny dne 19. 5. 2020 v 8 hod na venkovní nástěnce MŠ a na www stránkách mateřských škol. Pouze záporná rozhodnutí budou 26. 5. 2020 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 41 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 6 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 7 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pondělí 13. 4. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 41 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 5 lidí již uzdravilo. V městě Nymburce je celkově 7 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Neděle 12. 4. 2020

Negativní výsledky odběrů personálu a pacientů Nemocnice Nymburk s.r.o.

Rádi bychom informovali veřejnost o negativních výsledcích odběrů našeho personálu a pacientů, kteří přišli do kontaktu s COVID pozitivními pacienty bez bariérového režimu. Odběry byly provedeny postupně 5 dnů od poslední expozice a v příštím týdnu začínáme odebírat nanovo, 14 dnů od posledního kontaktu.
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 41 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 4 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Sobota 11. 4. 2020

Milí Nymburáci,
letošní Velikonoce nebudou z těch obvyklých, kdy ulice a návsi zaplaví malí i velcí koledníci s pomlázkami. Nadcházející sváteční dny budeme trávit v úzkém rodinném kruhu. Sváteční čas prožijeme v bezpečí našich domovů.
Přesto věřím, že je plno tradic, které si vzít nenecháme, kupříkladu tradiční barvení vajíček. Abychom vás alespoň něčím mile potěšili, byla vyhlášena soutěž "O nejhezčí nymburskou kraslici". Zašlete nám fotografii vašeho nejzdařilejšího vajíčka do nedělní půlnoci a třeba právě na vás se usměje štěstí a vyhrajete jednu z věcných cen.
Ze srdce vám přeji, ať navzdory všem omezením, které nás poslední týdny provází, jsou letošní Velikonoce i tak vydařené. Užívejte si volných chvil a jarního slunce, ať už z doširoka otevřených oken vašich domovů nebo z vašich zahrádek.
Hezké Velikonoce a pevné zdraví vám přeje,
váš Tomáš Mach

Pátek 10. 4. 2020

V podloubí radnice naleznete Nymburský rouškomat / dezimat

Ode dneška si v něm můžete zakoupit 3 ks jednorázových roušek za 10 Kč, nebo 250 ml dezinfekce na ruce Anti-COVID za 20 Kč. Výtěžek z prodeje bude vložen na transparentní účet města, určený pro výdaje spojené s krizovou situací. Automat nám zdarma zapůjčila firma Delikomat - Nápojové Automaty. V případě nevydání roušky nebo mincí, vám budou peníze vráceny.
Pokud patříte k rizikové skupině a máte zájem o látkovou roušku šitou dobrovolníky a poskytovanou zdarma, stále máte možnost si ji objednat přes formulář na www.nymburacinymburakum.cz

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 40 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 3 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k velikonočním svátkům

Během velikonočních svátků tradičně navštěvujeme rodinu a naše nejbližší. V současném období epidemie koronaviru je však nutné i nadále dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a respektovat přísná hygienická pravidla. Jedině za těchto podmínek může pokračovat pozitivní trend zpomalování nákazy onemocněním COVID-19 na našem území. Ministerstvo zdravotnictví proto pro občany připravilo souhrn těch nejdůležitějších pravidel, na která je třeba myslet i o svátcích.
Více na stránkách MZČR
Výklad MZ ČR k mimořádnému opatření ke sportovním aktivitám

Čtvrtek 9. 4. 2020

Město Nymburk otevírá dětské hříště

Oznamujeme, že v souvislosti s aktuálním nařízením Vlády ČR, město Nymburk otevírá dětská hřiště na území města. Občany žádáme o dodržování platných nařízení vlády ČR, zejména dodržování rozestupů a používání ochrany úst a nosu.

Dnes proběhla další schůze Vlády ČR

Vláda ČR se na dnešním jednání rozhodla:
 • Nouzový stav se prodloužil do 30.dubna 2020
 • Nově nemusí mít roušku autisté, členové společné domácnosti při společné jízdě v autě a také řidiči v MHD, pokud jsou v odděleném prostoru
Usnesení Vlády ČR - prodloužení nouzového stavu
Mimořádné opatření MZČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami

Odložení blokového číštění v ulicích Nymburka

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, nebudou Technické služby města Nymburka provádět blokové číštění. Nový termín blokového číštění bude stanovem po ukončení mimořádných opatření.

Město Nymburk nabídne dezinfekci ZDARMA do všech nymburských domácností

Město Nymburk nabídne dezinfekci ZDARMA do všech nymburských domácností, které doposud nebyly pokryty rozvozem. Dezinfekce Anti-COVID je určena na dezinfekci rukou. Výdej proběhne ve čtvrtek 16. a pátek 17.4. na výdejních místech, která se až na výjimky shodují s volebními okrsky. Aktuálně probíhá plnění lahviček a finalizace plánu distribuce. Podrobnosti přineseme počátkem týdne.
Občanům nad 65 je lahvička s dezinfekčním prostředkem doručována domů. Pokud patříte do této skupiny obyvatel a svoji dezinfekci jste doposud neobdrželi, kontaktujte nás v pracovní dny od 8 do 16 hodin na telefonu 722 967 429, dezinfekci vám dovezeme.

Poděkování všem šikovným švadlenkám a dobrovolnicím

Starosta Tomáš Mach a místostarostka Stanislava Tichá poděkovali všem šikovným švadlenkám a dobrovolnicím, které se zapojily do projektu Nymburáci Nymburákům šijí roušky a "oblékly" spoustu lidí nejen v našem městě, ale i v celém ORP Nymburk. Děkujeme, že pomáháte…

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 39 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 3 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Středa 8. 4. 2020

Čínská restaurace Diwang poskytla jednorázové roušky

Tolik potřebné roušky neváhala městu a jeho obyvatelům poskytnout i čínská restaurace Diwang, která se nachází na Náměstí Přemyslovců. Paní místostarostka Stanislava Tichá převzala od majitelů dar v podobě 1000 kusů jednorázových roušek. Velké díky i vám, Nymburáci

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 36 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Úterý 7. 4. 2020

Nymburáci Nymburákům šijí roušky

Nově je možno si pro roušku dojít i bez předchozího objednání každý všední den od 10 do 12 hodin do Střední zdravotnické školy v Soudní ulici.

Poslanecká sněmovna jednala o prodloužení nouzového stavu

Poslanecká sněmovna dnes na svém jednání schválila prodloužení nouzového stavu do 30. dubna.

Město děkuje společnosti Changhong Europe Electric s.r.o.

Město děkuje společnosti Changhong Europe Electric s.r.o., která zajistila pro Nymburk větší množství ochranných pomůcek. Zásilku 25 000 roušek, 5 000 respirátorů a 150 ochranných obleků vyzvedli naši hasiči Hasiči města Nymburk, za což jim také děkujeme. Velkou část obratem posíláme lidem v tzv. „první linii“, a to záchranným složkám, do Nemocnice Nymburk s.r.o. a dalším. Děkujeme, že pomáháte

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 33 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pondělí 6. 4. 2020

Dnes proběhla další schůze Vlády ČR

Vláda ČR se na dnešním jednání rozhodla:
 • S účinnosti od 7. dubna 2020 budou moci otevřít sběrny a výkupny surovin a kompostárny.
 • S účinnosti od 9. dubna 2020 budou otevřeny hobbymarkety, stavebniny, železářství, prodej a servis jízdních kol.
 • Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.
 • Od zítřka budou moci lidé individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh nebo jízda na kole v lese bude možná bez roušky.
 • Mimořádné opatření o omezení pohybu osob se prodloužuje do konce nouzového stavu.
Mimořádné opatření MZČR - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách
Mimořádné opatření MZČR - omezení pohybu osob s výjimkami

Založení tranparentního účtu na náklady spojené s krizovou situací

Vzhledem k tomu, že se na město Nymburk obrátilo již několik firem i jednotlivců s nabídkou finanční pomoci v boji proti koronaviru, rozhodli jsme se pro tento účel založit transparentní účet. Veškeré příspěvky budou použity na náklady spojené s krizovou situací.
Číslo účtu: 38244-504359359/0800
Odkaz k tomuto transparentnímu účtu na webových stránkách České spořitelny: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty
O poskytnutí daru vám rádi vystavíme potvrzení, interaktivní formulář zde: http://www.mesto-nymburk.cz/form_covid19.php
Děkujeme všem za podporu.

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let proběhne zítra 7.dubna od 10 do 20 hodin v těchto ulicích: U Růžáku, U Vlečky, V Babíně, V Kolonii, V Lodici, V Zahrádkách, Vagónka, Velelibská, Vodárenská, Vorlíčkova, Všechlapská, Za Dráhou, Za Žofínem, Zahradní, Zálabská, Zámečnická, Zátiší, Zbožská, Zdonínská, Železničářů, Žitná. Drahelice - Baráčnická, Drahelická, Komárno, Kostomlátecká, Krajní, Lipová, Na Hroudách, Na Kopečku, Prostřední, Příčná, U Cejpovny, U Huličků, U Skály a Ve Vilách.
V případě, že doma nebudete zastiženi, bude vám dezinfekce doručena v náhradním termínu.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 30 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Opětovná pomoc od nymburské společnosti Donauchem

Nejsme v tom sami. Děkujeme nymburské společnosti Donauchem za opětovnou pomoc. Byli první, kdo poskytli radnici dezinfekci v začátcích nouzového stavu. Nyní jsme obdrželi 1000 kusů roušek s nanovláknem v celkové hodnotě 89 tisíc korun. Celou zásilku osobně převzal starosta Tomáš Mach z rukou generálního ředitele společnosti, pana Ing. Michala Dvořáka. Obratem jsme zařídili distribuci na potřebná místa. Moc děkujeme

Neděle 5. 4. 2020

Nemocnice Nymburk hospitalizovala první nakažené COVID-19

V nymburské nemocnici byli přijati první pacienti, u kterých byla zjištěna nákaza respiračním onemocněním označovaném jako COVID-19. První dva případy byly ihned bariérově řešeny na základě symptomů tohoto onemocnění a následně byli převezeni na specializované infekční pracoviště Nemocnice Na Bulovce a ÚVN Střešovice. U dalších dvou pacientů byly důvodem jejich hospitalizace zcela jiné zdravotní důvody. U příjmu nejevili žádné známky koronavirové infekce, proto byli přijati na oddělení standardní lůžkové péče. Test byl indikován později na žádost zařízení následné péče, kam měli být pacienti později umístěni.
Dle slov paní jednatelky nemocnice, Mgr. Nely Gvoždiakové, se neprodleně zavedla následující opatření: "Řídíme se v tuto chvíli po konzultacích s krajskou hygienickou stanicí bodem 3 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 20. 3. 2020 – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků – který specifikuje režim, ve kterém zdravotníci kontaktní s pozitivním pacientem pracují za zvýšených bezpečnostních opatření nadále, z důvodu jejich nezbytnosti pro provoz zdravotnického zařízení. Tato opatření jsou natolik přísná, že není třeba se obávat šíření případné infekce. Všichni zdravotníci budou testováni."
Zároveň vedení nemocnice přistoupí k novému opatření, které je nad rámec všech vládních nařízení, že testovaní budou všichni přijatí pacienti. Nemocnice Nymburk byla jednou z prvních v ČR, která neprodleně podnikla bezpečnostní kroky k tomu, aby byla řádně a zodpovědně připravena právě na tuto situaci. Denně se schází ústřední výbor krizového štábu, který přizpůsobuje chod nemocnice novým mimořádným opatřením MZČR. Díky pohotovému jednání vedení nemocnice a vedení města je v současnosti zajištěn dostatek ochranného materiálu pro pracující personál a je standardně zajištěn chod nemocnice, i v těchto podmínkách.

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let proběhne zítra 6.dubna od 10 do 20 hodin v těchto ulicích: Polní, Potoční, Pražská, Purkyňova, Raisova, Resslova, Rohov, Rohovládova, Sladkovského, Slepá, Soudní, Sportovní, Svatopluka Čecha, Šípková, Široká, Třebízského, Tylova, Tyršova, U Cukrovaru, U Hřiště, U Lidušky, U Nádraží, U Početky.
V případě, že doma nebudete zastiženi, bude vám dezinfekce doručena v náhradním termínu.

Tisková zpráva Nemocnice Nymburk s.r.o. k potvrzeným pacientům na COVID-19

Tisková zpráva Nemocnice Nymburk s.r.o.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 29 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Sobota 4. 4. 2020

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let

Dnes bylo na seznamu více jak 1000 jmen, ale také se na start postavil rekordní počet lidiček ochotných věnovat sobotu toulkám po Nymburce. Děkujeme za pomoc Rota AZ AČR Středočeský kraj a Hasiči města Nymburk ... jste skvělí!!!

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 24 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 6 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pátek 3. 4. 2020

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let proběhne zítra 4.dubna od 10 do 20 hodin v těchto ulicích: 2. Května, 28. Října, Bedřicha Smetany, Bobnická, Boleslavská třída, Boženy Němcové, Černohorského, Brigádnická, Dlouhá třída, Dobrovského, Doubravská, DR. Antonína Dvořáka, Drahelická, Eliččina třída, Ferdinanda Schulze, Hronětická, Husova, Inspektorská, Hořátevská, Hálkova, Havlíčkova, Hrabalova, Hradební, Hrachovina, Ječná, Jičínská, Jízdecká, Jižní, Josefa Červeného, Velké valy, Kolínská, Komenského, Kostelní, Kostelní náměstí, Kostomlatská, Kovanická, Kramolínova, Krátká, Labská, Lada, Lipová, Luční, Máchova, Maková, Malé valy, Maršála Koněva, Masarykova, Na bělidlech, Na fortně, Na příkopě, Na přístavě, Na rejdišti, Na remanenci, Na splavech, Nad elektrárnou, Náměstí Přemyslovců, Nerudova, Otakara Theera, Palackého třída, Park v kolonii, Petra Bezruče, Pístecká, Pivovarní, Pobřežní a Poděbradská.
V případě, že doma nebudete zastiženi, bude vám dezinfekce doručena v náhradním termínu.

Nymburáci, společně to zvládneme. Nejste v tom sami

Milí Nymburáci,
když se ohlédnu za třetím týdnem koronavirové krize, stále vidím mnoho lidí, kterým není zatěžko nabídnout pomocnou ruku. A vás všech si velmi vážím. Na druhou stranu mi tato nelehká situace otevřela oči třeba tam, kde bych býval pomoc očekával. A za to také děkuji.
Daří se nám činit smysluplné kroky, abychom se postarali o naše nejstarší občany, kteří patří do nejohroženější skupiny. Až teď si člověk uvědomí, jak zranitelní naši senioři mohou být. A nejen ti. Zdraví je to nejcennější co máme a možná někteří z nás si to uvědomili až nyní, když je naše zdraví v ohrožení.
Mnohým z vás přibyly starosti ze dne na den. Maminkám, kterým zůstaly doma jejich ratolesti. Podnikatelům a živnostníkům, kteří nyní museli omezit své podnikání. Zaměstnancům, kteří by rádi pracovali, ale jsou doma. Vám všem přibyly vrásky a obavy o to, co bude.
Nevíme co nás čeká, ale jisté je, že dříve nebo později tuto epidemii zvládneme. Moji kolegové mi za poslední týdny dokazují, jak silným týmem umíme být. Nymburáci si vzájemně dokazují, jak obětaví spoluobčané mezi nimi jsou. Na této lodi stojíme všichni na stejné palubě. Věřím, že i když s touto bouří nikdo nepočítal, ustojíme ji a jednou na ni budeme vzpomínat jako na jaro 2020, kdy v módě byly místo rtěnek roušky.
Všem přeji klidný víkend, pevné zdraví a trochu optimismu,
váš Tomáš Mach.

Stále se mezi vámi najde mnoho těch, kteří volné chvíle využívají k pomoci ostatním a neúnavně šijí roušky.

Děkujeme Kynologickému spolku Drahelice, který zásobil naše zaměstnance městského úřadu rouškami z látky, kterou také darovala naše bývalá doručovatelka paní Javůrková. Další, komu patří náš vděk, je nymburská vietnamská komunita, od které jsme obdrželi dalších 450 kusů ústenek a několik litrů dezinfekce. Firma Hong Men, s.r.o. přinesla jednorázové roušky. Vše jsme předali k expedici do SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk, odkud se díky projektu "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" doručují roušky až k vám domů. Ceníme si pomoci všech, jsme v tom společně.

Česká pošta Nymburk 2 Petra Bezruče upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné personální situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty Petra Bezruče od 3. 4. 2020 k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí08:00 — 16:00
Úterý08:00 — 16:00
Středa08:00 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 16:00
Pátek08:00 — 16:00
Každý den bude od 08:00 do 09:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
V souvislosti s tímto opatřením budou nadále od 30. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Dubnový Nymburský zpravodaj pro vás tentokrát roznášíme vlastními silami

Do všech schránek bude doručen nejdéle do pondělí 6. dubna. Naleznete u něj i leták s důležitými informacemi a kontakty - ZDE. K dispozici je také ve stojanu před Turistickým informačním centrem Nymburk a ke stažení na stránkách města - ZDE

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 23 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 6 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Čtvrtek 2. 4. 2020

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 22 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 6 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Středa 1. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které dovoluje maloobchodní prodej domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, s platností od 2. dubna od 6 hodin.
Mimořádné opatření MZČR

Telefonická ambulance

V případě, že máte problémy s dostupností svého praktického lékaře, specializované ambulantní péče, nebo potřebujete recept, budeme se Vám snažit vyjít vstříc na telefonu v následujících dnech. Zdroj: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Telefonické ambulance Nemocnice Nymburk

Rada města dnes jednala o pomoci pro živnostníky a firmy ve městě

- Rada dnes schválila odklad hrazení nájemného v nebytových prostorech města po dobu omezení podnikání v rámci nouzového stavu.
- Odložila také avizované zvýšení nájemného v obecních bytech na 1. 7. 2020.

Město Nymburk začne s distribucí dezinfekce občanům

Lahvičky s přípravkem Anti-COVID o obsahu 0,25 litru budou dodávány do domácností ve kterých jsou evidováni občané nad 65 let. Distribuce započne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 10 hodin v lokalitě Jankovice a o její dodání se postarají naši dobrovolníci.
Pokud vám není 65, ale patříte do rizikové skupiny – tedy trpíte chronickým onemocněním nebo se podrobujete imunosupresivní léčbě – a desinfekci potřebujete, obraťte se v pracovní dny od 8 do 16 hodin na odbor sociálních věcí městského úřadu, paní Štěpánkovou tel.: 702 205 196. Dezinfekci do vaší domácnosti doručíme.

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k realizaci střídavé péče a běžného styku rodiče s dětmi

Z důvodu častých dotazů rodičů ohledně realizace střídavé péče a běžného styku rodiče s dětmi v době nouzového stavu, zveřejňujeme stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. 3. 2020.
Stanovisko MPSV

V době nouzového stavu budou popelnice vyvezeny i bez známky

Občanům města Nymburk, kteří si doposud nevyzvedli platnou známky na popelnici pro svoz komunálního odpadu, bude popelnice vyvezena po dobu vyhlášeného nouzového stavu i bez této známky. Toto opatření je z důvodu toho, abychom co nejvíce eliminovali počet návštěvníků úřadu v době celostátní karantény. V případě neodkladných záležitostí prosíme primárně využívejte telefonický nebo elektronický kontakt. Děkujeme za pochopení

Děkujeme společnosti Model Obaly

Děkujeme společnosti Model Obaly, která poskytla městu jak jinak než krabici jednorázových roušek, krabici dezinfekcí na ruce, rozprašovače k naplnění dezinfekcí a také 10l koncentrátu pro namíchání dezinfekce. Samozřejmě také kartonové obaly pro distribuci potřebného materiálu. Další z nymburských firem, které patří díky. Nejsme v tom sami!

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 20 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 6 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Odběrová ambulance v Okružní opět v provozu

Na Poliklinice v Okružní ulici od dnešního dne opět funguje odběrová ambulance v obvyklých časech. Zdroj: Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Úterý 31. 3. 2020

Každá pomoc je vítána

Starosta města Tomáš Mach převzal 100 ks jednorázových roušek od pana Procházky, ředitele Jednota, spotřební družstvo v Nymburce. Děkujeme a posíláme dál na potřebná místa.

INFORMACE – Ošetřovné pro OSVČ

O "ošetřovné" pro OSVČ bude možné žádat od 1.4.2020.
Aktuální informace na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Mimořádné opatření v provozu veřejné drážní dopravy na území Středočeského kraje

Na základě opatření Vlády ČR ke snížení rizika nákazy koronavirem COVID-19 dnes Krizový štáb Středočeského kraje rozhodl o přijetí mimořádného opatření pro snížení počtů spojů a posilových vozů na území Středočeského kraje. Opatření bude platit od 3. dubna 2020. Do tohoto termínu budou změny zapracovány ve všech informačních systémech.
Nově budou na příměstských radiálních tratích do/z Prahy ve směrech Český Brod, Řevnice, Lysá nad Labem – Milovice (odpolední posily), ve špičkách pracovních dnů zrušeny vložené posilové vlaky (15minutový interval je prodloužen na interval 30 minut). Na příměstských radiálních tratích do/z Prahy ve všech směrech bude omezen večerní provoz v zásadě na 60-ti minutový interval; rozjezdy z odpolední směny jsou nadále zachovány. V regionu dochází ke zrušení jednotlivých vlaků, zejména vlaků sloužících primárně pro přepravu školní frekvence, příp. vložených vlaků v podvečerních a večerních hodinách (např. v úseku Kolín – Uhlířské Janovice na trati 014, Poříčany – Nymburk na trati 060, v úseku Rožďalovice – Nymburk na trati 061, Neratovice – Kralupy nad Vltavou na trati 092, v úseku Kolín – Kutná Hora na trati 230). Na dalších tratích dochází k minimálním změnám.
Zdroj: Středočeský kraj

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 18 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili.

Jazyková škola CZ Yes nabízí bezplatnou pomoc žákům

Jazyková škola CZ Yes nabízí bezplatnou pomoc žákům, studentům základních a středních škol a jejich rodičům formou on-line konzultací výuky angličtiny a němčiny. Na e-mailové adrese cz.yes@seznam.cz si můžete domluvit zhruba 15minutové konzultace. Konzultaci povedou zkušení lektoři. Podrobnosti na www.czyes.cz.

Technické služby města Nymburk prosí občany

Technické služby města Nymburk prosí občany, aby do nádob na separovaný odpad nevhazovali použité roušky, rukavice, papírové kapesníky a další materiál, který tam nepatří. Použité osobní ochranné pomůcky doporučujeme ukládat pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) v plastovém pytli. Děkujeme, chraňte sebe i své okolí…

Pondělí 30. 3. 2020

Ruší ze zkouška sirén

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem.
O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba.
Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak například při povodních v roce 2009 a 2013 nebo při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 2010. Cíl je jediný, nevyvolávat paniku.

Dnes proběhla další schůze Vlády ČR

Vláda ČR se na dnešním jednání rozhodla:
 • Veškerá přijatá opatření, která vláda ČR vydala v souvislosti s šířením koronaviru, se prodlužují do 11. dubna 2020 do 6 hodin:
  • omezeni volného pohybu
  • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách mimo dané vyjímky
  • uzavření restaurací
  • zachování omezeného provozu vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, orgánům veřejné moci a správním orgánům
 • Pokrývku nosu a úst nebudou při vycházení muset mít děti do dvou let a řidiči, kteří jsou v motorovém vozidle sami. Platí od 31. 3. 2020
 • Všichni lidé, kteří přicestují do ČR, musí do karantény
Mimořádné opatření MZČR (prodloužení zákazu maloobchodního prodeje)
Mimořádné opatření MZČR (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)
Mimořádné opatření MZČR (prodloužení omezení pohybu osob)
Mimořádné opatření MZČR (prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO)

Pomoc od nymburské firmy TUNGCUONG, s.r.o.

Dnes poskytla nymburská firma TUNGCUONG, s.r.o., patnáct beden jablek, vody a dezinfekci. Moc děkujeme a vše rádi předáme složkám Integrovaného záchranného systému, Nemocnici Nymburk s.r.o., Městské policii Nymburk a Hasičům města Nymburk. Děkujeme, že pomáháte…

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 18 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Jak zabavit děti

Pomoc pro maminky s dětmi v celé ČR. Ekonáměty pro jarní tvoření vám pošleme na váš e-mail zdarma. Zabavte děti vesele a hravě. Stačí na e-mail ekoatelier@gmail.com zaslat zprávu „ŽÁDÁM O NÁPADY“.

Preventivní informace pro seniory

Bezpečnostní informace pro seniory, které vytvořilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policejním prezidiem, protože ani v této době si nedají různí podvodníci pokoj a mimořádnou situaci zneužívají k všelijakým podvodům.
Více zde: https://prevencekriminality.cz/preventivni-rady-seniori/

Česká pošta na Náměstí Přemyslovců upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné personální situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty na Náměstí Přemyslovců 127 od 30. 3. 2020 k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Úterý08:00 — 13:00
Středa08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 13:00
Pátek08:00 — 12:00
Každý den bude od 08:00 do 09:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
V souvislosti s tímto opatřením budou nadále od 30. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Další omezení v dopravě

Trať Nymburk - Jičín
- vlak Os 15814 bude v úseku Jičín (13:37) - Kopidlno (14:00) odřeknut
- vlak Os 15815 (odj. 13:09 z Nymburka) bude v úseku Kopidlno (14:04) - Jičín (14:29) odřeknut
- vlak Os 15818 bude v úseku Jičín (15:37) - Kopidlno (16:00) odřeknut
- vlak Os 15819 (odj. 15:09 z Nymburka) bude v úseku Kopidlno (16:04) - Jičín (16:29) odřeknut
- vlak Os 15822 bude v úseku Jičín (17:37) - Kopidlno (18:00) odřeknut
- vlak Os 15823 (odj. 17:09 z Nymburka) bude v úseku Kopidlno (18:04) - Jičín (18:29) odřeknut
- vlak Sp 1488 bude v úseku Jičín (17:37) - Nymburk město (18:26) odřeknut
- vlak Sp 1489 bude v úseku Nymburk město (09:39) - Jičín (10:31) odřeknut
Zdroj: www.cd.cz

Neděle 29. 3. 2020

Děkujeme, že pomáháte...

Společnost Faldo rozdala své bagety dobrovolníkům, kteří šijí roušky v Hálkově městském divadle Nymburk a také těm, kteří pomáhají ve Farní charitě Nymburk. Nejen bagety, ale i víkendová várka pizz od Pizzerie Zimni Stadion Nymburk putovala také do Nemocnice Nymburk s.r.o.. V pátek byly rozdány pizzy drážním hasičům a zaslouženě i dobrovolníkům z Centra pro všechny a dobrovolníkům na SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk, která se proměnila v rouškové centrum Nymburáci Nymburákům šijí roušky.

Nemocnice Nymburk s.r.o. si vyzvedla další várku vládních ochranných pomůcek

Nemocnice Nymburk s.r.o. si vyzvedla další várku vládních ochranných pomůcek z Benešova. Poprvé se v ní objevily i respirátory FFP3.

Sobota 28. 3. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 17 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Hasiči města Nymburk dopravili dezinfekci AntiCOVID

Díky našim Hasičům města Nymburk bylo včera na radnici dopraveno 155 pětilitrových balení dezinfekce AntiCOVID, určených pro obce našeho správního odboru. Díky chlapi!

Pátek 27. 3. 2020

Nymburáci, společně to zvládneme. Nejste v tom sami

Opět přinášíme krátké video, ve kterém se ohlížíme za uplynulým týdnem. Zásobování ochrannými pomůckami, distribuce dezinfekce, pomoc seniorům, ochrana občanů na nejvíce exponovaných místech ve městě. To je to, co je v současné chvíli největší prioritou. Trpělivost a ohleduplnost je na každém z nás, děkujeme vám a přejeme poklidný víkend.

Včera káva, dnes Sushi

Poděkování Sushi 4 You Nymburk přímo od sestřiček z chirurgie:
Borec dnešního dne!! Alexandro Gjicali. Dnes nám do nemocnice daroval 40 obědů v podobě sushi. Podělili jsme se co to jen šlo. A tak tým chirurgie lůžka, chirurgická ambulance, sálové sestřičky a infekční oddělení moc děkují za zpříjemnění dnešního dne. Bylo to výborné. Ještě jednou díky tobě a všem ze sushi 4 you.
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Rada města chce pomoci živnostníkům a firmám ve městě

Rada města bude na svém dalším zasedání jednat o tom, jak pomoci více než stovce živnostníků a firem, které podnikají v prostorách v majetku města. Mnoho z nich bylo nuceno v důsledku vyhlášeného nouzového stavu zavřít své provozovny nebo je jejich provoz omezen.
Stejně tak bude znovu otevřena otázka již odsouhlaseného zvýšení nájmů v 350-ti městských bytech.

Omezení v dopravě

Rychlíky R22 Kolín - Šluknov
 • vlak s odjezdem v 11:48 z Nymburka do Kolína nejede
 • vlak s odjezdem v 12:08 ve směru Mladá Boleslav - Šluknov nejede
 • ostatní vlaky jsou zkráceny do/ze zastávky Svor (v úseku Svor - Rumburk - Šluknov nejedou)
Odkaz na upravený jízdní řád - ZDE
Zdroj: https://www.arriva.cz/

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 13 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna 2020

Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.
 • „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
 • Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
 • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Čtvrtek 26. 3. 2020

Kavárna přijela do Nemocnice Nymburk

Když si nemůžeme kávu užít v kavárně, kavárna přišla za námi. Nebo vlastně přijela! Děkujeme Charlies Coffee & Garden za sametově hebkou kávu, kterou máme dnes možnost vychutnávat v našich sesternách a ordinacích. V nemocnici vládne klid, udržujeme pozitivní mysl, jsme připraveni a vyhlížíme, co nás čeká v dalších dnech. Doufáme, že všechna přijatá opatření a zodpovědnost občanů zafungují.
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Společnosti Dymofracht CZ dodala městu dodávku pětilitrových kanystrů

Děkujeme společnosti Dymofracht CZ, která dodala městu dodávku pětilitrových kanystrů v celkovém počtu 266 kusů, do kterých je možné čepovat dezinfekci a dále distribuovat na potřebná místa. Zásilku převzali Hasiči města Nymburk. Další z nymburských firem, které patří díky. Nejsme v tom sami!

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám, které je účinné od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin.
- nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

- nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
a) je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukováni osob,
b) prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Mimořádné opatření MZČR

Městká policie pomáhá seniorům

Pomáháme seniorům V pondělí dne 23.3.2020 se na strážníky obrátil starší muž se žádostí o pomoc. Pán měl obavu s...

Zveřejnil(a) Městská policie Nymburk dne Středa 25. března 2020

Kynologická organizace Drahelice nabízí pomoc pro naše nejstarší občany

Členové této organizace nabízí pomoc s venčením vašich domácích mazlíčků. Máte pejska, který potřebuje na procházku? Využijte této možnosti a sami zůstaňte v bezpečí doma. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Labutu na tel: 602 585 841
Město Nymburk, jako dlouhodobý podporovatel této organizace, děkuje za vstřícnost a nabídku pomoci.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 10 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Informace k doručování zásilek správními orgány po dobu trvání nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Středa 25. 3. 2020

Nymburk se stará, Nymburk má…

Nespoléhali jsme se na druhé a před časem vedení města objednalo dezinfekci o objemu 1000 litrů od společnosti ČEPRO a.s., která během čtyř dnů dokázala spustit výrobu vlastní dezinfekce AntiCOVID. Byli jsme tak první obcí v ČR, která si zásilku vyzvedla.
Dezinfekce je určena nejen pro účely města a Technických služeb, ale poskytli jsme ji i složkám IZS a začínáme nabízet a distribuovat do ordinací lékařů a na další exponovaná místa, kde je jí akutně potřeba.
Nyní jsme zase více připraveni na boj s koronavirem

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat v místě bydliště. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Tisková zpráva MZČR, Mimořádné opatření MZČR

Dezinfekce k dispozici na strategických místech

Město zajistilo díky ochotě společnosti WC Servis, s.r.o. dávkovače dezinfekčního roztoku! Tým dobrovolníků Pomáhám Pomáháš Pomáháme je následně umístil na strategická místa, a to na polikliniky v Okružní ulici, Na Valech a Boleslavské třídě. Dále u hlavního vchodu do nemocnice před filtrační buňkou a na Náměstí Přemyslovců.
Prosíme, využívejte tuto možnost dezinfekce rukou! Jednáte tak v zájmu ostatních, ale i vás samotných. Děkujeme.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhnou bez dětí

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu proběhne zápis co nejvíce „bezkontaktně“. Potřebné dokumenty k vyplnění a podrobné informace jsou k dispozici na webech nymburských škol (www.zs-komenskeho.cz, www.zs-raf.cz, www.zstyrsova.cz).
Vyplněné dokumenty se budou ve školách odevzdávat 6. až 8. dubna, 20. dubna budou oznámeny výsledky zápisů.

Nymburáci Nymburákům šijí roušky

Milí Nymburáci,
nápad na založení skupiny "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" vznikl v hlavách pár lidiček, kteří chtějí v současné nelehké situaci svou aktivitou pomoci svému městu, svým spoluobčanům. Cílem je zorganizovat a zefektivnit nejen dobrovolnické šití roušek a jejich distribuci těm, kteří je potřebují, ale i propojit již aktivní dobrovolníky. Jako první se připojil celý tým Pomáhám Pomáháš Pomáháme a věříme, že další budou následovat. Pojďme pomáhat společně, pojďme si práci rozdělit, spojit své síly a ulehčit práci nejen švadlenkám, ale i těm, kteří již nyní Nymburákům pomáhají. S pokorou děkuji všem, kteří se zapojili a zapojí, protože stále platí a bude platit, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!!
Stanislava Tichá

Formulář pro objednávku roušek

INFORMACE – Ošetřovné pro OSVČ

Usnesením vlády č. 262 ze dne 19. března 2020 bylo uloženo obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu, které bude finanční příspěvek poskytovat. Příspěvek bude vyplácen na základě čestného prohlášení podnikatele. Formulář a příslušné pokyny budou zveřejněny na stránkách Města Nymburka v nejbližších dnech. Podmínky vyplácení ošetřovného vázáné na věk dítěte budou sladěny s podmínkami pro zaměstnance, kde by věk dítěte měl být nově stanoven do 13 let, zde se čeká na schválení.

Prodejny nad 500 metrů čtverečných v Nymburce

Od středy 25. března se prodejní doba pro seniory posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 metrů čtverečných.
V Nymburce se jedná o prodejny Albert, Kaufland, Lidl, Penny a prodejny Jednoty v ulici Maršála Koněva. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Úterý 24. 3. 2020

Další pomoc od Nymburáků

Mezi dalšími, kteří neváhají přiložit ruku k dílu a vrhli se po hlavě do šití roušek, je Centrum pro všechny - celkem 100 kusů, Adys Vondráčková, která dodala 51 kusů, ale i kluci z Úniková hra - Flyn's Adventure - 50 kusů, a společnost Velcar Autopotahy, autokoberce a další autodoplňky, která dodala dalších 30 kusů. Všechny krásné a šité s velkou péčí. Protože nejohroženější skupinou občanů jsou senioři, posíláme mezi prvními roušky obyvatelům bytového domu Panorama. Možná se opakujeme, ale skutečně vřelé díky všem! Vážíme si vaší pomoci Nymburáci.

V Nymburce zasedal Krizový štáb ORP Nymburk

Zápis z Krizového štábu ORP Nymburk

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 7 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Nymburská vietnamská komunita pomáhá

Nesmírně si vážíme pomoci, kterou neváhala poskytnout našemu městu nymburská vietnamská komunita. Společnými silami v rekordním čase ušili celkem 500 roušek, které včera osobně na radnici převzal pan starosta. 60 kusů roušek bylo obratem doručeno na služebnu Záchranné hasičské stanice Nymburk, 100 kusů sami rozdali v ulicích mezi naše spoluobčany a zbytek je nyní tříděn a bude doručen dále na potřebná místa. Kromě toho naši vietnamští spoluobčané darovali městu i hygienické potřeby a balené vody. Děkujeme za pomoc, Nymburáci. Společně to zvládneme.

Nymburk se připojí k České televizi a Českému rozhlasu

Ve středu 25. března, ve 12.30 hodin se Nymburk připojí k České televizi a Českému rozhlasu a společně si Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem zazpíváme povzbudivý hit Není nutno, není nutno. Otevřete okna, vytáhněte nástroje a až písnička zazní, zpívejte a hrajte celým srdcem. O projektu více zde: https://neninutno.cz/

Společná modlidba ve městě Nymburk

S ohledem na omezení náboženských shromáždění v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 jsme vyšli vstříc žádosti duchovních města Nymburka o společnou modlitbu, k níž křesťany vyzval i papež František. Zítra, ve středu 25. března, proto ve 12 hodin zazní v městském rozhlase modlitba Otče náš. Informace o výzvě naleznete na: www.vira.cz/texty/aktuality/spojme-se-tuto-stredu-a-patek-s-celym-svetem-ke-spolecne-modlitbe

Městský úřad informuje

Z důvodu včerejšího rozhodnutí Vlady ČR se prodlužují opatření Městského úřadu Nymburk do 1. 4. 2020
Stanovené úřední hodiny, Opatření přijatá na MěÚ

Informace pro žáky zakladních a středních škol

Ministr školství na včerejší tiskové konferenci sdělil, že přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd by se měly konat 14 dní od obnovení výuky. Testy by měly mít stejnou formu a obsah jako v minulých letech. Budou se ale psát pouze v jednom termínu, namísto dvou. Maturitní zkoušky by pak měly být 21 dní od zahájení výuky – bez písemných prací z češtiny a cizích jazyků, testy by vyhodnocovaly samotné školy. Maturity také případně můžou nahradit posledních tři vysvědčení střední školy. Rozhodující bude datum 1. června. Pokud se středoškoláci vrátí do školy po tomto datu, zkoušky by se již dělat neměly. Podobně budou upraveny i závěrečné zkoušky učňů. Návrat žáků k normální výuce se zatím předpokládá v druhé polovině května (jedná se o orientační termín). Ministr také apeloval na učitele, aby se během současné distanční výuky soustředili spíše na opakování. Změny bude dnes projednávat vláda. Pokud je kabinet schválí, mohli by se poslanci zabývat novelou zákona v úterý na mimořádné schůzi v legislativní nouzi. Změny by měly platit jen pro letošní rok.

Pondělí 23. 3. 2020

Vláda ČR přijala další opatření

Veškerá přijatá opatření, která vláda ČR vydala v souvislosti s šířením koronaviru, se prodlužují do 1. dubna 2020.
Senioři budou nově ve velkých obchodech (nad 500 metrů čtverečních) nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších obchodech nebude platit nakupní doba pro seniory.
Usnesení Vlády ČR,
Mimořádné opatření MZČR (poskytování následné lůžkové lečebné rahabilitační péče)
Mimořádné opatření MZČR (omezení maloobchodního prodej a prodeje služeb)
Mimořádné opatření MZČR (omezení úřadů)
Mimořádné opatření MZČR (omezení volného pohybu osob)
Mimořádné opatření MZČR (prodejní doba pro seniory)

Společnost Magna Nymburk dodala dezinfekci

Zástupci města a nemocnice Nymburk převzali od firmy Magna Nymburk dnes tolik vzácný dezinfekční roztok pro své zaměstnance. Další várka obratem putovala i do řad Policie ČR. Pokud i vy pomáháte v současné situaci a dezinfekci potřebujete, obraťte se na nás.
Děkujeme, Nymburáci opět dokazují, že si umí pomoci!

Neděle 22. 3. 2020

Další případy nedodržení vládního nařízení

Další případy nedodržení vládního nařízení Dne 22.3.2020 v 16:30 hodin zjistila operátorka kamerového systému, že v...

Zveřejnil(a) Městská policie Nymburk dne Neděle 22. března 2020

Pizzerie Zimni Stadion Nymburk od včerejšího dne peče pizzy a denně je rozváží tam, kde jsou potřeba

Děkujeme že pomáháte... ?????? Pizzerie Zimni Stadion Nymburk od včerejšího dne peče pizzy a denně je rozváží tam, kde jsou...

Zveřejnil(a) Město Nymburk dne Neděle 22. března 2020

Sobota 21. 3. 2020

Znáte je. Rádi si k nim zajdeme na smažené nudle. Jsou tady doma, jsou to také Nymburáci

Znáte je. Rádi si k nim zajdeme na smažené nudle. ??????Jsou tady doma, jsou to také Nymburáci. V pátek přišli zástupci...

Zveřejnil(a) Město Nymburk dne Sobota 21. března 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 6 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Senioři nemusí pro důchody na poštu

Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním, nebo výdejem na pobočkách.
Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.
Nově k nim od pondělí 23. března přibydou i důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách v pondělí 23. března a 24. března. Jde o cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den. Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na pošty, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes tj. 20. března 2020.
Pobočky budou s platností od 23. března otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.
www.ceskaposta.cz/-/seniori-nemusi-pro-duchody-na-postu

Pátek 20. 3. 2020

Nymburáci, společně to zvládneme. Nejste v tom sami

Hotel a restaurace Grand rozšiřuje svoji nabídku

Hotel a restaurace Grand rozšiřuje svoji nabídku a nově nabízí seniorům jídlo za cenu 70,-Kč. V připadě Vašeho zájmu kontaktujte pana Hradeckého, tel. 725 989 796.

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Nymburk informuje

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Nymburk přistupuje s účinností od 16. března 2020, s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru, k organizačním opatřením tím, že vyzývá veřejnost, aby komunikovala primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
ÚP rovněž žádá veřejnost, aby zvážila, zda je nutné podání, která nelze učinit elektronicky, realizovat okamžitě. Zaměstnanci ÚP jsou připraveni jednotlivé případy konzultovat „na dálku“ a hledat vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost. Tiskopisy a další důležité dokumenty je také možno odevzdat do schránek umístěných při vstupu do budovy ÚP.
Dočasně tak dochází ke změně úředních hodin:
PO 9:00 – 12:00
ST 9:00 – 12:00

Noste roušky, buďte zodpovědní!

Noste roušky, buďte zodpovědní! Dne 20.3.2020 byla denní služba městské policie zaměřena na kontrolu dodržování...

Zveřejnil(a) Městská policie Nymburk dne Pátek 20. března 2020

Firma Donauchem dodala dezinfekční roztok na ruce

A my ho posíláme dále tam, kde je potřeba... pečovatelkám, sociálním pracovníkům v terénu, ale i těm, kteří šijí pro ostatní roušky a tráví hodiny shrbeni za šicím strojem. Pokud také pomáháte, obraťte se na nás (mail@meu-nbk.cz), rádi vám roztok poskytneme. Děkujeme Donauchemu za „poklad“ v kanystrech!!!

Výzva občanům Nymburka

Město Nymburk žádá všechny občany, u nichž bylo prokázáno onemocnění COVID - 19, nebo u nichž byla nařízena karanténa, aby veškeré své odpady z domácností ukládali do plastových pytlů a ty pak vhazovali pouze do odpadových nádob určených na směsný komunální odpad. Důvodem tohoto opatření je ochrana života a zdraví pracovníku, kteří s odpady nakládají.
Sdělení MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Pomozte nám, aby roušku dostal každý, kdo ji potřebuje!

Obracíme se na všechny, kdo šijí roušky a jsou připraveni se o ně podělit, aby je přinesli k nám na radnici a umístili na připravené srdce v podloubí. Potřebujete roušku, nebo znáte někoho, kdo roušku potřebuje? Přijďte si pro ni na toto místo. Jistě chápete, že jen v nutném počtu. Nezapomeňte roušky před použitím vyvařit a vyžehlit. Děkujeme za spolupráci...

Čtvrtek 19. 3. 2020

Vláda ČR přijala další opatření

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Vláda ČR schválila finanční příspěvěk pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) - ošetřovné. Žádost o finanční příspěvěk pro OSVČ budou přijímat obecní živnostenské úřady.
Mimořádné opatření MZČR, Usnesení Vlády ČR,

MPO zveřejňuje přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam firem, kde mohou zájemci zakoupit látku na ušití roušek, nebo kde tento ochranný prostředek na objednávku ušijí. Povinnost nosit ochranné prostředky stanovila vláda nařízením
Seznam firem na webu MPO nebo ZDE

Česká pošta na Náměstí Přemyslovců upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty na Náměstí Přemyslovců 127 od 19. 3. 2020 k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Úterý08:00 — 12:00 a 13:00 — 14:30
Středa08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 12:00 a 13:00 — 14:30
Pátek08:00 — 12:30
Každý den bude od 10:00 do 12:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
V souvislosti s tímto opatřením budou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Město distribuovalo informace o dobrovolnické pomoci

Město distribuovalo informace o dobrovolnické pomoci, poskytované seniorům a těm, kteří jsou v situaci, kdy jim nemá kdo zajistit základní potřeby: nákup potravin a jiných nutných potřeb nebo vyzvednutí léků na e-recept. Nově se tedy s kontakty na Farní charitu, která tuto službu za podpory města poskytuje, můžete setkat v lékárnách a prodejnách potravin.

Další pomoc pro seniory

Jedná se o organizaci Seniorem s radostí (senioremsradosti.cz). Má teď víc než 1500 dobrovolníků po celé republice a na Slovensku. Je připravena dovézt seniorům nebo pomoct objednat nákup, jídlo z Nesnězeno , Woltu , Dáme jídlo nebo restaurace, vyvenčit psa, dovézt léky nebo si popovídat po telefonu.
Kontaktní číslo je 792 308 798 (Jana Najbrtová, zakladatelka organizace). Kromě toho má organizace stálou psycholožku (773 944 450) nebo online terapii na https://terap.io.
Zdroj: SPS KŠ kraje

Roušky pro řidiče autobusů OAD Kolín s.r.o.

Město Nymburk dnes ráno vyslyšelo žádost OAD Kolín s.r.o. a poskytlo 250 kusů jednorázových roušek pro řidiče autobusů.

Káva zdarma pro složky IZS od Charlies Coffee&Garden

Rádi bychom alespoň trochu pomohli těm, kdo teď vydávají všechnu svou energii pro to, abychom my všichni zvládli tuto náročnou situaci. Proto, prosíme, pokud víte o někom z IZS nebo lékáren v Nymburce nebo okolí, kdo by ocenil zásilku s čerstvou kávou nebo domácím koláčem, dejte nám vědět. Telefon pro zájemce je 733 721 855. Více než rádi jim v náročných dnech alespoň trochu pomůžeme dobít energii. Děkujeme

Česká pošta upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty v ulici Mládežnická 2086 od 19. 3. 2020 k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
Úterý08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
Středa08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
Pátek08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
V souvislosti s tímto opatřením budou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Středa 18. 3. 2020

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se s ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID19 jsou lidé nad 65 let, vyhrazují se pro ně dvě hodiny denně, v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., pro nákup základního zboží v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků. Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-CoV-2 z jiných osob na seniory.
Mimořádné opatření MZČR

Pizza za 120 si váží práce IZS

Pizza za 120 si váží práce IZS, a proto nabízíme tento den pro složky IZS ve službě 30 kusů šunkových pizz zcela zdarma. Stačí zavolat a objednat. Nemůžeme nabídnout roušky atd., ale můžeme pomoct jinak. Vážíme si Vaší práce. Musíme si pomáhat, jsme na jedné lodi.
Tým Pizza za 120

Farní charita Nymburk dostane od města mimořádnou dotaci

Na svém dnešním jednání schválila rada města mimořádnou přímou dotaci pro Farní charitu Nymburk. Za podpory města zajišťuje pomoc nejen seniorům při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Město také poskytlo Farní charitě k dispozici i automobil s řidičem.
Děkujeme všech dobrovolníkům za jejich záslužnou činnost.

Pomoc od společnosti Changhong Europe Electric s.r.o.

Děkujeme společnosti Changhong Europe Electric s.r.o., od které jsme dnes obdrželi 2 000 kusů jednorázových roušek. Podstatná část obratem putovala pečovatelkám Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady z.s., které pečují o klienty v domácnostech v našem ORP. Zbývající část pak poputuje strážníkům a dalším terénním týmům v tzv. „první linii“.

Česká pošta přepravuje roušky zdarma

Česká pošta od zítřka, 19. března, do odvolání bude přepravovat zásilky s rouškami zdarma, tedy bez nutnosti platit poštovné. Podmínkou je, že odesilatel bude roušky posílat zdarma bez požadavku o zaplacení adresátem a nebude chtít po adresátovi za dodané zboží žádné peníze, ani ve formě dobírky.
Více na www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-zdarma-prepravuje-rousky

Přechodná úprava provozu v ulici Nerudova

Od 19. 3. do 19. 5. dojde k přechodné úpravě provozu (zákaz zastavení) v ulici Nerudova. Přechodná úprava provozu bude provedena na základě žádosti Nemocnice Nymburk, a to z důvodu aktuální mimořádné situace v souvislosti výskytu onemocněním COVID - 19. Místo úpravy provozu k zobrazení - ZDE

Vláda ČR přijala další opatření

- Zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest s platností od 19. 3. 2020 od 0:00 (Použijte roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny)
- Nákup v maloobchodních prodejnách potravin od 10h - 12h pouze pro osoby starších 65 let s platností od 19. 3. 2020 od 0:00
Přijatá krizová opatření Vlády ČR: Usnesení Vlády ČR č. 247, Usnesení Vlády ČR č. 249, Usnesení Vlády ČR č. 251, Všechny usnesení Vlády ČR přijatá dne 18. 3. 2020,

Česká pošta upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty v ulici Petra Bezruče k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí10:00 — 16:00
Úterý10:00 — 16:00
Středa10:00 — 16:00
Čtvrtek10:00 — 16:00
Pátek10:00 — 16:00
V souvislosti s tímto opatřením budou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Informace o omezení nabídky služeb České pošty, s.p.

V důsledku mimořádné situace spojené s šířením viru COVID_19 dochází k omezení nabídky služeb České pošty. Omezení vnitrostátních služeb: ZDE

Zdarma obědy pro příslušníky IZS

Restaurace Dělnický dům nabízí obědy pro příslušníky složek Integrovaného záchranného systému. V případě zájmu kontaktujte paní Tůmovou na tel. 735 998 370. Děkujeme, že pomáháte...

Stáhněte si vládní informace o koronaviru do mobilu

Pokud chcete mít po ruce nejaktuálnější informace o vývoji situace ohledně koronaviru v Česku, můžete si do mobilu stáhnout šikovnou infokartu přímo od ministerstva zdravotnictví. Odkaz na aplikaci

Úterý 17. 3. 2020

Pomoc občanům

Vážení spoluobčané, s ohledem na vyhlášený nouzový stav je Město Nymburk připraveno zajistit osobám starším 70 let (i osobám mladším) pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Pro pomoc se v případě potřeby obraťte na Farní charitu Nymburk telefon: 735 708 884 nebo 732 186 883, se kterou město spolupracuje, nebo na Odbor sociálních věcí MěÚ Nymburk.
Společně to zvládneme!

U hlavního vchodu Nemocnice Nymburk byly instalovány dvě stavební buňky

U hlavního vchodu Nemocnice Nymburk byly instalovány dvě stavební buňky, které slouží jako kontaktní místo. Každý pacient bude muset projít tímto filtrem, bude mu změřena teplota bezkontaktním teploměrem a odebrána anamnéza. Toto opatření je zaváděno pro snížení rizika přenosu onemocnění a jako ochrana zdravotnického personálu i samotných pacientů. Nyní se provádí finální technické úpravy - zavedení elektrického proudu a připojení na vodu. Buňky v nemocnici budou v provozu od zítřejšího odpoledne.

Vedení města jedná o rouškách pro občany a jde příkladem

Jdeme příkladem. Moje rouška chrání tebe - tvoje rouška chrání mě. Nymburáci, buďme k sobě navzájem ohleduplní. Hanba není nosit roušku, hanba je být lhostejný. Vedení města v tuto chvílí jedná o možnostech výroby většího počtu roušek pro naše občany. Provizorně lze využít i šátek, šálu či jinou pokrývku úst a nosu.

Omezení provozu dětské pohotovosti

Bohužel jsme nuceni omezit provoz dětské pohotovosti. V současné době nejsme schopni suplovat péči za uzavřené ordinace dětských praktických lékařů. Prioritou je pro nás zajištění porodnického oddělení. Pokud má Váš lékař pro děti a dorost uzavřenou ordinaci, zkuste kontaktovat jiného dětského lékaře v okrese. V akutních případech konzultujte možnost ošetření na naší lince 325 505 261 (266). Doufáme, že tato sktriktní opatření jsou pouze dočasná.
Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Česká správa sociálního zabezpečení informuje

V souvislosti s nařízením vlády a přijatých opatření k KŠ ČSSZ a KŠ OSSZ Nymburk, Vám sdělujeme, že úřední hodiny pro klienty okresu Nymburk jsou: Po: 8.00 – 11.00 a ST: 8.00 – 11.00 hodin. Úřední hodiny platí do odvolání. O změně Vás budeme informovat.

Česká pošta upravuje hodiny pro veřejnost

Na pobočce české pošty na Náměstí Přemyslovců 127, dochází k úpravě hodin pro veřejnost. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu, a to ve dnech 17. 3. 2020 - 27. 3. 2020.
Den v týdnuDočasné HpV
Pondělí08:00 — 12:00 a 13:00 — 17:00
Úterý08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Středa08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Pátek08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
SobotaZavřeno
NeděleZavřeno

Veřejná doprava

České dráhy, a.s.
Vlakový personál až do odvolání neprodává jízdní doklady. Cestující si je mohou pořídit prostřednictvím on-line prodejních kanálů (e-shopu a aplikace Můj vlak) nebo u pokladních přepážek. U nich jsou preferovány bezhotovostní platby. Zdroj: www.cd.cz

Autobusová doprava
 • Zaveden prázdninový provoz (upraveny jízdní řády)
 • Zrušen hotovostní prodej jízdenek. Jízdenky je možno zakoupit alternativními způsoby (jízdenky v automatu, mobilní aplikace PID Lítačka)
 • U všech autobusů dochází k fyzickému uzavření předních dveří, které nejsou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče
 • Ve všech zastávkách autobusy otevírají všechny dveře (vyjma prvních) bez nutnosti využívat tlačítka dveří
Zdroj: https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-souvislosti-narizenim-vlady/

MHD Praha
Pro všechny dopravní prostředky na území hl. m. Prahy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).
Zdroj: https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-souvislosti-narizenim-vlady/

Zrušení parkovacích zón
S účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 se pozastavuje platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Změna u krizových linek Nemocnice Nymburk

Od dnešního dne fungují krizové linky Nemocnice Nymburk na mobilních telefonech. Čísla pevných linek tedy již neplatí. Telefonní čísla na krizové linky Nemocnice Nymburk: 739 568 524 a 739 579 535.

Krajský úřad zřídil informační telefonní linku

Na Krajském úřadě je od úterního rána 17. 3. 2020 zřízena informační telefonní linka 800 710 710 pro příjemce osobních ochranných prostředků. Je určena zejména pro předávání základních informací poskytovatelům zdravotní a sociální péče o distribuci osobních ochranných prostředků v rámci kraje, a to příjemcům této přerozdělované pomoci od státu a Středočeského kraje. Telefonní linka 800 710 710 bude v provozu v PO - PÁ od 08:00 do 16:00.

Omezení provozu odběrové ambulance

S ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav omezujeme provoz odběrové místnosti na Poliklinice v Okružní ul. do 24.3.2020. Nutný akutní odběr krve Vám provedeme na poliklinice Velké Valy, provozní doba 06:30 až 09:30 hod. Sledujte aktuální info: www.nemnbk.cz

Pondělí 16. 3. 2020

Vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli

Vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu z domovů. Zakázala obyvatelům domovů pro seniory opouštět areál těchto zařízení. Senioři by podle premiéra Andreje Babiše měli domov opouštět jen kvůli návštěvě lékaře při neodkladné zdravotní péči. Vláda zároveň požádala samosprávy, aby seniorům při zvládání základních životních potřeb pomohly, včetně nákupu potravin a léků.
Přijatá krizová opatření Vlády ČR

Pomoc seniorům a lidem s omezenou mobilitou v Nymburce

Jste v seniorském věku, žijete osamoceně nebo máte průkaz TP, ZTP neb o ZTP-P? Nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci s NÁKUPY nebo VYZVEDNUTÍM LÉKŮ? Nebo naopak znáte někoho, kdo by potřeboval pomoci?
Obraťte se na linku (pondělí-pátek 9-12h): 735 708 884 nebo 732 186 883 a k vám nebo dotyčnému člověku bude vyslán dobrovolník, který rád pomůže s nákupy nebo léky.

Chcete se stát dobrovolníkem?
Vyplňte prosím tento formulář https://forms.gle/LcQgbDiLwXN2qKUp6 a vyčkejte, budete kontaktováni. Děkujeme...

Službu zajišťuje Farní charita Nymburk, Cefeus - skautské středisko Nymburk, Krahujci - skauti z Nymburka a 2 přístav vodních skautů Modrá Flotila Nymburk, vše za podpory Města Nymburk.

Starosta Nymburka k aktuální situaci na rádiu Patriot

Omezený režim poboček Romodrom, o.p.s.

K dispozici jsou pracovníci na telefonu ve standardní pracovní době od 8:00 - 16:30, v kanceláři služeb bude přítomen každý pracovní den jeden pracovník, aby byla služba zajištěna. Pracovník je poučen o opatřeních, které musí striktně dodržovat. Do lokalit byly rozdistribuovány letáky s aktuálním omezením a telefonními čísly na jednotlivé pracovníky.
V případě potřeby řešení neodkladné a akutní situace, jsou pracovníci připraveni reagovat, toto však podléhá schválení vedoucích poboček a vedení Romodromu o.p.s. v Praze, jelikož nechceme podceňovat závažnost situace, která nyní panuje.

Vláda ČR dnes jedná formou videokonference

"Právě jsme na videokonferenční vládě schválili, že povolujeme maloobchodní prodej textilního materiálu a galanterie. Důvodem je dostupnost materiálu pro výrobu roušek. Současně povolujeme provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky a elektroniky,“ oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Přijatá krizová opatření Vlády ČR

Tisková zpráva Nemocnice Nymburk k aktuálnímu stavu ohledně COVID-19

Nemocnice si je vědoma přetížení linek KHS, a proto zřizujeme krizové linky Nemocnice Nymburk, které jsou v provozu každý pracovní den od 8:00 – 15:30 hod na telefonních číslech 739 568 524 a 739 579 535. Zde s nimi bude komunikovat zdravotnický personál naší nemocnice.
Více v tiskové zprávě - ZDE

Vláda ČR dnes jedná formou videokonference

"Právě jsme na videokonferenční vládě schválili, že povolujeme maloobchodní prodej textilního materiálu a galanterie. Důvodem je dostupnost materiálu pro výrobu roušek. Současně povolujeme provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky a elektroniky,“ oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Městský úřad informuje (Aktualizováno)

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 215/2020 a č. 217/2020 jsou po dobu vládou vyhlášené karantény (od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020) stanoveny úřední hodiny, provozní hodiny poklady, podatelny a Czech POINT Městského úřadu Nymburk takto: Úřední hodiny
Úřad navštěvujte pouze za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Mimo úřední hodiny a stanovené provozní hodiny využijte prosím veškeré možnosti písemné, elektronické a telefonní komunikace a bezhotovostní platby.

Vezměte na vědomí, že po dobu karantény bude chod úřadu z nařízení vlády probíhat pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Děkujeme za pochopení.
Městský úřad Nymburk
Mgr. Aleš Růžička, tajemník

Upozornění v PDF

Finanční správa reaguje na aktuální situaci

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Nymburce v souvislosti s opatřením proti šíření Koronaviru Covid 19 omezuje osobní kontakt s veřejností. Osobní kontakt bude probíhat pouze na podatelně. Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost od dnešního dne pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin. Pokladna je uzavřena. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně a v maximální možné míře využívat dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. Termín podání Daně z příjmu je prodloužen do 1.7.2020. Podrobné informace naleznete na stránkách České finanční správy.

Technické služby omezují otevírací dobu na sběrném dvoře

V návaznosti na současnou situaci COVID - 19 z bezpečnostích důvodů omezujeme otvírací dobu na sběrném dvoře.Pro veřejnost otevřeno do 12:00 hod. Zaměstnanci TS budou korigovat vstupy do provozovny s ohledem na maximální počtem do 30 osob v daný okamžik.

Technické služby omezují služby pro veřejnost

V souladu s rozhodnutím Vlády ČR Vás informujeme, že od pondělí 16.3.2020 do odvolání bude pracoviště Technických služeb pro veřejnost omezeno. Omezen bude i provoz pokladny. Technické služby doporučují hradit platby bezhotovostně na účet 11934191/0100. Jednotlivá střediska můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem či písemně. K osobnímu doručení písemností můžete využít poštovní schránku umístěnou v přízemí budovy TS. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.

Neděle 15. 3. 2020

Vláda ČR rozhodla o zákazu volného pohybu osob na území ČR

Vláda rozhodla s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Zakazuje se provoz ubytovacích služeb s výjimkou lázeňských a školských ubytovacích zařízení. Současně se zakazuje provoz autoškol. V rámci obcí se ruší modré zóny
Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků.
Zakazuje konání svatebních obřadů
Přijatá krizová opatření Vlády ČR: Usnesení Vlády ČR č. 215, Usnesení Vlády ČR č. 216, Usnesení Vlády ČR č. 217, Usnesení Vlády ČR č. 218, Usnesení Vlády ČR č. 219, Všechny usnesení Vlády ČR přijatá dne 15. 3. 2020,

Vedení města zajistilo u HZS Středočeského kraje speciální mobilní buňku

Vedení města zajistilo u HZS Středočeského kraje speciální mobilní buňku, která bude v brzké době sloužit jako místo prvního kontaktu s pacienty, přicházejícími do naší nemocnice. V návaznosti na to následně město zajistilo demontáž a odstranění starých stavebních buněk u hlavní brány. Zde bude buňka umístěna v nejbližším možném termínu a stane se filtračním místem, kterým bude muset projít každý návštěvník nemocnice. Cílem opatření je minimalizovat možná rizika, související s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19. Díky za bleskovou výpomoc s demontáží nymburským dobrovolným hasičům města Nymburk, HZS Nymburk za jeřáb, kolektivu Nemocnice Nymburk a dalším, kteří se podíleli.

Nová infolinka ke Koronaviru: 1212

V souvislosti s koronavirem je zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212 (ve zkušebním provozu). Na 155 a 112 nadále volejte jen v případě ohrožení života a zdraví. Více na https://koronavirus.mzcr.cz/

Starosta města informuje o nových opatřeních

Dnes se sešlo vedení města, aby řešilo aktuální stav mimořádné bezpečnostní situace. Jedním z výstupů z předchozího jednání krizového štábu a rady města, je rozhodnutí o omezení kontaktu s veřejností pro Městský úřad Nymburk od 16. března při zachování jeho činnosti. Pro občany je možné využít podatelnu a pokladnu MěÚ v hlavní budově, ostatní budovy budou uzavřeny. Prosíme občany, aby jednotlivá pracoviště kontaktovali pouze prostřednictvím telefonních linek nebo e-mailové komunikace. Telefonní seznam ZDE

Město také zřídilo krizovou linku Městského úřadu Nymburk: Olga Šimáková – 325501423, 724107093, olga.simakova@meu-nbk.cz, v provozu všechny pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Město Nymburk a jeho vedení je neustále v kontaktu s jednotlivými složkami IZS, KHS a dalšími, se kterými koordinuje přípravu na případná rizika plynoucí z šíření nákazy koronavirem. Prostřednictvím Středočeského kraje také město požádalo o posílení telefonních linek na Krajskou hygienickou stanici.

Vedení města jednalo se Středočeským krajem o poskytnutí zdravotních pomůcek pro nemocnici Nymburk. Starosta společně s vedením nemocnice požádali Hasiče o zajištění krizového stanu nebo kontejneru pro potřeby nemocnice.

Vedení města dále jedná s Farní charitou Nymburk o možnosti pomoci našim seniorům s nákupem nebo s vyzvednutím léků. Z tohoto důvodu město poskytne Farní Charitě okamžitou mimořádnou dotaci na zajištění ochranných pomůcek pro dobrovolníky.

Uvědomujeme si, že tato opatření přináší řadu komplikací, ale věříme, že vše společně zvládneme. Děkujeme za pochopení. Sledujte i nadále tuto speciální sekci.

Městská policie informuje o nových opatřeních

Vážení občané,
Městská policie Nymburk v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru Covid 19 přijala následující opatření:

 • OSOBNÍ KONTAKT bude nadále probíhat pouze ve výjimečných případech. Pro kontakt s městskou policií využijte telefonní linky 325 512222 a 325 501 108 a emailové adresy: martin.rajl@meu-nbk.cz a simona.lazarova@meu-nbk.cz. Při vašich oznámeních dobře zvažte jejich závažnost. Doporučujeme oznamovat události, při kterých dochází k ohrožení zdraví a života osob nebo hrozí škoda na majetku.

  Tísňová linka 156 samozřejmě zůstává v provozu!

 • NÁLEZY
  Drobné nalezené věci vhazujte do schránek důvěry.
  Schránky důvěry naleznete na těchto místech: budova hlavního nádraží, ul. Sadová (Jednota) , ul. Letců R.A.F. (Jednota), ul. Karla Čapka (Jednota), ul. Drahelická (Penny), Náměstí Přemyslovců (Eliška), ul. Pražská (Lidl), ul. Maršála Koněva (ul.U cukrovaru) a Palackého třída (NKC).
  Větší nálezy uschovejte u sebe a telefonicky nebo elektronicky nás o nich informujte. Nalezené věci budeme vydávat majitelům až po skončení těchto opatření.

 • OZNÁMENÍ O PŘESTUPKU
  S oznámeními o přestupku, která jste od městské policie v uplynulých dnech obdrželi, se na služebnu městské policie nedostavujte. Veškeré zjištěné přestupky oznámí strážníci příslušnému správnímu orgánu, který má možnost o přestupku rozhodnout písemně v příkazním řízení.

Děkujeme za respektování našich opatření.
Městská policie Nymburk

Co myslíte? Můžete prodávat pivo v kelímku?

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru - https://www.businessinfo.cz/

Sobota 14. 3. 2020

Denní stacionáře, jejichž provoz zajišťuje Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. v Nymburce, Poděbradech, Kluku, Sánech, Milovicích a Lysé nad Labem se uzavírají

Vláda ČR rozhodla o uzavření denních stacionářů s účinností od 16.3.2020. Včera byli o této situaci informováni klienti a jejich rodinní příslušníci. Během dalších dnů bude péče o klienty denních stacionářů zajištěna buď pracovníky CSZS u klientů doma, nebo péči převezmou rodinní příslušníci těchto klientů.

COVID-19: Aktuální počty onemocnění koronavirem v ČR

Aktuální počty onemocnění koranovirem v ČR k zobrazení na stránkách https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 nebo ZDE. Vytvořil: ÚZIS ČR, Zdroj dat: Krajské hygienické stanice v ČR

Farní Charita pomůže občanům v tíživé situaci

Farní Charita oslovila nymburské skauty a vedení Střední zdravotní školy Nymburk. Společně pracují na koncepci pomoci, jejímž cílem je zajistit dobrovolnickou pomoc občanům, kteří jsou v situaci, kdy jim nemá kdo zajistit základní potřeby: nákup potravin a jiných nutných potřeb nebo vyzvednutí léků na e-recept. V okamžiku spuštění služby vás budeme informovat.

Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Vláda ČR přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení.

Přijatá krizová opatření Vlády ČR

Uzavření sportovního areálu Veslák

Z důvodu přijatých krizových opatření Vlády ČR dojde k uzavření sportovního areálu Veslák s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hodin.

Pátek 13. 3. 2020

Uzavření všech dětských hřišť

Z důvodu přijatých krizových opatření Vlády ČR dojde k uzavření všech dětských hřišť s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hodin na území města Nymburk.

Uzavření Turistického informační centra Nymburk

Z důvodu přijatých krizových opatření Vlády ČR dojde k uzavření Turistického informačního centra Nymburk s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hodin.

Vláda ČR přijala další opatření

Vláda
zakazuje
1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra,
2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob,
3. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA).

Přijatá krizová opatření Vlády ČR

ZŠ a MŠ Tyršova

Výuka na naší škole je zajišťována prostřednictvím systému Bakaláři a e-mailem. Žáci mají povinnost denně číst zprávy a plnit zadané úkoly. Učitelé mají přístup do školy od 8:00 do 12:00 a dále pracují z domova. Jednou týdně se bude scházet metodická komise a koordinovat zadávání úkolů v rámci ročníku na prvním stupni nebo předmětu na stupni druhém. Z každého setkání nám bude předložen zápis.
Rodiče i žáci byli informováni prostřednictvím zpráv v Bakalářích a na webových stránkách školy.

ZŠ a MŠ Letců R.A.F. 1989

Po dobu zrušení přímého vyučování probíhá výuka formou samostudia. Všichni učitelé zadávají práci a úkoly prostřednictvím aplikace Bakaláři. Žáci sledují webové stránky školy, elektronickou nástěnku třídy a úkoly v aplikaci Bakaláři. Všechny zadané pokyny a úkoly od učitelů jsou povinni splnit.
Všichni učitelé zadávají práci žákům, aktuální informace předávají rodičům prostřednictvím aplikace Bakaláři a konzultují další postup na společných poradách s vedením školy.

ZŠ a MŠ Komenského

Výuka pro žáky probíhá přes program Bakaláři. Učitelé mají volný vstup na pracoviště. Jeden den v týdnu proběhne pracovní porada.

V Nymburce zasedal krizový štáb

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území České republiky, dnes zasedal Krizový štáb ORP Nymburk, a to včetně zástupců všech příspěvkových organizací města, nemocnice Nymburk a Krajské hygienické stanice. Krizový štáb se řídí pokyny od Krizového štábu Středočeského kraje.

V návaznosti na vyhlášení stavu nouze vláda vyhlásila další konkrétní opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru. To se týká i všech restaurací v Nymburce, které mohou mít otevřeno pouze od 6.00 – do 20.00 hodin. Dále se opatření v Nymburce týká Sportovního centra Nymburk – uzavřena všechna vnitřní sportoviště, vč. plaveckého bazénu a regenerační linky, plaveckého bazénu – uzavřen bazén i sauna, Městské knihovny – uzavřena, Hálkova městského divadla – uzavřeno, Městského kina Sokol – uzavřeno, Posiloven, solárii, fitness center – zavřené

Přehled všech konkrétních opatření přehledně - ZDE

Na nymburských základních školách (ZŠ Letců R. A. F., ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova) je zajištěna výuka přes školní systém Bakaláři.

Na základě usnesení rady města a jednání krizového štábu, starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D., rozhodl o částečném zprovoznění mateřské školy U Pejska a kočičky, která bude určená pro děti zaměstnanců Nemocnice Nymburk a složek Integrovaného záchranného systému.

Další zasedání Krizového štábu ORP Nymburk je naplánováno na 17. 3. v 10 hodin

Zápis z Krizového štábu ORP Nymburk

Obědy pro seniory i pro rodiče školáků

Společnost Stravon, s.r.o., přišla s nabídkou obědů pro občany města (především seniory). Obědy budou zajištěny formou rozvozu po městě Nymburk a budou v uzavřených obalech. Nabídku naleznete na stránkách http://www.soustravon.cz/

Vak Nymburk ruší úřední hodiny

Oznamujeme, že z důvodu koronaviru budou v období od 16.3.2020 do 14.4.2020 v celé akciové společnosti zrušeny úřední hodiny. Jednotlivá oddělení můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem či písemně. K osobnímu doručení písemností můžete využít listovní schránku umístěnou u vchodu do sídla společnosti. Hotovostní platby můžete provádět v Komerční bance a.s. jako vklad hotovosti na běžný účet společnosti číslo 1904191/0100. Dále sdělujeme, že v období od 25.3.2020 do 7.4.2020 bude mimo provoz zákaznická telefonní linka číslo 325513245 do oddělení fakturace. Ostatní kontakty na zmíněné oddělení zůstávají nezměněny. Děkujeme za pochopení a omlouváme se vzniklé komplikace.

Garant: Vodovody a Kanalizace Nymburk a. s.

Ministerstvo zdravotnictví spustilo speciální webové stránky

Ministerstvo zdravotnictví spustilo speciální webové stránky, věnující se problematice koronaviru. Kdokoliv tam najde veškeré informace, opatření a doporučení, rady a důležité kontakty. https://koronavirus.mzcr.cz/

Uzavření nymburského plaveckého bazénu i sauny

Upozorňujeme na uzavření nymburského plaveckého bazénu i sauny od 13. 3. z důvodu nařízení vlády.

Garant: TJ Lokomotiva Nymburk

Čtvrtek 12. 3. 2020

V souvislosti s aktuálním vývojem se ve večerních hodinách sešla na mimořádné schůzi Rada města Nymburk

Zápis ze schůze Rady města Nymburk - ZDE

Městský úřad informuje

Městský úřad Nymburk nadále přes přijatá opatření proti šíření COVID-19 funguje normálně. Uzavření škol a školek dopadne na některé zaměstnance, kterým se snažíme vyjít individuálně maximálně vstříc tak, abychom nemuseli omezovat provoz pro veřejnost. V rámci našeho úřadu doposud neevidujeme žádného zaměstnance nakaženého nebo v karanténě. Dnes budeme dezinfikovat všechna místa a plochy kde dochází ke zvýšenému kontaktu s veřejností. Úřední hodiny zůstávají beze změn, ale žádáme všechny občany, aby náš úřad navštěvovali pouze ve skutečně nutných případech a pokud jejich záležitost snese odkladu odložili vyřízení na pozdější dobu. Využijte prosím v plném rozsahu možnosti telefonické a elektronické komunikace. Současně úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje na minimum nařízená ústní jednání včetně šetření v terénu a výjezdy svých zaměstnanců na služební cesty.

Město Nymburk uzavře mateřské školy

Město reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol. Od pondělí 16. března budou všechny mateřské školy na území města Nymburk uzavřeny do odvolání.

Uvědomujeme si, že uzavření mateřských škol přináší řadu komplikací, proto reagujeme s předstihem, aby měli rodiče prostor danou situaci řešit. Rodiče mohou po dobu péče o děti čerpat ošetřovatelské volno. Formuláře potvrdí ředitel školy.
Karanténa a ošetřovné - informace ČSSZ,
Žádost o ošetřovné pro dítě do 10 let,
Tisková zpráva města Nymburk

Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru

Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav. Zakázáno je konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 a také je zakázán vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Od pátku 13. 3. od 6 hodin se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Vláda omezila také vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů.

Usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, Přijatá krizová opatření

Nymburk svolal bezpečnostní radu

V souvislosti s potvrzenými případy koronaviru v okrese Nymburk, svolal starosta města Tomáš Mach dnes dopoledne Bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností Nymburk, a to včetně zástupců všech příspěvkových organizací města, nemocnice Nymburk a Krajské hygienické stanice.

Aktuální informace z jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Nymburk - ZDE, Zápis z Bezpečnostní rady ORP Nymburk

Středa 11. 3. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 5 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Upozorňujeme na uzavření Městské knihovny Nymburk

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 bude z preventivních důvodů od 11. 3. až do odvolání uzavřena Městská knihovna Nymburk včetně pobočky na sídlišti. Knihy je možné vracet prostřednictvím Biblioboxu, případně bude výpůjční doba adekvátně prodloužena.

Úterý 10. 3. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Opatření se nevztahuje na mateřské školy.

Opatření 1 - ZDE, Opatření 2 - ZDE

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Důležité upozornění a doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Krajská epidemiologická komise (pracovní skupina krizového štábu kraje) projednala aktuální situaci šíření nákazy COVID-19 ve Středočerském kraji. K dnešnímu dni ve Středočeském kraji v karanténě 140 lidí. „Během víkendu KHS poslala 230 lidí na vyšetření k praktickému lékaři. Z otestovaných 22 na koronavirus není ani jeden pozitivní výsledek, všechny byly negativní. Přes víkend bylo pracovníky hygieny posláno na test 38 lidí a u 35 v této chvíli čekají na výsledek.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.
Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.
Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
Na jednom místě shromážděna nejnovější doporučení jak pro občany, tak pro zdravotnická zařízení, které vydaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav nebo další relevantní instituce - více v odkazu http://www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html


Ve Středočeském kraji můžete v akutních případech kontaktovat také pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť (v pracovní době) http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 - 9:00 a od 19:00 do 22 hodin.

V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

Poradenská infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, případně na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html .

Další podrobnější informace ze zasedání bezpečnostní rady kraje naleznete na Portálu KŘ: http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/stredocesky-kraj-pripravuje-svolani-jedn-94828/

Pondělí 9. 3. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie, zákazu vyvážet z území ČR dezinfekci a respirátory třídy FFP3 včetně omezení jejich prodeje, pořádání hromadných akcí na území České republiky.
S okamžitou platností Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Důležité upozornění a doporučení občanům v detailu aktuality a dále na portálu krizového řízení Středočeského kraje Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů. Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od středy 4. března 2020 do odvolání ministerstvo zakazuje vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku a omezuje jejich prodej. Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-oop-prodej-osobnich-ochrannych-prostredku-tridy-ffp3_18660_1.html

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem osobám, s výjimkou výrobců, se od 6. března 2020 vyvážet z území České republiky všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu. Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-vsem-nevyrobcum-vyvazet-z-uzemi-cr-dezinfekc_18636_4107_1.html

Pořadatelé hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně mají až do odvolání povinnost oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici. Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-narizuje-poradatelum-nove-hlasit-akce-s-ucasti-nad-50_18625_4107_1.html

Pátek 28. 2. 2020

Informace ke koronaviru

Upozorňujeme na infolinku Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106. Další aktuální informace získáte také na webu: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

V souvislosti se šířením tohoto virového onemocnění přinášíme informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav. ZDE

Dále doporučujeme občanům i žákům nymburských ZŠ, kteří se vracejí po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Zástupci krizového řízení města Nymburk sledují nejen šíření typu virového onemocnění COVID-19 ve světě i v okolních státech, monitorují všechna přijatá opatření. Přípravu a také mimořádná opatření k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku organizují a nařizují orgány ochrany veřejného zdraví v nezbytném rozsahu a rozhodují o jejich ukončení. Státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví vykonává zejména Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice, Ministerstvo vnitra. V případě potřeby budou občané neprodleně informováni.

Nymburská nemocnice má plán v případě výskytu koronaviru

Nemocnice Nymburk, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení, se připravuje na možný výskyt viru COVID-19. V současné době postupujeme podle pokynů vydaných Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje (KHS) a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Na jednotlivá pracoviště jsme rozmístili ochranné osobní pomůcky specifikované v nařízení KHS. V současné době je nemocnice zásobena a čekáme na další dodávky těchto pomůcek do skladu.
Ve středu 26. 2. proběhla porada vedoucích pracovníků o připravenosti Nemocnice Nymburk na možný výskyt nemoci a zaměstnanci jsou seznamování s postupy.
Žádáme občany, aby v případě, že budou mít obavy o svůj zdravotní stav související s koronavirem, telefonicky kontaktovali svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde jim bude poskytnuta informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.
Pokud se i tak vyskytne v Nemocnici Nymburk pacient s podezřením na toto onemocnění, bude umístěn do izolace a ihned konzultován s KHS. Při podezření na onemocnění koronavirem KHS koordinuje transport pacienta na vyšší pracoviště a nařizuje protiepidemická opatření osobám v kontaktu.

Pokyny vydávané KHS se mohou každým dnem změnit a v nemocnici na toto budeme adekvátně reagovat.

Mgr. Nela Gvoždiaková
jednatelka společnosti