Vedení města

Jméno
Funkce
telefon
emailová adresa
PhDr. Pavel Fojtík
starosta
325501217
776861407
Mgr. Adriena Gabrielová
1.místostarostka
325501215
774096186
Ing. arch. Jan Ritter
2.místostarosta
325501223
774285222